True
ID: 690
Visninger
565 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
565 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. Sikkerhed sudstyr A/ S www.d-s.dk 36 Sikkerhed sudstyr A/ S AFTØRRING ABSORBENTER www.d-s.dk Nyheder Bestilling Specifikationer D-S Learning F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT INDHOLD Wipes, aftørring ....... ........ ...................................................... ... ............... side 37 V armex Water ® , a bsorbenter til vand/forurenet vand ......................... . side 38-39 Absorbenter til kemikalier ........................................................................ side 40-41 Absorbenter til vedligeholdelse .. .. ...................................................... . ... side 42-43 Absorbenter til olie ........ .......................................................................... side 44-45

3. Sikkerhed sudstyr A/ S www.d-s.dk 38 Sikkerhed sudstyr A/ S VARMEX ® WATER Varmex ® Water Absorbent, super absor - berende polymer teknologi Hurtigvirkende absorbent til vand Absorbenten er meget fleksibel og form - bar, kan presses ind i mindre åbninger, sprækker m.v., steder hvor der er risiko for vandindtrængen D-S Sikkerhedsudstyr A/S's ekspertviden indenfor udvikling af Varmex ® -fibren, ligger bag denne hurtigvirkende absor - bent Varmex ® -fibren suger op til 50 gange sin vægt På grund af den lave vægt er puderne nemme at transportere og opbevare • • • • • • VARMEX ® WATER Absorbent til vand/forurenet vand. Ved indtrængen af vand, dryppende ven - tiler, opsugning af vand i snævre rum o.s.v., kan Varmex ® Water absorbenten nemt og hurtigt anbringes til opsugning eller afledning af vand ADVARSEL Varmex ® Water absorbenter får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, lige - som der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr . Sørg for at bortskaffe og destruere absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter .

6. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 55 44 66 44 41 Absorbenter/kemikalier Beredskabssystemer Beredskabssystemer er en god løsning til spildte kemi - kalier i det daglige og i krisesituationer. De indeholder produkter og vejledninger, som kan hjælpe dig med at handle effektivt i sådanne situationer. Sorbenter til kemikalier leveres i færdigpakkede beredskabss ystemer så du hurtigt kan få kontrol over spild. Anbefalet brug : Opsamling af farlige kemikalier fra spild, dryp og lækager Til hurtig opdæmning og opsamling Til fjernelse af brugt absorbent Kan anvendes til de fleste kemikalier Rengøring af forurenede område • • • • • ADVARSEL Kemikalie-absorbenter får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorb - enterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter. Art. 44-M-DRSK-DP . Spild kit til engangsbrug. 4 sæt/karton. Beregnet til opsamling af små spild af væskeformige kemikalier og vandige kemikalieopløsninger. Leveres i praktisk dispenser med bære - håndtag. 1 sæt indeholder: 2 × 3M™ Chemical Sorbent Multi-format PF2001 puder à ca. 44 g. 1 par 3M™ kemikaliebeskyttelseshandsker 710 1 fejespån og kost til éngangsbrug 1 affaldspose 1 lukkesnor til pose 1 brugsanvisning 1 etiket til farligt affald Absorberingsevne: ca. 1,5 liter/sæt • • • • • • • Art. 44 -M-SK26. Beredskabssystem med absorbenter til kemikalier. Systemet indeholder: 10 ark, 28 × 33 cm 5 puder, 18 × 38 cm 5 mini-booms, 1,2 m × 7,5 cm Ø 2 affaldsposer + klemmer Absorberingsevne: ca. 26 liter • • • •

9. Sikkerhed sudstyr A/ S www.d-s.dk 44 Sikkerhed sudstyr A/ S Absorbenter/ olie 3M ™ absorbenter til olie fås i en lang række formater. De er frem - stillet af syntetiske fibre, er lette og støvfrie. 3M ™ absorbenter til olie absor- berer oliebaserede væsker og afviser vandbaserede væsker. Art. 44 -M-HP156. Ark , absorbent til olie . 100 stk/karton Størrelse: 48 cm × 43 cm Vægt: 4,5 kg Absorberingsevne: ca. 142 liter/karton Art. 44 -M-T30. Puder, absorbent til olie . 16 stk/karton. Puder er s æ rligt velegnede til opsamling af olier og andre v æ sker p å steder, hvor der er brug for st ø rre absorberingsevne, f.eks. ved st ø rre udslip. Størrelse: 18 × 38 cm Vægt: 3.3 kg Absorberingsevne: ca. 32 liter/karton Art. 44 -M-T4. Mini-boom, absorbent til olie . 12 stk/karton. Størrelse: 1,2 meter × 7,5 cm Ø Vægt: 5,5 kg Absorberingsevne: ca. 45 liter/karton Art. 44 -M-T8. Mini-boom, absorbent til olie 6 stk/karton. Størrelse: 2,4 meter × 7,5 cm Ø Vægt: 5,5 kg Absorberingsevne: ca. 45 liter/karton F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT ADVARSEL Absorbenter til vedligeholdelse får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter .

4. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 55 44 66 44 39 VARMEX ® WATER Absorbent til vand/forurenet vand. V armex ® Water absorbenter til o psugning af vand/forurenet vand. Ved indtrængen af vand, dryppende ventiler, opsugning af vand i snævre rum o.s.v., kan Varmex ® Water Absorbent nemt og hurtigt anbringes til opsugning eller afledning af vand. Absorbenten er meget fleksibel og formbar , kan presses ind i mindre åbninger, sprækker m.v., steder, hvor der er risiko for vandindtrængen. Varmex ® Water Absorbent, super absorberende polymer teknologi. Varmex-fibren suger op til 50 gange sin vægt. På grund af den lave vægt er puderne nemme at transportere og opbevare. Art. Mål i cm Kapacitet Forpakning 30-V-H2O-12X12 12x12 ca. 0,2 liter 10/100 stk 30-V-H2O- 18 X1 8 18x18 ca. 0,7 liter 5/ 50 stk 30-V-H2O- 36 X1 8 36x18 ca. 2,0 liter 3/ 20 stk 30-V-H2O- 36 X 30 36x30 ca. 7,0 liter 3/ 20 stk 30-V-H2O- 36 X 3 6 36x36 ca. 10,0 liter 1/ 3/ 15 stk 30-V-H2O- 62 X 3 6 62x36 ca. 20,0 liter 1/ 2/ 10 stk 30-V-H2O- 125 X 65 125x6,5 ca. 3,0 liter 1/ 5 stk D-S Sikkerhedsudstyr A/S tilbyder en lang række størrelser og kapaciteter i Varmex ® Water absorbenter. Vi producerer på egen fabrik og producerer gerne på bestilling i andre størrelser. ADVARSEL Varmex ® Water a bsorbenter får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaf - felse af absorbenten, ligesom der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorbenterne i overensstem - melse med lokale og nationale forskrifter. F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Forebyggelse af vandindtrængen ved dør. Opsugning ved utæt rør. Opsugning ved reparation. Opsugning ved opslag af vand i kloak VARMEX ® WATER

8. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 55 44 66 44 43 Absorbenter/ vedligeholdelse Fordele ved brug af absorbenter til vedligeholdelse : Giver et renere og mere sikkert arbejdsmiljø Er nemme at bruge og oprydde Reducerer risikoen for forurening af færdige produkter Efterlader betydeligt mindre affald at destruere • • • • Art. 44 -M-MA2002. Ark , vedligeholdelsesabsorbent . 100 stk/karton. Størrelse: 40 cm × 52 cm Vægt: 6,4 kg Absorberingsevne: ca. 142 liter/karton Art. 44 -M-MB2001. Rulle , vedligeholdelsesabsorbent . 1 stk/karton. Størrelse: 40 cm × 46 meter Vægt: 5,9 kg Absorberingsevne: ca. 117 liter/stk Art. 44 -M-MB2002. Rulle , vedligeholdelsesabsorbent . 1 stk/karton. Størrelse: 96 cm × 46 meter Vægt: 13,6 kg Absorberingsevne: ca. 288 liter/stk Art. 44 -M-MG1001. Måtte med absorbent uden bund , 1 stk/karton. Størrelse: 91 cm × 91 meter Vægt: 25 kg Absorberingsevne: ca. 120 liter/stk Art. 44 -M-MG1301. Måtte med absorbent med plastbund , 1 stk/karton. Størrelse: 91 cm × 30 meter Vægt: 10,5 kg Absorberingsevne: ca. 40 liter/stk ADVARSEL Absorbenter til vedligeholdelse får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter .

10. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 55 44 66 44 45 ADVARSEL Absorbenter til vedligeholdelse får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter . Art. 44 -M-TSK15. Beredskabskit med absorbenter til olie. 5 sæt/karton. Et sæt indeholder : 25 ark, 48 × 43 cm 2 puder, 18 × 38 cm 1 affaldsposer + klemme 1 1 vejledning + etiketter Absorberingsevne pr. sæt: ca. 15 liter • • • • Art. 44 -M-TSK30. Beredskabskit med absorbenter til olie. 2 sæt/karton. Et sæt indeholder : 50 ark, 48 × 43 cm 2 mini-booms, 1,2 meter × 7,5 cm Ø 1 affaldsposer + klemme 1 1 vejledning + etiketter Absorberingsevne pr. sæt: ca. 30 liter • • • • Absorbenter/ olie Art. 44-E-ISOL8 Isol8™ Absorbent Fremstillet af organisk materiale. Produceret uden brug af kemikalier. Super koncentreret og letvægt. Nemt at bære, hælde af og opbe - vare. Ikke slibende, kan bruges til hånd - rens og de fleste overflader. Absorberer så hurtigt, at gulv er skridsikkert inden for minutter. Egnet til alle væsker og mange typer industri. Isol8™ er perfekt til at absorbere smøreolier, hydraulik olier, petroleum, fedt, syre, flydende fedtstoffer, kropsvæsker, maling, dieselolie, kølervæske, akalier og vand. • • • • • • • Pose à 1,3 kg, 5 poser pr karton En pose Isol8™ der vejer 1,3 kg, absorberer mere olie end en pose med 35 kg granualet og fylder volumenmæssigt det halve. 44-M-ISOL8 Iht. gældende lovgivning skal alt forurenet affald afleveres til destruk - tion, hvilket grundet Isol8™ lave vægt vil betyde væsentlige besparelser til transport.

2. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 55 44 66 44 37 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Aftørring Art. 27-Z-60997 . Wiper Bowl beholder til aftørringspapir Praktisk beholdersystem til aftørringsklude. Benyttes til desinficering og rengøring. Kan påfyldes desinficerings- og rengøringsmiddel. Midlet vælges efter behov. Tætsluttende låg med udtag i top til klude. Kan genbruges. Mere økonomisk. Bør rengøres inden ny påfyldning af papir. Handsker bør anvendes. • • • • • • Art. 27-Z-11839 . Wiper Bowl klude til aftørring Aftørringsklude i rulle, 90 stk à 30×32 cm. Beregnet til Wiper Bowl beholder, art: 27-Z-60997, der kan påfyldes desinficerings- og rengøringsvæske. Tør med tæt overflade. Rivfast og fnugfri. Karton à 6 ruller • • • • Art. 21-P-5331. Spand à 150 stk , karton à 4 spande . Art. 21-P-5330. Spand à 50 stk , karton à 4 spande . Plumwipes Heavy-Duty renseserviet Renseserviet som effektivt men skånsomt fjerner olie, diesel - olie, fedt, maling, lim, harpiks og andet kraftigt snavs, hvor der ikke er vand til stede. Den bløde renseserviet med skrub - beeffekt er tilsat en effektiv rensevæske med genindfedtende effekt. Med PlumWipes kan du også rengøre hænderne, hvor der ikke er adgang til vand. Samme serviet kan bruges flere gange og kan f.eks. anvendes til rensning af værktøj, efter at hæn - derne er renset. Art. 21-P-5332. Spand à 150 stk , karton à 4 spande . Plumwipes all-purpose renseserviet Renseserviet med et bredt anvendelsesområde. Fjerner effek - tivt men skånsomt lettere tilsmudsninger som f.eks. olie, jord, græs og andet almindeligt snavs. Den bløde renseserviet med skrubbeeffekt er tilsat en effektiv rensevæske med genindfed - tende effekt. 27-Z-60997 27-Z-11839 21-P-5330 21-P-5331 21-P-5332 Vægholdere. (ikke illustreret) Art. 21-P-5342. Vægholder til art: 21-P-5331/5332 Art. 21-P-5340. Vægholder til art: 21-P-5330

7. Sikkerhed sudstyr A/ S www.d-s.dk 42 Sikkerhed sudstyr A/ S Absorbenter til vedligeholdelse er velegnede til at forhindre foru - rening fra lækager af olie og skærevæsker i at brede sig ud over et større område. De er lette og nemme at anvende. Desuden har de absorberingsevne på helt op til 25 gange deres egen vægt. De opsuger de fleste væsker og har lang levetid. Absorbenter til vedligeholdelse er fremstillet af syntetiske fibre, som hovedsageligt består af polypropylen og polyester. De leveres i mange forskellige formater, er lette og ikke støvende. Absorbenter til vedligeholdelse anbefales ikke til absorbering af farlige/agressive kemikalier. Absorbenter/ vedligeholdelse Art. 44 -M-MM1001. Mini-boom, vedligeholdelsesabsorbent . 12 stk/karton. Størrelse: 1,2 meter × 7,5 cm Ø Vægt: 5,5 kg Absorberingsevne: ca. 45 liter/karton Art. 44 -M-MN1001. Puder, vedligeholdelsesabsorbent . 16 stk/karton. Puder er s æ rligt velegnede til opsamling af olier og andre v æ sker p å steder, hvor der er brug for st ø rre absorberingsevne, f.eks. ved st ø rre udslip. Størrelse: 18 × 38 cm Vægt: 3.3 kg Absorberingsevne: ca. 32 liter/karton Art. 44 -M-MF2001. Multi-Format vedligeholdelsesabsorbent . 3 stk/karton. Multi-Format er et alsidigt absorbent, der indeholder fire forskellige produkter i ét. Absorbenten kan bruges som mini-boom, pude, ark eller rulle. Leveres i en prak - tisk dispenserboks. Det er perforeret for hver 40 cm, s å ledes at man kan afrive den ø nskede l æ ngde. Størrelse: 12 cm × 15,2 meter Vægt: 8.2 kg Absorberingsevne: ca. 119 liter/karton ADVARSEL Absorbenter til vedligeholdelse får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorbenterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter . Art. 44 -M-MM1002. Mini-boom, vedligeholdelsesabsorbent 6 stk/karton. Størrelse: 2,4 meter × 7,5 cm Ø Vægt: 5,5 kg Absorberingsevne: ca. 45 liter/karton

5. Sikkerhed sudstyr A/ S www.d-s.dk 40 Sikkerhed sudstyr A/ S Absorbenter/kemikalier Mange industrier anvender forskellige kemikalier i arbejdsmiljøet, og udslip/spild er uundgåeligt. I alle tilfælde hvor der forekommer store eller små lækager, skal de spildte kemikalier fjernes. 3M ™ Sorbent til kemikalier er en god løsning til opsamling af spildte kemikalier. De fås i en række forskellige formater - herunder beredskabssystemer, - har høj absoberingsevne og er velegnede til absorb - ering af flere forskellige typer kemikalier, sågar også agressive syrer og alkaliske stoffer. Fordele ved brug af absorbenter til kemikalier: Giver sikkerhed på arbejdsområdet Absorberer hurtigt spildte kemikalier Giver sikker og effektiv opdæmning og rengøring Kan anvendes til de fleste kemikalier Kan nemt lægges ud • • • • • ADVARSEL Kemikalie-absorbenter får de samme egenskaber som de væsker, de opsuger. Derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse af absorbenten, ligesom der skal anvendes det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for at bortskaffe og destruere absorb - enterne i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter. Art. 44 -M-P110. Kemikalieabsorberende ark. 200 stk/karton. Til hurtig tildækning og absorbering. Pakket i en praktisk dispenserboks til opbe - varin g eller montering på væg i nærheden af det sted, hvor forureningen kan forekomme. Effektiv ved mindre spild og til aftørring af forurenet udstyr. Størrelse: 28 × 33 cm Vægt: 6,5 kg Absorberingsevne: ca. 44 liter/ karton Art. 44 -M-P300. Kemikalieabsorberende pude. 16 stk/karton. Puder er s æ rligt velegnede til opsamling af kemikalier og andre v æ sker p å ste - der, hvor der er brug for st ø rre absorberingsevne, f.eks. ved st ø rre udslip. Størrelse: 18 × 38 cm Vægt: 3.3 kg Absorberingsevne: ca. 32 liter/ karton Art. 44 -M-PF2001. Multi-Format k emikalieabsorbent. 3 stk/karton. 3M Multi-Format er et al sidig absorbent med fire produkter i et. Det har stor absorberingsevne og er nemt at bruge, s å ledes at der opst å r mindre forurening. Absorbenten kan v æ re udformet som mini-booms, puder, ark eller ruller. Leveres i en praktisk dispenserboks. Det er perforeret for hver 40 cm, s å ledes at man kan afrive den ø nskede l æ ngde. Størrelse: 12 cm × 15,2 meter Vægt: 8.2 kg Absorberingsevne: ca. 119 liter/ karton

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.