True

Gasfarer i destillerier

Lær mere om farerne og få hjælp til at forebygge

Introduktion

Ejer man eller er man involveret i driften af et destilleri, vil man vide hvor vigtigt det er, at være opmærksom på at beskytte medarbejderen fra de farlige dampe der kan skabes i sådan et miljø.

Når man fremstiller alkohol, vil det involvere produktionsudstyr, som udvikler røg og dampe der kan være farlige og skadelige for mennesker, både når de betjener udstyret, men også hvis de er i nærheden. Den røg og damp der bliver skabt ved produktionen, kan også ende ude i atmosfæren hvor det vil påvirke miljøet negativt.

Er man ejer af et destilleri, bør man tage en målrettet tilgang til den daglige drift, for at være med til at kunne minimere den risiko der er forbundet ved fremstillingen af alkohol og de giftige stoffer dette kan udlede i daglige aktiviteter.

Hvis man er med til at sikre sikkerheden, er det ikke kun ens medarbejdere der vinder på det, men man er også med til at sikre at miljøet ikke lider unødvendig skade.

 Anvendelsesområder med gasfarer

Aftapning ikon

Aftapning

Korn ikon

Korn


Transport/lastning ikon

Transport/
lastning


Udlevering ikon

Udlevering


Gasfarer i destillerier

FarerBeskrivelse

Ethanol
Inden for destillerier og bryggerier verdenen, vil den største brandfare man kan finde, være den røg og dampe der bliver produceret af Ethanol. Ethanol dampe kan undslippe gennem utætheder i tanke, fade, pumper, rør og slanger, og i sådan en mængde, at det udgør en reel brand og eksplosionsfare for dem som arbejder i destilleri branchen. Man skal dog huske at for at tage skade af Ethanol dampe, skal der være en meget høj koncentration af det i luften. Den største fare ved at have disse dampe i luften, er faren for eksplosion, som nemt kan udløses med en gnist. Dette understreger tydeligt vigtigheden i at have det rette gas detektionsudstyr på stedet, som kan detektere og advare mod eventuelle udslip

Nitrogen
Man kan sammenligne brugen af nitrogen i destilleri og brygnings verdenen, til brugen af CO2, for at beskytte produktet mod iltning, forbedre dens smag og aroma, samt at forlænge slutproduktets levetid. Men som med så mange andre gasarter, er der her også en risiko forbundet ved at bruge nitrogen. Gassen er tilbøjelig til at samle sig i bunden af tankene og dermed kan de resterende gasser lækker ud og udgøre en stor risiko for arbejderne. Med disse særlige farer til fælles, er det yderst vigtigt at virksomhederne får investeret i noget ordentligt gas detektionsudstyr og et system som kan advarer arbejderne eller aktivere et ventilationssystem ved lækager


Kuldioxid
For at kunne skabe alkohol, er man nødt til at have kuldioxid. Når alkohol bliver produceret omdanner det kulhydrater som stivelse og sukker, gennem en gæring. Denne gæring indtager kulhydraterne og dermed bliver kuldioxid til. Kuldioxid er en lugtfri, farveløs og giftig gas, og er derfor en utrolig svær gas at identificere, og opdages den ikke i tide kan den have en meget skadelig indvirkning på sundheden hos de mennesker der indånder gassen. Kuldioxid kan forårsage koncentrationsproblemer, vejrtrækningsbesvær, hovedpine, træthed, tinnitus, nedsat og/eller sløret syn samt tab af bevidstheden. Får man indtaget for meget af gassen, kan det føre til kvælning og død. Husker man at have den rigtige ventilation samt gasdetekterings system, kan være med til at hindre ulykker og forgiftninger
Brændbart støv
Støv bliver dannet i den første del af destillerings og brygning processerne, som omhandler håndteringen, opbevaringen og formaling af maltkorn. Det støv som bliver dannet her, er brandfarligt, og kan være yderst farligt hvis der ikke forefindes et udluftningssystem, som kan fjerne støvet fra luften. Man kan også hjælpe med at reducere de eksisterende risici, ved at fjerne potentielle antændelseskilder, som åben ild, brænde skæring og svejsning, gnister fra statiske, elektriske og mekaniske kilder, samt varme overflader og varme fra friktion og strålevarme

Gasdetektor løsninger

Danskernes forhold til alkohol bliver hele tiden større og bedre, og dermed bliver efterspørgslen på god kvalitets spiritus også højere og højere. Dette får branchen til at vækste markant og med denne vækst høre også flere ansættelser til, hvilket bringer flere mennesker i fare når der arbejdes med procedure som indeholder giftige og farlige gasser og dampe. Udover at beskytte ens medarbejdere, sørger man også får at de eventuelle besøgende der kommer, også er sikret mod de fare som der kan være. 

Gasdetektorer til brug i destillerier

Gasman gasdetektor

Gasman er en robust, kompakt og enkel gasdetektor, som er blevet designet til at kunne bruges i de hårdeste miljøer. 

Denne smarte gasdetektor vejer kun 130g, yder en høj slagmodstand og er beskyttet mod støv og vand indtrængen. Med en 95dB alarm samt rød/blå visuel alarm, er den let at høre og se, selv i mere støjende miljøer.

Se mere om Gasman her

Gasman gasdetektor
T4 gasdetektor

T4 gasdetektor

Med en T4 gasdetektor er du ydet beskyttelse mod nogle af de almindeligste gasser som: carbonmonoxid (CO), hydrogensulfid (H2S), brændbare gasser og iltsvind (O2). 

Med den nye T4 er du sikret en gasdetektor som lever op til de nyeste regler og forskrifter, og som er robust bygget så den tåler de hårdeste og mest snavsede miljøer. Med en alarm på minimum 95dB, rød/blå synlig LED og indbygget vibrator, er man sikker på at kunne høre, se og mærke T4 gasdetektoren hvis den bliver udløst af en alarm.

Se mere om T4 her

Når man skal ud og anskaffe sig en gasdetektor, uanset om det er til en selv eller ens firma, er det vigtigt at man vælger en udbyder som man har tiltro til, og som har styr på hvad de laver, så man er sikret den bedst mulige service og produkter. 

Hos D-S sikkerhedsudstyr har vi beskæftiget os med gasdetektorer i 10 år og hjælper gerne med at kalibrering og bump test af gasdetektorer der er købt hos os. Vi sætter en ære i at hjælpe vores kunder med at finde det helt rigtig udstyr til netop dem og deres behov.

Har du brug for råd og vejledning til hvilken gasdetektor der passer til netop din arbejdsplads eller opgave, sidder vi klar til at hjælpe dig, på både telefon 55 44 66 44 og e-mail info@d-s.dk

# Arbejdsmiljø Gasdetektor

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Gasfarer i byggerisektoren
Lær mere om farerne og få hjælp til at forebygge
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.