True
Quick Filter
Filters
x

C - Forbudstavler

C - Forbudstavler

Forbudstavler er runde med rød kant. Forbudstavler bliver generelt brugt ved veje og på parkeringspladser.

Hvornår træder forbudstavler i kræft?

Et forbud gælder, fra trafikanten kan se skiltet, til der er information om ophævelse af forbuddet. Forbuddet ophæves med et tilsvarende ophørsskilt i hvid med streg over piktogrammet.

I visse tilfælde gælder et forbud kun for nogle trafikanter, mens andre er undtaget fra forbuddet på grund af deres køretøj, ærinde eller tidspunktet for deres ærinde. I så fald kan forbudstavlen suppleres af en undertavle, hvor forbuddet præciseres.

Vognlængde C 43 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Lastbiler har sine begrænsninger i trafikken på grund af deres højde og
længde. Det betyder at der er områder, hvor de forbydes adgang, fordi de
ikke opfylder pladskravene.


Er der krav til køretøjets vognlængde, bør man markere det tydeligt via
forbudstavler. På den måde er lastbilchauffører klar over, at de har adgang
forbudt, hvis de overskrider en vognlængde på 10 meter.


Det er en vigtig information og man bliver nød til at skilte med det, hvis
man ønsker at forbuddet bliver overholdt.
Vognhøjde C 42 forbudstavle
Ikke på lager
461,00 DKK 461,00 DKK 461.0 DKK / Stk.
Der flere steder, hvor der er begrænsninger i vognhøjden på lastbilen. En
begrænsning der gør, at køretøjer over 3,5 meter forbydes at køre ad vejen.


Det kan eksempelvis være på broer, at der er en specifik højde, der ikke må
overskrides. Er det tilfældet, er dette færdselsskilte yderst anvendeligt
og nødvendigt.


Det er umuligt for chaufførerne at vurdere højden på øjemål. Så man bliver
nød til at informere dem om det, for at de kan handle derefter.
Vognbredde C 41 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Der er mange smalle steder i det danske vejnet, der kræver at køretøjet
ikke er bredere end 2 meter. Det kan give problemer for langt de fleste
køretøjer og derfor er det vigtigt man får informeret om det.


Man skulle nødig have en situation, hvor en bil kommer til at sidde fast,
fordi bilisten troede der var plads nok.


Det er nødvendigt at benytte denne type færdselsskilte mange steder i
landet og man bliver nød til at informere landets trafikanter om en
begrænset bredde.
Venstresving forbudt C 11,2 forbudstavle
Ikke på lager
461,00 DKK 461,00 DKK 461.0 DKK / Stk.
Forbudstavler er en afgørende del, af en velfungerende trafik. Den
informerer bilisterne og får trafikken til at hænge sammen. Man skal derfor
gøre meget brug af denne type færdselsskilte.


Der er mange veje, hvor venstresving er forbudt og man ser det specielt i
byerne, hvor der er begrænset plads. Ved tydeligt at markere forbuddet,
undgår man at bilister tager den forkerte vej.


Det kan hurtigt give nogle problematiske situationer, hvis trafikanter
pludselig drejer ned ad en vej, hvor der reelt er ensrettet.
Vending forbudt C 12 forbudstavle
Ikke på lager
461,00 DKK 461,00 DKK 461.0 DKK / Stk.
Skilte har altid en betydeligt og informativ effekt, der kan være til stor
gavn for folk. Det gælder ligeledes dette færdselsskilt, der forbyder
uvendinger.


På den måde er man med til at forhindre kaotiske situationer i trafikken,
hvor bilister forsøger at vende uhensigtsmæssigt og stopper trafikken.
Eller endnu værre, bliver involveret i grimme biluheld og sammenstød.


Skiltet bør placeres klart og tydeligt, hvor alle trafikanter kan se det.
Man skal ikke undervurdere vigtigheden af skiltes placering.
Varekørsel tilladt UC 20,7 forbudstavle
Ikke på lager
323,00 DKK 323,00 DKK 323.0 DKK / Stk.
Der er ofte specielle regler for varevogne og lastbiler, der kommer med
varer til landets butikker og detailkæder. Det indebærer veje, hvor
varekørsel er tilladt. Har man behov for at signalere det, skal man opsætte
denne undertavle.


Det er klart at disse trafikanter skal have mulighed for at køre ind ad
vejen og aflevere deres varer tæt ved butikken. Så det er kun godt, det er
muligt at opsætte denne type færdselsskilte.


Undertavlen er yderst anvendelig og ses i mange store byer, hvor det er
nødvendigt at lave denne undtagelse ved varekørsel.
Traktor og motorredskab forbudt C 24,1 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Der findes mange former for forbudstavler og et af de mere sjældne er
dette, der informerer om at kørsel med traktor og andre motorredskaber er
forbudt.


Det er specielt på landet at dette skilt har sin anvendelse. Færdselsskilte
sikre et godt informationsniveau på vejene og giver en velfungerende trafik.


Så man bør gøre flittig brug af denne type skilte, for at hjælpe
trafikanterne mest mulig og forebygge problematiske situationer. Denne
forbudstavle findes i flere størrelser, afhængig af behovet.
Trækken med cykel eller knallert på kørebanen forbudt UC 19,1 forbudstavle
Ikke på lager
323,00 DKK 323,00 DKK 323.0 DKK / Stk.
Der findes mange typer forbudstavler, men af og til kan det være nødvendigt
med undertavler. Det kan være for at uddybe et forbud, eller på grund af
tidligere erfaringer på vejen.


Denne undertavle informerer om, at man ikke må trække med cyklen eller
knallerten, på kørebanen.


Det står beskrevet med tekst, så alle vil have mulighed for at læse
forbuddet og handle derefter. Færdselsskiltet vil være med til at holde et
højt sikkerhedsniveau på vejene, med mindre fare for cyklister og folk på
knallert.
Trækken med cykel eller ikke registreringspligtig knallert forbudt UC 25,1 forbudstavle
Ikke på lager
323,00 DKK 323,00 DKK 323.0 DKK / Stk.
Undertavler har en vigtig funktion i trafikken, når forbudstavlernes information er utilstrækkelig. Her kan denne type færdselsskilte supplere og hjælpe trafikanterne.

Denne undertavle informerer om, at det er ulovligt at trække med cykler eller knallerter på kørebanen.

Ved at opsætte den, vil man mindske risikoen for farlige situationer, hvor der kan ske grimme uheld. Man bør derfor utvivlsomt benytte sig af skiltet, de steder hvor det er nødvendigt og hvor der ligger en reel farer.
Totalvægt C 31 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Et af de normale færdselsskilte på broer og lignende steder, er et skilt
med en totalvægt. En total der forbydes at overskride, i henhold til
sikkerheden. Det ser man på nogle mindre broer og andre steder, der ikke
kan tåle en vis belastning.


Skiltet her forbyder køretøjer at køre med mere end 5 ton, i det område
hvor forbudstavlen er placeret.


Det er et nyttigt færdselsskilt, der er med til at opretholde et godt
sikkerhedsniveau på veje, broer og lignende.
Totalvægt af vogntog C 32 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Forbudstavler er afgørende for at holde et højt sikkerhedsniveau i
trafikken og minimere risikoen for uheld og skader.


Anvendelse af disse skilte bør derfor tages yderst seriøst, af den
sikkerhedsansvarlige person i området.


Således vil et skilt som dette kunne advare trafikanter, mod at bære en
totalvægt på over 20 ton. På den måde er man bevidst om, at vogntoget ikke
må veje mere end det. Kun derved har man mulighed for at handle derefter.
Standsning forbudt tavle C 61 forbudstavle
Ikke på lager
261,00 DKK 261,00 DKK 261.0 DKK / Stk.
Det er meget forskelligt, hvor man har mulighed for at standse eller
parkere som trafikant. Der bliver derfor nød til at være klare linjer
omkring reglerne og her spiller forbudstavler en væsentlig rolle.


Dette færdselsskilt markerer, at standsning er forbudt og på den måde
bliver trafikanterne informeret om reglerne, på den givne vej.


Man bliver nød til at skilte klart og tydeligt, hvis man har et ønske om at
alle trafikanterne, skal kunne følge forbuddene.
Ridning og føring af heste forbudt C 26,1 forbudstavle
Ikke på lager
261,00 DKK 261,00 DKK 261.0 DKK / Stk.
Heste kan være farlige for trafikken, i og med de nemt kan blive skræmte og
reagere i panik. De er naturligvis ikke vant til at færdes i trafikken og
det er en af grundene til de forbydes nogle steder.


Er der områder med mange heste, kan det være nyttigt at skilte med forbud
på udvalgte veje. På den måde kan færdselsskiltet være med til at forhindre
uheldige situationer.


Situationer der kan medføre uheld eller skader. Skiltet her markerer forbud
mod ridning og føring af heste.
Passage uden stop forbudt C 92 forbudstavle
Ikke på lager
913,00 DKK 913,00 DKK 913.0 DKK / Stk.
Der kan være nogle områder, hvor en kontrol er påkrævet. Det betyder at
trafikanterne ikke må passere, uden at stoppe og blive tjekket.


Der kan være mange årsager til at kontrol er påbudt og det er eksempelvis
noget man ser ved grænserne.


Her er det oplagt med kontrol af biler og lastbiler, i forhold til import
af forskellige varer. I sådanne tilfælde, er denne forbudstavle yderst
anvendelig.


Man kan købe færdselsskiltet som ensidet og tosidet skilt.
Parkering forbudt C 62 - Forbudstavle forbudstavle
Ikke på lager
261,00 DKK 261,00 DKK 261.0 DKK / Stk.
Parkering forbudt C 62 - Forbudstavle
Overhaling med lastbil forbudt C 52 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Er der overhaling forbudt for lastbiler, bør det skiltet via en
forbudstavle som denne. Det er sjældent at lastbiler overhaler, men det ses
trods alt på specielt motorveje.


Der er bare visse steder, hvor det er uhensigtsmæssigt at lastbiler
overhaler og disse steder bør man informere om, at de ikke må overhale.


En lastbilsoverhaling tager typisk lang tid, så det er nødvendigt at
forbyde det i nogle områder, for ikke at sænke trafikken. Samtidig kan det
have en sikkerhedsmæssig årsag.
Overhaling forbudt C 51 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Der kan til tider være overhaling forbudt, af forskellige årsager. Det har
ofte en sikkerhedsmæssig grund og derfor er det vigtigt at markere
forbuddet tydeligt.


Det kan man gøre ved at opsætte dette færdselsskilt, der informerer om
overhaling forbudt. På den måde er det mere sandsynligt, at bilisterne er
informeret og overholder det.


En forbudstavle som denne, er med til at fastholde et godt sikkerhedsniveau
på landets veje. En ulovlig overhaling, kan nemlig hurtigt medføre en
farlig situation.
Ophør af overhaling med lastbil forbudt C 54 forbudstavle
Ikke på lager
261,00 DKK 261,00 DKK 261.0 DKK / Stk.
Der er flere steder på landets vejnet, hvor der er overhaling forbudt for
lastbiler. Det bliver markeret via færdselsskilte, så chaufførerne er klar
over forbuddet.


Når dette forbud på et tidspunkt ophører, bør man benytte denne
forbudstavle. Det signalerer nemlig, at forbuddet ophører og at lastbiler
igen har lov til at overhale.


Det er afgørende at skiltet bliver placeret tydeligt for lastbiler, i og
med de sidder i en anden højde end bilister. Det vil give størst effekt af
færdselsskiltet.
Ophør af overhaling forbudt C 53 forbudstavle
Ikke på lager
261,00 DKK 261,00 DKK 261.0 DKK / Stk.
Har der tidligere været overhaling forbudt på vejen, er dette skilt
anvendeligt til at signalere ophøret. Det informerer bilister om, at de
igen må overhale.


Det kan være man er kommet forbi et vejarbejde, eller af andre årsager igen
har mulighed for at overhale.


Det er vigtigt at færdselsskiltet placeres tydeligt for alle, så alle er
klar over ophøret og så trafikken kan fortsætte på normal vis. Overhalinger
er en naturlig del, af en velkørende trafik.
Ophør af lokal hastighedsbegrænsning C 56 forbudstavle
Ikke på lager
261,00 DKK 261,00 DKK 261.0 DKK / Stk.
Materiale
: Reflekstype 3


Format og hastigheder
:

Ø 300: 10-50 km/t

Ø 500: 60-70 km/t

Ø 700: ≤ 80 km/t

Ø 900: 90-130 km/t


OBS
: Opsættes C 56 forbudstavlen, på bagsiden af en C 55 forbudstavle, skal C
56 tavlen have samme størrelse som C 55.


Ønskes anden hastighed på tavle, end standard, skriv dette i note til
ordren.
Ophør af forbud C 59 forbudstavle
Ikke på lager
261,00 DKK 261,00 DKK 261.0 DKK / Stk.
Der er generelt mange regler og forbud i trafikken, som man skal være
opmærksom på som bilist. Det er vigtigt at disse forbud bliver markeret
tydeligt, ligesom deres ophør skal være det.


Denne forbudstavle er god til at signalere ophør af forbud, uanset hvilket
forbud der har været tale om.


Det er et særdeles fleksibelt og alsidigt færdselsskilt, der kan benyttes i
mange sammenhænge. Man kan derfor nemt få stor glæde af skiltet, i mange
situationer.
Motorcykel og registreringspligtig knallert forbudt forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Forbudstavler er med til at sikre en velfungerende trafik, hvor
trafikanterne overholde love og regler. Således er dette færdselsskilte med
til at sikre, motorcykler og knallerter ikke køre ind i et givent område.


Der kan være mange årsager til forbuddet, men det vigtigste er at skiltet
informerer om det. På den måde er man mere opmærksom på det som trafikant
og kan derved finde en anden vej at køre.


Der er flere forskellige udgaver af dette færdselsskilt.
Lokal hastighedsbegrænsning C 55 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Materiale
: Reflekstype 3


Format og hastigheder
:

Ø 500: 10-40 km/t

Ø 700: 45-80 km/t

Ø 900: 90-130 km/t


Ønskes anden hastighed på tavle, end standard, skriv dette i note til
ordren.
Lastbil forbudt C 23,1 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Lastbiler er store køretøjer der fylder en del og derfor er det
uhensigtsmæssigt, at de begiver sig på nogle veje. Dertil har man lavet
forbudstavler mod lastbiler, der signalerer adgang forbudt.


På den måde er lastbilchauffører opmærksom på hvor de må og ikke må køre
hen. Det gør deres arbejde lettere og sikre et naturligt flow i trafikken.


Færdselsskiltet bør placeres klart og tydeligt, så det kan ses af
chaufførerne, der typisk sidder højere end bilister.
Kørsel med farligt gods forbudt C 23,3 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Der kræves specielle sikkerhedsforanstaltninger, for lastbiler med farligt gods. Ganske enkelt for at sikre et fornuftigt sikkerhedsniveau, hvor folk ikke kommer til skade.

Der kan derfor være områder, hvor man ikke ønsker at lastbiler med farligt gods kører. Er det tilfældet, kan man med fordel benytte ovenstående forbudstavle.

Det markerer nemlig kørsel forbudt, så der ikke opstår misforståelser eller problematiske situationer i trafikken.

Det er generelt afgørende at man får placeret færdselsskilte på en ordentlig måde, så de fremstår tydeligt.
Kørsel i begge retninger forbudt C 21 forbudstavle
Ikke på lager
406,00 DKK 406,00 DKK 406.0 DKK / Stk.
Der er områder, der ikke er velegnet til kørsel og i sådanne tilfælde vil
det være nyttigt at benytte dette færdselsskilt.


For forbudstavlen informerer nemlig om at der ikke er kørsel tilladt i
begge retninger. På den måde ved man, at der ikke pludselig kommer en bil
kørende.


Der kan være mange årsager til at man har brug for dette skilt, men uanset
hvad har det en god informativ effekt, der klart og tydeligt signalerer
forbuddet.
Knallertkørsel forbudt UC 22,1 forbudstavle
Ikke på lager
323,00 DKK 323,00 DKK 323.0 DKK / Stk.
Er der veje områder, hvor man ønsker at signalerer knallertkørsel forbudt,
skal man opsætte denne undertavle. Den er med til at markere forbuddet via
tekst og gøre det klart for enhver.


På den måde er færdselsskiltet med til at sikre, at folk er opmærksomme på
forbuddet og overholder det.


Det er hovedårsagen til, at færdselsskilte spiller en meget væsentlig rolle
i trafikken og i forhold til at få den til at hænge sammen bedst muligt.
Indkørsel forbudt C 19 forbudstavle
Ikke på lager
461,00 DKK 461,00 DKK 461.0 DKK / Stk.
Der er mange årsager til at benytte forbudstavler og det er i sidste ende
med til at sikre en velfungerende infrastruktur. En trafik der er bedre,
end andre lande hvor manglende færdselsskilte skaber kaotiske situationer.


Dette færdselsskilt markerer at der er indkørsel forbudt og på den måde
undgår man, at der kommer bilister i den forkerte retning. Det kan nemlig
hurtigt skabe problematiske situationer i trafikken.


Forbudstavlen her, vil være med til at undgå det sker og bør placeres
tydeligt for alle.
Ikke registreringspligtig knallert forbudt C 25,2 forbudstavle, 2-sidet, refleks alu
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
476,00 DKK 476,00 DKK 476.0 DKK / Stk.
Færdselsskilte er en afgørende del af trafikken, hvis man ønsker at den
skal fungere godt og have et naturligt flow. De kan nemlig være med til at
påpege forbud og informerer trafikanterne.

Det er ligeledes tilfældet med denne forbudstavle, der markerer et forbud
mod knallerter. Årsagen til forbuddet er altid forskellig, men det
vigtigste er at trafikanterne overholder det.

Det gør de bedst hvis skiltet placeres godt, hvor det er tydeligt for
enhver. Placeringen er afgørende for effekten ved skiltet.
Ikke registreringspligtig knallert forbudt C 25,2 forbudstavle, 1-sidet, refleks alu
Findes i 2 varianter
Ikke alle varianter på lager
261,00 DKK 261,00 DKK 261.0 DKK / Stk.
Færdselsskilte er en afgørende del af trafikken, hvis man ønsker at den
skal fungere godt og have et naturligt flow. De kan nemlig være med til at
påpege forbud og informerer trafikanterne.

Det er ligeledes tilfældet med denne forbudstavle, der markerer et forbud
mod knallerter. Årsagen til forbuddet er altid forskellig, men det
vigtigste er at trafikanterne overholder det.

Det gør de bedst hvis skiltet placeres godt, hvor det er tydeligt for
enhver. Placeringen er afgørende for effekten ved skiltet.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.