True

Gasfarer i landbruget

Lær mere om farerne og få hjælp til at forebygge

Introduktion

Landbrugssektoren spiller en betydningsfuld rolle i alles liv, og bringer trofast en række afgrøder, frugter, grøntsager samt mejeri og kødprodukter til vores borde og virksomheder hver eneste dag. 

Men det også er en industri med en masse komplicerede processer, som gør at arbejdet også er forbundet med store risici for at komme i kontakt med giftige gasser.

Især er svovlbrinte (H2S) en gas der oftest findes i giftige niveauer på gårde i gylletanke og spildevand.

Udover H2S, gør udledningen af metan, kuldioxid og dinitrogenoxid, landbrugssektoren, og især husdyrbruget i landbruget til en af de helt store bidragsydere til den globale udledning af drivhusgasser.

De farlige gasser kan blandt andet,  udsendes fra siloer, gødningslagre, anaerobe rådnetanke, korn beholdere og forkert ventilerede stalde. Alle disse steder, med flere, kan ende med at udgøre en fare for og påføre skade på mennesker, husdyr og miljøet, hvis de efterlades ikke overvåget.

Som løsning skal man altid sørge for at bruge de mindst farlige alternative materialer og metoder inden for landbrugs processerne. Udover dette, er det også op til dem der arbejder i sektoren at der bliver implementeret et troværdigt og robust overvågnings og gasdetekterings system. På den måde kan dem som arbejder i de farlige miljøer altid holde øje med hvor gas niveauerne er uanset hvilket miljø de befinder sig i.

Gasdetektion inden for landbruget er meget vigtigt for at kunne sikre at de processer der skal til under fremstillingen af produkter til vores hjem, virksomheder og butikker fungere korrekt. Udover at sørge for at produkterne bliver fremstillet på den korrekte måde, sørger gasdetektering også for at arbejdere og besøgende på stederne, arbejder og opholder sig sikkert. Det kan dog være en kompleks opgave at have det rigtig udstyr til gasdetektering på tværs af områder, grundet den omfattende proces inden for hvert område.

Anvendelsesområder med gasfarer

Havebrug ikon

Havebrug

Havebrug er en gren af planteavl, som omfatter dyrkning af have afgrøder såsom grøntsager, frugt og prydplanter. Havebrug er især vigtig da det gør det muligt at dyrke værdifulde former for næring som beriger diæter og forsyner mennesker og dyr der spiser det, med nødvendige næringsstoffer og vitaminer for et ligevægtigt fødeindtag

akvakultur ikon

Akvakultur

Akvakultur indebærer opdræt af fisk og skaldyr. Virksomhederne i denne industri opdrætter og høster planter og dyr, såsom fisk, skaldyr og krebsdyr til brug i fersk eller havvand. Den mest almindelige form for akvakultur er opdræt af fisk

Gylleopbevaring ikon

Gasfarer ved gylleopbevaring

I gyllegrave og andre steder hvor der bliver opbevaret gylle, samler landmændene det animalske affald og ubrugelige organiske materiale. Disse gylle miljøer er oftest overset, på trods af at de mere farlige end andre områder når det kommer til gasser. Gylle vil som regel være tilbøjelig til at afgrænse og til tider endda helt fjerne ilt fra den omliggende atmosfære, og hvis denne er indespærret, vil det gøre ilten ikke åndbar

Høst ikon

Gasfarer ved høst

Når man opbevarer høsten i siloer udgør det en eksplosiv gas risiko.
Dette sker enten utilsigtet når man har et kornlager, men det kan også gøres bevidst ved at konservere frugt. 
Under transport kan der blive brugt gasser som har til fordel af eliminere skadedyr i afgrøderne. Denne gift er dog farlig for mennesker. Men selv uden disse giftige gasser vil luften omkring de produkter der bliver konserveret ofte være ikke åndbar

Jordforvaltning ikon

Jordforvaltning

Når det kommer til jordforvaltning har man at gøre med forbedring og beskyttelse af jorden. Dette gøres i opgaver som omhandler bevaring, ændring og optimal jord sundhed. Det er er vigtigt at have effektive jord behandlingsprocesser godt på plads, da man derved nemmere kan dyrke sunde afgrøder, ved at dække plantens behov helt. Når afgrøderne er vokset tilpas skal de høstes. Dette kan enten gøres ved håndkraft med værktøj hertil eller med maskiner

Kødproduktion ikon

Kødproduktion

Ved kødproduktion forstås opdræt og slagtning af dyr som skal bruges til konsumering. Dette drejer sig om oksekød, svinekød, lam, fårekød og kylling. Dyrene er enten opdrættet med frilandsgræsning eller koncentreret dyrefodring

Gasfarer i landbruget

FarerBeskrivelse

Metan (CH4)
Metan er en farve og lugtfri gas, som er brændbar. Gassen kommer fra processen med anaerob fordøjelse af organiske materialer. Hvor stor koncentrationen af gassen er, kommer an på opbevaringen og håndteringen af gødningen under anaerob nedbrydning. Er rummet dårligt ventileret og varmt kan det hurtigt øge mængden af afgivet metan. Mangel på luftgennemstrømning i for eksempel overdækkede bygninger og lader kan opbygge metan niveauet til et punkt hvor det bliver fanget og kan forårsage eksplosion. Lærer man dog at opbevare og håndtere det sikkert, kan man bruge gassen som brændstof til landbrugsudstyr og motorer
Hydrogensulfid (H2S)
I en lang række landbrugsprocesser som relatere sig til produktion og forbrug af biogas, kan der findes svovlbrinte. Denne gas forhindre ilt i at blive fordelt rundt i kroppen til vitale organer, og er derfor en utrolig farlig gasart. I små mængder lugter svovlbrinte af rådne æg, men ved store koncentrationer hindre den menneskets lugtesans, hvilket gør den usynlig for menneskelige sanser. Ved indåndingen af gassen i høj koncentration, vil man efter bare 1 til 2 indåndinger få lammet ens luftveje og dø umiddelbart efter. Grænseværdien for svovlbrinte er 5 ppmAmmoniak (NH3)
Når animalsk affald nedbrydes udleder det ammoniak som er en farveløs gas men med en skarp lugt. Gassen er yderst skadelig for både menneskers sundhed som husdyrs velvære. Ammoniak har evnen til at forårsage luftvejssygdomme hos husdyr, samt øjenirritation, blindhed, lungeskader, næse og hals skader samt død hos mennesker. Grænseværdien for ammoniak er 20 ppmCarbondioxid (CO2)
Kuldioxid bliver naturligt produceret i atmosfæren, men kan ved landbrugs processer forøge niveauet så meget at det bliver farligt. CO2 er både lugt og farve fri, og udledes fra landbrugsudstyr, samt fra afgrøder og husdyrs produktion. CO2 fortrænger ilten i luften og kan ved ophobning i affaldstanke og siloer blive rigtig farlige og uegnede for mennesker at komme i. Grænseværdien for CO2 er 5.000 ppmNitrogenoxid (NO2)
Nitrogendioxid høre under lattergas grupperne, og er en af de meget reaktive i gruppen. I værste fald kan gassen forårsage pludselig død, selv ved indtagelse ved kortvarig eksponering. Den udledes fra siloer når plantematerialet har lavet en specifik kemisk reaktion. Man kan genkende gassen ved at den lugter hen ad blegemiddel og som regel skaber en rødbrun dis. Grænseværdien for Nitrogenoxid er 2 ppm

Gasdetektor løsninger

I Danmark  udgør landbruget og landbrugsjorden en stor del af landets samlede areal. Dette er med til at sikre omkring 125.000 arbejdspladser, og dermed er der rigtig mange mennesker, som dagligt arbejder i områder som kan være udsat for farlige gasser. At arbejde med eller i nærheden af farlige gasser, uden at have den rigtige beskyttelse, kan både ende med invaliditet eller endda død. 

Man bruger gasdetektorer til at måle og overvåge hvor høje gas koncentrationerne i det valgte rum er. Ved for høje koncentrationer vil detektoren udgive en alarm, som gør brugeren opmærksom på den farer som vedkommende befinder sig i. 

Med en bærbar gasdetektor, har man mulighed for både at måle på én enkel eller flere gasser på samme tid. Den bærbare gasdetektor kan man have siddende på sig hele tiden, og man vil derfor konstant være sikret mod de eventuelle gas fare som man kan blive udsat for. Man har også muligheden for at stille gasdetektoren et fast sted. Det ville dog være at foretrække at man har den på sig når man bevæger sig rundt, så man ikke glemmer den undervejs og der dermed kan opstå ulykker.  

Gasdetektorer til brug i landbruget

Gasman gasdetektor

Gasman er en robust, kompakt og enkel gasdetektor, som er blevet designet til at kunne bruges i de hårdeste miljøer. 

Denne smarte gasdetektor vejer kun 130g, yder en høj slagmodstand og er beskyttet mod støv og vand indtrængen. Med en 95dB alarm samt rød/blå visuel alarm, er den let at høre og se, selv i mere støjende miljøer.

Se mere om Gasman her

Gasman gasdetektor
T4 Gasdetektor

T4 gasdetektor

Med en T4 gasdetektor er du ydet beskyttelse mod nogle af de almindeligste gasser som: carbonmonoxid (CO), hydrogensulfid (H2S), brændbare gasser og iltsvind (O2). 

Med den nye T4 er du sikret en gasdetektor som lever op til de nyeste regler og forskrifter, og som er robust bygget så den tåler de hårdeste og mest snavsede miljøer. Med en alarm på minimum 95dB, rød/blå synlig LED og indbygget vibrator, er man sikker på at kunne høre, se og mærke T4 gasdetektoren hvis den bliver udløst af en alarm.

Se mere om T4 her

Clip SGD H2S gasdetektor

Med en Clip SGD gasdetektor har du en robust, pålidelige og holdbar detektor, som med sit indbyggede batteri, giver 2 års levetid. 

En Clip SGD gasdetektor er opbygget så den er brugervenlig med en enkeltknaps betjening. Og med sin brede arbejdstemperatur område, arbejder den effektiv i langt de fleste hårde omgivelser.

Se mere om Clip SGD H2S her

Clip SGD H2S gasdetektor

Når man skal ud og anskaffe sig en gasdetektor, uanset om det er til en selv eller ens firma, er det vigtigt at man vælger en udbyder som man har tiltro til, og som har styr på hvad de laver, så man er sikret den bedst mulige service og produkter. 

Hos D-S sikkerhedsudstyr har vi beskæftiget os med gasdetektorer i 10 år og hjælper gerne med at kalibrering og bump test af gasdetektorer der er købt hos os. Vi sætter en ære i at hjælpe vores kunder med at finde det helt rigtig udstyr til netop dem og deres behov.

Har du brug for råd og vejledning til hvilken gasdetektor der passer til netop din arbejdsplads eller opgave, sidder vi klar til at hjælpe dig, på både telefon 55 44 66 44 og e-mail info@d-s.dk

# Arbejdsmiljø Gasdetektor

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Epoxy og Isocyanater - hvorfor kan de være farlige?
Brug det rigtige sikkerhedsudstyr når du arbejder med epoxy og isocyanater
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.