True

Epoxy og Isocyanater - hvorfor kan de være farlige?

Brug det rigtige sikkerhedsudstyr når du arbejder med epoxy og isocyanater

Selvom man i mange år har kendt til de sundhedsskadelige konsekvenser af at komme i kontakt med epoxy og isocyanater, kan du stadig støde på dem utrolig mange steder i din dagligdag, og for mange mennesker også på deres arbejdsplads. Man har længe forsøgt fra myndighedernes side, at reducere mængden af epoxy og isocyanter ved at nedsætte grænseværdien for, hvor meget produkter må indeholde af disse skadelige stoffer. Resten må du selv beskytte dig imod ved brug af personlig sikkerhedsudstyr.


Hvorfor er epoxy og isocyanater farlige?

Epoxyforbindelser er stærkt allergifremkaldende, og som tommelfingerregel kan man sige, at de hovedsagelig farlig når du får det på huden. Indtil epoxy er fuldt hærdet er den farlig ved hudkontakt. Der skal gå mindst 8 dage og der kan gå op til en måned, før epoxyen er fuldt hærdet.  Eksem, som opstår på grund af hudkontakt med epoxy, viser sig som rødme og udslæt. Huden kan svulme op, og der kan dannes væskefyldte blærer. For de fleste forsvinder det når personen ikke længere er udsat for epoxy, men for nogen kan det gå hen og blive en permanent tilstand. Og fælles for alle er har fået eksemen, er at den er kronisk. Dvs. at du resten af dit liv vil opleve udbrud når du bliver udsat for epoxy. Isocyanater er hovedsagelig farlig når du indånder dem, og kan give astma, men også allergiske reaktioner og skader på slimhinder. Desuden er flere isocyanater, så som MDI og TDI, også mistænkt for at kunne fremkalde kræft. Efter asbest er isocyanater det kemiske stof, der er årsag til flest arbejdsbetingede luftvejssygdomme.

Fælles for både epoxy og isocyanater er, at de kan indeholde mange forskellige tilsætningsstoffer, som hver især også kan være skadelig for helbredet. Fx kan du støde på flere forskellige organiske opløsningsmidler i både epoxy og isocyanater. Derfor skal der altid beskyttes mod indånding af dampe og hudkontakt, når der arbejdes med epoxy og isocyanater.


Hvor bruger man epoxy og isocyanater?

Den største brug af epoxy og isocyanater er i industrien til produktion af skum, maling, lak og elektronik. Men du støder også på dem i både en- , to- eller flere-komponent produkter, med det til fælles at de hærder til plast når de kommer i forbindelse med luftens fugtighed. Fx har gulve malet med epoxymaling været meget populære de seneste år, ikke kun på fx autoværksteder, men også i private hjem. Epoxymaling giver meget slidstærke og robuste overflader som samtidig har en meget blank overflade. 

Alle former for PUR (polyurethan/polyuretan) skum, både blød og fast indeholder isocyanater. Polyurethan kombineres ofte med andre materialer til fremstilling af en lang række forskellige produkter.

  • Typiske anvendelsesområder for PUR er:

  • Isolering, herunder fugematerialer.

  • Køleskabe og frysere

  • Møbler og senge/madrasser

  • Fodtøj

  • Bilindustrien

  • Maling og klæbere

Personer, der udsættes for isocyanatdampene, risikerer alvorlige skader som astma og skader på slimhinder eller lunger. Enkelte isocyanater giver desuden risiko for fosterskader. Desuden er isocyanatgrupperne methyldiphenyldiisocyanat (MDI) og toluendiisocyanat (TDI) klassificeret som muligt kræftfremkaldende. Disse bruges fx fugematerialet PU-skum, og i visse typer maling.


Sekundær udsættelse for isocyanater

Ud over sundhedsrisikoerne ved den primære kontakt med epoxy og isocyanater , er det vigtigt også at være opmærksom på om man bliver udsat for en sekundær kontakt med især isocyanater. Dette er yderst relevant for især svejsere da nyere forskning har vist, at hvis hærdet PUR (polyurethan) opvarmes til temperaturer over 150°C, dannes og frigives der en række farlige forbindelser fra PUR-materialet. Temperaturer over 150°C opstår nemt i forbindelse med fx svejsning, slibning, støbning, lodning og skæring.


Konklusion om omgangen med epoxy og isocyanater

Undgå al hudkontakt med epoxy, der ikke er fuldt hærdet. Selv en minimal udsættelse kan være nok til at udvikle alvorlig eksem eller livslang kronisk allergi. Bemærk, at epoxy, der er tilsat opløsningsmidler, også er farlig ved indånding. Modsat epoxy er isocyanater først og fremmest farlige ved indånding, men kan også være farlige ved hudkontakt.

# Åndedrætsværn Arbejdsmiljø

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

EN 407:2020 - handsker som beskytter mod varme
Lær EN 407:2020 standarden at kende
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.