True

Sådan bruger du din stige rigtigt

Regler og gode råd

Generelt om stiger

Hvert år kommer mange mennesker alvorlig til skade, når de arbejder på og ved stiger. Det sker fordi de ikke er opmærksomme på de regler og gode råd der findes når man skal udføre et stykke arbejde.

Langt størstedelen af alle mennesker, ved hvad en stige er og har haft brugt den i forbindelse med en opgave der skulle løses. 

Det er dog vigtigt at tage stilling til om en stige vil være den bedste løsning til opgaven, eller om den vil kunne løses med et andet produkt, som for eksempel et stillads eller en anden form for arbejdsplatform.

Hvis man kommer frem til den konklusion at en stige er det rette at bruge, skal man kunne kende forskel på de forskellige slags stiger, og finde ud af hvilken der vil være den mest optimale til ens opgave.

Løse stiger

En løs stige kaldes også for en transportabel stige og er en betegnelse der bruges til flere forskellige typer af stiger som for eksempel en Wienerstige, trappestige, hejsestiger, kombistiger og skydestiger.

Disse stiger bruges til arbejde i kortere tid ad gangen, og bør ikke være i brug i længere tid end 30 min ad gangen til en konkret opgave. Har man flere opgaver der gør at man ikke hele tiden vil befinde sig på stigen, vil grænsen for brug af stigen være ⅓ af arbejdstiden for den pågældende dag.

De overordnede regler for brug af løse stiger er:

 • Tjek altid brugsanvisning og/eller piktogrammer på stigen inden du bruger den

 • Gå din stige igennem for fejl og mangler. Og benyt aldrig din stige hvis den viser tegn på skader

 • Få styr på dit fodtøj, så du har en god skridsikker sål så du kan stå fast på stigen

 • Sørg for at din stige er placeret på et fast og skridsikkert underlag

 • Flyt stigen så du aldrig skal række mere end én armslængde ud fra vangerne for at kunne arbejde

 • Der må kun arbejde én person ad gangen på stigen. På Wienerstiger er det dog tilladt at der står én på hver side af stigen

 • Du skal kunne håndtere dit værktøj med én hånd

 • Sørg altid for at dit ansigt er vendt mod stigen når du går op og ned ad den

 • Hold godt fast, både når du går op og når du går ned ad stigen

 • Arbejdet skal undgås at udføres sidelæns på stigen

 • Skal du have genstande med op på stigen, så sørg for at de små

 • Lad være med arbejde på og ved stiger hvis du er påvirket af alkohol eller medicin

 • Skal stigen anbringes foran døre, porte eller lignende, skal disse være sikret eller låst

 • Lav aldrig om på hvad stigen i første omgang er beregnet til

 • Lad være med at flytte på stigen hvis du står på den. Flyt den kun når du står nede på samme underlag som den

 • Er din stige fra 2018 eller nyere, og over 3 meter lang, skal den have en stabilisator

Arbejder du som elektriker er det vigtig at vide om der er fritliggende metalforstærkninger i vangerne i metal og træ stiger, da risikoen for stød og skader er stor hvis du kommer i berøring med strømførende ledninger og/eller dele.

Anliggende stiger

For anliggende stiger er der udover ovenstående, også følgende regler:

 • Husk at opstille de anliggende stiger rigtigt. De skal normalt have en hældning på 65-75 grader

 • Har din anliggende stige ergonomiske vinklet trin, må du kun benytte den når trinene står i en horisontal position

 • Vælger du at bruge din anliggende stige som adgangsvej, skal du huske at denne skal fastgøres forsvarligt. Husk at stigen skal rage mindst 1 meter op over der hvor adgangs stedet er

 • Skal du bruge din anliggende stige op ad en mast eller lignende, er det vigtigt at huske på at den skal have en egnet støtteordning med mindre at konstruktionen gør at det ikke er nødvendigt

 • Undgå at komme op og stå over det tredje øverste trin på stigen

 • Din arbejdshøjde må ikke overstige 5 meter. Der tælles fra underlag til det trin du står på

Har du brug for at komme højere op og arbejde end de 5 meter, skal der være en fodmand for enden af stigen, eller du skal sørge for at din stige er fastgjort på en forsvarlig og sikker måde.

Er du vinduespudser er det dog tilladt for dig at arbejde i højere højder, hvis det ikke er teknisk eller økonomisk muligt at udføre dit job på andre måder med andre midler

Anliggende stiger
Fritstående stiger

Fritstående stiger

For fritstående stiger er der udover reglerne for løse stiger, også følgende regler:

 • Står du på en fritstående stige, må du aldrig træde over på en anden overflade

 • Husk at tjekke at din stige er foldet helt og rigtigt ud inden du tager den i brug

 • Du må aldrig bruge din fritstående stige som en anliggende stige, medmindre at dette fremgår tydeligt af brugsanvisningen til stigen

 • Dit værktøj skal være af sådan en størrelse at det ikke er i vejen når du skal bruge stigen

 • Er din stige uden håndliste og/eller topbøjle bør du aldrig stå på de to øverste trin

 • Har din stige en platform der er 40x60 cm eller større, er du ikke underlagt nogen bestemt tidsbegrænsninger

Kombistiger

Har du en kombistige, og bruger den som enkeltstige eller skydestige, skal du bruge de regler der er for anliggende stiger. Bruger du din kombinationsstige som en fritstående stige, gælder her reglerne for fritstående stiger. Udover disse regler, gælder også følgende:

 • Står en tredjedel af din stige i en wienerstige position med skydefunktion, må du aldrig stå på de øverste 4 trin. Ved nogle producenters stiger, har de markeret hvilket trin dette drejer sig om

 • Du bør altid tjekke alle stigens låsemekanismer og led før du går i gang med at bruge den

Kombistiger
Skyde og hejsestiger

Skyde og hejsestiger

Vælger du at bruge en skydestige, hejsestige eller en kombistige brugt som skydestige, skal du bruge de regler der er for anliggende stiger. Udover disse gælder følgende regler:

 • Du bør altid tjekke alle stigens låsemekanismer og led før du går i gang med at bruge den

Multistiger

Har du en multistige som du bruger som anliggende stige, skal du følge reglerne gældende for anliggende stiger. Bruger du din multistige som fritstående stige, skal du følge reglerne gældende for fritstående stiger. Udover disse regler, gælder følgende også:

 • Sørg for at du kun bruger de dæk der fulgte med stigen, som platform

 • Du bør altid huske at tjekke om alle låsemekanismer og led fungere optimalt på stigen før du bruger den

Multistiger
Teleskopstiger

Teleskopstiger

Har du en teleskopstige du har brugt som anliggende stige, skal reglerne for anliggende stiger følges. Har du derimod brugt din teleskopstige som fritstående stige, skal du følge de regler der gælder for fritstående stiger. Udover at følge de regler, gælder følgende regler også:

 • Lad være med at stå så højt oppe på stigen at du kommer under en meter fra toppen

 • Tjek altid stigens låsemekanismer og led inden du vælger at bruge den

 • Når du er i gang med at betjene teleskop mekanismen på stigen bør du aldrig placere fingrene ovenpå trinene imens

Faste stiger

Ved faste stiger, mener man stiger der sidder fast, som for eksempel vægstiger til vedligeholdelse, brandstiger på bygninger, samt adgangsstiger til maskiner og maskinanlæg mm.

Der er derfor forskel på reglerne, alt efter om din stige skal bruges som flugtvej, eller som adgangsvej. Fælles for stigerne er dog at arbejdstilsynet fastslår at man bruger en rygbøjle der sidder fra 2,5 meters højde og op til 1 meter over det niveau stigen går til, hvis stigen er mere en 6 meter høj.

Der findes nogle øvrige regler man kan forholde sig til ved brug af faste stiger:

 • Er stigen over 6 meter i højden, vil der skulle være en platform til at hvile sig på, hver minimum 6 meter eller 15 meter, alt efter hvor ofte denne stige bliver brugt

 • Når stigen er sat fast til væggen, skal den være monteret således at din fod kan nå mindst 20 cm ind over trinnet når der bliver mål fra trinnets forkant

 • Uanset hvilken stige du har, skal der følge en dansk brugsanvisning med som indeholder hvad du må bruge stigen til, den korrekte opstilling af stigen, det daglige vedligehold, med mere. Denne brugsanvisning skal enten følge med i papirform, eller som piktogram klistermærker der sidder på siden af stigen

 • Alle der bruger eller kan komme i en situation hvor de skal bruge stigen, skal have en gennemgående instruks i hvordan man bruger stigen korrekt

Hvordan skal du opbevare din stige

Skal din stige kunne holde i længst mulig tid, er det vigtigt at du husker at opbevare den rigtigt. Du skal altid følge de anvisninger som producenten levere sammen med stigen.

En stige må som udgangspunkt ikke blive udsat for voldsomme temperaturpåvirkninger og den holder sig bedst hvis den kan hænge et tørt sted hvor der er stuetemperatur.

Vælger du at lade den hænge på væggen, skal du huske at vægten skal være ligelig fordelt så den ikke drejer eller slår sig.

Er din stige lavet af glasfiber skal du undgå at stigen opbevares et sted hvor den får direkte sollys.

Stigekontrol

Din stige skal kontrolleres jævnligt af en sagkyndig. Du skal følge producentens anvisninger for kontrol og eftersyn af din stige. Er der intet specifikt angivet, skal du ifølge bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, udføre dette eftersyn hver 12 måned. Det skal du for at din stige lever op til de krav og standarder som myndighederne har fastsat. Der bør føres en rapport over kontrollen, med navn på hvem der har kontrolleret stigen, dato for kontrollen samt resultatet af kontrollen.

10 gode råd om brug af stiger

Clarico-Text-Image

Korrekt indkøb

Sørg for at der bliver købt den korrekte type stige til opgaven. Er der mange forskellige opgaver der skal løses, vil det mest fornuftige være at have flere forskellige stiger, så der altid er en valgmulighed der passer specifikt til den opgave der skal løses

Clarico-Text-Image

Hold styr på dit tyngdepunkt

Undgå arbejde der kræver for mange kræfter af dig, så du risikere at få forskubbet dit tyngdepunkt. Bliver dit tyngdepunkt forskubbet for meget, risikere du at falde ned fra stigen eller at stigen bliver ustabil at stå på

Clarico-Text-Image

Lad din mobil være

Lad din mobil blive nede når du arbejder på stigen, eller sørg for at den ikke forstyrre dit arbejde. En del arbejdsulykker med fald fra stiger, kommer af at brugeren af stigen, har snakket i mobil eller er blevet forstyrret af den, eller noget andet, under arbejdet og dermed mistet sin koncentration

Clarico-Text-Image

Stigens konstruktion

Lad være med at lave om på stigens konstruktion, hvis den ikke er beregnet til at kunne dette. Du skal for eksempel ikke binde en ekstra stige fast for anden af din enkeltstige for at prøve at forlænge den

Clarico-Text-Image

Stigens maksimale belastning

Brug ikke stigen til andet end hvad den er lavet til. Den maksimale belastning en stige har, er beregnet ud fra korrekt brug, og man kan ikke stole på den, hvis man for eksempel vælger at lægge stigen ned og bruge den som bro

Clarico-Text-Image

Lyt til kroppen

Husk at lytte til din krop og dens signaler. Det er hårdt arbejde at stå på en stige i længere tid ad gangen. Lad være med at ødelægge din krop for at bliver færdig med en opgave. Tag hellere én pause for meget, og få strukket ud i alle dine led

Clarico-Text-Image

Stabil stige

Sørg for at din stige står stabilt inden du tager den i brug, også selvom det bare er en lille hurtig ting du skal have fikset. Det kræver ikke meget ubalance eller stressen op og ned ad stigen, før den risikere at vælte

Clarico-Text-Image

Sikkerhedsgodkendt stige

Brug kun stiger der er sikkerhedsgodkendte. På denne måde er du sikret en stige der er testet igennem og som er beregnet til opgaven

Clarico-Text-Image

Brugsanvisning

Læs og forstå brugsanvisningen til de forskellige stiger, også selvom det kan virke kedeligt og ligegyldigt. Du risikere at gå glip af vigtig viden, der er med til at sørge for din sikkerhed på stigen

Clarico-Text-Image

Sikker rundt om stigen

Lad være med at gå under en stige, eller i nærheden af en stige der er i brug af en anden. Skulle vedkommende oppe på stigen tabe noget, risikere du at få det i hovedet og komme til skade. Det samme gælder hvis personen oppe på stigen skulle miste balancen eller andet og falde ned, så risikere du at få vedkommende i hovedet


# Arbejdsmiljø Faldsikring

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

EN normer for faldsikring
Hvad gælder for faldbeskyttelses udstyr?
app-image

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa-icon and then Add to Home Screen.

Sikkerhed for alle

Hold dig sikkert opdateret med seneste nyheder og viden indenfor PPE og arbejdsmiljø