True

D-S 70 års om os brochure

ID: 34
Visninger
966 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
966 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. 70 ÅR MED FOKUS PÅ KVALITET OG KOMFORT FRA TOP TIL TÅ www.dsafety.com

2. 2 | Velkommen 70 ÅR MED HØJ KVALITET OG HØJ SIKKERHED Da H. Dræbergs Specialfabrik startede produktionen af skind- og læderhand - sker, var formålet enkelt: Arbejderne på landets fabrikker og støberier skul - le have sikkert og komfortabelt udstyr i høj kvalitet til det hårde og anstrengen - de arbejde. I de 70 år, der er gået, har den lille systue udviklet sig til Danmarks førende virksomhed indenfor sikker - hedsudstyr – nemlig D-S Sikkerhedsud - styr. Hen over de næste sider kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, dine medarbejdere og din virksom - hed. God fornøjelse! Velkommen hos D-S Sikkerhedsudstyr

4. 4 | Vores erfaring er din sikkerhed Hos D-S Sikkerhedsudstyr trækker vi på lange og stolte traditioner. Stifteren H. Dræberg startede som producent af arbejdshandsker. Vi har stadig produktion, men i dag er vi også forhandlere af de bedste produkter til personlig sikkerhed inden for både stor- og nicheindustrier. Udvalget bliver stadigt større og mere avanceret – men formålet for anden og tredje generation af Dræberg-fami - lien er det samme som hos stamfaderen; at sikre, at du som kunde får det ultimative i beskyttelse af dine værdier og medarbejdere. Hos D-S sikkerhedsudstyr synes vi, at nørd er et positivt ord. Naturligvis – for vi ser os selv som nørderne over dem alle. Uanset om dine medar - bejdere går i sikkerhedssko, svejsejakke eller hvid kittel, tilbyder vi løsninger på alle sikkerhedsudfor - dringer. Vi lever og ånder for at finde de stærkeste og mest avancerede nyheder på markedet – og vi elsker, når kombinationen af vores viden og det helt rigtige udstyr løfter sikkerheden op på et nyt niveau i din virksomhed. Vi er branchens nørder 70 ÅR MED HØJ KVALITET OG HØJ SIKKERHED Vores erfaring er din sikkerhed

3. Velkommen | 3 I de 70 år, der er gået, har den lille systue udviklet sig til Danmarks førende virk - somhed inden - for sikkerheds - udstyr. ” KVALITET OG KOMFORT FRA TOP TIL TÅ - INDE OG UDE Denne profilbrochure er produceret med støtte fra vores samarbejdspartnere og leverandører. Theis Dræberg.

6. 6 | Varmex ® - Et unikt produkt Selv om vi er stolte over at have landets bedste udvalg af kvalitetsprodukter til sikkerhed på arbejdspladsen, svulmer vore hjerter lidt mere over et enkelt navn i sortimentet; VARMEX®. Det er nemlig vores helt egen opfindelse. VARMEX® er et brandhæmmende teknisk tekstil, der kan modstå op til 2000 grader cel - cius varme og dermed beskytter mod metaldråber, ild, gløder, gnister og strålevarme. Det er ganske sim - pelt den ideelle beskyttelse til personer, maskiner, produkter og kostbart udstyr. VARMEX ® - et unikt produkt VARMEX ® beskytter bl.a. mod metal- dråber, ild, gløder, gnister og strålevarme. ” 70 ÅR MED HØJ KVALITET OG HØJ SIKKERHED

10. 10 | Vi hjælper dig på rette vej Vi er naturligvis altid parat til at vejlede dig, når du skal finde det helt rigtige udstyr til dine medarbejde - re. Men hvis du gerne vil gøre dig klogere på egen hånd, har vi også de rette redskaber. På vores hjem - meside finder du D-S Academy og D-S Dataguide. Du kan gratis melde dig til og læse alt om hvilket sikker - hedsudstyr, du skal vælge til en given situation, præ - cis hvad udstyret kan bruges til og holde til – og sam - tidig blive klogere på for eksempel de kemikalier, du vil beskytte dig imod. Vi hjælper dig på rette vej 70 ÅR MED HØJ KVALITET OG HØJ SIKKERHED Besøg vores hjemmeside www.dsafety.com

12. Uanset om du dine medarbejdere betjener mikro - skoper eller tunge maskiner, har du sikkert nogle sikkerhedsbehov, du skal have afklaret. Hos D-S Sik - kerhedsudstyr er vi eksperter i alt fra førstehjælps - kasser og til de helt store analyser af dine behov – og vi kender alle brancher fra kemi- og medicinalindu - strien og til maskin- og jernindustrien. Find os på vores hjemmeside og på de sociale medier eller ring til os. Så finder vi ud af, hvordan vi får løst netop dine sikkerhedsmæssige udfordringer. Vi finder løsningen En brochure af AD BRANDING · www.ad-branding.dk D-S Sikkerhedsudstyr A/S Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark Tlf.: 55446644 www.dsafety.com

7. Sikkerhed er mange ting | 7 CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Plum A/S ”CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har altid stået for vore regnskaber. Vi har en fast revisor fra selskabet tilknyttet. De er gode og troværdige, både når det handler om de store økonomiske beslutninger, og når der skal holdes styr på tallene i det daglige.” ”Plum A/S er en stor og dygtig producent inden for håndhygiejne. De har et stort udvalg af produkter, og deres fleksibilitet og kvalitet gør, at vi er glade for at have været partnere med dem gennem mange år.” Annonce Annonce Som vores navn siger, har vi specialiseret os i sikker - hedsudstyr. Vi har været omkring nogle af vore områ - der her i brochuren. Men sikkerhed er mange ting, og vi er leveringsdygtige i alt fra engangshandsker over åndedrætsværn og sikkerhedssko og til steril- og ren - rum, afspærringer og advarselsskilte. Uanset, om din virksomhed bruger blå kedeldragter eller hvide kitler, har vi udstyr, der matcher dine behov. Sikkerhed er mange ting KVALITET OG KOMFORT FRA TOP TIL TÅ - INDE OG UDE

5. Vi er branchens nørder | 5 Håndtering af kemikalier. Analytisk testning. Udførelse af DNA-forskning. Rengøring af labo - ratorieglas. Laboratoriearbejdere har et svært arbejde, der er fyldt med specialudstyr og et bredt udvalg af kemikalier. Det kræver stærk og stabil håndbeskyttelse, der giver sikkerhed uden at kompromittere laboratorieprocessernes integritet og dermed udsætte testresultaterne for krydskontaminering. Det ved Ansell Healtcare. Derfor udvikler virksomheden målrettet hand - sker, der opfylder alle krav til komfort, ydeevne og beskyttelse til alle typer opgaver. Seneste skud på stammen er Microflex 93-850. Det er en engangshandske, der giver en hidtil uset beskyttelse mod kemikaliestænk, samtidig med, at den blot kan smides væk efter brug. 93-850-modellen er ligesom de øvrige handsker fra Ansell skabt med den ultimative sikkerhed for øje. Det minimerer potentielle sundheds- og sik - kerhedsrisici - biologisk, kemisk og fysisk. Det har de kunder, der søger det ultimative i håndbeskyt - telse, også fået øjnene op for. Theis Dræberg, der er administrerende direktør i D-S Sikkerhedsudstyr A/S, har kun rosende ord til Ansell. ”Ansell Healthcare er verdensmestre i kemi - kaliehandsker og engangshandsker. Vi har arbej - det sammen, siden vi som de første i Danmark fik øjnene op for deres kvaliteter for godt 30 år siden. Vi leder altid efter producenter, der kan noget særligt, og det har vi fundet hos dem. De lever og ånder simpelthen for deres produkter.” Ansell Healthcare er verdensmestre i kemikaliehandsker Annonce KVALITET OG KOMFORT FRA TOP TIL TÅ - INDE OG UDE

11. E-handel og personlig betjening | 11 Nogle gange skal en handel bare overstås. Måske kender du vore produkter og skal have suppleret lageret op. Eller måske passer det bedst i din kalender at klare tingene via computer og telefon. Hos D-S Sikkerhedsudstyr tilbyder vi dig selvfølge - lig muligheden for sikker e-handel via vores hjemmeside. Hvis du bliver i tvivl om noget, kan du altid få rådgivning i vores mange temaer på hjemmesiden – eller ved at ringe til os. E-handel og personlig betjening Honeywell ”Honeywell er ikke til at komme uden om, når vi taler sikker - hedsudstyr. De har et kæmpe udvalg, og for - mår altid at holde sig førende i branchen, både når det handler om kvalitet og innovation.” Annonce ESP er førende indenfor miljøbeskyttelse EvolutionSorbent products er en af verdens absolut førende producenter af produkter til miljø- og arbej - derbeskyttelse. Gennem årene har virksomheden været yderst aktiv i udviklingen af absorbanter, der hurtigt og sikkert kan hindre de katastrofer, et spild af kemiske stoffer kan medføre. Flere af virksom - hedens produkter er i dag blevet industristandard. ESP, som virksomheden kalder sig, har hovedkontor i USA, men har fabrikker i blandt andet Storbritan - nien. Det betyder, at virksomheden foruden den stærke innovationsevne kan prale af at kunne levere til store dele af Europa på ingen tid. De mange posi - tive egenskaber hos ESP er faldet i god jord hos D-S Sikkerhedsudstyr A/S: ”Evolution Sorbent Products har været en god og troværdig samarbejdspartner gennem mange år. De leverer arbejdsmiljøprodukter og miljøbeskyttel - sesprodukter. Det er områder, der kommer stadigt mere fokus på, så vi er glade for at have så stærk en partner på området.” Annonce KVALITET OG KOMFORT FRA TOP TIL TÅ - INDE OG UDE

8. 8 | Faldsikring og fast installation 3M ”3M er nærmest uomgængelige på en lang række områder. Vi har naturligvis fokus på deres sikkerheds - udstyr, og vi er en af Danmarks største forhandlere, ligesom vi leverer reservedele og selv reparerer. 3M er kendetegnet ved styrke, god rådgivning og en vilje til at være banebrydende.” Annonce Faldulykker er en af de hyppigste og mest alvorlige for - mer for uheld på arbejdspladsen. Derfor har vi særligt fokus på både faldsikring og fast installation. Vi tilbyder løsninger til blandt andet byggepladser, industri og red - ning og tilbyder naturligvis gratis rådgivning om sikkerhed og besøg på jeres virksomhed, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst kan beskytte jeres medarbejdere. Faldsikring og fast installation Vi tilbyder løsninger til blandt andet byggepladser, industri og redning ” 70 ÅR MED HØJ KVALITET OG HØJ SIKKERHED

9. Service og eftersyn | 9 Når sikkerhedsudstyret er købt hjem og taget i brug, bliver det udsat for slid og belastninger. Faldsikring og faste installationer skal efterses en gang om året – og efter alle fald. Hos D-S Sikkerhedsudstyr tilbyder vi, at vores specialuddannede og certificerede specialister udfører service og eftersyn på alle mærker – og vi tager naturligvis højde for de enkelte producenters anbefa- linger. Tilsyn og reparationer kan foregå hos jer eller hos os. Vi sørger for transporten og lover, at du har dit udstyr tilbage inden for fem dage. Service og eftersyn Brady A/S ”Hos Brady A/S kan de mange ting, men de er ikke mindst stærke inden for logout-tagout. Det er redska - ber, der blandt andet hindrer, at farlige maskiner kan startes ved et uheld, mens man for eksempel vedlige - holder dem, og det er naturligvis en væsentlig ydelse at kunne tilbyde for os.” Annonce KVALITET OG KOMFORT FRA TOP TIL TÅ - INDE OG UDE BLS SRL ”Hvis vi kalder os nørderne inden for sikkerhedsudstyr, kan BLS kalde sig nørderne inden for åndedrætsværn og filtermasker. Det er meget vigtigt for dem at tilbyde det optimale inden for området. Alene i år har de som de eneste på marke - det introduceret en nano- partikelmaske.” Annonce

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.