True

Gasfarer i føde- og drikkevare produktionen

Lær mere om farerne og få hjælp til at forebygge

Introduktion

Når man taler om nærings og nydelsesmiddel branchen, omfatter dette område alle de virksomheder som er involveret i alt fra forarbejdning af råvarer, til dem som pakker og distribuerer dem. Produkterne på dette område omfatter alt fra friske tilberedte fødevarer og emballerede fødevarer samt, alkoholholdige og ikke alkoholiske drikkevarer. 

Industrien er opdelt i to store grupper. Produktion som omfatter alt forarbejdning af kød og oste, samt fremstillingen af læskedrikke, alkoholholdige drikke, emballerede fødevarer og andre modificerede fødevarer. Igennem denne sektor passere alle produkter der er beregnet til konsum, bortset fra lægemidler. Dog er produkter der er produceret direkte igennem landbruget udelukket, da disse vil høre til under landbrug.

Distribution er den anden store gruppe, og omhandler al distribution af ovennævnte produkter. 

Verdensomspændte virksomheder man kan finde indenfor denne industri er blandt andet Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone og Asahi, hvor de fleste har produktionsfaciliteter over hele verden, så de kan tage højde for de lokale markeder.

Indenfor fødevareforarbejdning kan man opdele området i yderligere tre undergrupper. Primær fødevareforarbejdning, som omfatter omdannelsen af rå mad til råvarer, som for eksempel når man maler hvede til mel, eller omdanner mælk til ost. Den sekundære fødevareforarbejdning omfatter ingredienser som gøres spiselige, som når man for eksempel omdanner hveden til brød. Den tertiære fødevareforarbejdning omhandler kommerciel produceret fødevarer som for eksempel frysepizza, færdigretter med mere. 

Al fremstilling og forarbejdning af fødevarer og drikkevarer udgør en stor risici for brand og udvikling af giftige gasser. Under bagning, forarbejdning og nedkøling af fødevarer bliver der dannet og udskilt gasser som bruges til disse formål. Gasserne herunder kan være giftige, brandfarlige eller begge dele.

Anvendelsesområder med gasfarer

Fødevarer forarbejdning ikon

Fødevarer forarbejdning

Indenfor fødevareforarbejdning, er det den sekundære der vil blive fokuseret på, da det også er her, at der vil kunne udvikles flest gasfarer. Den sekundære fødevareforarbejdning inkludere, gæring, opvarmning, nedkøling, dehydrering eller en anden form for madlavning.
Meget madlavning indenfor fødevareforarbejdning, involvere brug af industrielle dampkedler. Disse kedler er normalt gasfyrede med enten naturgas eller LPG, nogle er dog fyrede med en kombination af gas og fyringsolie. Men kigger man på de gasfyrede kedler der bruger naturgas, består denne gas som regel af metan (CH4), denne gas er utrolig brændbar og ledes direkte ind i kedlerne.
Kigger man derimod på kedler der bruger LPG, så er denne gas hovedsageligt propan (C3H8), og vil som regel kræve en brændstoftank på stedet. 
Skulle der ske en lækage, af de brændbare gasser, skal dette kunne registreres med en gasdetektor som skal være installeret i nærheden af kedler og i lagerrum. Denne gasdetektor skal kunne sætte gang i en tvungen mekanisk ventilation i området hvor den opfanger gasser, således at de kan blive ledt væk hurtigst muligt

Kemisk desinfektion ikon

Kemisk desinfektion

Indenfor fødevarer og drikkevarer industrien, stilles der store krav til rengøring og desinfektion af områder. Dette gøres da der ved den mindste form for kontaminering af overfladerne og udstyret, udvikles et ideel grundlag til formering af alle slags bakterier.
Man kan desinficere på tre måder når det gælder fødevarer og drikkevarer: termisk, stråling og kemisk.
I en kemisk desinfektion bruger man klor baserede forbindelser, som er den mest almindelige og ikke mindst den mest effektive måde at desinficere overflader og udstyr på. De klor baserede forbindelser, er nemlig billige, samt virker hurtigt og effektivt mod en lang række af mikroorganismer. 
Uanset hvordan man kombinere klorforbindelser, er de farlige, og bliver man udsat for, for høje koncentrationer af klor, kan det forårsage farlige og alvorlige helbredsproblemer.
For at sørge for at sikkerheden er i top, når der arbejdes med og i nærheden af klor baserede forbindelser, bør der altid være installeret et gas detektionssystem, som udløser en ventilator når den detektere et for højt niveau af klor

fødevareemballage ikon

Fødevareemballage

Det er en god ting at have en emballage til sine fødevarer. Emballagen gør det muligt at lagre og fragte fødevarerne sikkert. Den er også med til at beskytte fødevarerne mod stød og slag, samt angive portionsstørrelsen og informationer om produktet.
Hvis man fjerner ilten fra beholderen, øger man fødevarernes holdbarhed, og er med til at fjerne risikoen for oxidation, som ellers ville ske når maden kom i kontakt med ilt. Ilt kan også være med til at fremme og øge bakteriel vækst, som kan være yderst skadelig og farlig for mennesker når fødevarerne indtages. Skyller man dog emballagen med nitrogen, vil man kunne forlænge fødevarernes holdbarhed betydeligt. 
De pakke medarbejdere der bruges til at pakke fødevarerne i emballage, bruger oftest nitrogen til at skylle beholderne med, så produkterne kan konserveres og opbevares. Nitrogen er en gas, der dog i modsætning til mange andre gasser, ikke er giftig. Nitrogen er med til at forhindre at mad med sukker eller fedt i oxidation, samt stopper al vækst af bakterier og sætter fordærvelsen ned. Udover dette, er nitrogen også med til at stoppe pakker i at falde sammen. Man kan både skabe nitrogen ved hjælp af generatorer på stedet, eller man kan få gassen leveret i cylindere.  
Dog er nitrogen et kvælnings middel, som fjerner ilten i luften, samtidig med at det er en lugt og farveløs gas, der gør at den er yderst farlig for mennesker, som først vil opdage den når er ved at være for sent. Et ilt niveau under 19% vil gøre folk svimmel og give bevidsthedstab. Man bør derfor altid have en gasdetektor i områder med nitrogen

Kølefaciliteter ikon

Kølefaciliteter

I fødevarer og drikkevarer industrien, bruger man kølefaciliteter til at kunne holde mad køligt over længere perioder. Når det kommer til de større opbevaringsanlæg til fødevarer, køre disse kølesystemer oftest på en vandfri ammoniak (> 50% NH3), på grund af dens effektivitet og pris. Man skal dog være opmærksom på at ammoniak er både brandfarligt og meget giftigt. Da ammoniak er lettere end luft, vil det hurtigt kunne fylde et lukket rum op, og hvis der samtidig er en antændelseskilde i rummet, vil den kunne blive yderst brandfarlig. 
Ammoniak kan både detekteres med fast installerede gasdetektorer, og med bærbarer gasdetektorer. For begge slags detektorer, virker både enkelt og multigasdetektorer til at opfange ammoniak

Bryggeri- og drikkevareindustrien ikon

Bryggeri- og drikkevareindustrien

I gamle dage var denne del af fødevareindustrien et sted hvor produktionen blev udført manuelt. Efterhånden er dette fag dog blevet så moderniseret at de bruger sofistikerede processer, for at opnå et højere niveau af kvalitet samt sikre en mere effektiv produktion.
Visse steder har man valgt at skalere op på den traditionelle tilgang til produktionen af produkterne, mens man har sørget for strengere overvågning. Andre steder er man begyndt at bruge nitrogen trykt konservering og aftapning.
Uanset hvilket tiltag man har taget, er man blevet meget mere opmærksom på de gas fare som kan opstå, og derfor er man også blevet mere opmærksom på at skulle beskytte medarbejderen mod gas eksponering og kvælnings faren der kan opstå.

På vingårde og bryggerier vil disse situationer kunne give gas fare:
CO2 fra gæring, nedkøling, tapning og genvinding
Desinfektionsmidler som CIO2, O3 og SO2, som bruges til rengøring af udstyr
Argon og N2 som bruges som dækkende gasser til at skabe inerte atmosfærer
NH3 fra køleudstyr

O2 overvågning er påkrævet i lukkede rum

Emballering, transport og udlevering ikon

Emballering, transport og udlevering

Efter at vinen er aftappet og øllet er pakket, skal det ud til de forretninger som skal sælge det videre. Til dette bruges generelt distributionsselskaber, diverse lagre, og er der tale om bryggerier, så en droschekusk.
Når man skal levere øl eller læskedrikke til en aftapningshane, bruger disse drikke kuldioxid eller en blanding af kuldioxid og nitrogen. Ved brugen af disse gasser, holder øllet sig længere, giver en bedre kvalitet og en forbedret smag

Gasdetektor løsninger

Nærings og nydelsesmiddel branchen beskæftiger et godt stykke over 100.000 medarbejdere i Danmark og udsætter dermed rigtig mange mennesker for de farer der er ved at arbejde med føde- og drikkevare. 

Som med andre brancher der er i risiko for gas og damp eksponering, er det også i denne branche vigtigt at sørge for at medarbejderne har de rette personlige værnemidler, inklusiv en gasdetektor der er beregnet til lige netop den opgave de er i gang med at løse. Uden det rette udstyr, udsættes medarbejderen for invaliderende og endda livsfarlige gasser og dampe.

Gasdetektorer til brug i føde- og drikkevare industrien

Gasman gasdetektor

Gasman er en robust, kompakt og enkel gasdetektor, som er blevet designet til at kunne bruges i de hårdeste miljøer. 

Denne smarte gasdetektor vejer kun 130g, yder en høj slagmodstand og er beskyttet mod støv og vand indtrængen. Med en 95dB alarm samt rød/blå visuel alarm, er den let at høre og se, selv i mere støjende miljøer.

Se mere om Gasman her

Gasman gasdetektor
T4 gasdetektor

T4 gasdetektor

Med en T4 gasdetektor er du ydet beskyttelse mod nogle af de almindeligste gasser som: carbonmonoxid (CO), hydrogensulfid (H2S), brændbare gasser og iltsvind (O2). 

Med den nye T4 er du sikret en gasdetektor som lever op til de nyeste regler og forskrifter, og som er robust bygget så den tåler de hårdeste og mest snavsede miljøer. Med en alarm på minimum 95dB, rød/blå synlig LED og indbygget vibrator, er man sikker på at kunne høre, se og mærke T4 gasdetektoren hvis den bliver udløst af en alarm.

Se mere om T4 her

 Når man skal ud og anskaffe sig en gasdetektor, uanset om det er til en selv eller ens firma, er det vigtigt at man vælger en udbyder som man har tiltro til, og som har styr på hvad de laver, så man er sikret den bedst mulige service og produkter. 

Hos D-S sikkerhedsudstyr har vi beskæftiget os med gasdetektorer i 10 år og hjælper gerne med at kalibrering og bump test af gasdetektorer der er købt hos os. Vi sætter en ære i at hjælpe vores kunder med at finde det helt rigtig udstyr til netop dem og deres behov.

Har du brug for råd og vejledning til hvilken gasdetektor der passer til netop din arbejdsplads eller opgave, sidder vi klar til at hjælpe dig, på både telefon 55 44 66 44 og e-mail info@d-s.dk

# Arbejdsmiljø Gasdetektor

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Gasfarer i destillerier
Lær mere om farerne og få hjælp til at forebygge
app-image

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa-icon and then Add to Home Screen.

Sikkerhed for alle

Hold dig sikkert opdateret med seneste nyheder og viden indenfor PPE og arbejdsmiljø