True

Erhverv Øst december 2007

ID: 729
Visninger
682 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
682 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. B pa Annonce Arbejdstøj af kulfibre redder menneskeliv Varmex® er en dansk opfindelse, der beskytter mod varme, ild, gnister, flydende metaldråber - og kulde Den sorte kedeldragt har red - det et menneskeliv. Oversprøj - tet med talrige stænk fra fly - dende aluminium og med et enkelt mindre brændt, hul har den beskyttet sin bærer og red - det ham fra en dødelig tredje grads forbrænding. Dragten er det første, man møder i show - rummet hos D-S Sikkerheds - udstyr A/S, også kendt som Dræbergs Specialfabrik. Her har man siden 70’erne udviklet og fremstillet beskyttelse mod alle former for varme og kulde. Dragten her er det skræm - mende eksempel på, hvad der kunne være sket, når man ar - bejder med flydende metal uden effektiv beskyttelse. Varmex® er firmaets vare - mærke for de fire produkter, der under alle arbejdsforhold og på forskellig måde beskyt - ter mod kulde og skader fra stærk varme. Det kan være fra strålevarme, flammer, gløder og gnister. Eller stænk fra fly - dende metal. Produkterne er det patenterede og blot fore - løbige resultat af virksomhe - dens vellykkede eksperimen - ter med kulfibre. Materialet er uskadeligt for natur og men - nesker både under fremstil - lingen og for brugerne, og så har det en høj isoleringsevne mod varme og kulde. Des - uden er materialet antistatisk og meget let. For eksempel vejer en jakke kun 900 gram. Varmex® er selvfølgelig te - stet og godkendt efter såvel de Europæiske Normer som Bo - ing- og Airbus Normer. En sjælden firkløver Varmex® 2000 V54 er et brand - sikkert tekstil, der beskytter mennesker, maskiner og pro - dukter mod stærk varme og tåler kortvarigt 2000 grader celsius med kun mindre på - virkning af materialet. Mate - rialet er let, blødt og smidigt og fås blandt andet som hand - sker, jakker, hætter, forklæder og gamacher. Ved evt. at quilte stoffet sammen med filt, opnås en endnu højere varmeisole - ring. Alt fremstilles efter be - hov og individuelle mål. I Varmex® Jersey V180 er brændte fibre kombineret med varmebehandlet uld. Dermed er opnået et blødt og fleksi - belt materiale. Det er veleg - net som under- og mellem - beklædning under ekstreme varmegrader. Komforten er høj, fordi materialet tilla - der huden at ånde. Sortimen - tet består af trøjer, benklæder og strømper som ekstra barri - ere under flamme- og varme - beskyttende yderbeklædning. For eksempel brand- og svej - sekedeldragter eller under op - hold i stærk kulde. Varmex® Fleece V382 er et blødt og behageligt materiale, som man kender det fra al - mindelig fleece. Her er dog til - føjet brandhæmmende fleece - fibre, der også isolerer mod kulde. Skulle uheldet ske, op - står der ingen alvorlige brand - sår, da denne fleece ikke flam - mer op og forværrer en even - tuel mindre forbrænding. Varmex® Alu V15 består af samme brandhæmmende ma - teriale som i de øvrige pro - dukter. Dog er det her be - lagt med en overflade af skin - nende aluminium, der reflek - terer strålevarmen. Dragten er specielt designet til den del af industrien, hvor der anvendes store ovne som for eksempel støberier og glasværker. Produkterne leveres di - rekte fra producent til kunde. Nærmere oplysninger fås på www.d-s.dk og telefon 55 44 66 44. D-S Sikkerhedsudstyr A/S udvikler beskyttelse mod alle former for varme og kulde. Under varemærket Varmex® fremstiller firmaet fx handsker, jakker, hætter, forklæder og gamacher. Erhverv Øst 62 Erhverv Øst 63 Erhverv Øst 62 Erhverv Øst 63

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.