True

Arbejdsmiljø i virksomheden

Få et overblik over de arbejdsmiljøforhold, som I skal have styr på, samt hjælp til at lave en APV og AMO

Arbejdspladsvurdering (APV)

I følge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med ansatte udarbejde en skriftlig APV.

Der er følgende krav:

 • APV’en skal være tilgængelig, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den

 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen

 • APV'en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. hvis I får nye maskiner.


Sådan gør I:

Der er ingen fast formel for, hvordan APV’en skal laves, men den skal altid indeholde følgende faser:

 • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold

 • Beskrivelse og vurdering, fx i kortlægningskema: Download et kortlægningsskema her (word)

 • Inddrage sygefravær. Vurder, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til sygefravær

 • Udarbejd en handlingsplan, hvor I prioriterer arbejdsmiljøproblemerne og finder ud af, hvem der løser problemerne, hvordan og hvornår: Download en handlingsplan her (word)

 • Opfølgning. Følg op på, om problemerne bliver løst, og hvem der har ansvar for dette.


Læs mere om APV hos:

Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper gratis med APV´en  

Læs om APV på Arbejdstilsynets hjemmeside

Læs om APV på Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlægs hjemmeside

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Det er arbejdsgiveren, der skal tage initiativ til en arbejdsmiljøorganisation(AMO). Men selve etableringen af en AMO skal ske gennem et samarbejde mellem alle i virksomheden. Der er forskellige krav til, hvordan AMO skal se ud, som er afhængig af virksomhedens størrelse.

Virksomheder med 1-9 ansatte

Denne størrelse virksomhed har ikke pligt til at nedsætte en arbejdsmiljøorganisation, men arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet kunne skriftligt dokumentere, at en årlig arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted og at de ansatte er blevet hørt.

Virksomheder med 10-34 ansatte

Virksomheder med 10-34 ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation i 1 niveau.

 • Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter i AMO, som der er arbejdsledere i virksomheden.

 • Arbejdsmiljøorganisationen består af én eller flere arbejdsledere samt én eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiver eller dennes repræsentant som formand.

 • Arbejdsgiveren fastsætter, i samarbejde med de ansatte og arbejdsledere, det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen.


Virksomheder med 35 eller flere ansatte

Hvis virksomheden har 35 eller flere ansatte, skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer. De skal bestå af:

 • Ét niveau der består af én eller flere arbejdsmiljøgrupper, der har til opgave at udføre de daglige arbejdsmiljøopgaver i virksomhede n

 • Ét niveau der består af ét eller flere arbejdsmiljøudvalg, der står for de overordnede arbejdsmiljøopgaver i virksomheden.

Arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen

På byggepladser skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder til en arbejdsmiljøgruppe, når der er 5 ansatte eller derover, og arbejdet har en varighed på over 14 dage.

Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer

Både arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Ud over den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse og hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed.


Læs mere om AMO her:

Læs hvordan Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper gratis med AMO

Se hvad Arbejdstilsynet skriver om AMOArtikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Søg artikler

Del dette indlæg

Betal faktura/ordre
Formular til betaling ordre
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.