True

Åndedrætsværn 2012

ID: 1105
Visninger
1081 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
1081 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. Sikkerhed sudstyr A/ S 217 55 44 66 44 ÅNDEDRÆTSVÆRN www.d-s.dk Nyheder Bestilling Specifikationer D-S Learning INDHOLD Filtrerende ansigtsmasker....... ........ ...................................................... ... side 221-225 Hel- og halvmasker . ......... ................. ...................................................... . side 226-231 Filterpaneler, heater, luftslanger og koblinger ..................................... side 232-233 Svejseskærme uden luftforsyning .. .. ...................................................... . side 234-235 Svejse turboenhed og regulator ........ ...................................................... side 236 Svejseskærme til luftforsyning ... . ........... ................................................. side 237-238, 248-249, 2 54-255 3M Modulopb yggede turbo- og trykluftforsynede åndedrætsværn... side 240-241 Turbosystemer & lu ftregulatorer............................................................ side 231, 236, 242-244, 2 51 Hoveddele til turbo- & trykluftforsyning............................................... side 245-2 47 , 2 52 -2 53 Sandblæsningshjelme.............................................................................. side 2 56 Åndedrætsværn

25. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 241 55 44 66 44 3M Modulopbyggede turbo- og trykluftforsynende åndedrætsværn 600 serien svejsevisirer 35-HT639 90 x 110 mm 35-HT629 90 x 110 mm 35-HT622 Euromaski™ -system F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Hel- og halvmasker Ba t teridrevne turboer 3M VERSAFLO STARTKIT Turbo mod støv og andre partikler 35- TR-315E Inkl. motorenhed, batteri, lader, forfilter, partikelfilter, luftslange og bælte Filtre TH2PSL TH2A2PSL TH2ABE1PSL TH2K1PSL TH2A2BEK1PSL BATTERI 4 timer 35- 007-00-63P 8 timer 35- 007-00-64P Intelligent enkeltlader 35- 003-00-58PEU eller intelligent 10-sta - tionslader 003-00-59P Jupiter EX kit 35- 085-12-00P 3M JUPITER Turbo til filtre mod gasser/ dampe og partikler 35- 085-00-10P Leveres m/flowkontrolrør, kalibreringsrør og komfort- bælte S200 6000 halvmaske 7500 halvmaske 6000 helmaske 7907 S helmaske 700 serien hjelme HT-701 061-00-82P HT-702 35- 061-00-83P HT-748 061-00-85P HT-705 35- 061-00-84P HT-707 35- 061-00-87P 3M™ Åndedrætsværn

34. Sikkerhed sudstyr A/ S 250 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Drevet af et bæltebåret batteri trækker Airstreams integrerede ventilator den forurenede luft gennem filtre i letvægtshjelmen. Blæseren leder derefter en kølende strøm af filtreret luft hen over brugerens ansigt, og gør således hjelmen usædvanlig kom - fortabel at bære i lange perioder. Art. 35-100-60-08P 3M Airstream AH4 er designet primært til brug i sværindustrien og giver AH4- brugeren et højt niveau af øjen,- hoved- og åndedrætsbeskyttelse. Den er forsynet med en ny og enestående hoved- og ansigts tætning med endnu større holdbar - hed, som giver brugeren fuld udnyttelse af den forbedrede lufttilførsel samt reducerede vedlige - holdelsesomkostninger. Systemet giver øjenbe - skyttelse til almindelige opgaver. Typiske opgaver omfatter blyforarbejd - ning, støberier, stenbrud og nedrivningsarbejde. AH4-A er forsynet med flowindika - tor, som advarer i tide ved for lavt luftflow. EN 146 THP2 Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 ▲ 35- 100-60-0 8 P 3M ™ Airstream 35-100-60-08P AIRSTREAM AH4 (uden oplader) 35-2001-AS Intelligent lader 35-003-00-20PEU Standard oplader TIL AIRSTREAM 35-060-22-00P Forfilter TIL AIRSTREAM 35-060-04-05P Motor til P2 til AH4, 7, 11, 11/16 35-060-23-04P Partikelfilter P2. TIL AIRSTREAM 35-060-23-06P Partikelfilter P1. TIL AIRSTREAM 35-060-32-05P Stropper TIL HT-700 OG AIRSTREAM 3M™ Airstream

7. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 223 55 44 66 44 3M-9300 serien består af en række unikke støv/partikelmasker, der er fladfoldede. Maskerne fås med eller uden ventil. Ventilen letter udån - dingen og nedsætter ophobningen af fugt, varme og carbondioxid i masken. I forhold til kopformede masker har de en bedre pasform og er mere komfortable i længden. Hver enkelt maske er pakket hygiejnisk i plast - pose. 9300-serien er støvmasker, designet til at opfylde forskellige støvkrav i henhold til EN 149. Anvendelsesområde: - Byggeri - Laboratorier - Metalindustri - Kemisk industri - Jern- og stålstøberier - Savværker - Stenbrud Art. Specifikation Klasse Forpakning 18-3M-9310 Uden ventil FFP1 NR D Æske à 2 0 stk./ karton à 24 0 stk. 18-3M-9312 Med ventil FFP1 NR D Æske à 10 stk./ karton à 120 stk . 18-3M-9320 Uden ventil FFP2 NR D Æske à 2 0 stk./ karton à 24 0 stk . 18-3M-9322 Med ventil FFP2 NR D Æske à 10 stk./ karton à 120 stk . 18-3M-9332 Med ventil FFP3 NR D Æske à 10 stk./ karton à 120 stk . Uden ventil Med ventil 3M filtermasker Sikkerhedsmasker fra 3M Folde masker mod støv og partikler EN 149:2001 + A1:2009 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 Støvmaske påbudt Art. 17-8018

6. Sikkerhed sudstyr A/ S 222 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S Art. Specifikation Klasse Forpakning 28-BL-729 Med ventil FFP 2 NR D Æske à 16 stk./ karton à 1 6 0 stk. 28-BL-760 Med ventil FFP 3 R D Æske à 1 6 stk./ karton à 1 6 0 stk . 28-BL-737 Med ventil FFP2 NR D Æske à 16 stk./ karton à 1 6 0 stk . Filtermasker fra BLS Art. 28-BL-729 P2 foldemaske med indvendig polstret næseklem - me og udåndingsventil til beskyttelse mod ska - deligt støv fra f.eks. glasfibre, quartz samt træ og metal. EN 149:2001 + A1:2009 Art. 28-BL-729 Art. 28-BL-7 60 Genanvendelig P3-støvmaske med indvendigt pol - stret næseklemme og udåndingsventil til arbejde indenfor den farmaceutiske industri og til beskyt - telse mod giftigt støv fra f.eks. asbest, nickel, bly og krom. EN 149:2001 + A1:2009 Art. 28-BL-760 Art. 28-BL-7 37 P2 foldemaske med indvendig polstret næseklem - me, udåndingsventil og aktivt kul til ubehagelig lugt og skadeligt støv. EN 149:2001 + A1:2009 Art. 28-BL-737 ▲ ▲ ▲ F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 Støvmaske påbudt Art. 17-8018 BLS filtermasker

17. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 233 55 44 66 44 Filterpaneler/trykluftsslanger Domnick Hunter filterpaneler AC015 Oil-X Evolution er en nyt filterpanel med kul- og partikelfilter til rensning af kompressorluft til åndedrætsværn. Fås med 2 eller 4 udtag, til montering på væg eller på flytbart gulvstativ. Udtag med 3/8” indv. gevind. Filterhuset har automatisk drænventil. Anbefalet indgangstemperatur 1.5º til 30º C. Leveres inkl. partikelfilter, der fjerner faste og flydende partikler >0.01 my. Levetid 600 timer, max. 1 år. Leveres inkl. kulfilter, der fjerner oliedampe ned til 0.003 ppm. Levetid ca. 600 timer. Reduktionsventil m/manometer, her justeres arbejds - trykket manuelt, maxtryk 10 bar, normaltryk 4-5 bar. Filtrene skal skiftes mindst 1 gang årligt eller efter behov. Kan kombineres med elektrisk Heater, der opvarmer trykluften uden at påvirke luftforbruget. Trykluftslanger til åndedrætsluft bør monteres uden kobling i filterpanelet, således at de ikke ved et uheld anvendes til formål, der kan forurene disse. Domnick Hunter & tilbehør. 18D-708331714 AC010 filterpanel med 2 udtag, gulv - stativ, 360 l/min 18D-708331715 AC015 filterpanel med 4 udtag, gulv - stativ, 780 l/min 18D-708331717 AC010 filterpanel med 2 udtag, væg - monteret, 360 l/min 18D-708331719 AC015 filterpanel med 4 udtag, væg - montering, 780 l/min 18D-504441010 Aktivt Kulfilter til filterpanel med 2 udtag, 010AC 18D-504431110 Olie/vand filter til filterpanel med 2 udtag, 010AA 18D-504442010 Aktivt Kulfilter til filterpanel med 4 udtag, 015AC 18D-504432110 Olie/vand filter til filterpanel med 4 udtag, 015AA Art: 18D-HV-0013G Heater til trykluft Til kombination med Domnick Hunter filterpa - neler. Monteres på filterpanelet mellem redukti - onsventilen og manifolden. Opvarmer trykluften uden at påvirke luftforbruget. Har max. kapacitet på 780 l/min, filterpanel med 4 udtag. Temperaturen indstilles nemt via en regulator. Kontrolsystem sikrer en stabil temperatur på luften i hele flow-området. Skal tilsluttes 220 V af en elektriker. Art. 18D-HV-0013G ▲ Art. 18D-708331714 Filterpaneler I flere og flere arbejdssituationer kræves åndedrætsværn forsynet med trykluft. Det er nødvendigt at luften renses mellem luftkilden (kompressoren) og inden den tilgår medarbejdernes åndedrætsværn. Med Domnick Hunters trykluftspaneler med udskiftelige kul og olie/vand filtre renses luften så den lever lever op til internationale stan - darder og gør medarbejderen istand til at arbejde i selv meget forurenede arbejdsmiljøer. Filterpanelerne bør placeres så tæt på brugeren af trykluften som muligt. Art. 18D-708331719

2. Sikkerhed sudstyr A/ S 218 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Åndedrætsværn Oversigt over relevante EN-standarder for åndedrætsværn Luftforsynet åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn kan bl.a. bestå af kompressormasker og hætter , der får luft fra en kompressor. Luftforsyningen er ikke tidsbegrænset, og værnet er let, men brugerens bevægelighed begrænses af slan - gen. Luften hentes uden for det forurenede arbejdsområde. Det er nødvendigt at luften renses i et filterpa - nel mellem luftkilden (kompressoren) og inden den tilgår medarbejdernes åndedrætsværn. Filtrerende åndedrætsværn. Et filtrerende åndedrætsværn er et åndedrætsværn , hvor luften passerer gennem et gas/dampfilter, et parti - kelfilter (støv) eller en kombination af disse. Filtrerende åndedrætsværn kan inddeles i følgende typer: Turboudstyr (filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser)). Turboudstyret består af: En ansigtsdel, der kan være en hel- eller halvmaske, en hætte eller en stiv hætte, fx en hoveddel med tætsluttende visir En turboenhed (batteridrevet blæser) Luftslange Egnede filtre Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed kan være med partikelfilter , gas/dampfilter eller en kombina - tion af disse. Hel- eller halvmasker med udskiftelige filtre. Maskerne kan monteres med partikelfilter, gas/dampfilter eller en kombination af disse. Filtrerende ansigtsmasker. Filtrerende ansigtsmasker er halvmasker, hvor selve masken helt eller delvis består af filtermateriale. Filtret kan ikke skilles fra masken, så hele masken skal skiftes efter brug. • • • • Typer af åndedrætsværn Åndedrætsværn - Klassifikation Helmasker Selvsugermasker med eller uden blæser samt slange til frisk luft Trykluftforsynede åndedrætsværn med kontinuert flow Halvmasker og kvartmasker Gasfiltre og kombinerede filtre Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) samt stive hætter eller hætter Filtrerende ansigtsmasker m/ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler EN 133 EN 136 EN 138 EN 14594 EN 149 + A1:2009 EN 140 EN 14387 + A1:2008 EN 403 EN 143 Partikelfiltre Åndedrætsværn til evakueringsbrug - Engangshætte med filter til evakuering ved brand EN 405 + A1:2009 EN 12941 Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed samt helmaske, halvmaske eller kvartmaske EN 12942

14. Sikkerhed sudstyr A/ S 230 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S 3M hel- og halvmasker Art. 18-3M-7501 ( Small) Art. 18-3M-7502 (Medium) Art. 18-3M-7503 (Large) 3M 7500-seriens halvmasketype er fremstillet i et tyndt og blødt silikonemate - riale, der gør masken smidigere og mindsker trykket mod ansigtet. Lettere at trække vejret i, blød og fleksibel tætningskant, letvægts - konstruktion. Fås i 3 størrelser. Dobbeltfilter-system med b ajonetfatning . Filteroversigt næste side. Kan tilsluttes friskluftforsyning, se side 231. Art. 18-3M-6100 (Small) Art. 18-3M-6200 (Medium) Art. 18-3M-6300 (Large) 3M 6000-seriens halvmaske er en letvægts - maske, der fås i tre størrelser. Fremstillet i et blødt materiale, der ikke er kendt som aller - gifremkaldende. Dobbeltfilter-system med b ajonetfatning . Filteroversigt næste side. Kan tilsluttes friskluftforsyning, se side 231. EN 136 CL1 ▲ ▲ ▲ Art. 18-3M-7502 Art. 18-3M-6200 Art. 18-3M-6700 S (Small) Art. 18-3M-6800 S Medium) Art. 18-3M-6900 S (Large) 3M-6000-seriens helmaske er en letvægtsma - ske, der fås i tre størrelser. Den store maske- rude har et bredt synsfelt der giver et suverænt udsyn og et godt overblik. Med talemembran. Dobbeltfilter-system med b ajonetfatning . Filteroversigt næste side. Kan tilsluttes friskluftforsyning, se side 231. 3M™ helmasker ▲ ▲ ▲ Art. 18-3M-6800 3M™ halvmasker 3M™ halvmasker EN 140 EN 140 ▲ ▲ ▲

27. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 243 55 44 66 44 3M™ Versaflo™ TR-300 Batteridrevet turbo 35-TR-302E Motorenhed inklusiv filterdæksel og Air Flow indikator 35-TR-330 Standard batteri, ladetid ca. 2 timer, driftstid ca. 5-6 timer 35- TR-332 Heavy duty batteri, ladetid ca. 3 timer, driftstid ca. 10-12 timer 35- TR-341E Standard lader kit 35- TR-344E 4 stations batterilader 35- TR-3600 Forfilter 35- TR-3710E Partikelfilter 35- TR-3800E Partikelfilter + ubehagelig lugt (org. dampe under GV) 35- TR-3820E Partikelfilter + HF (Sure gasser under GV) 35- BPK-01 Ryg montering 35- TR-325 Standard bælte 35-BT-20S Luftslange BT-20S, EX, letvægts 735 mm. 35-BT-20L Luftslange BT-20L, EX, letvægts 965 mm. 35-BT-30 Luftslange BT-30, EX, selvjusterende, 525-850 mm 35-BT-40 Luftslange BT-40, Heavy Duty, 840 mm 3M™ Versaflo™ TR-300 batteridrevet turbo Modulbaseret batteridrevet turboåndedrætsværn til beskyttelse mod støv. Enkel i brug, effektivt værn mod støv fra mange arbejdstyper. 3M™ Versaflo ™ batteridrevet turbo er ikke godkendt til EX-miljøer. EN 12941 3M™ Versaflo™ TR-300 Batteridrevet turbo Helt ny, kompakt form og letvægts-turbo. Let at anvende, alsidigt åndedrætsværn mod partikler. Designet til brug hvor der ikke er meget plads. Automatisk flow kontrol. Hørbar og visuel alarm for lavt luft flow og lavt batteriniveau. LED lys på batteriet viser opladningsstatus. Nem vedligeholdelse. Tilbehør og muligheder for at tilpasse til forskellige forhold. Tre filtervalg 3M™ Versaflo ™ batteridrevet turbo (blæser) Art: 35-TR-315E 3M™ Versaflo ™ TR-300 turbo start kit. Start kit består af følgende dele: Motorenhed inklusiv filterdæksel og Air Flow indikator, 35-TR-302E. Heavy duty batteri, driftstid ca. 10-12 timer, 35-TR-332. Batterilader, 35-TR-341E Partikelfilter, 35-TR-3710E Forfilter, 35-TR-3600 Selvjusterende luftslange, EX, 525-850 mm., 35-BT-30 35- TR-302E 35- TR-315E 35- TR-302E ▲

13. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 229 55 44 66 44 BLS flugtmaske Flugtmaske til evakuering Filtrerende åndedrætsværn kombineret med en hætte til brug i forbindelse med brand eller kemikalieudslip. Onesize. Passer også til børn. Art. 28-B- 7100 Filtrerende åndedrætsværn kombineret med en hætte til brug i forbindelse med brand eller kemika - lieudslip . Flugtmasken er udstyret med et kombinationsfilter af typen ABEK1COP3 som yder kortvarig beskyt - telse overfor kulilte samt andre giftige gasser og partikler der kan blive udviklet under brand- og kemikalieulykker . Flugtmasken er til engangsbrug og yder effektiv beskyttelse i minimum 15 min. overfor giftige gas - ser og dampe. Universalhætte, som hurtigt kan tages på uden forudgående tilpasning. Er fremstillet i flammehæmmende materiale og baseret på silikone halvmasken SGE46 (se side 228 ) Flugtmasken er vacuumpakket i aluminium bag og leveres i hi-viz beredskabsforpakning med refleks - bånd . Nem og hurtig adgang til flugtmasken via velcro- lukning . Stort flammehæmmende og anti-dug behandlet visir sikrer klart udsyn under evakuering . Art. 28-B-7100 EN 403:2004 EN 14387:2004 Art. 28-B- C90 Opbevaringsboks til flugtmaske eller helmaske monteret med filter. Slag fast r ø d plast med gennemsigtigt l å g. Beregnet til oph æ ng p å lodret flade. M å l : 34 × 28 × 23 cm. Art. 28-B-C90 ▲ ▲ F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT

24. Sikkerhed sudstyr A/ S 240 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S Regulatorer (forsyningsdele) til trykluft Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Vælg hoveddel Alle har QRS hurtigkobling 3M Versaflo Regulator (bælteventil) 35-V-500E 3M Versaflo Luftkøleenhed 35-V-100E 1/4” Nippel til regulator 3/4” Kopling til slange Vælg mellem Rectus 25, Broomwade Instantair og CEJN 342 10m std. slange 35-308-00-30P 30m std. slange 35-308-00-31P 10m antistat/højtemp. 35-308-00-72P 7,5m Spiralslange LD 35-308-00-40P 3M Versaflo Luftforvarmer 35-V-200E Vælg QRS luftslange Vælg for - syningsdel: Batteridrevet turbo eller tryk- luftregulator Tilbehør: Vælg mellem 4 typer luftslanger: 35-BT-20S, EX, letvægts, 735 mm 35-BT-20L, EX, letvægts, 965 mm 35-BT-30, EX, selvjusterende, 525-850 mm 35-BT-40, heavy duty, 840 mm 35-008-00-V54 slangebeskytter Sikkerhedskobling og nippel med 3/8” indv. gevind. Vælg mellem Rectus 25, Broomwade Instantair og CEJN 342 AIRCARE 500 GR Filterpanel Aircare har indgang/udgang med 3/8” indv. gevind se side 2 32 3M Modulopbyggede turbo- og trykluftforsynende åndedrætsværn 3M™ Åndedrætsværn S- serien hætter 35-S-133S 35-S-133L 35-S-333SG 35-S-333LG 35-S-655 35-S-657 35-S-855 M - serien visirer /hjelme 35-M-106 35-M-107 35-M-306 35-M-307 35-M-406 35-M-407

3. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 219 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Farvekode Filtertype Anvendelse mod P1 Støv (i begrænset omfang). Har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor kun i begrænset omfang mod støv (faste partikler). Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væske - formige aerosoler. Filtret må ikke bruges, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m 3 . Eksempler på støvarter, som filtret ikke beskytter imod, og derfor ikke må anvendes imod, er asbestfibre og kvartsstøv. P2 Har en større udskillelsesgrad end P1 og beskytter derfor i større omfang. Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og vir a . Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. P3 Har den største udskillelsesgrad og beskytter som klasse P2 samt mod radioaktivt støv, bakterier og vir a . Filtret er normalt til brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. A D ampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65° C, fx mineralsk terpentin, toluen, xylen og butylacetat samt gasser efter leverandørens oplysninger. AX D ampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på/eller under 65° C efter leverandørens oplysninger. Filtrene er engangsfiltre og skal kasseres samme dag, de har været i brug. B U organiske gasser og dampe, fx chlor og cyanbrinte samt gasser efter leverandørens oplysninger. E S ure gasser og dampe, fx svovldioxid samt gasser efter leverandørens oplysninger. K A mmoniak o.l. gasser efter leverandørens oplysninger. HgP3 D ampe fra kviksølv og mod partikler. Oversigt over filtre til åndedrætsværn, farvekoder og anvendelsesområde Yderligere mærkning: NR ( N on R e-usable/må ikke genanvendes). R ( R e-usable/kan genanvendes). D på partikelfiltre betyder at filtret er testet efter filtermæthedstesten (Dolomit), hvilket betyder lavere indåndingsmodstand og længere levetid. Beskyttelsesfaktor Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sund - hedsskadelige stoffer inde i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne ved laboratorieafprøvning. Hvis der fx i omgivelserne er en forurening på 1.000 mg/m 3 , og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er på 500, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m 3 ved laboratorieafprøvning. Ved brug på arbejdspladsen kan man ikke regne med så god beskyttelse, som beskyttelsesfaktoren angiver, da de nævnte beskyttelsesfaktorer er beregnet under laboratorieforhold. Beskyttelsen ved brug af såvel luftforsynet som filtrerende åndedrætsværn med halv- og helmasker forud - sætter en god tilpasning, og dette kan ikke forventes, når der er skæg, briller eller andet i klemme langs maskens kant.

12. Sikkerhed sudstyr A/ S 228 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S BLS hel- og halvmasker BLS partikel- og gasfiltre, 400-serien BLS hel- og halvmasker med ét filter Art. 28-B- 5400 Helmaske i blød og komfortabel silikone-gummi med ét filter. Standard gevind (EN 148-1) og 6-punkts justérbart, er - gonomisk seletøj med ’quick release’. Indermaske af silikone. Panorama-visir i optisk klasse 1 med anti-scratch og anti-dug coating. EN 136 Art. 28-B- SGE46 Halvmaske i blød og komfortabel siliko - ne-gummi med ét filter. Standard gevind (EN 148-1) og justérbart, ergonomisk seletøj. EN 140 Art. 28-B- SGE46 Art. 28-B- 5400 ▲ ▲ ▲ Art. 28-B- C 41 Transport- og opbevaringstaske med skulderstrop til helmaske og filtre. Tilbehør helmaske 28-B-GLS5400/5500 28-B-C90 Opbevaringsboks til vægophæng. 28-B-C41 Transport- og opbevaringstaske med skulderstrop til helmaske og filtre. 28-B-K15 Overtræksfilm til visir (5 stk.) 28-B-K13 Polykarbonat visir-beskyttelse EN 140 Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 BLS partikel- og gasfiltre (400-serien, enkelt-filtre) Artikel Farvekode Type 28- B-401 P3 R 28- B-411 A2 28- B-41 2 AX 28- B-41 4 A2B2E2 28-B-413 K2 28- B-421 A2P3 R 28- B-42 2 AXP3 R 28- B-42 3 A2B2E2P3 R 28- B- 425 A2B2E2K2P3 R 28-B-430 ABEK2HGP3 Oversigt anvendelsesområde og farvekode, se side 219 EN 14387 + A1:2008

37. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 253 55 44 66 44 Kolibri Leight duty lufthætte. Leveres med ekstra hals tætning, 10 ekstra engangsvisirer , 3 engangshætter og 2 ekstra svedbånd. H oveddele n kan anvendes sammen med turboenhederne Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. Luftflow: -VL = 160 l/min. -PL = 130-220 l/min justerbart. Vægt ca. 540 g. EN 146 THP2 EN 1835 North Kolibri 18-NO-A114102 KOLIBRI-VL m/ 1 ekstra ansigtstætning, 10 ekstra ansigtsvi - sirer, 3 engangshætter og 2 ekstra svedbånd. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114042 KOLIBRI-PL m/ 1 ekstra ansigtstætning, 10 ekstra ansigts - visirer, 3 engangshætter og 2 ekstra svedbånd. Incl. bælte, slange og regulator til trykluft. North støv/slibeskærme Kolibri Kolibri-pl Condor Heavy duty lufthætte. Med sikkerheds - hjelm og luftstrømsindikator. Fås i enten Ferranyl eller Neopren. Luftflow: 130-220 l/min justerbart. Vægt: 1200 g. Condor kan kun anvendes som trykluft - forsynet hoveddel. Anvendelse: Sprøjtemaling. Slibning. Lettere kemika - liehåndtering. EN 270 North Condor lufthætte 18-NO-A114235 CONDOR heavy duty sikkerhedshætte i ferranyl inkl. halstætning, slange og indikator til trykluft. 18-NO-A114236 CONDOR heavy duty sikkerhedshætte i neopren inkl. halstætning, slange & indikator til trykluft. 18-NO-160048-01 Kulfilter til in-line regulator, pakke m/3 stk. Passer til 18-NO-A114235 / A114236 18-NO-A000292 Ekstra neoprene hætte uden ventiler. Passer til 18- NO-A114236 18-NO-A002688 Ekstra ferranyl hætte uden ventiler. Passer til 18-NO- A114235 18-NO-A160110 Halstætning m/ plastik lynlås, pakke m/5 stk. Passer til 18-NO-A114235 / A114236 18-NO-A161365-00 Slange, regulator og filter til 18-NO-A114235/18- NO-A114236 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 18-NO-A114236 18-NO-A114235

33. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 249 55 44 66 44 3M ™ HT- 701 35-061-00-82P HT-701 Hvid Airstreamhjelm uden motor 35-060-75-00P Visir, polykarbonat til HT 700 serie 35-060-75-01P Visir, ridsefast til HT 700 serien 35-060-38-02P2 Stropophæng. Pakke á 4 stk HT 700 35-060-32-05P Stropper TIL HT-700 OG AIRSTREAM 35-060-39-01P Komfortbånd pakke á 10 stk HT 700 35-060-45-14P Hoved- og ansigtstætning, sort PVC HT 700 35-060-49-52P Tindingstætning AH4A Pakke á 5 par HT 700 3M ™ HT- 7 48 35-061-00-85P HT-748 Svejsehjelm Airstream u/motor 35-060-39-08P Beskyttelseshætte, flammehæmmende HT 748 VARMEX 35-060-50-07P Halsbeskyttelse, brandhæmmende HT 748 VARMEX 35-WLN-13 Yder dækglas til HT 628 / 638 / 748 Pakke a 25 stk 35-061-36-02P Låsefjeder til svejseglas. 90x10 cm. Pakke á 4 stk.HT 748 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Art. 35-061-00-82P Den karakteristiske i industrien gennemprøvede Airstream hjelm. Indbygget hoved-, øjen- og åndedrætsbeskyttelse samt eventuelt monteret høreværn. Til brug ved slibe- og poleringsar - bejde. Leveres med polycarbo - nat-visir, der kan leveres ridse - fast-visir som ekstra tilbehør. Kan monteres med øreværn, brug adapter 18-3M-112 og hjelmøre - kopper 18-3M-1455. HT-701 HT-748 Art. 35-061-00-85P Den gennemprøvede Airstream svejsehjelm med indbygget vipbar svej - se-og slibeskærm. Standard svejseglas 90 x 110mm. I ntegreret beskyttelse af åndedræt, ansigt, øjne og hovede. Svejsehjelmen har separat polykarbonat visir og svejsevisir således at luftvejene forbliver totalt beskyttet selvom svejse - visiret vippes op Leveres med standard polykarbonat visir mod slag med medium kraft og stænk fra smeltet metal. QRS opkobling til anvendelse sammen med de modulære turbo- eller trykluft - forsyningsenheder. Kan konverteres til en 3M™ Airstream turbohjelm. Leveres uden svejsekassette. Kan bruges til alle svejseopgaver, hvis trykluftforsyning anvendes. Kan bruges sammen med trykluftforsyningsdele eller med Jupiter turbo. Vægt: 900 g EN 397 EN 175 ▲ EN 397 EN 166 Art. 8002 Åndedrætsværn Klasse: Sv ejse - om rå de Art. 9032 3M™ HT-701 & HT 748

11. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 227 55 44 66 44 BLS hel- og halvmasker BLS partikel- og gasfiltre (300-serien, tvillinge -filtre) Artikel Farvekode Type 28- B-301 P 2 R F orfilter (kun på filter 28-B-311) 28- B-30 2 P3 R 28- B-311 A2 28-B-312 AX 28- B-321 A2P3 R 28- B-343 A2B2E2K2 28-B-344 K2 28- B-353 A2B2E2 P3 28-B-354 A2B2E2K2P3 Oversigt anvendelsesområde og farvekode, se side 219 BLS partikel- og gasfiltre, 300-serien BLS hel- og halvmasker med tvillingefiltre Art. 28-B- TP2000-S Halvmaske i blød og komfortabel silikone-gummi med tvil - linge filtre. Special-gevind og justérbart ergonomisk seletøj. EN 140 ▲ Art. 28-B- TP2000S Art. 28-B- 5500 Art. 28-B- C90 Opbevaringsboks til helmaske monteret med filter. Slagfast r ø d plast med gennemsigtigt l å g. Beregnet til oph æ ng p å lodret flade. M å l : 34 × 28 × 23 cm. Art. 28-B- C90 ▲ EN 140 EN 14387 + A1:2008 Art. 28-B- 5500 Helmaske i blød og komfortabel silikone-gummi med tvillinge filtre. Special-gevind (EN 148-1) og justérbart, ergonomisk seletøj. Indermaske af silikone. Panorama-vi - sir i optisk klasse 1 med anti-scratch og anti-dug coating EN 136 ▲

20. Sikkerhed sudstyr A/ S 236 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S 3M ™ SPEEDGLAS ™ 100 Komfortabel ADF-svejsehjelm. Vælg mellem 3 forskellige elektroni - ske svejseglas, 44 × 95 mm . DIN 3 i lyseste stadie. UV/IR beskyttelse på DIN 12 perma - nent. Automatisk tænd-sluk-funktion. Indikator for lav batteristand. Prisbillig med lang holdbarhed og med god komfort. Indstillelig hovedbånd 54-62 cm. Ikke mulighed for SideWindows. Ikke mulighed for tilslutning af turbo/tryklufttilførsel. Vægt: 465 g. inkl. svejseglas. SPEEDGLAS™ 100 & tilbehør 37-751110 Svejseskærm med SPEEDGLAS™ 100S-10 svejseglas med fast DIN 3/10 37-751111 Svejseskærm med SPEEDGLAS™ 100S-11 svejseglas med fast DIN 3/11 37-751120 Svejseskærm med SPEEDGLAS™ 100V svejseglas med variabel DIN 3/8-12 37-750010 SPEEDGLAS™ 100S-10 svejseglas med fast DIN 3/10 37-750011 SPEEDGLAS™ 100S-11 svejseglas med fast DIN 3/11 37-750020 SPEEDGLAS™ 100V svejseglas med variabel DIN 3/8-12 37-776000 Ydre beskyttelsesglas, standard, 10 stk. pr. pakke 37-428000 Indre beskyttelsesglas 5 stk. pr. pakke 37-751100 SPEEDGLAS™ 100 svejseskærm inkl. Hovedbånd ekskl. svejseglas 37-422000 Batteri 2 st. pr. pakke 37-197134 Hovedbånd til montering på Peltor G3000 sikkerhedshjelm 3M ™ SPEEDGLAS™ svejseskærme u/luftforsyning 3M ™ Speedglas™ 100 EN 166 EN 175 Art. 37-164005V54 Øre og halsbeskytter til Speedglas svejsehjelme. 3 dele der monteres med velcro. Vægt: 50 g Art. 37-169001V54 Halsbeskytter til Speedglas svejsehjelme. Monteres med velcro. Art. 37-169001V54 Art. 37-164009V54 Issebeskytter til Speedglas svejsehjelme. Vægt: 80 g Art. 37-164009V54 Art. 37-164005V54 Art: 37-197134 Hovedbånd til Speedglas 100 svejseskærm for mon - tering på Peltor G3000 sik - kerhedshjelm. Anvendes ved svejseopga - ver, der kræver sikkerheds - hjelm. Art. 37-197134 EN 346 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT

16. Sikkerhed sudstyr A/ S 232 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S F ilterpaneler/trykluftsslanger 3M™ Aircare filterpanal Filterpanelet tilsluttes trykluftanlægget, således at trykluften bliver filtreret og får en kvalitet, der gør den egnet til indånding. Aircare leveres enten som fritstående panel eller til vægmontering. Aircare har 3 typer filtre, samlet i et filtersæt, der er let at udskifte. Trykluften fra Aircare panalet kan bruges til ånde - drætsværn og trykluftdrevet værktøj som sprøjtepi - stoler eller luftpistoler. Bruges Versaflo-regulatoren (se side 244) kan op til 3 brugere tilsluttes filterpane - let. Hvis Vortemp/Vortex eller luftværktøj benyttes, kan kun en enkelt bruger tilsluttes filterpanelet. Regulatoren på Aircare panelet kan justere udgangs - trykket i området fra 0-10 bar. Filterpanelet leveres uden koblinger, men med 3/8" indv. gevind på ind- og udgangssiden 3M™ Aircare filterpanel & tilbehør. 35-ACU-01 Aircare vægmonteret filterpanel. 35-ACU-02 Aircare gulvmonteret filterpanel. 35-ACU-10 Aircare filtersæt, 3 filtre. 35-312-03-00P 3-vejs kobling : 3/8’’ ind.gevind incl. 4 mellemnipler 3/8” udv,gevind til montering på Aircare 35-312-03-01P ”Y-kobling : 3/8’’ 1 x udv. gevind. og 2 x ind. gevind - incl. 2 mellemnipler 3/8”” udv,gevind til montering på Aircare”. Art. 35-ACU-02 Art: 35-308-00-40P 7,5 m spiral trykluftsslange. Anvendelig f.eks. til loftmonte - ring. 3/8" udvendig gevind i begge ender. Art: 35-308-00-30P 10 m standard trykluftsslange. Max. 30 m (3 sammenkoblede). 3/8" udvendig gevind i begge ender. Art: 35-308-00-31P 30 m standard trykluftsslange. 3/8" udvendig gevind i begge ender. Art: 35-308-00-72P 10 m antistatisk/højtemperatur trykluftsslange. Max. 30 m (3 sammenkoblede). 3/8" udvendig gevind i begge ender. ▲ ▲ EN 270 EN 270 EN 139 EN 270 EN 139 EN 1835 EN 12419 ▲ ▲ 35- 308-00-30P 35- 308-00-3 1 P 35- 308-00- 40 P 35- 308-00- 72 P Art. 35-312-03-00P Art. 35-312-03-01P

23. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 239 55 44 66 44 Sv ejse - om rå de Art. 9032 3M ™ SPEEDGLAS™ 9100 FX Air og brugsdele 37-542800 Speedglas 9100 FX Air svejseskærm uden svejseglas. Godkendt klasse TH3 37-549005 Speedglas 9100 FX Air svejseskærm med Speedglas 9100V svejseglas, luftslange og taske. Godkendt klasse TH3 37- 549015 Speedglas 9100 FX Air svejseskærm med Speedglas 9100X svejseglas, luftslange og taske. Godkendt klasse TH3 37-549025 Speedglas 9100 FX Air svejseskærm med Speedglas 9100XX svejseglas, luftslange og taske. Godkendt klasse TH3 37- 523000 Speedglas 9100FX visir, 5 stk pr. pakke 37- 523001 Speedglas 9100FX visir, antidug, 5 stk pr. pakke 37-8340 16 Speedglas luftslange QRS, selvjusterende. Til 3M Adflo med QRS kobling 37-834017 Speedglas luftslange QRS, gummi, Heavy-Duty. Til 3M Adflo med QRS kobling 37-164005V54 VARMEX ® øre- og halsbeskytter til Speedglas svejsehjelme 3 dele, der monteres med velcro 37-164009V54 VARMEX ® ISSEBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme 37-169001V54 VARMEX ® HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme Se tabellen på side 2 3 8 vedrørende svejseglas 3M ™ Speedglas™ 9100 FX Air Der svejses i rustfrit stål 17-9003 3M ™ SPEEDGLAS™ svejseskærme til luftforsyning 3M ™ SPEEDGLAS™ 9100 FX Air SPEEDGLAS™ 9100 FX Air svejseskærmen til luftforsyning med smart vip op funktion og klart visir til slibning og inspektion. Det store buede klare visir giver et stort og bredt udsyn (17 × 10 cm). Hjelmen er forsynet med SideWindows (DIN 5 filtre), der gør det muligt for svejseren at orientere sig til siden med nedslået hjelm. D er kan vælges mellem 3 forskellige automatiske svejsefiltre, den ene med synsfelt på hele 73×107 mm. Se specifikationer på svejsefiltrene side 234. Udstyret med 3M QRS-kobling, der kan betjenes med en hånd ved til- og frakobling af luftslangen. Beskyttelse mod UV- og IR stråler i alle niveuaer. Varmebestandig front. DIN 3 i lyseste stadie. Nyt forbedret, j usterbart hovedbånd, 50 - 64 cm. Hjelmen kan både tilsluttes 3M™ Adflo ™ turboåndedrætsværn eller 3M ™ Fresh-air ™ C trykluftforsyningsenhed. EN 166:BT EN 175:B EN 379 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT

5. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 221 55 44 66 44 Filtermasker fra BLS Art. Specifikation Klasse Forpakning 28-BL-129B Med ventil FFP 2 R D Æske à 12 stk./ karton à 1 8 0 stk. 28-BL-505B Med ventil FFP 3 R D Æske à 1 2 stk./ karton à 120 stk . 28-BL-510B Med ventil FFP2 R D Æske à 12 stk./ karton à 6 0 stk . 28-BL-525B Med ventil FFP 3 R D Æske à 12 stk./ karton à 6 0 stk . Art. 28-BL-129B Genanvendelig P2-støvmaske med indv - endigt polstret næseklemme og udåndings - ventil til beskyttelse mod skadeligt støv fra f.eks. glasfibre, quartz samt træ og metal. Art. 28-B L - 505 B Genanvendelig P3-støvmaske med indvendigt polstret næseklemme og ud - åndingsventil til arbejde indenfor den farmaceutiske industri og til beskyt - telse mod giftigt støv fra f.eks. asbest, nickel, bly og krom. Art. 28-B L - 510 B Genanvendelig P2-støvmaske med indven - digt polstret næseklemme, udåndingsventil og indstillelige elastiske stropper. Velegnet til f.eks. svejse- og loddeopgaver. Art. 28-B L - 5 2 5 B Genanvendelig P3-støvmaske med indven - digt polstret næseklemme, udåndingsventil og indstillelige elastiske stropper til arbejde indenfor den farmaceutiske industri og til beskyttelse mod giftigt støv fra f.eks. asbest og nickel. Art. 28-BL-129B Art. 28-BL-510B Art. 28-BL-525B Art. 28-BL-505B EN 149:2001 + A1:2009 EN 149:2001 + A1:2009 EN 149:2001 + A1:2009 EN 149:2001 + A1:2009 ▲ ▲ ▲ ▲ BLS filtermasker

29. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 245 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 3M Versaflo seriens hoveddele spænder fra letvægtshætter til industrihjelme, der yder ikke blot åndedræts - beskyttelse men kan også yde øjen- og ansigtsbeskyttelse, hovedbeskyttelse og hørebeskyttelse. ▲ ▲ 3M™ VERSAFLO™ hoveddele 35-S-133L H œ tter med integreret oph œ ng 3M™ Versaflo™ S-133 Hætte Let hvid lufthætte, der giver ansigts-og åndedræts - beskyttelse mod faste og væskeformige partikler. (beskytter ikke mod kemikalier) Beskytter åndedræt, ansigt og hår. Fremstillet af hvidt nylonvæv. Integreret hovedbånd. Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræver luftslange 35-BT-serien). Kan anvendes i EX-miljøer sammen med 3M™ Jupiter™ turbo og luftslange BT-20 og BT-30. For maksimal beskyttelse bør hætten kun bruges af glatbarberede personer. 35-S-133S 50-56 cm. hovedst ø rrelse. 35-S-133 L 5 5 - 64 cm. hovedst ø rrelse . Anvendelse: Almindelig vedligehold - sygehuse - laboratorier - medicinalindustri. 3M™ Versaflo™ S-333 Hætte Let grå lufthætte, der giver ansigts-og åndedræts - beskyttelse mod faste og væskeformige partikler. (beskytter ikke mod kemikalier) Beskytter åndedræt, ansigt og hår. Fremstillet af slidstærkt gråt og fnugfrit nylonvæv. Integreret hovedbånd. Belagt polycarbonat visir for øget beskyttelse mod ridser og kemikalier. Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræver luftslange 35-BT-serien) . Kan anvendes i EX-miljøer sammen med 3M™ Jupiter™ turbo og luftslange BT-20 og BT-30. For maksimal beskyttelse bør hætten kun bruges af glatbarberede personer. 35-S-333SG 50-56 cm. hovedst ø rrelse. 35-S- 333 LG 5 5 - 64 cm. hovedst ø rrelse . 35-S-333SG EN 12941 EN 14594 EN 166 35-S- 920 S Beskyttelsesfilm til lufthætte S-133S/333SG. Pakke à 10 stk. (ikke illustreret ) ▲ ▲ 35- BT-20S ⁄ 20L

30. Sikkerhed sudstyr A/ S 246 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S Art. 17-8002 Åndedrætsværn Klasse: 35-S-655 3M™ VERSAFLO™ hoveddele Premium hætter med genbrugs ophæng 3M™ S-serien er nyudviklede letvægtshætter til åndedrætsbeskyttelse mod partikler/støv . Godkendt til anvendelse i EX-miljøer sammen med 3M™ Jupiter™ turbo (EX) og luftslange BT -20 og BT-30. 3M™ Versaflo™ S- 655 h ætte Let hvid hætte som beskytter ån - dedræt, ansigt, hals og skuldre. Genanvendeligt ophæng og luftkanal, kun hætten skiftes, et omkostningsbevidst valg når der udskiftes hyppigt. Indstilleligt hovedbånd. Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræver luftslange 35-BT- serien). Anvendelse: Landbrug - sygehuse - laborato - rier - medicinalindustri. 3M™ Versaflo™ S- 65 7 h ætte Letvægtshætte som beskytter åndedræt, ansigt, hals og skuldre. Dobbelt ansigtstætning. Ekstra tæt ved ansigt. Genanvendeligt ophæng og luftkanal, kun hæt - ten skiftes, et omkostningsbevidst valg når der udskiftes hyppigt. Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræver luftslange 35-BT-serien). Anvendelse: Landbrug - sygehuse - laboratorier - medicinal - industri. 3M™ Versaflo™ S- 855 h ætte Hætte med forseglede sømme og længere svøb. Miljøer med risiko for kemikaliesprøjt. Genanvendeligt ophæng og luftkanal, kun hætten skiftes, et omkostningsbevidst valg når der udskiftes hyppigt. Nominel beskyttelsesfaktor: op til 500. (kræ - ver luftslange 35-BT-serien). Anvendelse: Landbrug - sygehuse - laboratorier - medici - nalindustri. På Versaflo S-600-serien og S-855 lufthætter kan l uftstrømmen justeres til maksimal komfort for brugeren. 3M ™ Versaflo 655/657/855 35-S-605 Løs hætte til 35-S-655 35-S-607 Løs hætte til 35-S-657 35- S-805 Løs hætte til 35-S-855 35- S-922 Beskyttelsesfilm til 35-S-655/657/855 35- BT-20S Letvægts luftslange, EX, 735 mm 35-BT-20L Letvægts luftslange, EX, 965 mm 35-BT-30 Luftslange BT-30, EX, selvjusterende, 525-850 mm 35-S-855 35-S-657 ▲ ▲ ▲ EN 12941 EN 14594 EN 166

32. Sikkerhed sudstyr A/ S 248 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S Art. 35-HT62 2 . Let svejseskærm med Euromaski™ svejsevisir. Euromaski ™ -konceptet giver svejseren mulighed for at placere elektroden rigtig, uden at slå svejsevi - siret op. Flammeskæring og gassvejs - ning kan gøres med svejsevisiret oppe. Kombination af visirets svejseglas og hjelmens UV-filter kan give en beskyt - telse mellem 6,7 til 15 DIN. Vægt: 595 g. Art. 35-HT62 9 . Løsningen for svejsere med brug for et klart visir med me - get stort synsfelt nedenunder. Svejseglas 90 x110 mm i en holder som åbnes nedad ved vedligeholdelse. Til konventio - nelt eller automatisk nedblæn - dende svejsefilter. Vægt: 794 g. Art. 35-HT63 9 En velafbalanceret hoveddel med svej - sevisir og en god ansigtsdækning. Svej - seglas 90 x110 mm til enten konven - tionelt eller automatisk nedblændende svejsefilter. Vægt: 696 g. Se vores store udvalg i svejsehætter i Varmex ® 20 00 på side 1 4-17 Art. 8002 Åndedrætsværn Klasse: Sv ejse - om rå de Art. 9032 3M ™ 600-serien 35-HT622 HT 622. Let svejseskærm med Euromaski svejsevisir 35-HT629 HT 629. Svejseskærm med stort synsfelt 90 x 110 mm 35-HT639 HT 639. Svejseskærm til konventionelt eller automatisk nedblændende svejsefilter 35-FSL-22 Ansigtstætning til HT-622/HT-629 35-VIS-15 Klart visir til HT-629. Pakke á 5 stk 35-VIS- 2 2 Visir DIN 1.7 til HT-622 1 stk./pakke á 5 stk 35-VIS- 24 Visir DIN 5 til HT-622 35-WLN- 1 3 Yder dækglas 90 x 110 mm til HT-629/HT-639. Pakke á 25 stk. 35-WLN-14 Svejseglas DIN 8 til HT-622. 35-WLN- 15 Svejseglas DIN 10 til HT-622 35-WLN-20 Indvendigt slibeglas, 90 x 110 mm til HT-639. Pakke á 15 stk 35-WLN-17 Svejseglas DIN 5 til HT-622. Pakke a 5 Stk 35-FSL-23 Ansigtstætning HT 639 ▲ ▲ ▲ 35-HT639 35-HT629 35-HT622 3M™ 6 00-serien EN 175 EN 166 EN 175 EN 166 EN 175 EN 166

8. Sikkerhed sudstyr A/ S 224 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S 3M filtermasker F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Sikkerhedsmasker fra 3M Kopformede masker mod støv og partikler Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 Støvmaske påbudt Art. 17-8018 Vedligeholdelsesfri masker mod støv og andre partikler. De er lette, hygiejniske og giver en effektiv og komfortabel beskyttelse. De har samtidigt lav åndingsmodstand. Maskerne har elastiske stropper, og aluminiums næseklemmen, med skumpude over næseroden, giver en god og behagelig tilpasning til de fleste ansigtsformer. CPC-ud - åndingsventilen er let at ånde ud igennem, og den mindsker ophob - ningen af varme, fugt og carbon - dioxid inde i masken. Art. 18-3M-8810 Masken er konstrueret til brug i industrien, på byggepladser, og ved håndtering af faste kemikalier, hvor en FFP2 maske er nødvendig, det vil sige for forureninger med grænseværdi under 5 mg/m 3 . Art. Specifikation Klasse Forpakning 18-3M-8710 Uden ventil FFP1 NR D Æske à 20 stk./ karton à 240 stk. 18-3M-8810 Uden ventil FFP2 NR D Æske à 2 0 stk./ karton à 24 0 stk . 18-3M-8812 Med ventil FFP1 NR D Æske à 10 stk./ karton à 24 0 stk . 18-3M-8822 Med ventil FFP2 NR D Æske à 10 stk./ karton à 24 0 stk . 18-3M-8833 Med ventil FFP3 NR D Æske à 10 stk./ karton à 8 0 stk . Art. 18-3M-8822 Art. 18-3M-8832 Art. 18-3M-8822 Art. 18-3M-8812 Masken beskytter mod støv ved bl.a. slibning, boring og savning i træ, plast, beton og metaller. Masken har en næsebøjle med skumpude over næseroden for effektiv tilpasning. En nyudvik let udåndningsventil og en formbe - standig inderskal giver længere levetid og komfortabel beskyt - telse, specielt i varme og fugtige miljøer. Art 18-3M-8710 Masken er til brug mod mindre sundhedsfarligt støv med græn - seværdi på 5 mg/m 3 eller der - over. 8710 har elastiske stropper og formbar næsebøjle. Den er let, komfortabel og vedligehol - delsesfri. 8710 kombinerer gode egenskaber med lav pris. ▲ ▲ EN 149:2001 + A1:2009 EN 149:2001 + A1:2009 EN 149:2001 + A1:2009 Art. 18-3M-88 10

19. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 235 55 44 66 44 Se vores store udvalg i svejsebeklædning i Varmex ® 20 00 på side 8-2 2 3M ™ SPEEDGLAS™ svejseskærme u/luftforsyning 3M ™ SPEEDGLAS™ 9 1 00 FX og brugsdele 37-541800 Speedglas 9100FX svejseskærm uden svejseglas 37-541805 Speedglas 9100FX svejseskærm med Speedglas 9100V svejseglas, DIN 5-13 37- 541815 Speedglas 9100FX svejseskærm med Speedglas 9100X svejseglas, DIN 5-13 37-541825 Speedglas 9100FX svejseskærm med Speedglas 9100XX svejseglas, DIN 5-13 l 37- 523000 Speedglas 9100FX visir, 5 stk pr. pakke 37- 523001 Speedglas 9100FX visir, antidug, 5 stk pr. pakke 37-164005V54 VARMEX ØRE og HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme 3 dele, der monteres med velcro. 37-164009V54 VARMEX ISSEBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme. 37-169001V54 VARMEX HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme. Se tabellen på side 2 3 4 vedrørende svejseglas 3M ™ SPEEDGLAS™ 9100 FX SPEEDGLAS™ 9100 FX svejseskærmen med smart vip op funktion og klart visir til slibning og inspektion. Det store buede klare visir giver et stort og bredt udsyn (17 × 10 cm). Hjelmen er forsynet med SideWindows (DIN 5 filtre), der gør det muligt for svejseren at orientere sig til siden med nedslået hjelm. D er kan vælges mellem 3 forskellige automatiske svejsefiltre, den ene med synsfelt på hele 73×107 mm. Beskyttelse mod UV- og IR stråler i alle niveuaer. Varmebe - standig front. Patenteret ventilation leder effektivt udånd - ingsluften ud af skærmen. DIN 3 i lyseste stadie. Nyt forbedret, j usterbart hovedbånd, 50 - 64 cm. Justerbar afstand mellem skærmen og ansigtet. 9 forskellige indstillinger af vinklen på skærmen. Ikke mulighed for tilslutning af turbo/tryklufttilførsel. Model til luftforsyning: se side 23 9 3M ™ Speedglas™ 9100 FX Sv ejse - om rå de Art. 9032 EN 166:BT EN 175:B EN 379 Super komfort Forbedret balance og stabilitet Fremragende optik og større synsfelt Øget beskyttelse af øerne og siderne på halsen Smart vip op svejse - visir og klart visir til slibning • • • • • Den smarte vip op funktion gør det nemt at benytte det store klare visir til slibning og inspektion, samtidigt med at ånde - drætsbeskyttelsen bevares. F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT

21. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 237 55 44 66 44 3M™ Adflo ™ turboåndedrætsværn (blæser) Adflo turboåndedrætsværn har et kompakt design, der er skabt til svejsere og deres arbejdsmiljø. Den konstante filtrerede luftstøm fjerner meget af varmen og fugtigheden ved svejsearbejde. Du kan arbejde sikkert og komfortablet hele dagen. Det smalle design gør det let at arbejde på trange steder. Adflo er et ergonomisk og perfekt åndedrætsværn skabt til svejsere. Med det rigtige filter beskytter Adflo turboåndedrætsværn effektivt mod både gasser, dampe og partikler -alt-i- et system. Du kan vælge at skifte partikelfilteret eller gasfilteret efter be - hov. Filtrene kan udskiftes hver for sig. Luftstrømmen er altid konstant på 170 l/min, uafhængig af om batteriet er opladet eller filteret er tilstoppet. Displayet i filterindikatoren viser med farverne rød (tilstoppet) og grøn (ok), status på partikelfilteret. Ved varmt og fugtigt arbejde k an du øge luftstrømmen til 200 l/min. ved et enkelt tryk på ON knappen. 3M ™ Fresh-air™ C trykluftforsyningenhed Letvægtssystem yder maksimalt luftflow I meget forurenede svejsemiljøer og i små lukkede rum , bør der bru - ges Fresh-air™ C med en beskyttelsesfaktor på 200. Fresh-air™ C kan kobles sammen med både Speedglas ™ 9100 Air og 9100 FX Air svejseskærmene. Med det lette komfortbælte og regulator kan bru - geren justere luftflowet fra 160 til 300 l/min, hvilket gør systemet ideelt til varmt og anstrengende arbejde. Kobles med godkendt lynkobling til trykluftanlæg, der leverer tryk - luft egnet til indånding i overensstemmelse med EN12021. EN 12941 3M™ Adflo ™ med QRS kobling og tilbehør 37-832530 ADFLO ventilatorenhed med luftslange, flowmåler, gnistfang, forfilter, partikelfilter, bælte, standard batteri og batterilader 37-832531 ADFLO ventilatorenhed med luftslange, flowmåler, gnistfang, forfilter, partikelfilter, bælte, Heavy Duty batteri og batterilader 37-8340 16 Speedglas luftslange QRS, selvjusterende 37-8340 1 7 Speedglas luftslange QRS, gummi, Heavy-Duty 35-008-00-V54 Slangeovertræk, ”VARMEX 2000” til luftslange 37-824000 og 37-834005 37-836010 Forfilter, ADFLO. 5 stk. pr. pk. 37-837010 Partikelfilter P SL, ADFLO 37-837242 Gasfilter A1B1E1, ADFLO 37-837542 Gasfilter A2, ADFLO 37-837620 Batteri ADFLO, standard. 37-837621 Batteri ADFLO, Heavy Duty. EN 14594 SPEEDGLAS™ Fresh-air™ C med QRS kobling og tilbehør 37-852016 Fresh-Air C justérbar luftflowregulator med advarselsfløjte, luft - slange, komfortbælte samt test- og opbevaringspose med flow - meter 37-853064 Luftslange blå QRS til 9100-serien Fresch-Air C Filterpaneler og trykluftsslanger, se side 232-233 3M ™ Adflo ™ 3M ™ Frech-air ™ C 3M ™ Adflo ™ & Fresh-air ™ C

35. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 251 55 44 66 44 Art: 18-NO-A150102-00 North Compact Air turboenhed Et komplet Compact Air luftfiltrerende åndedrætsværn med turboenhed be - stående af: Blæserenhed med 3 gevindkoblinger til indkasplede filtre. Forsynet med bælte og slange med ba - jonetkobling til hoveddele eller maske. Genopladeligt batteri med indbygget poly-afbryder. I tilfælde af kortslutning afbryder poly - afbryderen automatisk strømforsynin - gen, så batteriet ikke beskadiges. Oplader, fuldautomatisk. Flowmeter angiver grænseværdien på 150 l/m. Det komplette sæt leveres i en plastik - boks med skumforing. EN 12941 18-NO-A150102-00 North Compact Air & Airbelt 18-NO-A150102-00 COMPACT AIR komplet turbosystem m/batteri, opla - der, slange og regulator 18-NO-A150050 AIRBELT komplet turbosystem til partikler m/batteri, oplader, slange og regulator 18-NO-A160006 Batteri til 18-NO-A150102-00 18-NO-A160010 EX Batteri til 18-NO-A150102-00 18-NO-A160591 Universal lader til Compact Air & Airbelt 18-NO-A161370 Slange m/bayonet fatning til Compact Air & Airbelt 18-NO-A161378 Slange m/DIN gevind til Compact Air & Airbelt Filtre North Compact Air 18-NO-A168091 P3 filter. Æske m/4 stk 18-NO-A168092 A2 organisk kulfilter. Æske m/4 stk 18-NO-A168099 A2P3 organisk kulfilter m/ P3. Æske m/4 stk 18-NO-A168100 B2P3 kombinationsfilter. Æske m/4 stk 18-NO-A168103 AB2P3 kombinationsfilter. Æske m/4 stk 18-NO-A168104 ABEKP3 kombinationsfilter. Æske m/4 stk Filtre North Airbelt 18-NO-A160054 P3 filter. Æske m/3 stk. Art: 18-NO-A150050 North Airbelt turboenhed Kun til partikler / støv. Airbelt turbomotor er beregnet til forurenede miljøer med partikelstøv. Pakken indeholder motor, lader, filter. Lige til at tage i brug. Drifttid 6 timer. Vægt 1140 gram alt inkl. 18-NO-A150 050 Art: 18-NO-A161368 Slange m/bajonetfatning og regulator til North hoveddele til trykluft. Har regulerbar luftventil og fleksibel mellemslange med kobling til skærm . Inkl. bælte. Leveres som standard med CEJN hannippel på tilgangssiden . Regulatoren leveres sammen med hoveddele til trykluft. (Passer med sikkerhedskobling Art. 35-753203204, side 244) 18-NO- A161368 Art: 18-NO-A150275 Vortex luftvarmer/køler Personbåren varmer/køler til North trykluftforsynede hoved - dele. Temperaturstigningen afhænger af den indgående lufts volu - men og tryk. Kan vendes så luften istedet køles. Kræver et luftflow på ca. 300 l/min på tilgangssiden for at kunne give et effektivt luftflow på 120 l/min. North turboenheder & trykluftregulatorer ▲ ▲ ▲ ▲

9. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 225 55 44 66 44 3M filtermasker Avancerede sikkerhedsmasker fra 3M Specialmasker til beskyttelse mod støv, ozon, lugt, vira m.m. F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Art. 18-3M-8825 Art. 18-3M-8835 Sikkerhedsmasker med særlig udformning. Maskerne har 4 elastiske stropper og næseklem - me med skumpude. Det giver en god og behagelig tilpas - ning til de fleste a nsigt s styper. Udåndingsventilen let t er udån - dingen og mindsker ophobnin - gen af varme, fugt og carbon - dioxid i masken. Art. 18-3M-9913 Art. 18-3M-9925 Lette og hygiejniske sikkerheds - masker med særlig udform - ning. Maskerne har 4 elastiske stropper og næseklemme med skumpude. Det giver en god og behagelig tilpasning til de fleste a nsigtstyper. Udåndingsventilen le t ter udåndingen og mindsker ophobningen af varme, fugt og carbondioxid i masken. Art. 18-3M-9925 er specialbe - handlet med en flammehæm - mende udvendig skal, der øger modstandsdygtigheden mod flammer Art. Specifikation Klasse Forpakning Anvendelse 18-3M- 8825 Med ventil FFP 2 R D Æske à 5 stk./ karton à 50 stk. Høj koncentration af partikler/støv 18-3M- 8835 Med ventil FFP 3 R D Æske à 5 stk./ karton à 50 stk . P artikler/støv , b akterier, vira, radioaktivt støv 18-3M- 9913 Uden ventil FFP 1 NR D Æske à 2 0 stk./ karton à 1 0 0 stk . Organiske lugte 18-3M- 9925 Med ventil FFP2 NR D Æske à 10 stk./ karton à 80 stk . Ozon og organiske lugte Art. 18-3M-9925 Art. 18-3M-8835 EN 149:2001 + A1:2009 EN 149:2001 + A1:2009 Art. 18-3M-8835

40. Sikkerhed sudstyr A/ S 256 www.d-s.dk Panorama sandblæsningshjelm. Panorama, heavy duty sandblæsningshjelm. Fremstillet i letvægts glasfiber forstærket poly - ester, med gul gummibelægning. Bredt udsyn på 300 x 100 mm. Vælg mellem slag i læder, bisonyl eller bomuld. Leveres komplet med sikkerhedsindikator, regu - lator, lyddæmper samt bælte. Må kun anvendes trykluftforsynet ånde - drætsværn, ikke med Compact Air eller Airlite turboenheder. Luftflow: 130-220 l/min justerbart. Vægt: 2500 g. North sandblæsningshjelme EN 271 North Panorama sandblæsningshjelm 18-NO-A130130-00 PANORAMA sandblæsningshjelm med slag af læder. Inkl. sikkerhedsindikator, regulator, lyddæmper samt bælte til trykluft. 18-NO-A130230-00 PANORAMA sandblæsningshjelm med slag af Bisonyl. Inkl. sikkerhedsindikator, regulator, lyddæmper samt bælte til trykluft. 18-NO-130730-00 PANORAMA sandblæsningshjelm med slag af bomuld. Inkl. sikkerhedsindikator, regulator, lyddæmper samt bælte til trykluft. 18-NO-A130130-00 Læderslag inkl. halstætning 18-NO-A130230-00 Bisonylslag inkl. halstætning 18-NO-A130730-00 Bomulds slag inkl. halstætning 18-NO-A160119 Metalvisir, pakke m/50 stk. 18-NO-A160640 Visirramme 18-NO-A160739 Visirbeskyttelse, pakke à 100 stk 18-NO-A160660 Gummipakning 18-NO-A160771 Poylyestervisir, pakke m/50 stk. Commander sandblæsningshjelm. Fremstillet i letvægts glasfiber forstærket polyester, med blå gummibelægning. Bredt udsyn på 145 x 9 0 mm. Vælg mellem slag i læder, bisonyl eller bomuld. Leveres komplet med sikkerhedsindikator, regulator, lyd - dæmper samt bælte. Må kun anvendes trykluftforsynet åndedrætsværn, ikke med Compact Air eller Airlite turboenheder. Luftflow: 130-220 l/min justerbart. Vægt: 2 0 00 g. Commander Panorama EN 271 North Commander sandblæsningshjelm 18-NO-A133130-00 SANDBLÆSERHJELM M/LÆDERSLAG gummibelagt letvægts glasfiber inkl. slange / regulator til trykluft. 18-NO-A133230-00 SANDBLÆSERHJELM M/BISONYLSLAG gummibelagt letvægts glasfiber inkl. slange / regulator til trykluft. 18-NO-A133730 SANDBLÆDERHJELM M/BOMULDSSLAG gummibelagt letvægts glasfiber inkl. slange / regulator til trykluft. 18-NO-A160123 Metalvisir, pakke m/50 stk. 18-NO-A160761-25 Glasvisir, pakke m/25 stk. 18-NO-A160722 Poylyestervisir, pakke m/50 stk. 18-NO-A160210 Hovedbånd 18-NO-A160110 Halstætning m/plastik lynlås, pakke m/5 stk. 18-NO-A133230-00 Bisonylslag inkl. halstætning 18-NO-A133130-00 Læderslag inkl. halstætning 18-NO-A133730-00 Bomulds slag inkl. halstætning 18-NO-A161472 Svedbånd, pakke m/10 stk. 18-NO-A165310 Komfort bomulds hætte 18-NO-A164451 Sandblæsningsdragt fremstillet i læder front (grå) med bomulds ryg (rød), str. M/L/XL/XXL ▲ ▲

39. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 255 55 44 66 44 Euromaski Automatiske svejsehjelm med dob - belt visir. Det yderste visir kan vippes op ved inspektion og efterbehand - ling. God orienteringsevne med nedslået visir, så arbejdet kan udføres hurtigt og sikkert. Ved kombination af de to filtre kan kan opnås en beskyttelsesgrad på DIN 1,7-15 . H oveddele n kan anvendes sammen med turboenhederne Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. Vægt: 500 g. EN 1835 EN 175 EN 168 Euromaski Combi Automatiske svejsehjelm med sik - kerhedshjelm og dobbelt visir. Det yderste visir kan vippes op ved inspektion og efterbehandling. Hjelmen leveres med hjelmovertræk mod gløder o.l. God orienteringsevne med nedslået visir, så arbejdet kan udføres hurtigt og sikkert. Ved kombination af de to filtre kan kan opnås en beskyttelsesgrad på DIN 1,7-15 . H oveddele n kan anvendes sammen med turboenhederne Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. Vægt: 800 g. EN 1835 EN 175 EN 168 ▲ ▲ Euromaski Euromaski Combi North Euromaski & Euromaski Combi 18-NO-A114703 EUROMASKI-vl svejseskærm. DIN 1,7 + 8. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114644 EUROMASKI-pl svejseskærm. DIN 1,7 + 8. Incl. bælte, slange og regulator til trykluft. 18-NO-A114501 EUROMASKI Combi-vl svejsesikkerhedshjelm m/ beskyt - telsesovertræk. DIN 1,8 + 8. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114531 EUROMASKI Combi-pl svejsesikkerhedshjelm m/ beskyttelsesovertræk. DIN 1,8 + 8. Incl. bælte, slange og regulator til trykluft. 18-NO-160144 Ansigtstætning ”Comfa Seal”, passer til 18-NO-A114531 / A114501 18-NO-A160048 Kulfilter til inline regulator, pose m/ 3sæt 18-NO-A160143 Ansigtstætning, ”Comfa Seal Euromaski”. Passer til 18-NO-A114644 / A114703/ 18-NO-A160213 Hovedbånd m/ luftkanal. Passer til 18-NO-A114644 / A114703 18-NO-A160784 Svejsevisir DIN 5 (alternativ). Passer til 18-NO-A114644 / A114703 18-NO-A160785 Svejsevisir DIN 8 (standard). Passer til 18-NO-A114644 / A114703 18-NO-A160786 Svejsevisir DIN 10 (alternativ). Passer til 18-NO-A114644/A114703 18-NO-A160787 Svejsevisir DIN 10, stort (alternativ). Passer til 18-NO-A114644/A114703 18-NO-A160789 Stort svejsevisir DIN 10, stort (alternativ). Passer til 18-NO-A114644/A116703 North svejse skærme Se vores store udvalg i svejsehætter i Varmex ® 20 00 på side 1 4-17

36. Sikkerhed sudstyr A/ S 252 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S Light Duty Junior A Hoveddel mod støv og væske - formige partikler. Leveres med ekstra ansigtstætning, tyvekhæt - ter og visirbeskyttelse. Light Duty Junior A Combi . Som Light Duty Junior A, men forsynet med sikkerhedshjelm. Begge hoveddele kan anvendes sammen med turboenhederne Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. Light Duty Junior A Light Duty Junior A Combi Light Duty Junior B North Junior A & Junior B hoveddele 18-NO-A114106 LIGHT DUTY JUNIOR A-VL. m/ekstra ansigtstætning og 3 tyvekhætter. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114052 LIGHT DUTY JUNIOR A-PL. m/ekstra ansigtstætning og 3 tyvekhætter. Incl. bælte, slange og regulator til friskluft. 18-NO-A114300 JUNIOR A COMBI-VL, m/SIKKERHEDSHJELM. m/ekstra ansigts - tætningtætning, 10 beskyttelsesfilm, 3 tyvekhætter og 2 sved - bånd. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114330 JUNIOR A COMBI-PL, m/SIKKERHEDSHJELM. m/ekstra ansigts - tætningtætning, 10 beskyttelsesfilm, 3 tyvekhætter og 2 sved - bånd. Incl. bælte, slange og regulator til friskluft. 18-NO-A114400 JUNIOR B-VL, m/PU-HÆTTE. m/ekstra halstætning, 10 beskyt - telsesfilm og 2 svedbånd. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114430 JUNIOR B-PL, m/PU-HÆTTE. m/ekstra halstætning, 10 beskyt - telsesfilm og 2 svedbånd. Incl. bælte, slange og regulator til friskluft. 18-NO-A114200 JUNIOR B COMBI-VL, m/SIKKERHEDSHJELM OG PU-HÆTTE. m/ekstra halstætning, 10 beskyttelsesfilm og 2 svedbånd. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114205 JUNIOR B COMBI-VL, m/SIKKERHEDSHJELM OG LÆDER- HÆTTE. m/ekstra halstætning, 10 beskyttelsesfilm og 2 sved - bånd. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114234 JUNIOR B COMBI-PL, m/SIKKERHEDSHJELM OG LÆDER- HÆTTE. m/ekstra halstætning, 10 beskyttelsesfilm og 2 sved - bånd. Incl. bælte, slange og regulator til friskluft 18-NO-A160110 HALSTÆTNING, pose á 5 stk. Passer til JUNIOR-B 18-NO- A114200 / A114205 / A114234 / A114400 / A114430 18-NO-A160730 Beskyttelsesfilm, pose á 100 stk. Passer til JUNIOR-A COMBI 18-NO-A114300 / A114330 samt JUNIOR-B 18-NO-A114200 / A114205 / A114234 / A114400 / A114430 18-NO-A160669 Holder til beskyttelsesfilm. Passer til JUNIOR-A 18-NO-A114052 / A114106 18-NO-A160733 Visir, pose m/ 5 stk., passer til JUNIOR-A 18-NO-A114052 / A114106 18-NO-A160734 Beskyttelsesfilm, pose á 100 stk. Passer til JUNIOR-A 18-NO- A114052 / A114106 18-NO-A160742 VISIR, passer til JUNIOR-A COMBI 18-NO-A114300 / A114330 18-NO-A160782 VISIR, pose á 5 stk. Passer til JUNIOR-B 18-NO-A114200 / A114205 / A114234 / A114400 / A114430 18-NO-A160214 Hovedbånd m/luftkanal. Passer til 18-NO-A114052 / A114106 18-NO-A160128 Ansigtstætning ”Comfa Seal”. Passer til JUNIOR-A 18-NO- A114052/A114106 18-NO-A160135 Ansigtstætning ”Comfa Seal”. Passer til JUNIOR-A COMBI 18- NO-A114300 / A114330 16V54-2250 Varmex hætte beskytter mod gløder og gnister ved slibning. Passer til North Junior A114300 og A114330. Se mere side 15 North støv/slibeskærme Light Duty Junior B Heavy duty lufthætte i PU m/ halstætning. Leveres med ekstra hals tætning, 10 ekstra engangs - visirer og 2 ekstra svedbånd. Light Duty Junior B Combi Som Light Duty Junior A, men forsynet med sikkerhedshjelm. Begge hoveddele kan anvendes sammen med turboenhederne Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. EN 146 THP2 EN 1835 EN 146 THP2 EN 1835

10. Sikkerhed sudstyr A/ S 226 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S 4000-seriens sikkerhedsmasker er udformet i vedligeholdelses - frit design, der giver maksimal sikker hed og let anvendelighed. To store kulfilterelementer sikrer en lav åndingsmodstand sam - ti dig med, at den lave profil forbed rer synsfeltet. Den parabolformede ventil yder lav modstand og reducerer opbyg ningen af varme og luft. 4000 seriens masker er udformet i et blødt materiale med vug - geophæng o g halsstrop, der er let at fæste. K arton à 1 0 stk . Art. 18- 3M- 400 10 stk beskyttelsesfilm til filter. (ikke illustreret) Der svejses i rustfrit stål Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 Art. 17-9031 3M halvmasker m/fast filter Halvmasker med fast filter Udskiftes når filtret er brugt. Art. 18-3M- 4255 EN 405 + A1:2009 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Art Farvekode Risiko Anvendelsesområde ( Afhænger af forholdenene under brug ) 18-3M-4251 FFA1P2 R D Organiske dampe op til 10 x GV eller 1000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 10 x GV Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, toluen...). Brug af resiner, fernis, klæbestoffer... 18-3M-425 5 FFA 2 P 3 R D Organiske dampe op til den laveste af henholdsvis 10 x GV eller 5 000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 5 0 x GV Konventionel sprøjtemaling. Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, toluen...). Brug af resiner, fernis, klæbestoffer... 18-3M-4277 FFABE1P3 R D Organiske dampe , uorganiske, sure gasser op til 10 x GV eller 1 000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 5 0 x GV Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, toluen...) Brug af klorin, blegemiddel, klorbrinte, svovldioxid, svovlbrinte... Godkendt af A rbejdstilsynet til brug ved TIG-svejs - ning i rustfrit stål i klasse: MS Ozon 3. 18-3M-4279 FFABEK1P3 R D Organiske dampe , uorganiske, sure gasser samt amoniak op til 10 x GV eller 1 000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 5 0 x GV Brug af ammoniak, methylamin, klorin, blegemid - del, klorbrinte, svovldioxid, svovlbrinte, opløsnings - midler .

28. Sikkerhed sudstyr A/ S 244 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S 3M Versaflo giver en meget stabil luftforsy - ning og regulering i trykområdet 2,5 til 8 bar. Dette betyder at brugeren kan indstille netop den lufttilførsel, der giver maksimal komfort, selv ved variationer i indgangstryk - ket, hvis flere bliver tilsluttet trykluftforsy - ningen. Pneumatisk værktøj og sprøjtepisto - ler, der tilsluttes regulatoren, vil ikke påvirke forsyningen af luft til udstyrets hoveddel. 3M Versaflo er fra begyndelsen blevet udviklet til at give sikker, komfortabel og ergonomisk rigtig beskyttelse. Den er støj - svag og har patenteret støjdæmpningssy - stem. Bælteenheden indeholder et lugtfilter og en advarselsfløjte, der advarer hvis ind - gangstrykket bliver for lavt. Versaflo-enhederne giver mulighed for at afkøle eller opvarme luften med op til 28 grader i forhold til omgi - velsestemperaturen. Brugeren får optimale klimatiske arbejdsbetingelser og kan selv regulere teperaturen. Versaflo-enhederne kan bruges sammen med de samme hoveddele, lavtryksslanger og tilbehør iøvrigt, som Versaflo-regulatoren. Enhederne er ergonomiske, juster - bare og leveres komplette med advarselsfløjte mod for lavt tryk. Alle enheder er med 1/4 “ ind vendigt gevind. Versaflo V-200E luftvarmer Versaflo V-100E luftkøler 3M™ Versaflo 3M ™ Versaflo-enheder 35-V-500E 3M Versaflo regulatorenhed uden koblinger 35-023-05-51P Kulfilter med O-ringe til 35-V-500E 35- V-100E Versaflo V100E luftkøler, uden sikkerheds - kobling 35- V-200E Versaflo V200E luftvarmer, uden sikkerheds - kobling 35- 530-12-53P Cejn nippel, 1/4” udvendigt gevind, til sik - kerhedskobling 35-75 3203204 Cejn sikkerhedslynkobling, 3 /8” indv. gevind Filterpaneler , se side 232-233 EN 270 EN 1835 EN 270 EN 1835 L uftregulatorer og trykluftsslanger Art: 35-308-00-40P 7,5 m spiral tryklufts - slange. Anvendelig f.eks. til loft - montering. 3/8" udvendig gevind i begge ender. Art: 35-308-00-30P 10 m standard tryklufts - slange. Max. 30 m (3 sammen - koblede). 3/8" udvendig gevind i begge ender. Art: 35-308-00-31P 30 m standard tryklufts - slange. 3/8" udvendig gevind i begge ender. Art: 35-308-00-72P 10 m antistatisk/højtem - peratur trykluftsslange. Max. 30 m (3 sammen - koblede). 3/8" udvendig gevind i begge ender. ▲ EN 270 EN 270 EN 139 EN 270 EN 139 EN 1835 EN 12419 ▲ ▲ ▲ 35- 308-00-72P 35- 308-00-40P 35- 308-00-30P 35- 308-00-31P

18. Sikkerhed sudstyr A/ S 234 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S 3M ™ SPEEDGLAS™ 9100 SPEEDGLAS™ 9100 svejseskærmen er ud - viklet til at yde en forbedret komfort og beskyttelse af svejseren. Hjelmen er forsy - net med SideWindows (DIN 5 filtre), der gør det muligt for svejseren at orientere sig til siden med nedslået hjelm. Der kan vælges mellem 3 forskellige automatiske svejsefiltre, den ene med synsfelt på hele 73×107 mm. Beskyttelse mod UV- og IR stråler i alle niveuaer. Varmebestandig front. Patenteret ventilation leder effektivt udåndingsluften ud af skærmen. DIN 3 i lyseste stadie. Justerbart hovedbånd, 50 - 64 cm. Ikke mulighed for tilslutning af turbo/ tryklufttilførsel. Model til luftforsyning: se side 238 3M ™ SPEEDGLAS™ 9100 og brugsdele 37-501805 Svejseskærm SPEEDGLAS™ 9100 med SideWindows og svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100V, DIN 5/8/9-13. 37-501815 Svejseskærm SPEEDGLAS™ 9100 med SideWindows og svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100X, DIN 5/8/9-13. 37-501825 Svejseskærm SPEEDGLAS™ 9100 med SideWindows og svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100XX, DIN 5/8/9-13. 37-501800 Svejseskærm SPEEDGLAS™ 9100 med SideWindows og hovedbånd uden svejsefilter. 37-500005 Svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100V , DIN 5/8/9-13 37-500015 Svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100X , DIN 5/8/9-13 37-500025 Svejsefilter SPEEDGLAS™ 9100XX , DIN 5/8/9-13 37-526000 Ydre beskyttelsesglas, standard, til SPEEDGLAS™ 9100, 10 stk. pr. pakke 37-527000 Ydre beskyttelsesglas, ridsefaste, til SPEEDGLAS™ 9100, 10 stk. pr. pakke 37-527070 Ydre beskyttelsesglas, varmefaste, til SPEEDGLAS™ 9100 10 stk. pr. pakke 37-168015 Svedrem til SPEEDGLAS™ 9100, 3 stk. pr. pakke 37-528005 Indre beskyttelsesglas, 117x50 mm, til SPEEDGLAS™ 9100V. 5 stk. pr. pakke 37-528015 Indre beskyttelsesglas, 117x61 mm, til SPEEDGLAS™ 9100X. 5 stk. pr. pakke 37-528025 Indre beskyttelsesglas, 117x77 mm, til SPEEDGLAS™ 9100XX. 5 stk. pr. pakke 37-171020 Optiske glas styrke + 1,0 37-17102 1 Optiske glas styrke + 1,2 37-17102 2 Optiske glas styrke + 2,0 37-17102 3 Optiske glas styrke + 2,5 37-17102 4 Optiske glas styrke + 3,0 37-422000 Batteri 2 st. pr. pakke 3M ™ SPEEDGLAS™ svejseskærme u/luftforsyning EN 166:BT EN 175:B EN 379 3M ™ Speedglas™ 9100 Oversigt 3M ™ Speedglas™ automatiske svejseglas til 9100-seriens svejseskærme 9100V 9100X 9100XX Godkendelse EN 379 EN 379 EN 379 Klasse 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2 Synsfelt 45 × 93 mm 54 × 107 mm 73 × 107 mm DIN-grad, lyst glas DIN 3 DIN 3 DIN 3 DIN-grad, mørkt glas 7 variable . 5/8/9-13 DIN 7 variable . 5/8/9-13 DIN 7 variable . 5/8/9-13 DIN Solcelle Ja Ja Ja Batterilevetid 2800 timer 2 5 00 timer 2 0 00 timer

4. Sikkerhed sudstyr A/ S 220 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S Åndedrætsværn Valg af åndedrætsværn Når der skal vælges åndedrætsværn, skal der først vælges mellem de to hovedtyper , luftforsynet åndedræts - værn og filtrerende åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn skal altid vælges, når der er eller kan opstå iltmangel (mindre end 17 pct. ilt) i indåndingsluften luftforureningen forekommer i høje koncentrationer luftforureningens sammensætning eller koncentration er ukendt der ikke findes et filter, der er egnet til forureningen der ikke kan findes masker, som slutter tæt, fx på grund af skæg, ansigtsform eller briller og der ikke anvendes turboudstyr. Der må da vælges luftforsynede masker med overtryk eller hætter en person på en arbejdsdag skal arbejde mere end 3 timer i alt med åndedrætsværn og ikke anvender turboudstyr arbejdet er tungt, så vejrtrækningen gennem en filtermaske bliver vanskelig på grund af modstanden i filtret, og filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) ikke kan bruges det i øvrigt foreskrives i arbejdsmiljølovgivningen. Luftforsynet åndedrætsværn bør vælges, når advarselsegenskaber som lugt/smag af luftforureninger er dårlige. Filtrerende åndedrætsværn kan vælges, når luftforsynet åndedrætsværn ikke er påkrævet. Begrænsning i brug . Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer , skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæs - er) eller luftforsynet åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn og filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) må bruges en hel nor - mal arbejdsdag. Der skal holdes pauser, hvis længde og antal afhænger af arbejdsbelastningen og generne. Arbejde, der ikke kræver brug af åndedrætsværn, kan udføres i disse pauser . Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) må kun bruges i situationer , hvor filtrerende åndedrætsværn i øvrigt kan bruges. Øvrige regler vedrørende brug af åndedrætsværn hentes hos Arbejdstilsynet. • • • • • • • • 1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 Anbefalede DIN-grader for svejseglas i henhold til EN 379:2003 Svejsemetode Svejsestrøm i Ampere A 1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 MMA Beklædte elektro d er 8 9 10 11 12 13 14 MAG 8 9 10 11 12 13 TIG 8 9 10 11 12 13 M IG 9 10 11 12 13 14 M IG i letmetal 10 11 12 13 14 Fugebrænding 10 11 12 13 14 15 Plasma skæring 9 10 11 12 13 Plasma s vejsning 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I tabellen anbefales DIN-graden på bedst beskyttende svejseglas ud fra svejsemetode og strømstyrke. Det er acceptabelt at bruge et svejseglas +/- 1 DIN i henhold til det, der anbefales i skemaet. F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT

26. Sikkerhed sudstyr A/ S 242 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 3M™ Jupiter™ Turboenhed (blæser) 3M™ Jupiter™ turbo er udviklet til at beskytte mod gasser, dampe og partik - ler. Den forurende luft suges gennem to ens filtre, så den bliver renset, og føres derefter gennem en luftslange op til hoveddelen. Turboen er enkel i brug, har både elek - tronisk- og manuel overvågning af luft - strømmen til hoveddelen, og den kan let kalibreres af brugeren. Den bløde formgivning letter rengøringen. 3M™ Jupiter™ turbo leveres med solidt komfortbælte. Bæltet er let at rengøre. IP 53 beskyttelse (støvbeskyttet og vandbeskyttet) IP 63 beskyttelse EX version (støvtæt og vandbeskyttet) Lufttilførsel: 150 l/min. (MMDF). Maks. 230 l/min. Anvendelse EX-miljøer. 3M Jupiter turbo kan tilpasses til brug i bestemte EX miljøer i over - enstemmelse med kravene i ATEX direktivet 94/9/EØF gældende for gas-(G) og støvzoner (D=DUST) samt i følgende standarder for potentielt eksplosive miljøer: EN500014, EN50020 og EN 50281. Den tidligere model af Jupiter ( 35- 085-00-05P) MÅ IKKE benyttes i EX miljøer. Tilpasning til EX miljø består i, at følgende dele bruges sammen: 35- 085-00-10P Jupiter turbo inkl. komfortbælte . 35- 085-12-00P Jupiter EX kit (4 timers EX b at te ri o g EX overtræk) Det anbefales at overtrækket 35- 085-11-00P skiftes min. hver fjerde måned. Ju p iter turboen kan ved almindelig brug (ikke EX-områder) kombineres med alle QRS hoveddele og luft - slanger af gummi/polyurethan. Hoveddelen i 600 serien og HT 748/9 i 700 serien samt gummislan - gen 35-BT-40 , må ikke benyttes i EX-områder. Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 3M ™ Jupiter ™ & tilbehør 35-085-00-10P JUPITER, turbo inkl. komfortbælte 35-085-11-00P EX overtræk til Jupiter Turbo 35-085-12-00P 4 timers EX batteri m/EX overtræk. Incl afgift 35-007-00-63P 4 timers standardbatteri JUPITER. Incl afgift 35-007-00-64P 8 timers standardbatteri JUPITER. Incl afgift 35-003-00-58PEU Intelligent batterioplader til alle Jupiter batterier 35-450-00-25P2 TH2P ( P 3 ) Støvfilter JUPITER 35-453-00-25P2 TH2A2P ( A 2 P 3 ) filter JUPITER 35-453-09-25P2 TH2A2BEK1P ( A2 B 2 E 2 K1 P 3 ) filter JUPITER 35-456-18-25P2 TH2ABE1P ( A2 B 2 E 2 P 3 ) filter JUPITER 35-461-00-02P24 Forfilter Støv. Pakke á 24 stk JUPITER 35-BLT-12 Komfortbælte NY MODEL JUPITER 35-022-25-10P Skulderstropper til komfortbælte 35- BT-20S Letv æ gts luftslange, EX, 735 mm 35- BT-20L Letv æ gts luftslange, EX, 965 mm 35-BT-30 Luftslange selvjusterende, EX, 525-850 mm 35-BT-40 Luftslange, Heavy Duty, 840 mm 35-008-00-V54 Slangeovertræk, “VARMEX “2000”, til standardslange 35-008-00-FLEX Slangeovertræk i PU til malerarbejde og meget støv. 35- BT-30 35- BT-20S ⁄ 20L 3M™ Jupiter med filtre og luftslange EN 12941 3M™ turboenhed 35- BT-40

22. Sikkerhed sudstyr A/ S 238 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S 3M ™ SPEEDGLAS ™ 9 1 00 Air Svejsehjelm med luftkanal til friskluftforsy - ning. Hjelmen er forsynet med SideWin - dows (DIN 5 filtre), der gør det muligt for svejseren at orientere sig til siden med nedslået hjelm. Integreret luftkanal fordeler frisk luft udover hele indåndingszonen i skærmen. Udstyret med 3M QRS-kob - ling, der kan betjenes med en hånd ved til- og frakobling af luftslangen. Hjelmen kan både tilsluttes 3M™ Adflo ™ turbo - åndedrætsværn eller 3M ™ Fresh-air ™ C trykluftforsyningsenhed. D er kan vælges mellem 3 forskellige au - tomatiske svejsefiltre, den ene med synsfelt på hele 73×107 mm. Se specifikationer på svejsefiltrene side 234. F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Issebeskytter (foto) og øre/hals beskyttelse: se side 235 3M ™ SPEEDGLAS™ svejseskærme til luftforsyning Luftflow: Den midterste kanal holder svejsefiltret dugfrit, mens kana - lerne i siderne sender luften forbi din mund og næse EN 166:BT EN 175:B EN 379 3M ™ SPEEDGLAS™ 9100 Air og brugsdele 37-562800 SPEEDGLAS 9100 Air svejseskærm uden svejseglas 37-562805 Speedglas 9100 Air svejseskærm med Speedglas 9100V svejseglas, luftslange og taske. 37- 56 2 8 1 5 Speedglas 9100 Air svejseskærm med Speedglas 9100X svejseglas, luftslange og taske. 37- 56 2 8 2 5 Speedglas 9100 Air svejseskærm med Speedglas 9100XX svejseglas, luftslange og taske. 37-8340 16 Speedglas luftslange QRS, selvjusterende. Til 3M Adflo med QRS kobling 37-834017 Speedglas luftslange QRS, gummi, Heavy-Duty. Til 3M Adflo med QRS kobling 37-164005V54 VARMEX ® ØRE- og HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme 3 dele, der monteres med velcro 37-164009V54 VARMEX ® ISSEBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme 37-169001V54 VARMEX ® HALSBESKYTTER til Speedglas svejsehjelme 37-500005 Svejsefilter SPEEDGLAS 9100V , DIN 5/8/9-13. Se specifikationer på side 234 37-500015 Svejsefilter SPEEDGLAS 9100X , DIN 5/8/9-13. Se specifikationer på side 234 37-500025 Svejsefilter SPEEDGLAS 9100XX , DIN 5/8/9-13. Se specifikationer på side 234 37-526000 Ydre beskyttelsesglas, standard, til SPEEDGLAS™ 9100, 10 stk pr. pakke 37-527000 Ydre beskyttelsesglas, ridsefaste, til SPEEDGLAS™ 9100, 10 stk pr. pakke 37-527070 Ydre beskyttelsesglas, varmefaste, til SPEEDGLAS™ 9100 10 stk pr. pakke 37-168015 Svedrem til SPEEDGLAS™ 9100, 3 stk. pr. pakke 37-528005 Indre beskyttelsesglas, 117x50 mm, til SPEEDGLAS 9100V. 5 stk pr. pakke 37-528015 Indre beskyttelsesglas, 117x61 mm, til SPEEDGLAS 9100X. 5 stk pr. pakke 37-528025 Indre beskyttelsesglas, 117x77 mm, til SPEEDGLAS 9100XX. 5 stk pr. pakke 37-171020 Optiske glas styrke + 1,0 37-17102 1 Optiske glas styrke + 1,5 37-17102 2 Optiske glas styrke + 2,0 37-17102 3 Optiske glas styrke + 2,5 37-17102 4 Optiske glas styrke + 3,0 37-422000 Batteri 2 st. pr. pakke Se vores store udvalg i førstehjælp mod brandsår på side 262 Brands å rsplaster 31-9300

38. Sikkerhed sudstyr A/ S 254 www.d-s.dk Sikkerhed sudstyr A/ S Classic Dual . L etvægts s vejseskærm . Monteret på ko - libri friskluftskærm. Med opslået svejse - hjelm kan inspektion og efterbehandling foretages med fortsat åndedrætsbeskyt - telse. Autoglas str. 90 x 110 mm. Leveres uden svejseglas. H oveddele n kan anvendes sammen med turboenhederne Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsyn ing . Vægt: 850 gram EN 1835 EN 175 EN 168 Classic Letvægts svejsehjelm . Designet gør det muligt at arbejde i trange arbejdsområder med lav risiko for at hænge fast. Beregnet til autoglas str: 90 x 110 mm. Leveres uden svejseglas. H oveddele n kan anvendes sammen med turboenhederne Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. Vægt: 5 5 0 g. EN 1835 EN 175 EN 168 North Classic & Classic Dual 18-NO-A114701 CLASSIC-vl svejseskærm. Uden svejseglas Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114642 CLASSIC-pl svejseskærm. Uden svejseglas Incl. bælte, slange og regulator til trykluft. 18-NO-A114702 CLASSIC Dual-vl svejseskærm. Uden svejseglas Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114643 CLASSIC Dual-pl svejseskærm. Uden svejseglas Incl. bælte, slange og regulator til trykluft. ▲ ▲ Classic Classic Dual North svejse skærme North Alpha Combi 18-NO-A114500 ALPHA Combi-VL svejsehjelm med ansigtstætning og luftkanal. Til Compact Air og Airbelt. 18-NO-A114530 ALPHA Combi-PL svejsehjelm med ansigtstætning og luftkanal. Incl. bælte, slange og regulator til trykluft. North Delta Combi 18-NO-A114632 DELTA Combi-PL svejsehjelm med luftkanal og ansigts - tætning. Inkl. svejseglas. Incl. bælte, slange og regulator til trykluft. ALPHA Combi. Svejsehjelm med 90 x 110 mm svejseglas samt sikkerhedshjelm. H oveddele n kan anvendes sammen med turboenhederne Compact Air og Airbelt eller som trykluftforsynet. Luftflow: -VL = 160 l/min. -PL = 130-220 l/min juster bart. Vægt ca. 95 0 g. EN 146 THP2 EN 1835 ▲ ALPHA Combi DELTA Combi Klassisk svejsehjelm med sik - kerhed, luftkanal og ansigts - tætning . Inkl. 50 x 108 mm svejseglas. Svejsehjelmen er til trykluft - forsyn ing. Luftflow: 1 30-220 l/min . Vægt ca. 1300 g. EN 1835 EN 175 ▲ DELTA Combi

15. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 231 55 44 66 44 3M hel- og halvmasker Art. 18-3M-S200 Bæltemonteret S200 trykluftforsyningsenhed er konstrueret til brug med alle 3M hel- og halvma - sker med bajonetfatninger for tilslutning til en trykluftkilde, der giver ren luft egnet til indån - ding. Enheden kan samtidig levere luft til værktøj, f.eks. sprøjtepistol. Kan anvendes med godkendte trykluftslanger, max. 30 meter. Flere specifikationer på www.d-s.dk Filterpaneler til rensning af trykluft samt tryklufts - slanger (se side 232-233 ) . KE MIK AL I EG UID EN www .d-s.dk EN 139 3M™ partikel- og gasfiltre samt brugsdele Artikel Farvekode Type Godkendelse Pakket 18-3M-2125 P2 R ( Fi lterholder 18-3M-502) 10 par / 40 par 18-3M-2135 P3 R ( F ilterholder 18-3M-502) 10 par / 40 par 18-3M-5925 P2 R (Kræver filterholder 18-3M-50 1 ) 10 par / 40 par 18-3M-5935 P3 R (Kræver filterholder 18-3M-50 1 ) 10 par / 40 par 18-3M-6035 P3 R 2 par / 10 par / 40 par 18-3M-6054 K1 1 par / 4 par / 32 par 18-3M-6055 A2 1 par / 4 par / 32 par 18-3M-6057 A BE1 1 par / 4 par / 32 par 18-3M-6059 ABEK1 1 par / 4 par / 32 par 18-3M-6075 A1+formaldehyd 1 par / 4 par / 32 par 18-3M-6098 AXP2 ( Kun på helmaske ) 1 par / 2 par / 16 par 18-3M-6099 ABEK2P3 ( K un på helmaske ) 1 par / 2 par / 16 par 18-3M-501 Filterholder til 18-3M-5925/35 18-3M-502 Filterholder til 18-3M-2125/35 Art. 18-3M-S200 Art: 18-3M-105 Renseserviet til rengøring af maske/maskekant efter brug. Æske à 40 stk. ▲ Art. 18-3M-105 EN 143 EN 143 EN 143 EN 143 EN 143 EN 14387 + A1:2008 EN 14387 + A1:2008 EN 14387 + A1:2008 EN 14387 + A1:2008 EN 14387 + A1:2008 EN 14387 + A1:2008 EN 14387 + A1:2008 Oversigt anvendelsesområde og farvekode, se side 219 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT ▲ Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002

31. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 247 55 44 66 44 3M™ VERSAFLO™ hoveddele 3M™ M -serien er en n y og meget alsidig produktlinie, som består af ansigtsskærme/hjelme. Forenklet valg, større alsidighed og forbedret bruger komfort lige fra pharma til træbearbejdning og nedrivning. Ansigtsskærme og hjelme 3M™ Versaflo™ M-100 serien ansigtssk æ rme Letvægt, kompakt og velafbalanceret. Integreret beskyttelse mod en række åndedræts-, øjen-, ansigt- og høreskader. Coatede polycarbonat visirer yder ekstra beskyttelse mod kemikalier og ridser. Kan monteres med h ø rev æ rn Art. 35-H31 M-106 har en k omfortabel ansigtstætning i polyuretan coated polya - mid imod støv, spray og kemiske processer. M-10 7 h ar en ansigtstætning I flammeresistent polyester til forhold, hvor der er gnister og varme partikler 3M ™ Versaflo M-serien 35-M-106 Ansigtssk æ rm M-106 m ed komfortabel ansigtst æ tning 35-M-107 Ansigtssk æ rm M-107 med flammeresistent ansigtst æ tning 35- M-306 Ansigtssk æ rm M-306 med hovedv æ rn og komfortabel ansigtst æ tning 35- M-307 Ansigtssk æ rm M-307 med hovedv æ rn og flammeresistent ansigtst æ tning 35- M-406 Ansigtssk æ rm M-406 med hovedv æ rn og slidst æ rkt sv ø b 35- M-407 Ansigtssk æ rm M-407 med hovedv æ rn og flammeresistent sv ø b 35-M-927 Coated visir til 35-M-serien 35-M-928 Visirbeskyttelse til 35-M-serien, pk. á 10 stk 35-M-957 Pandekomfortb å nd til 35-M-serien 35-H31 H ø rev æ rnskit til 35-M-100 ⁄ 300 serien 35-Z3AF/2 Adapter til Peltor radioh ø rev æ rn til montering p å M-100/M-300 serien 35-BT-30 Luftslange BT-30, EX, selvjusterende, 525-850 mm 35-BT-40 Luftslange BT- 4 0, heavy duty , heavy duty , 84 0 mm 3M™ Versaflo™ M-300 serien ansigtssk æ rme Letvægt, kompakt og velafbalanceret. Integreret beskyttelse mod en række åndedræts-, øjen-, ansigt- og høreskader. Sikkerhedshjelm. Coatede polycarbonat visirer yder ekstra beskyttelse mod kemikalier og ridser. Kan monteres med h ø rev æ rn Art. 35-H31 M-306 har en k omfortabel ansigtstætning i polyuretan coated polya - mid imod støv, spray og kemiske processer. M- 3 0 7 h ar en ansigtstætning I flammeresistent polyester til forhold, hvor der er gnister og varme partikler 3M™ Versaflo™ M-400 serien ansigtssk æ rme Letvægt, kompakt og velafbalanceret. Integreret beskyttelse mod en række åndedræts-, øjen-, ansigt- og høreskader. Sikkerhedshjelm. Coatede polycarbonat visirer yder ekstra beskyttelse mod kemikalier og ridser. M-406 h ar et yderst slidstærkt svøb i Cordura ® nylon beregnet til brug i konstruktion og tung industri. M- 4 0 7 h ar et svøb i flamme resistent Nomex ® til forhold med gnister og varme partikler. EN 12941 EN 14594 EN 166 EN 12941 EN 14594 EN 166 EN 397 EN 12941 EN 14594 EN 166 EN 397 35-M-106/107 35-M-306/307 35-M-406/407 35-H31 Høreværnskit til 35- M-100/300 serien Orange. SNR 28dB. 35-H31 ▲ ▲ ▲ ▲

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.