True
ID: 362
Visninger
240Totale visninger
0Medlemmer visninger
240Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. G A S D E T E K T O R E R 1 8 - S T - S P 2 2 9 7 S v o v l b r i n t e e l l e r b r i n t s u l f i d 1 8 - S T - S P 2 2 1 7 I l t - n i v e a u 1 8 - S T - S P 2 2 2 7 K u l i l t e S e f l e r e m o d e l l e r t i l f l e r e g a s s e r p å w w w . d - s . d k P å l i d e l i g e o g u n i k k e v a r i a n t e r - l e v e r e t a f D - S S i k k e r h e d s u d s t y r A / S K o m p a k t o g l e t k o m m e r m e d r u s t f r i t s t å l b æ l t e k l e m m e C l i p - o n t e s t h æ t t e G u m m i c o v e r f o r s h o c k b e s k y t t e l s e V a n d t æ t o g s t ø v t æ t H ø j a l a r m e r i n g - 9 5 d B , v i s u a l a l a r m o g i n d b y g g e t v i H ø j a l a r m e r i n g - 9 5 d B , v i s u a l a l a r m o g i n d b y g g e t v i - b r a t o r T j e k k e r a u t o m a t i s k s e n s o r e n f o r p r o b l e m e r A n v e n d e l s e : S t å l v æ r k , p e t r o k e m i s k e a n l æ g , k e m i s k i n d u s t r i , s k i b s - v æ r f t , R e n s n i n g s a n l æ g , M i n e , s k a k t e r , k l o a k a r b e j d e , t a n k , e l - v æ r k e r , H e r m e t i s k l u k k e d e o m r å d e r ( m a n d e h u l , M o b i l e n k e l t g a s d e t e k t o r d e s i g n e t t i l a t d e t e k t e e n e n k e l t g a s f o r a t b e s k y t t e b r u g e r e n . D e n v i r k e r i o p t i l 3 6 m å n e d e r f r a d e n s t a r t e s f ø r s t e g a n g - u d e n a t m a n s k a l s k i f t e b a t t e r i e l l e r s e n s o r . D e n h a r e n l a v v æ g t , e r k o m p a k t d e s i g n e t h v i l k e t g ø r d e n m e g e t m o b i l . H v i s k o n c e n t r a t i o n e n a f g a s s e n d e n k a n d e t e k t e n å r f a r l i g e H v i s k o n c e n t r a t i o n e n a f g a s s e n d e n k a n d e t e k t e n å r f a r l i g e h ø j d e r v i l d e n a l a r m e r e v e d a t v i b r e r e , s i g n a l e r e e n l y d s a m t b l i n k e n d e l y s ( L E D ) . D e n h a r e t d i s p l a y m e d h ø j l y s s t y r k e o g b a g g r u n d s l y s s å m a n a l t i d k a n l æ s e d e t s t e d e r h v o r d e r e r m e g e t l y s e l l e r i m ø r k e . G a s d e t e k t o r e n h a r a u t o m a t i s k n u l - k a l i b r e r i n g f u n k t i o n o g n e m s p æ n d v i d d e - k a l i b r e r i n g s f u n k t i o n .

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.