True

Instruktionsmanual til Spilfyter Kviksølv- og Beredskabskit

ID: 695
Visninger
675 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
675 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. I n s t r u k t i o n s m a n u a l t i l S p i l f y t e r K v i k s ø l v - o g B e r e d s k a b s k i t S p i l f y t e r K v i k s ø l v - o g b e r e d s k a b s k i t , e r u d e l u k k e n d e d e s i g n e t t i l a t o p s a m l e s e l v e s p i l d e t a f k v i k s ø l v , a l t s å e r k i t t e t i k k e b e r e g n e t t i l a t l a v e e n k o m p l e t r e n g ø r i n g a f d e t k o n t a m i n e r e t o m r å d e . D e t t e S p i l f y t e r K v i k s ø l v - o g b e r e d s k a b s k i t i n d e h o l d e r i n g e n k e m i k a l i e r , s o m e r d e s i g n e t t i l a t n e u t r a l i s e r e , e l l e r p å a n d e n m å d e g ø r e k v i k s ø l v m i n d r e g i f t i g t e l l e r m i n d r e f a r l i g t . S p i l f y t e r K v i k s ø l v - o g b e r e d s k a b s k i t i n d e h o l d e r : - 5 0 0 g M e r s c o r b A m a l g a m a t i o n P o w d e r ( O p s a m l i n g s p u l v e r ) - B e h o l d e r - 2 s t k . O p s a m l i n g s s v a m p e P r o d u k t e t s a b s o r b e r i n g s e v n e P r o d u k t - b e s k r i v e l s e A n t a l s p i l d p r . k i t L b s a b s o r b e r e t p r . k i t M l a b s o r b e r e t p r . k i t S p i l f y t e r K v i k s ø l v - o g b e r e d s k a b s k i t 1 1 , 5 5 0 V I G T I G T I f o r b i n d e l s e m e d s p i l d a f k v i k s ø l v s k a l : 1 . A l l e ø v r i g e m e d a r b e j d e r e e v a k u e r e s 2 . P P E f o r e k s p o n e r i n g a f k v i k s ø l v b æ r e s 3 . P e r s o n e n e l l e r p e r s o n e r n e s o m s k a l h å n d t e r e u h e l d e t , s k a l v æ r e v i d e n d e o m h v o r d a n m a n h å n d t e r e s p i l d a f k v i k s ø l v . N o t e : K v i k s ø l v h a r e n d e n s i t e t p å 1 3 . 5 5 g / m l v e d 2 0 ° C ( 6 8 ° F ) + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 ​ w w w . D - S . d k d - s @ d - s . d k

2. ​ G u i d e t i l b r u g a f S p i l f y t e r K v i k s ø l v - o g b e r e d s k a b s k i t 1 . L å g e t m e d o p s s a m l i n g s s v a m p , s k r u e s a f d e n s b e h o l d e r . 2 . A k t i v e r o p s a m l i n g s s v a m p e n v e d a t p å f ø r e 1 m l v a n d j æ v n t o v e r h e l e s v a m p e n s o v e r f l a d e , o g l a d d e n s t å u f o r s t y r r e t i 2 m i n u t t e r , s å l e d e s a t d e n e f f e k t i v t k a n o p s u g e v a n d e t . ​ O B S : F o r m e g e t v a n d v i l r e d u c e r e s v a m p e n s e v n e t i l a t o p s u g e k v i k s ø l v . 3 . S t r y g l a n g s o m t s v a m p e n , i s a m m e r e t n i n g o g s y s t e m a t i s k , o v e r d e t k o n t a m i n e r e t o m r å d e . S m å d r å b e r a f k v i k s ø l v v i l b l i v e a b s o r b e r e t a f s v a m p e n . ​ A D V A R S E L : A m a l g a t i o n P o w d e r , s o m f i n d e s i s v a m p e n , b l i v e r a n s e t s o m v æ r e n d e g i f t i g o g s k a l h å n d t e r e s d e r e f t e r . 4 . G e n t a g t r i n 3 . - 4 . m e l l e m 6 - 8 g a n g e , v e d b r u g a f e k s t r a o p s a m l i n g s s v a m p e , i n d t i l a l s p i l d e r r e n g j o r t o g o p s a m l e t . 5 . N å r a l t k v i k s ø l v e r o p s a m l e t i s v a m p e n e , p u t t e s d e b r u g t e m a t e r i a l e r n e d i o p s a g m l i n g s s v a m p e n s b e h o l d e r , o g l å g e t m e d s v a m p e n s k r u e s p å b e h o l d e r e n , h v o r e f t e r s e l v e b e h o l d e r e n p u t t e s i e n m i d l e r t i d i g u d s m i d n i n g s e g n e t b e h o l d e r . 6 . N u A k t i v e r e s o g a n v e n d e s A m a l g a t i o n P o w d e r t i l a t o p s a m l e d e t r e s t e r e n d e s p i l d : 6 . 1 . A f v e j 5 7 g A m a l g a t i o n P o w d e r i e t p l a s t i k b l a n d i n g s b æ g e r ( 2 5 0 g ) . 6 . 2 . T i l s æ t o m k r i n g 2 8 , 5 m l v a n d t i l o g m i x m e d t r æ - s p a t u l a i n d t i l d e t d a n n e r e n s a m m e n h æ n g e n d e m a s s e 6 . 3 . P å f ø r m e d t r æ s p a t e l e n e n s t r i b e a f d e n s a m m e n h æ n g e n d e m a s s e l a n g s k a n t e n a f o m r å d e t k o n t a m i n e r e t m e d k v i k s ø l v . D e n s a m m e n h æ n g e n d e m a s s e s p r e d e s d e r e f t e r l a n g s o m t , h v o r h v e r t s t r ø g k u n s p r e d e s i é n r e t n i n g , t i l d e t d æ k k e r d e t k o n t a m i n e r e t o m r å d e . S m å d r å b e r a f k v i k s ø l v v i l b l i v e a b s o r b e r e t i n d i d e n p å f ø r t e m a s s e . 6 . 4 . P å f ø r i g e n m e d t r æ s p a t e l e n e n s t r i b e a n d e n s a m m e n h æ n g e n d e m a s s e l a n g s k a n t e n a f d e t k o n t a m i n e r e t o m r å d e . S p r e d m a s s e n p å s a m m e m å d e s o m i 6 . 3 . 6 . 5 . B r u g d e r e f t e r t r æ s p a t e l e n t i l a t o p s a m l e m a s s e n , s o m h a r a b s o r b e r e t s p i l d , i e n f o r s e g l e t p l a s t i k b ø t t e . 6 . 6 . S k r u b d e r e f t e r d e t k o n t a m i n e r e d e o m r å d e m e d e n f u g t i g s v a m p o g v a r m t s æ b e v a n d . 7 . A l l e a n v e n d t e a r t i k l e r o g m a t e r i a l e r a f s k a f f e s i h e n h o l d t i l d e n g æ l d e n d e n a t i o n a l e l o v g i v n i n g o m f a r l i g t a f f a l d . + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 ​ w w w . D - S . d k d - s @ d - s . d k

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.