True
Quick Filter
Filters
x

A - Advarselstavler

A - Advarselstavler

Advarselstavler er trekantede og hvide med sort piktogram og rød kant. De opsættes for at gøre opmærksom på sikkerhedsrisici, der er svære for trafikanten at forudse, eller hvor risikoen er større end forventeligt. Alle vores advarselstavler bliver lavet af reflekterende materiale (Reflekstype 3) som sikre at advarselstavler er synlige på lang afstand.

Hvad bruges advarselstavler til?

Advarselstavlerne advarer eksempelvis om løse sten, nedkørsler og stigninger, havnekajer og jernbaneoverskæringer.

Desuden findes der en advarselstavle med piktogram af udråbstegn. Den bruges til at supplere de andre skilte eller i situationer, hvor en sikkerhedsrisiko ikke symboliseres af en færdselstavle i forvejen.

Venstresving A 41,2 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Der er mange grunde til at benytte færdselsskilte i trafikken. Nogle skilte
har en vigtig advarende funktion, mens andre blot skal sikre at trafikken
forløber godt.


Det sidste er tilfældet med dette skilte, der markerer venstresving forude.
På den måde er bilisterne opmærksomme på det og kan køre derefter.


Det er et relativt simpelt skilte, der ikke desto mindre kan forhindre, at
folk kører for stærkt ind i svinget og kører galt. Det er typisk på grund
af uopmærksomhed, at folk kører galt i skarpe sving.
Vejarbejde A 39 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Færdselstavlen A 39 viser trafikanterne, at de skal være opmærksomme på vejarbejde. Det er lovpligtigt at afmærke vejarbejde med advarselstavler.

I shoppen kan du bestille den robuste og præsentable advarselstavle i høj kvalitet. Færdselstavlen er produceret af aluminium og lakeret for at sikre overfladen mod rust og støv – det sikrer synlighed og lang levetid.

Du kan vælge mellem tre størrelser: 70 x 70 x 70 cm – 90 x 90 x 90 cm – 125 x 125 x 125 cm. Skiltets overflade er beklædt med reflekstype tre, så trafikanter tydeligt kan se det både nat og dag.
Ujævn vej A 37 advarselstavle af 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Den danske vinter er til tider hård ved vejene og det kan medføre vejarealer med ujævn vej. Der kan være mange andre årsager til ujævn vej, men uanset hvad bør man advarer trafikanterne om det. Det gør man bedst ved at opsætte færdselsskilte, der markerer ujævn vej forude, ligesom dette skilt gør det. På den måde kan bilisterne tage deres forholdsregler og køre efter forholdene. Det vil typisk betyde at de vil køre langsommere og mere forsigtigt.
Tunnel A 44 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Vi har ikke så mange tunneller i Danmark, men de steder hvor vi har, bør vi
opsætte advarselstavler der informerer om det.


Færdselsskilte som dette, viser at der kommer en tunnel forude. Der er ikke
de store faresignaler ved en tunnel, udover at det kan medføre mørke og at
man bliver nød til at have lys på bilen. Også selvom det egentlig er midt
på dagen.


Skiltet er i høj grad informativt og en god hjælp til landets trafikanter.
Stenskred A 34 advarselstavle af 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Der er områder i Danmark, hvor der er risiko for stenskred og det skal alle bilister naturligvis advares imod. Så hvis det er tilfældet, bør man som sikkerhedsrepræsentant sørge for, at der er sat advarselstavler op. Et færdselsskilt der som dette, advarer mod at der kan forekomme stenskred. For selvom det sjældent sker, bør man stadig informere bilisterne, hvis nu
uheldet er ude. Man ved aldrig hvornår det sker, men ved at opsætte skiltet er man i hvert fald med til at gøre bilisterne mere opmærksomme.
Stejl stigning A 46,2 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Er der områder med en stejl stigning, på op til 10 %, bør man skilte klart
og tydeligt med det. For det vil kræve mere fart på bilen og for cyklister,
vil det være en hårdt at overkomme.


Vi er ikke vant til de store stigningsprocenter i Danmark og netop derfor
er det vigtigt vi får informeret om det, når det endelig er tilfældet.


Det vil give en mere flydende trafik og trafikanterne får mulighed for, at
tage deres forholdsregler.
Stejl nedkørsel A 46,1 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Danmark er ikke kendt for de mest stejle stigninger og bjerge. Ikke desto
mindre har vi områder, hvor der er en stejl nedkørsel på op til 10 %.


Er det tilfældet bør man gøre brug af dette færdselsskilt, der markerer den
stejle nedkørsel. På den måde er alle trafikanter opmærksomme på det.


Det kan både være bilister, men i lige så høj grad være gavnlig viden for
cyklister. De vil hurtigt få godt fart på cyklen, ned ad bakken.
Sidevind A 95 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Danmark er et yderst blæsende land og der er områder i landet, hvor det
blæser utrolig meget og ofte. I disse områder bør man advare mod hård
sidevind og det kan dette færdselsskilte gøre.


For ved at markere risikoen for hård sidevind, er trafikanterne mere
forsigtige i deres kørsel. Specielt varevogne og lastbiler kan blive
påvirket meget, af en hård sidevind.


Så for at sikre en mere sikker kørsel i hård blæst, skal man benytte denne
advarselstavle.
Ryttere A 23 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Advarselstavler er meget synlige i trafikken og det er kun positivt, for de
har en vigtig funktion, når det kommer til trafiksikkerhed.


Det gælder ligeledes dette færdselsskilt, der signalerer at der kan være
ryttere i område. På den måde er alle i trafikken informeret og kan tage
deres forholdsregler herefter.


Det er ikke den meste udbredte advarselstavle, men bør ikke desto mindre
benyttes de steder, hvor man føler det er nødvendigt. Dette for at undgå
uheld med bilister, ryttere og heste.
Rundkørsel A 16 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Et af de vigtige elementer i en velfungerende trafik, er et højt informationsniveau i form af skilte. På det område bidrager dette færdselsskilt i høj grad, i og med det informerer om rundkørsel forude. På den måde ved bilisterne at de skal sænke farten og være opmærksom på det. Man skulle tro at denne type advarselstavler var overflødige, men erfaringer viser bare at de giver et bedre flow i trafikken. Samtidig med at sådanne skilte er med til at begrænse risikoen for sammenstød.
Oplukkelig bro A 91 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Advarselstavler er en vigtig del af trafik sikkerheden og kan i høj grad
være med til at mindske risikoen for uheld. I dette tilfælde kan det sikre,
at bilister er opmærksomme på, der er tale om en oplukkelig bro.


Det betyder at man ikke bare blindt kan passere broen, uden at være
årvågen. Ved at benytte dette færdselsskilt sikrer man, at alle er klar
over, at det er en oplukkelig bro.


På den måde er man med til at undgå uheldige situationer, blandt de
forbipasserende trafikanter.
Modkørende færdsel A 18 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Er der områder i trafikken, hvor der er modkørende færdsel bør man uden tvivl informere om det. Advarselstavlen her kan hjælpe med at signalere modkørende færdsel, så trafikanterne er bevidste om det. Som man kan se på skiltet, er der ikke noget med at man skal holde tilbage for hinanden. Det kræver derimod at man er forsigtig, når man passerer. Der er mange af denne type advarselstavler i trafikken og de er alle med til at sikre et godt flow og forebygge uheld.
Lyssignal A 19 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
De fleste bilister har ingen problemer med at identificere lyssignaler i trafikken og man kunne derfor mene at denne type færdselsskilte er overflødige. Det er bare ikke tilfældet, for der er stadig personer i trafikken, der har behov for denne information. Det kunne eksempelvis være ældre personer, eller personer med synsvanskeligheder ved farver. Samtidig kan det hjælpe nogle trafikanter med eventuelt at tage en anden vej, så man undgår at skulle vente ved et lyssignal, hvis der er mulighed for det.
Løse sten A 33 advarselstavle af 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Der laves jævnligt vejarbejde på de danske veje og det medfører typisk løse sten. Sten der kan være farlige og give skader på bilruden og lignende steder.
Af den grund, er det nødvendigt at opstille færdselsskilte der advarer mod løse sten. På den måde ved bilisterne at de skal holde ekstra afstand, for at undgå stenskader. Så er der områder med løse sten på vejen, skal man som sikkerhedsansvarlig gøre brug af denne type skilte.
Lavtgående fly A 96 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Hvis der er lavtgående fly i området, skal man som sikkerhedsansvarlig
informere om det, via færdselsskilte som dette. Advarselstavlen gør
trafikanterne klar over lavtgående fly, så de kan tage deres forholdsregler
derefter. Det har en informativ funktion, der kan være yderst gavnlig.


Man skal ikke tro at flyet har mulighed for decideret at ramme biler og
lastbiler på vejbanen, men man kan slippe for en ubehagelig forskrækkelse
som trafikant. Et fly tæt på vejbanen, vil nemlig larme utrolig meget.
Kreaturer A 27 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Advarselstavler er en væsentlig del af de danske veje og hvis der er risiko
for kreaturer på i området, vil dette færdselsskilt være yderst velegnet.


Færdselsskiltet informerer om en risiko for kreaturer og kan være med til
at forbygge uheld, i og med man er mere opmærksom som forbipasserende.


Du bør benytte dette skilt, hvor der kan være kreaturer. Det vil give en
god trafiksikkerhed og det må være i alles interesse, at der sker færre
uheld.
Kø A 20 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
De færreste bilister kan lide at holde i kø og derfor bliver man nød til at informere om kødannelser, via færdselsskilte. Det er forskelligt, hvornår denne type advarselstavler benyttes. Om det er når køen er dannet på grund af et trafikuheld, eller om det er i områder, hvor der ofte er kø. Ikke desto mindre giver det bilister muligheden, for at tage en anden vej og undgå køen. Samtidig er bilister informeret og advaret om kødannelser, hvilket forhåbentlig kan være med til at sænke frustrationen. En frustration der kan føre til mere hasarderet kørsel, hos nogle personer.
Jernbaneoverkørsel uden bomme A 72 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
484,00 DKK 484,00 DKK 484.0 DKK / Stk.
De fleste steder i landet har efterhånden fået bomme ved
jernbaneoverkørslerne. Er det ikke tilfældet, bør man i høj grad skilte med
det. Alt andet vil være livsfarligt og uansvarligt. For hvordan skulle
bilister ellers have en chance for at vide det?


Er der ikke bomme ved en jernbaneoverkørsel kræver det at man selv er
opmærksom og det er skiltet her, med til at sikre.


Det kan være utrolig farligt, for man er ikke altid opmærksom på toget i
dagslys. Der er derfor ingen vej udenom. Denne form for færdselsskilte skal
benyttes.
Jernbaneoverkørsel med bomme A 73 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Der er efterhånden kommet bomme på langt de fleste jernbaneoverkørsler i
Danmark og det er kun godt. For uden bomme, kan der hurtigt opstå farlige
situationer.


Der kan der dog også ved overkørsler med bomme, så man bør uden tvivl
skilte med det. Til det, vil færdselsskiltet her være yderst anvendeligt.


Det markerer nemlig klart og tydeligt, at der er en jernbaneoverkørsel
forude, som man skal være opmærksom på. For går bommene ned, skal man være
i stand til at stoppe.
Indsnævret vej i venstre side A 43,2 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Der kan nemt opstå farlige situationer, når vejen indsnævres. Specielt hvis
bilisterne ikke er opmærksomme på det og derfor ikke giver hinanden den
nødvendige plads.


Man skal derfor gøre brug af færdselsskilte som dette, der markerer
indsnævret vej i venstre side. På den måde sikrer man, at trafikkens flow
forløber bedst muligt og at indsnævringen ikke medfører problemer.


Det kan den nemlig hurtigt, hvis der ikke bliver informeret tydeligt om
det, via advarselstavler som denne.
Indsnævret vej i højre side A 43,3 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Det er et kendt problem, at mange bilister har vanskeligheder ved
indsnævringer. Der kan være mange forklaringer på det, men uanset hvad, er
det vigtigt at få signaleret det tydeligt.


Det kan man gøre via denne advarselstavle, der informerer om indsnævring i
højre side. På den måde ved trafikanterne at de skal tage hensyn til
hinanden og give plads.


Det skulle i sidste ende gerne minimere risikoen for uheld og sikre at
trafikken ikke skal gå i stå, fordi der er en indsnævring.
Indsnævret vej A 43,1 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Er der indsnævret vej forude, er det vigtigt man får skiltet med det, så
bilisterne kan tage hensyn til hinanden, i deres kørsel. Kun derved kan man
være med til at forebygge farlige situationer, der kunne opstå.


Man kan købe færdselsskiltet i to forskellige størrelser, afhængigt af
behovet og skiltet bør placeres i god afstand så trafikanterne kan nå at
reagere.


Som ansvarlig for trafiksikkerheden, bør man uden tvivl gøre brug af denne
type advarselstavler, så den forløber som den skal.
Højresving A 41,1 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Færdselsskilte spiller en væsentlig rolle i den danske trafik og sikrer et
bedre flow. For ved at informere bilisterne om vejens udvikling, har de
bedre mulighed for at køre derefter.


Advarselstavlen her, er et godt eksempel på dette. For det gør
trafikanterne opmærksom på, at der er et højresving forude.


På den måde ved man, at farten skal sænkes og det er med til at forebygge
de farlige situationer, der ellers kunne være opstået. Et informativt
skilt, der har sin berettigelse.
Havnekaj A 92 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
I områder med havnekaj skal man opsætte færdselsskilte, der informerer
bilisterne om det. På den måde minimerer man risikoen for uopmærksomme
bilister, der fortsætter i vandet.


Der kan opstå særdeles kritiske situationer, hvis man kører i vandet, så
det er vigtigt man klart og tydelig får markeret havnekajen. Således folk
når at stoppe i tide og sænker farten.


Det er med til at hjælpe trafikanterne og sikre et højt sikkerhedsniveau på
havnefronten. Alle ønsker naturligvis at undgå, en livstruende tur ud over
havnekajen.
Glat vej A 31 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Alle erfarne bilister ved hvor ubehageligt det kan være, når der er glatte
veje. De opstår specielt når der er sne, eller når temperaturen ligger
omkring frysepunktet.


Man bør derfor benytte færdselsskilte som dette, der advarer mod glatte
veje. Det er typisk i sving at skiltet bør placeres.


Ved at advarer mod glatte veje, vil bilisterne ofte blive mere forsigtige
og opmærksomme, når de passerer. På den måde er advarselstavlen med til at
minimere risikoen for at folk kører galt.
Fodgængerfelt A 17 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Færdselsskilte er et af de mest normale skiltetyper i Danmark og det er helt forståeligt. For trafiksikkerhed er afgørende, da der sker mange uheld hvert år.
Et klassisk færdselsskilt er dette, der informerer om fodgængerfelt forude. På den måde er bilister indstillet på at skulle sænke farten og bremse ned, hvis der er fodgængere.
Man kan hurtigt blive uopmærksom i trafikken fordi der sker så meget og denne type skilte er med til at hjælpe bilisterne.
Flere sving, det første til venstre A 42,2 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Flere sving, det første til højre A 42,1 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A 11 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Trafiksikkerhed bør være et af de vigtige fokusområder for landets kommuner. Der sker nemlig mange uheld i trafikken og det kan man forebygge via færdselsskilte.
Således vil et skilt som dette, signalere at der er et farligt kryds forude og på den måde er alle i trafikken mere opmærksomme og forsigtige. Det vil sænke risikoen for at der sker trafikuheld. Så bare ved at informere bilister og lignende om de potentielle farer, kan man minimere risikoen for uheld og døde i trafikken.
Farlig rabat A 35 advarselstavle i 2 mm aluminium reflekstype 3
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
424,00 DKK 424,00 DKK 424.0 DKK / Stk.
Færdselsskilte spiller en væsentlig rolle i landets trafik. Både når det
kommer til sikkerheden og det flow, som alle ønsker i trafikken.


Det samme gør sig gældende for denne advarselstavle, der advarer mod en
farlig rabat. Det gør trafikanter mere forsigtige og gør så de forhåbentlig
holder en ekstra afstand til rabatten.


Der kan være mange årsager til en farlig rabat, men uanset hvad bør man
opsætte skilte der er med til at advare mod det.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.