True

ActivSure Proguard Disinfection_2013_Sept_

ID: 464
Visninger
600 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
600 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. Vurdering af ActivSure Disinfection . Firmaet ActivSure A/S har indsendt produktet ActivSure Disinfection til vurdering i CEI. ActivSure Disinfection skal kunne desinficere mindre overflader, redskaber og udstyr . ActivSure Disinfection fabrikeres i et s ystem Proguard som ved hjælp af elektrolyse generere r hypoklorsyre <100 ppm ud fra salt og postevand . De t angives, at produktet indeholder 40 - 50 mg/liter (svarende til 40 - 50 ppm) hypoklorsyre i brugssituationen. Produktet dispenseres fra Proguard som spray - og aftørringsmiddel . Konklusion Der foreligger dokumentation for, at produktet har den ønskede effekt over for vegetative bakterier og svampe under rene forhold ved brug af EN - tests af desinfektionsmidler til overfladedesinfektion inden for fødevareindu strien , husholdning og institutioner , som ikke er inden for sundhedssektoren . Der foreligger ikke dokumentation for en ønsket effekt over for ik k e - kappebærende virus, myko - og tuberkelbakterier , samt over for sporer. CEI finder på det foreliggende grundla g, at produktet efter forudgående rengøring kan anvendes til desinfektion af overflader, hvor man ønsker desinfektion med minimal antimikro biel effekt (”low - level” desinfektion ) inden for fødevareindustrien , husholdning og institutioner , som ikke er inden for sundhedssektoren . CEI anbefaler dog ikke brug af produkter som dispenseres som spray - og aftørringsmiddel , da dette øger risikoen for indånding ved aerosoldannelse . Central Enhed for Infektionshygiejne, 12 . september 2013

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.