True

God Lockout / Tagout øger sikkerheden

Hvorfor og hvordan i øger arbejdssikkerheden med et Lockout/Tagout program

Hvad er Lockout/Tagout?

Lockout/Tagout er en planlagt sikkerhedsprocedure, som indebærer at energiforsyninger på anlæg og maskiner aflåses og afmærkes forsvarligt mens vedligeholdelsesarbejde eller reparation udføres.

Denne sikkerhedsprocedure beskytter medarbejdere mod de risici, som startede maskiner eller elektricitet udgør.

Kort sagt: Lockout/Tagout redder liv!

Lockout/Tagout er desuden tit forkortet LO/TO og omtalt som LOTO.

Lockout Tagout

Formålet med Lockout/Tagout

En fornuftig og ansvarlig sikkerhedsprocedure med LO/TO hjælper med at:

 • Sikrer medarbejdere og udstyr.

 • Synliggør det igangværende arbejde og minimere derved risikoen for utilsigtet genstart af maskineri og/eller anlæg.

 • Nedsætter risikoen for arbejdsulykker og deraf følgende omkostninger.

 • Forkorter driftsstop-tiden og forhøjer dermed produktiviteten.

 • Reducerer direkte og indirekte omkostninger forbundet med driftstop til f.eks. reservedele samt arbejdsløn.

 • Signalerer arbejdssikkerhed og ansvarlighed.

Gældende lovmæssige krav

 • Regler vedr. tekniske hjælpemidler - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. December 1992 - fastslår følgende:
  "Under arbejde med rengøring, reparation, vedligeholdelse og lignende af et teknisk hjælpemiddel skal dette, så vidt det er muligt af hensyn til det pågældende arbejde, være standset og på en effektiv måde være sikret igangsætning".

 • EU-direktiv 89/655 angiver mindstekravene for sikkerhed og sundhed ved brug af udstyr. Paragraf 2.14 fastslår: 
  "Alle former for udstyr skal forsynes med klat synlige anordninger, med hvilke de kan separeres fra hver eneste energikilde"

 • European Standard EN 1037 omhandler sikkerhedsudstyr og foranstaltninger vedrørende den energi-mæssige isolation af maskiner og effektafsættelsen for at forhindre farlig udstyr i at genopstarte. Normen sikrer en tryg og sikker behandling inden for et risikobetonet område. CEE 89/455 beskriver minimumsregler for sikkerhed og beskyttelse af medarbejdere ved servicering af industrielt udstyr.

Hvorfor benytte et Lockout/Tagout program?

Reducer arbejdsskader og omkostninger

Europæiske statistikker viser at 10 til 15% af alle fatale arbejdsulykker er relateret til vedligeholdelsesarbejde.

Almindelige skader inkluderer knoglebrud, rifter, amputationer, forbrændinger og elektrisk stød.

Bøder og omkostninger som følge kan blive skyhøje.

Lockout Tagout

Mindre nedetid = højere produktivitet

Et velorganiseret LO / TO-program, der indeholder tydeligt mærket energikilder, nemme at følge procedurer og let tilgængelige låseværktøjer, kan i høj grad øge hastigheden på vedligeholdelses- og serviceaktiviteterne. Medarbejdere kan undgå tidskrævende opgaver som sporing af rørledninger og elektriske kredsløb for at kontrollere de relevante energikontrolpunkter.

Som følge heraf er vedligeholdelsesarbejdet færdiggjort mere effektivt, nedetid er reduceret, og maskinerne holdes kørende ved højeste præstationsniveauer

Lockout Tagout

Reducere indirekte omkostninger

Arbejdsulykker kan have en betydelig indvirkning på arbejds skemaer og planlægning og deraf produktiviteten.

Ikke korrekt opstart af maskineri mv. kan også forårsage omfattende beskadigelser på maskineriet og tilføre omkostninger for reparation og udskiftninger.

Lockout Tagout

LO/TO er bedst kendte praksis!

Lockout / Tagout er blevet globalt anerkendt som Best Safety Practice i mange industrier og brancher, og er endvidere et lovkrav i bl.a. USA.

Lockout Tagout

4 trin til din Lockout plan

Lockout Tagout
 1. Udarbejd en skriftlig politik og procedure beskrivelse af metoder til styring af energikilder
  Formål og omfang
  Autoriseret personale
  Håndhævelse
  Oplærings- og træningsmetoder
  Specielle forhold som har betydning for aflåsningsprocedure.
 2. Identificer og marker farlige energikilder
 3. Forsyn personale med korrekt Lockout/Tagout varer
 4. Uddan/oplær personalet i korrekt brug af Lockout/Tagout udstyr samt informer om sikkerhedspolitikken 
  - Udførende personale: Grundig oplæring, da de skal arbejde med Lockout/Tagout produkterne.
  - Direkte påvirket personale: Grundig information, da deres arbejdsstation kan blive aflåst af Lockout/Tagout enhederne.
  - Øvrigt personale: Generel information, så de forstår effekten og vigtigheden af Lockout/Tagout procedurerne.

Lockout / Tagout løsninger

De mange forskelligartede Lockout/Tagout enheder gør det muligt at sikre alle former for produktionsventiler, uanset type (kugleventil, butterfly-ventil, kegleventil eller skydeventil), placering på anlægget og uanset om den er lille, stor eller overdimensioneret.

Afspærring og aflåsning af strømafbrydere med specielle Lockout-enheder, blokerer nemt og effektivt adgangen til strømkilder.

Tagout enhederne synliggør igangværende arbejde, ofte med information om ansvarshavende person/afdeling og tidshorisont for opgaven. Tagout varerne kan samtidig fungere som låsebøjler, der forøger sikkerheden når flere medarbejdere arbejder på samme anlæg på samme tid.

Lockout Tagout

Se Danmarks største udvalg af Lockout/Tagout her

1200+ produkter og løsninger.

# Lockout/Tagout

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Hængelåse
Sådan vælger du den rette hængelås
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.