True

Kemikalieudslip og spild-kit

Nedenstående beskrivelse omhandler mindre udslip.

Sker der et uheld med spild af kemikalier skelnes der mellem mindre udslip og større udslip (hvor en beredskabsplan​ bør træde i kraft). Sidstnævnte involverer ofte brandvæsen og politi.​​ Alle bør være i stand til at håndtere spildet eller have en person udnævnt samme vogn eller spilkit til opsamling af kemikaliespild.

Spilkit

En vogn med opsamlingsudstyr, et såkaldt spildkit, bør indgå i beredskabet, som rykker ud ved behov. Den kan med sit udstyr af personlige værnemidler og opsamlingsmateriale sikre en arbejdsmiljørigtig oprydning efter et mindre kemikaliespild. 

Fælles for alle former for kemikaliespild:

 • Luk straks døren til det rum, hvor spildet er sket og hvis muligt åben vinduer for udluftning
 • Tilkald herefter kemikaliespildvogn og opsæt skilt på dør med teksten: "Der foretages oprydning efter kemikalieuheld - Adgang forbudt for uvedkommende!"
 • Benyt handsker og eventuelt andre personlige værnemidler​
  ved opsamling
 • Ved usikkerhed omkring dampe eller hvis kemikalier er løbet i kloak kontaktes alarmcentralens indsatsleder på tlf. 114

Spild opsamles på følgende må​​de:

 • Flydende spild opsamles med gran​ulat
 • Pulver og fast stof opsamles ved brug af fejebakke og kost eller med aftørringspapir
 • Det opsamlede spild og de brugte handsker lægges ved mindre mængder i de spande der findes på spildkit​
 • Spand lukkes og den vedlagte kemikalieaffal​dsetiket udfyldes og påsættes spand. Hvis det opsamlede kemikalie indeholder kræftfremkaldende stoffer påsættes også en kræftadvarselsetiket
Efter opsam​​ling:
 • Lokalet udluftes
 • Rengør området med sæbevand - husk beskyttelseshandsker
 • Hvis åndedrætsværn har været benyttet bortskaffes dette
 • Hvis kost og fejeblad har været anvendt, rengøres fejebladet i sæbevand og kosten enten rengøres eller kasseres alt efter hvad den har været brugt til
 • Hvis ens tøj er blevet forurenet, så tag det af og gå eventuelt i bad
 • Skilte med Oprydning efter kemikalieuheld - Adgang forbudt for uvedkommende!fjernes først, når eventuelt resterende kemikalier er dampet af
 • Kemikaliespild afleveres i forbindelse med afhentning af spildkit eller jævnfør arbejdspladsens sorteringsvejledning​​
 • Hændelsen indberettes til afdelingens sikkerhedsgruppe
 • Ved personskade anmeldes hændelsen som en arbejdsulykke​

Opløsnings​​​​midler

Følg ovenstående fremgangsmåde. Benyt handsker og åndedrætsværn.

Syre/bas​​e prod​​ukter

Følg ovenstående fremgangsmåde. Almindeligvis opsamles med vådt papir. Ved baser såsom natronlud (natriumhydroxid) skal der dog bruges tørt papir!

Kviksø​​lv

Ved spild af kviksølv åbnes straks et vindue. Gravide og børn skal holde sig fra rummet. Kviksølvpartiklerne samles ved at skrabe dem sammen med et foldet stykke papir eller en plade. Herefter suges det flydende kviksølv op med en pipette eller sprøjte og opbevares i et glas med låg - eller i vand. Rør ikke ved kviksølv med hænderne. Er berøring nødvendig benyttes Nitrilhandsker - ikke latexhandsker. Tør overflader efter med fugtet papirserviet eller en fugtet klud. Undlad at støvsuge. Kviksølv fordamper ved stuetemperatur og støvsugning vil sprede forureningen til luften. De næste par dage skal der luftes ud i rummet. 

Kviksølv, papir og handsker, der har været i berøring med kviksølvforurening ​samles i en lukket pose mærket "Kviksølvforurenet affald".

Kviksølvforurenet affald må hverken afleveres som klinisk risikoaffald eller i spand til batteriaffald.

Kræftfremkalden​de og giftige stoffer

Følg ovenstående fremgangsmåde. Spand med kemikaliespild påsættes udover kemikaliedeklaration også en kræftetiket.
# Kemikalier Spildkit

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Søg artikler

Del dette indlæg

Hvide fingre, vibrerende værktøj og hvordan du beskytter dig
Hvide fingre er en seriøs arbejdsskade som kan give livsvarige men og gener, læs hvordan du beskytter dig her
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.