True

Magazine Arbejdsmiljø - november 2012

ID: 724
Visninger
644 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
644 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

2. S UN d HE d o G M o TI o N : Kan du slukke 110 lamper på to minutter, så har du vundet en T-shirt. En såkaldt lyseslukker-væg skal blandt andet være med til at lokke kunder til den stand, som Dansk Firmaidrætsforbund stiller op på AM:12. Det er første gang, firmaet deltager, og de frister også med, at man kan få målt både lungefunktion og fedtprocent. – Målet er at skabe opmærksomhed omkring Dansk Firmaidrætsforbund. Vores mission er at medvirke til, at medarbejderne på de danske arbejdspladser holder sig sunde og friske, siger afdelingsleder Bo Isaksen. Han konstaterer, at tiden er løbet fra enkeltstående aktiviteter. – For 20 år siden handlede det om teambuilding og rappelling. Senere skulle alle kende deres kondital og blodtryk, uden at det blev sat ind i en større sammen - hæng. I dag er tendensen, at man har en mere strate - gisk tilgang til sundhedsfremme i forhold til sygefra - vær, fastholdelse og image, siger Bo Isaksen og tilføjer, at sundhed og arbejdsmiljø på den måde er smeltet mere og mere sammen. – Investering i sundhed bliver en del af ledelsespla - nerne og skal prioriteres som en kerneopgave med et fast budget, som rækker flere år frem i tiden. Det for - udsætter imidlertid, at man udvikler en politik og en plan, der kan sikre valuta for pengene, fastslår Bo Isaksen. L E v EN d E BILLE d E r: Hvordan bygger man en sikkerhedsfilm op, der klæder medarbejderne på til at løse en opgave i et kraftværk, på en broforbindelse eller en byggeplads? Hvordan sikrer man sig, at medarbejderne – uanset sproglig baggrund – har forstået budskaberne? Det kan man blive klogere på hos Avico Film & TV, som i år for første gang er blandt udstillerne på Ar - bejdsmiljøkonferencen. Her præsenterer de sammen med dataeksperterne MySuppley et særligt system, LTS System – Læring, Test og Styring. Systemet er udviklet i samarbejde med Sund & Bælt og Vattenfallkoncernen. Formålet er at sikre forståelse og læring af sikkerhed og arbejdsmiljø ved hjælp af små filmmoduler samt et distributions-, test- og sty - ringsmodul. – Der er tale om et fleksibelt system, som kan sam - mensættes efter behov. På den måde kan arbejdsgive - ren sikre, at medarbejderne får lige præcis de sikker - hedsinformationer, som er relevante for at løse en gi - ven opgave, siger projektchef Erik Schuldt fra Avico Film & TV og tilføjer, at efterfølgende testspørgsmål kan afgøre, om de pågældende medarbejdere nu også har forstået instrukserne. Endelig kan arbejdsgiveren via et databasesystem få overblik over, hvilke læringsmoduler den enkelte medarbejder har gennemgået, og hvilke testspørgsmål der er besvaret. – Det giver også den fordel, at man hurtigt kan tjek - ke en medarbejder, når vedkommende måske senere skal løse en opgave for virksomheden. Og er der tale om nye opgaver, vil systemet samtidig foreslå andre re - levante film, der kan klæde medarbejderen på, siger Erik Schuldt. Systemet er især velegnet for større arbejdspladser – og til medarbejdere, der ikke er så læsestærke. 1 23 Magasinet Arbejdsmiljø 11/2012

1. AM:2012 S IKKE r HE d SU d ST yr: Selv om det sikkert kunne være et tilløbsstykke, bliver der ikke tændt bål for at dokumentere, at det brandfaste arbejdstøj fra D-S Sikkerhedsudstyr A/S, Varmex®, nu også holder, hvad det lover. Det garanterer firmaets konsulent Poul Erik Bæk, der deltager som udstiller på AM:12. – En lille flamme fra en engangslighter vil dog kun - ne illustrere, at tøjet yder maksimal beskyttelse mod ild, varme, gløder og gnister, siger Poul Erik Bæk og til - føjer, at det er ideelt til beskyttelsesbeklædning, hvis man for eksempel arbejder som svejser. Firmaet har selv udviklet fibrene til tøjet og frem - stiller i dag blandt andet svejsedragter, jakker, hand - sker og forklæder. Konferencedeltagerne kan også opleve en ekstremt vandabsorberende fiber fra firmaet. Fibren kan absor - bere 50 gange sin egen vægt, og på udstillingsstanden vil puder i forskellige størrelser blive demonstreret i en stor vandcylinder. Der er også mulighed for at prøve en sikkerhedssko, som er særligt velegnet til platfodede og til medarbejdere, som har meget stående arbejde. – Vores varemærke er sikkerhed, når vi klæder folk på fra top til tå. Mit råd er derfor også både til medar - bejdere og ledere samt arbejdsmiljøkonsulenter, at man altid prioriterer sikkerheden før andre parametre som for eksempel farver og design. D-S Sikkerhedsudstyr A/S har eksisteret i mere end 50 år som totalleverandør af personlige værnemidler til industrien. Alligevel er det først inden for de seneste fire år, at firmaet har udstillet sine produkter på ar - bejdsmiljøkonferencen. – Vi kan ikke videreudvikle vores produkter ved at sidde bag et skrivebord og gætte os til kundernes be - hov, så den direkte kundekontakt spiller en stor rolle, siger Poul Erik Bæk. Tekst: Birgit Bruun Christensen Foto: Søren Svendsen Specielle sikkerhedssko, fedtprocentmåler og en helt særlig hovedpude Konferencedeltagerne får lejlighed til at stifte bekendtskab med nye og kendte produkter inden for vidt forskellige brancher på AM:12. Mere end 40 firmaer har købt en standplads, og de tæller både veteraner og debutanter. På de følgende sider bringer vi eksempler på de mange forskellige stande og produkter. V AR ie R et PRO du K tud VA lg: 22 Magasinet Arbejdsmiljø 11/2012

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.