True

Instruction Manual Spilfyter Mercury and Emergency kit

ID: 694
Visninger
105Totale visninger
0Medlemmer visninger
105Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. I n s t r u c t i o n M a n u a l S p i l f y t e r M e r c u r y a n d E m e r g e n c y k i t S p i l f y t e r M e r c u r y a n d e m e r g e n c y k i t , a r e e x c l u s i v e l y d e s i g n e d t o c o l l e c t t h e w a s t e o f m e r c u r y , s o t h e k i t i s n o t i n t e n d e d t o m a k e a c o m p l e t e c l e a n i n g o f t h e c o n t a m i n a t e d a r e a . T h i s S p i l f y t e r M e r c u r y a n d e m e r g e n c y k i t c o n t a i n s n o c h e m i c a l s t h a t a r e d e s i g n e d t o n e u t r a l i z e o r o t h e r w i s e m a k e m e r c u r y l e s s t o x i c o r l e s s d a n g e r o u s . S p i l f y t e r e m e r g e n c y k i t m e r c u r y a n d c o n t a i n s : - 5 0 0 g M e r s c o r b A m a l g a m a t i o n P o w d e r - C y l i n d e r - 2 p c s . C o l l e c t i n g s p o n g e P r o d u c t a b s o r b e n c y P r o d u c t d e s c r i p t i o n N u m b e r o f w a s t e p e r . k i t A b s o r b e d L b s . p e r k i t . M l a b s o r b e d p e r k i t S p i l f y t e r M e r c u r y a n d e m e r g e n c y k i t 1 1 . 5 5 0 N O T E W h e n l e a k a g e o f m e r c u r y : 1 . A l l o t h e r e m p l o y e e s e v a c u a t e d 2 . C o r r e c t P P E f o r m e r c u r y s h o u l d b e w o r n 3 . P e r s o n n e l h a n d l i n g t h e a c c i d e n t , s h o u l d b e t r a i n e d a n d k n o w l e d g e a b l e i n h o w t o h a n d l e l e a k a g e a n d w a s t e o f m e r c u r y . N o t e : M e r c u r y h a s a d e n s i t y o f 1 3 . 5 5 g / m l a t 2 0 ° C ( 6 8 ° F ) + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 ​ d - s @ d - s . d k w w w . D - S . d k

2. ​ G u i d e t o t h e u s e o f S p i l f y t e r M e r c u r y a n d e m e r g e n c y k i t 1 . O p e n t h e l i d w i t h s p o n g e . 2 . E n a b l e c o l l e c t i n g b y a p p l y i n g 1 m l o f w a t e r e v e n l y o v e r t h e e n t i r e s u r f a c e o f t h e s p o n g e , a n d a l l o w t o s t a n d u n d i s t u r b e d f o r 2 m i n u t e s s o t h a t i t c a n e f f i c i e n t l y a b s o r b t h e w a t e r . ​ N O T E : T o o m u c h w a t e r w i l l r e d u c e t h e a b i l i t y t o a b s o r b m e r c u r y . 3 . S w i p e s l o w l y i n t h e s a m e d i r e c t i o n a n d s y s t e m a t i c a l l y o v e r t h e c o n t a m i n a t e d a r e a . S m a l l d r o p s o f m e r c u r y w i l l b e a b s o r b e d b y t h e s p o n g e . ​ W A R N I N G : T h e A m a l g a t i o n P o w d e r i s c o n s i d e r e d t o b e t o x i c a n d s h o u l d b e h a n d l e d a c c o r d i n g l y . 4 . R e p e a t s t e p s 3 - 4 b e t w e e n 6 - 8 t i m e s , u s i n g t h e a d d i t i o n a l c o l l e c t i n g s p o n g e u n t i l a l l t h e w a s t e i s c l e a n e d a n d c o l l e c t e d . 5 . W h e n a l l o f t h e m e r c u r y i s c o l l e c t e d , t h e u s e d m a t e r i a l s a r e p u t i n t o t h e s p o n g e - c o n t a i n e r a n d t h e l i d w i t h t h e s p o n g e a t t a c h e d i s s c r e w e d o n t o t h e c o n t a i n e r , a f t e r w h i c h t h e c o n t a i n e r i s p u t i n a t e m p o r a r y d i s c a r d P o s i t i o n s u i t a b l e c o n t a i n e r . 6 . N o w a c t i v a t e a n d a p p l y A m a l g a t i o n P o w d e r f o r c o l l e c t i n g t h e r e s i d u a l w a s t e : 6 . 1 . w e i g h 5 7 g o f P o w d e r A m a l g a t i o n i n a p l a s t i c m i x i n g c u p ( 2 5 0 g ) . 6 . 2 . A d d a b o u t 2 8 . 5 m l o f w a t e r a n d t o m i x w i t h w o o d e n s p a t u l a u n t i l i t f o r m s a c o h e r e n t m a s s 6 . 3 . w i t h t h e w o o d e n s p a t u l a , A p p l y a s t r i p o f t h e c o h e r e n t m a s s a l o n g t h e e d g e o f t h e a r e a c o n t a m i n a t e d w i t h m e r c u r y . T h e c o h e r e n t m a s s i s t h e n s p r e a d s l o w l y , w i t h e a c h s t r e e t i n o n e d i r e c t i o n , t o c o v e r t h e c o n t a m i n a t e d a r e a . S m a l l d r o p s o f m e r c u r y w i l l b e a b s o r b e d i n t o t h e a p p l i e d m a s s . 6 . 4 . A p p l y a g a i n w i t h t h e w o o d e n s p a t u l a a s t r i p a l o n g t h e e d g e o f t h e c o n t a m i n a t e d a r e a . S p r e a d t h e m a s s i n t h e s a m e w a y a s i n 6 . 3 . 6 . 5 . T h e n u s e t h e w o o d e n s p a t u l a t o c o l l e c t t h e m a s s , w h i c h h a s a b s o r b e d s p i l l i n a s e a l e d p l a s t i c t u b . 6 . 6 . T h e n s c r u b t h e c o n t a m i n a t e d a r e a w i t h a w e t s p o n g e a n d w a r m s o a p y w a t e r . 7 . A l l t h e a r t i c l e s a n d m a t e r i a l s s h o u l d b e d i s p o s e d o f a c c o r d i n g t o t h e r e l e v a n t n a t i o n a l l e g i s l a t i o n o n h a z a r d o u s w a s t e . + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 ​ d - s @ d - s . d k w w w . D - S . d k

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.