True

Nye regler indenfor tagarbejde

Ulykker i branchen

Inden for bygge og anlægsbranchen, sker der årligt en stigning inden for antallet af arbejdsulykker. I 2020 blev der anmeldt 5.647 arbejdsulykker til arbejdstilsynet. Det er en stigning på 97 arbejdsulykker i forhold til 2019 og det er desværre en tendens der ser ud til at fortsætte, da byggerier bliver en større og større del af hverdagen for mange mennesker.

Ud af alle disse ulykker sker 7 ud af 10 af dem på byggepladser og den hyppigste ulykkestype på byggepladser er faldulykker, som udgør hele 21% af alle ulykkerne her.

Faldulykker på arbejdspladser er ikke kun lig med alvorlige og invaliderende skader, risikoen for dødsfald er også stærkt forbundet med fald. Flere fagpersoner har i flere år prøvet at råbe både politikere og arbejdsgivere op, men uden den store opbakning fra nogen af siderne.

I februar 2021, mistede en tagdækker på tragisk vis livet i en faldulykke, da han ikke var sikret nok i forhold til rækværk eller andre sikkerhedsforanstaltninger og det fik en politiker op ad stolen. Peter Hummelgaard, der er beskæftigelsesminister, ville efter ulykken have at der blev tjekket op på de gældende regler for tagarbejde.

Det resulterede i at reglerne fik en opdatering pr. 1 januar 2022.

De nye regler betyder nu at der er kommet nogle mere enkle og præcise regler når det kommer til arbejde på flade tage med en hældning på under 15 grader og tage med en hældning på over 15 grader.

De nye regler

Virksomhederne får nu et større ansvar, når der arbejdes på flade tage, hvor de:

  • Uanset vejrforhold, skal sørge for at der er sikret mod nedstyrtning langs tagkanten, så længe at højden over det omgivende underlag overstiger 3,5 meter.

  • Altid skal sørge for at der bliver lavet en skriftlig risikovurdering, hvis der er et arbejde der skal udføres i højder mellem 2 og 3,5 meter. Virksomhedernes ansvar er her, at sørge for at der bliver vurderet grundigt om arbejdet er så risikofyldt at der er et behov for at sikre mod nedstyrtning.

  • Stadig har mulighed for at sørge for at arbejdet kan udføres hvis der arbejdes inden for en tydelig og holdbar markering som er sat mindst 2 meter fra tagkanten.

Når det gælder arbejde på skrå tage med en hældning på over 15 grader har virksomhederne nu et ansvar for at:

  • Vurdere om arbejdet der udføres er så farligt, at man skal sikre mod nedstyrtning. Denne vurdering sker efter en udarbejdelse af en skriftlig risikovurdering. Risikovurderingen skal laves hvis den lodrette højde til tagfoden er over 2 meter, og arbejdet foretages i højder under 5 meter. 

Derudover gælder følgende regler for tage med en hældning fra 34 grader og op til 60 grader:

  • Der skal tages de samme foranstaltninger som ved taghældninger på over 15 grader (se ovenover). Udover det skal der anbringes et net eller lignende, som aldrig må være over 5 meter under der hvor der arbejdes, i lodret linje. Desuden skal tagstiger, uanset arbejdshøjden, anvendes medmindre der findes lægter der kan fungere som det.

Ved en taghældning på over 60 grader gælder følgende regler:

  • Der tages de samme foranstaltninger som angivet ovenover, med tage med hældninger fra 34 til 60 grader. Dog må den lodrette afstand fra arbejde til net aldrig overstige 2 meter.

Særlig fare for nedstyrtning eller for at komme til skade

Fare for nedstyrtning kan opstå hvis taget er glat, det blæser kraftigt, der er dårlig sigtbarhed, der bliver brugt maskiner eller man laver opmærksomhedskrævende arbejde alt for tæt på tagkanten. Fare for at komme til skade kan opstå hvis der er en risiko for at medarbejderen kan falde ned på opstablede materialer, skarpe kanter, eller fordi der er risiko for at styrte igennem underlaget. Et underlag med en ujævn overflade med mindre kanter, kan nemt udgøre en særlig fare ved fald fra højder på mellem 2 og 3,5 meter. Faren skal altid vurderes i sammenhæng med faldhøjden. Selv hvis der blot er 2 meter eller mindre fra tagkant til underlag, kan det være nødvendigt at sikre mod nedstyrtning hvis underlaget gør at man har særlig fare for alvorlig skade ved nedstyrtning. 

Måling af højde

For at få den nøjagtige højde, skal der måles fra den øverste del af tagkanten og ned til underlaget. Variere underlagt i niveau, f.eks ved en kælderskakt, eller jorden der hælder, skal der måles der hvor den største afstand er mellem tagkant og underlag. På denne måde er man altid sikret bedst muligt.

Har du brug for at læse mere om reglerne kan du læse den nye bekendtgørelse her eller læse AT-vejledningen her.

# Arbejdsmiljø Faldsikring Tagsikring

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

40 gode sikkerheds tip
Til dig og din arbejdsplads
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.