True

Jern og Maskinindustrien november 2007

ID: 727
Visninger
543 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
543 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. ARBEJDSMILJØ En ny, dansk slags arbejds- tøj med kulfi bre beskytter mod varme, ild, gnister, fl ydende metaldråber - og kulde. Beskyttelse Den sorte kedeldragt har reddet et menneskeliv. Oversprøjtet med talrige stænk fra fl ydende alumi- nium og med et enkelt min- dre brændt hul har den be- skyttet sin bærer og reddet ham fra en dødelig tredje- gradsforbrænding. Dragten er det første, man møder i showrummet hos D-S Sikkerhedsudstyr A/S, også kendt som Dræ- bergs Specialfabrik. Her har man siden 1970’erne udviklet og frem- stillet beskyttelse mod alle former for varme og kulde. Dragten her er det skræmmende eksempel på, hvad der kunne være sket, når man arbejder med fl y- dende metal uden effektiv beskyttelse. Varmex er fi rmaets vare- mærke for de fi re produk- ter, der under alle arbejds- forhold og på forskellig måde beskytter mod kulde og skader fra stærk varme. Det kan være fra stråle- varme, fl ammer, gløder og gnister. Eller stænk fra fl y- dende metal. Produkterne er det pa- tenterede og blot foreløbige resultat af virksomhedens vellykkede eksperimenter med kulfi bre. Til støberier og andre brancher Materialet er uskadeligt for natur og mennesker både under fremstillingen og for brugerne, og så har det en høj isoleringsevne mod var- me og kulde. Desuden er materialet antistatisk og meget let. For eksempel vejer en jakke kun 900 gram. Varmex er testet og godkendt efter så- vel de Europæiske Normer som Boing- og Airbus Nor- mer. Varmex 2000 V54 er et brandsikkert tekstil, der be- skytter mennesker, maski- ner og produkter mod stærk varme og tåler kortvarigt 2000 grader celsius med kun mindre påvirkning af mate- rialet. Materialet er let, blødt og smidigt og fås blandt andet som handsker, jakker, hæt- ter forklæder og gamacher. Ved event uelt at quilte stoffet sammen med fi lt op- nås en endnu højere var- meisolering. Alt fremstilles efter behov og individuelle mål. I Varmex Jersey V180 er brændte fi bre kombineret med varmebehandlet uld. Dermed er opnået et blødt og fl eksibelt materia- le. Det beskrives som veleg- net som under- og mellem- beklædning under ekstre- me varmegrader. Komforten er høj, fordi materialet tillader huden at ånde. Sortimentet består af trø- jer, benklæder og strømper som ekstra barriere under fl amme- og varmebeskyt- tende yderbeklædning. For eksempel brand- og svejse- kedeldragter eller under op- hold i stærk kulde. Isolerer også mod kulde Varmex Fleece V382 er et blødt og behageligt materi- ale, som man kender det fra almindelig fl eece. Her er dog tilføjet brand- hæmmende fl eecefi bre, der også isolerer mod kulde. Skulle uheldet ske, op- står der ingen alvorlige brandsår, da denne fl eece ikke fl ammer op og forvær- rer en eventuel mindre for- brænding. Varmex Alu V15 består af samme brandhæmmende materiale som i de øvrige produkter. Dog er det her belagt med en overfl ade af skin- nende aluminium, der re- fl ekterer strålevarmen. Dragten er specielt desig- net til den del af industrien, hvor der anvendes store ov- ne som for eksempel støbe- rier og glasværker. jph Jeg bruger meget mere tid på Jern og Maskinindustrien end andre aviser. Her fi nder jeg informationer om både tekniske nyheder men også personaleskift og nyansæt- telser kan jeg følge med i. Hassing gruppen er jo verdenskendt på Fyn, men ude i resten af landet slås vi mod de “store”, så vi bruger Jern og Maskinindustrien til at gøre os synlige og det har da allerede resulteret i fl ere ordrer. Jern og Maskinindustriens gode ry i branchen bruger vi som afsæt til at sprede kendskabet til Hassing Grup- pen. Og det virker. Bjarne Lundorff, salgschef Hassing Gruppen www.2-a.dk oi-electric aIs Tel. 8737 6400 www.dynax.dk Aktuatorer Kulfi bre i arbejdstøj redder menneskeliv Ved at bære arbejdsbeklædning med integrerede kulfi bre er det mu- ligt at beskytte sig mod skader fra kraftig varme i industrien. Jern og Maskinindustrien UGE 45 • november 2007 14

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.