True
ID: 693
Visninger
695 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
695 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

8.

3.

12. 1. Stop : PS PM 2. RPDC60 , RPDC90 , Jobariera , Barisump 10M 3. Jobariera & Barisock M 4. Absorb Padex 100 MP 5. AP2000 6. Citro 3000 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

1. Vi tilbyder et stort udvalg af absorbenter i forskellige former og størrelser til hurtig og effektiv opsugning af væsker som f.eks. olie, kemikalier eller andre spildte væsker. Vigtigheden af spild kit kan ikke understreges nok. At have de korrekte absorbenter lige ved hånden og i den rigtige mængde er nøglen til god miljøbeskyttelse Enhver som opbevarer miljøskadelige væsker er ansvarlig for at der ikke sker skade på mil- jøet eller omgivelserne. Vi tilbyder et bredt sortiment af produkter til miljøopbevaring. info@d-s.dk www.d-s.dk Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK Omfattende viden med mere end 65 års erfaringer Dansk produktion af egne innovative produkter Landets største udvalg af personlige værnemidler Hurtig levering. 1-2 dage på alle lagervarer Vi er din samarbejdspartner til miljøbeskyttelse. Vi leverer en stabil forsyning af produkter af kon- sekvent høj kvalitet, som har ry for at leve op til de højeste industristandarder. Vi har et bredt program med alt fra absorbenter i alle former og størrelser, spild kits, aftørring, inddæmning og ölter produkter.

2. VARMEX er vores unikke brandhæmmende tekniske tekstil der beskytter dig mod met- aldråber, ild, gløder, gnister og strålevarme. D-S Sikkerhedsudstyr tilbyder et professio- nelt team af specialister som rådgiver dig i at sikre arbejdet i højden med faldsikring. Vi har udviklet en unik vidensportal fyldt med gratis viden og rådgivning om personlige værnemidler gennem videoer, guides mv. info@d-s.dk www.d-s.dk Menstrupvænge 10, 4700 Næstved, DK Omfattende viden med mere end 65 års erfaringer Dansk produktion af egne innovative produkter Landets største udvalg af personlige værnemidler Hurtig levering. 1-2 dage på alle lagervarer Vi er totalleverandør af sikkerhedsprodukter og beskyttelsesudstyr. Vi producerer og tilbyder personlige værnemidler i alle kategorier, direkte til industrien uden dyre mellemled. Med vores mere end 65 års erfaring rådgiver og deler vi gerne vores viden, døgnet rundt ganske gratis.

28. O SK 104 C Wheeled Container Oil - Only Spill Kit Wheeled Container Oil Only Spill Kit Use this Wheeled Kit to bring Oread Absorbents directly to a large oil or oil-based spill — all in a highly visible container that really stands out! Use Socks to confine spill before it can spread; use Pads to soak up spill Bright yellow lid stands out, so you can find it when you need it; Contents are organized for quick, efficient response Hinged lid allows for easy access and keeps Kit contents clean and dry prior to use 100% polyethylene container is light-weight Composition: 1 pair of gloves 1 9- kg -bag of Absorbent Granules 1 Bottle containing 200 ml of a super-concentrated biodegradable degreaser that can be diluted 1:50 1 pair of Safety Glasses 1 Wheeled contain er 1 detachable Broom 1detachable Shuffle 3 Black plastic bags 4 Oil Only Socks, 7.5 x 120 cm 20 Low-linting Premium Oil Only Absorbent Pads, 48 x 43 cm Parameters of product Absorption in liter: 50 – 60 liter Weight in kg: 18 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

43. USK 104 C Wheeled Container Universal Spill Kit Wheeled Container Universal Spill Kit Use this Wheeled Kit to bring Oread Absorbents directly to a chemical spill — all in a highly visible container that really stands out! Use Socks to confine spill before it can spread; use Pads to soak up spill Bright yellow lid stands out, so you can find it when you need it; Contents are organized for quick, efficient response Hinged lid allows for easy access and keeps Kit contents clean and dry prior to use; 100% polyethylene container is light-weight Composition: 1 pair of gloves 1 pair of Glasses 1 9- kg -bag of absorbent granules 1 Bottle with 200 ml of a super-concentrated biodegradable degreaser that can be diluted 1:50 1 Wheeled container 1 detachable Broom 1d etachable Shuffle 3 Black plastic bags 20 Low-linting Premium Universal Absorbent Pads, 48 x 43 cm 4 universal socks, 7.5 x 120 cm Absorption in liter: 35 - 45 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

34. PS PM Pre mixed Plugging and Sealing Putty Pre - Mixed Plugging and Sealing Putty Bentonite clay granules that forms a barrier to liquids. No surface preparation required. Non - toxic. Allows for rapid response to leaks. Sticks to dirty/rusty/greasy surfaces instantly , prevents leakages for 24 – 48 hours . Pre - mixed putty is ready to use. Applies directly onto leaking container to form a seal. Supplied in a plastic pail. Parameters of product Weight in kg: 0.5 Piec es per unit: 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

19. Product Features Citro 3000 is a cle ar o ra n ge ci trus fragr an ced all- pu rpose cl eane r, d es igned for are as where wa ste produ ct can on ly be dis- po se d of in storm drains. It is a safe a lt ernative to ma ny highly a lk aline products u se d for simi la r tasks. D i rec ti ons For Use: For the ef fe ct ive r em ov al of oil from tarm ac and c on cr ete surf ac es. For general cl eaning of o il rigs, ga ra ge floors, sh ip de ck s , di es el is la nd s, fo re co urts, fl oo rs an d th e general cleaning of mo st hard surfac es . It can b e used th r ou gh st e am cleaning ma- chines an d co ld pressu re wa sh ers. The produ ct does n ot co nta in so dium hyd ro xi de or p ot a ss ium hyd ro xi de. It is n ot cla ss i fi ed und er the cu rr ent C.H.I .P le gi slati on and satis fi es internation al tests carried ou t on un ic ellular alg ae an d in ve rtebrates repre se nta ti ve of both fr es h an d salt wa ter enviro nm ents. Dilute at aro un d 2% ie.100 m l per 5 liters of wa rm to h ot water (3-4 pu mp measures) Cle an i ng Gu i de : 1. Sw eep floor ar ea th or ou gh ly 2. The diluted solution cho se n sh ou ld be mixed in a cle an bu cket 3. With a cle an mo p, app ly to the area to be cl eaned (For la r ge areas cl e an in sections.) 4. For st ubb orn soilings levels, use of a de ck s cr ubb er m ay be nece ss ary 5. Ri nse floor area th or ou gh ly with fr esh wa ter and allow to air d ry Health & Safety: Wear r ubb er or pvc glo ve s K ee p ou t of reach of ch ild ren Safe ty Da ta Sh ee ts a re availab le for prof es s io n al u se rs K ee p fr om fr ee zi ng 2x 5 Liters Available with your logo 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

20. DPPO DPPO - Oil Only Drip Pan pillows in a pan Oil Only Drip Pan pillows in a pan are ideal to catch leaks and drips coming from spigots, machinery or common places where drips and leaks happen. You can continuously use the Drip Pan while only replacing the Oil Absorbent Pillow .  Keep the Drip Pan - just replace the Oil Pillow  Comes complete with 4 reusable Drip Pans and 20 Oil Absorbent Pillows filled with 100% polypropylene for maximum absorbency  Drip Pans ideal for use under leaky spigots, dr ipping pipes and in other problem areas Parameters of product Weight in kg: 4 .5 Pieces per unit: 20 + 4 Absorption capacity: 64 liter Dimensions : 25 x 25 cm2 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

41. SAMSONEX NPB High Traffic Absorbent Roll with poly backing The High Traffic Heavy Duty absorbent Roll with poly backing is perfect for high - traffic walkways. Keep walkways dry and safe with this highly durable, absorbent Rug. Poly backing prevents absorbed liquids from reaching floors. The High Traffic Heavy Duty absorbent Roll with poly backing won't rip under heavy forklift traffic.  100% polypropylene material is needle - punched for incredible durability; won't rip under forklift traffic  Absorbs and retains oils, coolants, solvents, water and other chemicals  Poly backing prevents absorbed liquids from reaching floors  Dark gray color hides grime, so High Traffic Heavy Duty absorbent Roll with poly backing stays on the job longer  High Traffic Heavy Duty absorbent Roll with poly backing is ideal for covering large areas and soaking up leaks  Flame - resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job Parameters of product Length in cm: 4500 Width in cm: 91 Pieces per unit: 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

42. SAMSONEX RR PP High Traffic Absorbent Rolls for Railroads High Traffic Absorbent Rolls for Railroads Samsonex RR is ideal for the protection of railroad tracks. It has UV fastness and prevents contamination on railroad ballast. Samsonex RR is an e nvironmental protection mat with the structure of 3 layers; Surface layer: 100% polypropylene spunbond for optimal durability, resistance to rip Middle layer: responsible for the absorption of the liquids Bottom layer: prevents liquids leak to th e ground. Parameters of product Length (cm): 40 00 Width (cm): 149 Weight (kg): 20.86 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

22. J OHANE TEX Multi - purpose wipers O read offers an ideal solution for wiping, cleaning and polishing for any type of industry . JOHANETEX wipe s are abrasion and solvent resistant . The absorption capacity is high and they are non linting. JOHAN E TEX wipes are a n excellent substitute for cotton rags and cleaning while generating less waste due to its high absorption capabilities. JOHAN E TEX can be used at w orkshop s as well as household applications for cleaning glass, metals, plastics, wood , ceramics, dirty hands, etc. It absorbs all kinds of liquids, such as oil, water and emulsions . JOHANETEX is available with two different roll handlers with strong construction , one is standing and the other one can be mounted on the wall to keep these high - quality rolls handy. Parameters of product Dimensions 40 cm x 380 m Weight (kg): 5.3 kg 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

24. Johatex O Strong Wet Wipes for oily Hands J ohatex O is a universal cleaning wipe su itable for dirty hands and surfaces . It includes skin - friendly soap. One side of the wipe is soft and gentle. Another side is sturdy for extra physical p ower for the removal of dirts. The wipes are p erforat ed for easy handling and to minimize consumption. Parameters of product Wipe size: 27 x32 cm2 Number of wipes per bucket : 90 pieces Weight : 1.1 kg 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

14. AU 1000 Absorbent Granules for Oil and other Chemicals AU 1000 is a fast acting and safe (chemically non - reactive) absorbent: All types of chemicals, such as water, oil and other chemicals (excl. hydrofluoric acid) on hard surfaces will be absorb ed quickly and encapsulated in the porous structure of the granules  AU1000 works quickly because of its high absorption capacity. That means you will save time when removing liquids. A higher absorption capacity also means that you will need less material and reduce the amount of waste.  AU 1000 is a natural mineral product. It is not water repellant and will not float on water.  AU1000 is non - slippery Applications: AU1000 is an absorption granule that can be used inside as well as outside because of its rel atively large particles (1 - 3 mm). It can be used preventative and in maintenance situations. It is ideal to clean and secure industrial floors or to remove oil from roads and high ways. Parameters of product Absorption Capacity (Liter Heating Oil/Bag) : 9 Particle Size (mm) 1 - 3 Weight (kg): 9,5 (20 Liter) 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

23. Johar Multi - Purpose Wipe for the industrial use Johar is a fast acting and safe (chemically non - reactive) wipe : Johar is a multipurpose wipe wit h outstanding universal effect. It is not linting on the treated surface. It has high suction capacity based on its composition . It does n ot emit dust. It is solvent - resistant and durable. P arameters of product L ength (cm) 32 W idth (cm) 38 Number of wipes per unit 50 Weight (kg): 0.4 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

13. AP 2 000 Absorbent Granules for Oil and other Chemicals A P 2 000 is a fast acting and safe (chemically non - reactive) absorbent: All types of chemicals, such as water, oil and other chemicals (excl. hydrofluoric acid) on hard surfaces will be absorbed quickly and encapsulated in the porous structure of the granules  A P 2 000 works quickly because of its high absorption capacity. That means you will save time when removing liquids. A higher absorption capacity also means that you will need less material and reduce the amount of waste.  A P 2 000 is non - slippery  A P 2 000 is a natural mineral product. It is not water repellant and will not float on water. Applications: A P 2 000 is an absorption granule that can be used inside ( 0.5 - 1 mm). It can be used preve ntative and in maintenance situations. It is ideal to clean and secure ind ustrial floors or to remove oil . With its relatively small size, it can absorb the liquids very deep into small pores. Parameters of product Absorption Capacity (Liter Heati ng Oil/Bag): 12.7 Particle Size (mm) 0.5 - 1 Weight (kg): 9,5 (20 Liter) 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

18. Barisock M Oil Only Absorbent Socks Oil Only Absorbent Socks Surround and absorb oil - based liquids without absorbing water. Polypropylene filler is hydrophobic for containing and absorbing oil - based spills in a variety of environments Poly ester skin is chemical - and tear - resistant; reduces dust and holds in liquid, even when fully saturated Absorbs and retains oils and oil - based liquids without absorbing water Contained absorbent makes cleanup quick and easy Parameters of product Len gth (cm): 122 Diameter (cm): 7,5 Absorption (Liter/Unit): 134 Weight (kg): 8.4 Number of sock s per unit: 20 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

25. M SK 203 B Oil only Spill Kit in a Rugged Bag Oil Only Spill Kit in a rugged Bag Each spill kit absorbs all petroleum-based liquids while repelling water Rugged bag is packed with 20 pads, 3 socks, one PS PM and 3 PVC bags The rugged bag stores spill response supplies, then act as a temporary disposal bag Absorbency: 35 - 45 liters, depending on the viscosity of the oil absorbed Composition: Rugged bag, 50 cm x 50 cm x 20 cm 3 Oil Only Socks, 7.5 x 120 cm 20 Low-linting Premium Oil Only Absorbent Pads, 48 x 43 cm 3 PVC plastic bags 1 Pre-Mixed Plugging and Sealing Putty, 0.5 kg 1 pair of gloves Parameters of product Length (cm): 50 Width (cm): 50 Height (cm): 20 Weight (kg): 3,1 Pieces per unit: 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

44. U SK 203 B Universal Spill Kit in a Rugged Bag Universal Spill Kit in a rugged Bag Each spill kit absorbs acids, bases and many other liquids [compatibility guide] Rugged bag is packed with 20 universal pads, 3 universal socks, one Pre-Mixed Plugging and Sealing Putty and 3 PVC bags The rugged bag stores spill response supplies, then acts as a temporary disposal bag Absorbency: 32 liters Composition: Rugged bag, 50 cm x 50 cm x 20 cm 3 Universal Socks, 7.5 x 120 cm 20 Low-linting Premium Universal Absorbent Pads, 48 x 43 cm 3 PVC plastic bags 1 Pre-Mixed Plugging and Sealing Putty, 0.5 kg 1 pair of gloves Parameters of product Length (cm): 50 Width (cm): 50 Height (cm): 20 Weight (kg): 3,1 Pieces per unit: 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

26. M SK 50 8 B Oil only Spill Kit in a Rugged Bag Oil Only Spill Kit in a rugged Bag Each spill kit absorbs all petroleum-based liquids while repelling water Rugged bag is packed with 50 pads, 8 socks, one PS PM and 4 PVC bags The rugged bag stores spill response supplies, then act as a temporary disposal bag Absorbency: 100 - 110 liters, depending on the viscosity of the oil absorbed Composition: Rugged bag, 50 cm x 50 cm x 40 cm 8 Oil Only Socks, 7.5 x 120 cm 50 Low-linting Premium Oil Only Absorbent Pads, 48 x 43 cm 4 PVC plastic bags 1 Pre-Mixed Plugging and Sealing Putty, 0.5 kg 1 pair of gloves Parameters of product Length (cm): 50 Width (cm): 50 Height (cm): 4 0 Weight (kg): 8 ,1 Pieces per unit: 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

45. U SK 508 B Universal Spill Kit in a Rugged Bag Universal Spill Kit in a rugged Bag Each spill kit absorbs acids, bases and many other liquids [compatibility guide] Rugged bag is packed with 50 universal pads, 8 universal socks, one Pre-Mixed Plugging and Sealing Putty and 4 PVC bags The rugged bag stores spill response supplies, then acts as a temporary disposal bag Absorbency: 75 - 110 liters Composition: Rugged bag, 50 cm x 50 cm x 40 cm 8 Universal Socks, 7.5 x 120 cm 50 Low-linting Premium Universal Absorbent Pads, 48 x 43 cm 4 PVC plastic bags 1 Pre-Mixed Plugging and Sealing Putty, 0.5 kg 1 pair of gloves Parameters of product Length (cm): 50 Width (cm): 50 Height (cm): 4 0 Weight (kg): 8 ,1 Pieces per unit: 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

17. Bari ex U Universal Absorbent Socks Absorbent Universal Socks Moldable Socks surround machine bases and contain spills Polypropylene filler is highly absorbent for big spills Polyester skin is chemical - and tear - resistant; reduces dust and holds in liquid, even when fully saturated Absorbs and retains oils, coolants, solvents, water and other chemicals Contained absorbent makes cleanup quick and easy Parameters of product Length (cm): 122 Diameter (cm): 7,5 Absorption (Liter/Unit): 90 (for wat er - based liquids), 120 ( for oil based liquids) Weight (kg): 7.5 Number of sock s per unit: 20 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

21. JOBARIERA Liquid Barrier Jobariera , a reusable, polyurethane l eak b arrier for containing leaks Areas of Application: Jobariera blocks leakage s in indoor and outdoor applications . The barrier is relatively heavy so that no liquid can seep through the bottom. Features  Jobariera is resistant to oil and other oil - based fluids - including lubricants and fuels - but also aga inst a range of other chemicals  Jobariera is re - usable  2 handles make for easy placement of the barrier  The ends consist of sna p - on connections so that the circle can be closed or extended with more barriers Technical Datas Dimensions : 300 cm (length) x 10 cm(width) x 7 cm(height) Weight : 12 kg Material : Polyurethane 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

39. RPDC 60 Oread Reusable Polyurethane Drain Cover 60 Oread Reusable Polyurethane Drain Cover 60 Oread Reusable Polyurethane Drain Cover 60 offers a cost effective and simple solution for drain protection. Tough, durable and flexible this polyurethane drain cover is resistant to oil, water and most chemicals. The drain cover is quick to deploy whilst being re-usable with simple washing. Provides a positive sticky seal combined with being high in visibility due to its bright yellow color.  Re sistant to oil, water and most chemicals  High Visibility  Re -usable with simple washing  Tough, durable & flexible  Quick to deploy  Much easier to carry with its sports bag The Rolls Royce among drain covers! Parameters of product Length in cm: 6 0 Width i n cm: 60 Height in cm: 1 .3 Weight in kg: 5.4 Pieces per unit: 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

27. Oreaflex 48 and 96 Innovative Drip Pans Oread introduces a new con cept of drip pan s : flexible drip pans made of 100% polyester with a PVC - coating. Oread oil sorbent pad s exactly fit in the Or e aflex 48 and the Oread rolls fits exactly in Oreaflex 96 because of their perforation every 86 cm . The edges are filled with foam so that even a truck can drive over them! The Oreaflex drip pans are ideal to contain leak ages under compressors, motor vehicles, machines , old - timers and emergency generators and can also be used for temporary containment of oil products. Printing your own logo and contact details is available for such a small order of 50 pieces of Oreaflex! T echnical Information Oreaflex 48 Oreaflex 96 Inn er Dimension 48 x 43 cm 96 x 86 cm Absorption Capacity (l/pack ): 19,5 Liter 75 Liter Weight (kg): 0,850 KG 1,75 KG Absorbents that fits: Padex 100 MP/Padex 100 ME Roldex 1 MP/Roldex 1 ME Number of pieces in a pack: 1 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

40. RPDC 90 Oread Reusable Polyurethane Drain Cover 90 Oread Reusable Polyurethane Drain Cover 90 Oread Reusable Polyurethane Drain Cover 90 offers a cost effective and simple solution for drain protection. Tough, durable and flexible this polyurethane drain cover is resistant to oil, water and most chemicals. The drain cover is quick to deploy whilst being re-usable with simple washing. Provides a positive sticky seal combined with being high in visibility due to its bright yellow color.  Resistant to oil, water and most chemicals  High Visibility  Re -usable with simple washing  Tough, durable & flexible  Quick to deploy  Much easier to carry with its sports bag The Rolls Royce among drain covers! Parameters of product Length in cm: 9 0 Width in cm: 9 0 Height in cm: 1 .3 Weight in kg: 10 . 9 Pieces per unit: 1 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

29. PADEX 100 M E Economical Quality Heavyweight Oil Only Absorbent Pads Ec onomical Heavyweight Oil Only Absorbent Pads Economical Oil Only Absorbent Pads preferentially absorb oil, whilst repelling water. The Oil only absorbent pads will remove oil fr om water and are used in internal and external situations where oil needs to be absorbed without saturating the absorbent with water. The Economical Oil Only Absorbent Pads are made of 100% polypropylene and are perforated so that it can be adjusted for a ll kinds of applications. Applications: the oil only pads are ideal for use in factories, on lakes, rivers, harbours or at sea and will remain afloat even when saturated with oil. Non toxic, non reactive and fast acting.  100% meltblown polypropylene; wil l absorb up to 25 times its own weight  Absorbs and retains oils and oil - based liquids — including lubricants and fuels — without absorbing water  Floats to clean up spills on water  Bright white color makes absorbed oil easier to see; draws attention to machine leaks and clearly shows saturation level during spill response  Perforated material is easy to tear to size so you only use what you need  Economical Oil Only Absorbent Pads are ideal for catching drips and soaking up spills  Flame - resistant material won't bu rn immediately like cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Non toxic, non reactive and fast acting Parameters of product Length (cm): 43 Width (cm): 48 Absorption (Liter/Unit): 99 Weight (kg): 6 Number of pads per unit: 100 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

33. PADEX 2 00 M E Economical Quality Light weight Oil Only Absorbent Pads Ec onomical Light weight Oil Only Absorbent Pads Economical Oil Only Absorbent Pads preferentially absorb oil, whilst repelling water. The Oil only absorbent pads will remove oil fr om water and are used in internal and external situations where oil needs to be absorbed without saturating the absorbent with water. The Economical Oil Only Absorbent Pads are made of 100% polypropylene. Applications: the oil only pads are ideal for us e in factories, on lakes, rivers, harbours or at sea and will remain afloat even when saturated with oil. Non toxic, non reactive and fast acting.  100% meltblown polypropylene; will absorb up to 25 times its own weight  Absorbs and retains oils and oil - bas ed liquids — including lubricants and fuels — without absorbing water  Floats to clean up spills on water  Bright white color makes absorbed oil easier to see; draws attention to machine leaks and clearly shows saturation level during spill response  Perforated m aterial is easy to tear to size so you only use what you need  Economical Oil Only Absorbent Pads are ideal for catching drips and soaking up spills  Flame - resistant material won't burn immediately like cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Non toxic, non reactive and fast acting Parameters of product Length (cm): 4 3 Width (cm): 48 Absorption (Liter/Unit): 99 Weight (kg): 6 Number of pads per unit: 2 00 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

30. PADEX 100 MP Premium Quality Heavyweight Oil Only Absorbent Pads Premium Quality Heavyweight Oil Only Absorbent Pads Low-linting Premium Oil Only Absorbent Pads preferentially absorb oil, whilst repelling water. The Low-linting Premium Oil Only Absorbent Pads will remove oil from water and are used in internal and external situations where oil needs to be absorbed without saturating the absorbent with water. The Low-linting Premium Oil Only Absorbent Pads have a polypropylene core with a fine fiber layer on both sides. This procedure makes the pads extremely low-linting and improves the absorption ability (wicking) and strength of the material. The Low-linting Premium Oil Only Absorbent Pads are perforated so that it can be adjusted for all kinds of applications. Applications: the Low-linting Premium Oil Only Absorbent Pads are ideal for use in factories, on lakes, rivers, harbors or at sea and will remain afloat even when saturated with oil.  100% meltblown polypropylene covered with a fine fi ber layer on both sides; won't rip, tear or fray even when saturated  Will absorb up to 25 times its own weight  Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout the material for faster, easier cleanup  Absorbs and retains oils and oil - based liquids — inc luding lubricants and fuels — without absorbing water  Floats to clean up spills on water  Bright white color makes absorbed oil easier to see; draws attention to machine leaks and clearly shows saturation level during spill response  Perforated material is easy to tear to size so you only use what you need  Low - linting Premium Oil Only Absorbent Pads are ideal for catching drips and soaking up spills  Flame - resistant material won't burn immediately like cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Nontoxic , non - reactive and fast acting Parameters of product Length (cm): 43 Width (cm): 48 Absorption (Liter/Unit): 115 Weight (kg): 7.2 Number of pads per unit: 100 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

32. PADEX 100 U P Premium Quality Heavyweight Universal Absorbent Pads Low-linting Premium Universal Absorbent Pads Low - linting Premium Universal Absorbent Pads absorb leaks and spills to keep floors dry and workers safe. The Low - linting Premium Univer sal Absorbent Pads have a polypropylene core with a fine fiber layer on both sides. This procedure makes the Low - linting Premium Universal Absorbent Pads extremely low - linting and improves the absorption ability (wicking) and strength of the material. The Low - linting Premium Universal Absorbent Pads are perforated so that it can be adjusted for all kinds of applications. Applications: the Low - linting Premium Universal Absorbent Pads are ideal for use in factories, garages, laboratories or anywhere where c hemicals need to be absorbed.  Low linting. Superior absorbtion  Absorbs and retains oils, coolants, solvents, water and many types of other chemicals  Dark gray color hides dirt, so Low - linting Premium Universal Absorbent Pads stay on the job longer  100% me ltblown polypropylene covered with a fine fiber layer on both sides; won't rip, tear or fray even when saturated  Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout the material for faster, easier cleanup  Perforated material is easy to tear to size so you o nly use what you need  Low - linting Premium Universal Absorbent Pads are ideal for catching drips and soaking up spills  Flame - resistant material won't burn immediately like cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Non toxic, non reactive a nd fast acting Parameters of product Length (cm): 43 Width (cm): 48 Absorption (Liter/Unit): 86 ( for water - based liquids), 115 ( for oil - based liquids) Weight (kg): 7.2 Number of pads per unit: 100 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

35. ROL DEX 1 M E & 2 ME Economical Quality Heavyweight Oil Only Absorbent Roll s Economical Oil Only Absorbent Roll s Economical Oil Only Absorbent Rolls preferentially absorb oil, whilst repelling water. The Oil only absorbent rollen will remove oil fr om water and are used in internal and external situations where oil needs to be absorbed without saturating the absorbent with water. The Economical Oil Only Absorbent Rolls are made of 100% polypropylene and are perforated so that it can be adjusted for all kinds of applications. Applications: the Economical Oil Only Absorbent Rolls are ideal for use in factories, on lakes, rivers, harbours or at sea and will remain afloat even when saturated with oil.  100% meltblown polypropylene; will absorb up to 25 times its own weight  Absorbs and retains oils and oil - based liquids — including lubricants and fuels — without absorbing water  Floats to clean up spills on water  Bright white color makes absorbed oil easier to see; draws attention to machine leaks and clearly shows saturation level during spill response  Perforated material is easy to tear to size so you only use what you need  Economical Oil Only Absorbent Rolls are ideal for catching drips and soaking up spills  Flame - resistant material won't burn immediately li ke cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Non toxic, non reactive and fast acting Parameters of product Length (cm): 4400 Width (cm): 96 / 2x48 Absorption (Liter/Unit): 203 Weight (kg): 12, 2 Number of roll s per unit: 1 / 2 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

31. PADEX 100 U E P Premium Quality Heavyweight Universal Absorbent Pads Low-linting Premium Universal Absorbent Pads Low - linting Premium Universal Absorbent Pads absorb leaks and spills to keep floors dry and workers safe. The Low - linting Premium Unive rsal Absorbent Pads have a polypropylene core with a very durable black spunbond layer on one side . This procedure makes the Low - linting Premium Universal Absorbent Pads extremely low - linting and improves the absorption ability (wicking) and strength of th e material. The Low - linting Premium Universal Absorbent Pads are perforated so that it can be adjusted for all kinds of applications. This UEP quality of absorbents was designed for use in high traffic areas. The black cover protects it from foot traffic or other friction. In addition, this black layer hides the dirt due to its color. Applications: the Low - linting Premium Universal Absorbent Pads are ideal for use in factories, garages, laboratories or anywhere where chemicals need to be absorbed.  Low l inting. Superior absorbtion  Absorbs and retains oils, coolants, solvents, water and many types of other chemicals  Black color hides dirt, so Low - linting Premium Universal Absorbent Pads stay on the job longer  100% meltblown polypropylene covered with a bla ck spunbond layer on one side ; won't rip, tear or fray even when saturated  Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout the material for faster, easier cleanup  Perforated material is easy to tear to size so you only use what you need  Low - linting Prem ium Universal Absorbent Pads are ideal for catching drips and soaking up spills  Flame - resistant material won't burn immediately like cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Non toxic, non reactive and fast acting Parameters of product Length (cm): 4 3 Width (cm): 48 Absorption (Liter/Unit): 67 ( for water - based liquids), 90 ( for oil - based liquids) Weight (kg): 5.78 Number of pads per unit: 100 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

16. Bariboom 4M Oil only Absorbent Booms Oil only Booms Contain and absorb spills on water or land before they can spread. Oil - Only Absorbent Booms float for confining and soaking up oil spills on water but can also be used for land - based spills.  Rop e running along length of boom adds strength for deployment and retrieval  Strong metal attachment clips and allow to connect booms together for greater length  Contained absorbent makes cleanup quick and easy  Polypropylene filler is chemical - resistant and hydrophobic for containing and absorbing oil - based spills in a variety of environments; holds in liquid, even when fully saturated  Tough outer net resists snags and debris while remaining pliable  Absorbs and retains oils and oil - based liquids — including lub ricants and fuels — without absorbing water  Can be used on land but also floats to confine and soak up spills on water  Bright white color is easier to see in outdoor environments Parameters of product Length : 300 cm Diameter : 20 cm Absorption : 288 liter/unit Weight : 18 kg Pieces per unit : 4 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

15. Bariboom 4M S Oil only Absorbent Booms Oil only Booms Contain and absorb spills on water or land before they can spread. Oil - Only Absorbent Booms float for confining and soaking up oil spills on water but can also be used for land - based s pills.  Rope running along length of boom adds strength for deployment and retrieval  Strong metal attachment clips and allow to connect booms together for greater length  Contained absorbent makes cleanup quick and easy  Polypropylene filler is chemical - res istant and hydrophobic for containing and absorbing oil - based spills in a variety of environments; holds in liquid, even when fully saturated  Tough outer net resists snags and debris while remaining pliable  Absorbs and retains oils and oil - based liquids — in cluding lubricants and fuels — without absorbing water  Can be used on land but also floats to confine and soak up spills on water  Bright white color is easier to see in outdoor environments Parameters of product Length : 300 cm Diameter : 13 cm Absorption : 160 liter/unit Weight : 1 0 kg Pieces per unit : 4 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

36. ROLDEX 1 MP & 2 MP Premium Quality Heavyweight Oil Only Absorbent Rolls Low - linting Premium Oil Only Absorbent Rolls Low - linting Premium Oil Only Absorbent Rolls preferentially absorb oil, whilst repelling water. The Low - linting Premium Oil Only Absorbent Rolls will remove oil from water and are used in internal and external situations where oil needs to be absorbed with out saturating the absorbent with water. The Low - linting Premium Oil Only Absorbent Rolls have a polypropylene core with a fine fiber layer on both sides. This procedure makes the pads extremely low - linting and improves the absorption ability (wicking) an d strength of the material. The Low - linting Premium Oil Only Absorbent Rolls are perforated so that it can be adjusted for all kinds of applications. Applications: the Low - linting Premium Oil Only Absorbent Rolls are ideal for use in factories, on lakes, rivers, harbours or at sea and will remain afloat even when saturated with oil.  100% meltblown polypropylene covered with a fine fiber layer on both sides; won't rip, tear or fray even when saturated  Will absorb up to 25 times its own weight  Dimple patte rn speeds wicking of liquid throughout the material for faster, easier cleanup  Absorbs and retains oils and oil - based liquids — including lubricants and fuels — without absorbing water  Floats to clean up spills on water  Bright white color makes absorbed oil ea sier to see; draws attention to machine leaks and clearly shows saturation level during spill response  Perforated material is easy to tear to size so you only use what you need  Low - linting Premium Oil Only Absorbent Rolls are ideal for catching drips and s oaking up spills  Flame - resistant material won't burn immediately like cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Non toxic, non reactive and fast acting Parameters of product Length (cm): 4400 Width (cm): 96 / 2x48 Absorption (Liter/Unit): 2 37 Weight (kg): 14 , 8 Number of roll s per unit: 1 / 2 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

38. ROLDEX 1 UP & 2 UP Premium Quality Heavyweight Universal Absorbent Rolls Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls absorb leaks and spills to keep floors dry and workers safe. The Low - linting Premi um Universal Absorbent Rolls have a polypropylene core with a fine fiber layer on both sides. This procedure makes the Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls extremely low - linting and improves the absorption ability (wicking) and strength of the mat erial. The Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls are perforated so that it can be adjusted for all kinds of applications. Applications: the Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls are ideal for use in factories, garages, laboratories or any where where chemicals need to be absorbed.  Low linting. Superior absorbtion  Absorbs and retains oils, coolants, solvents, water and many types of other chemicals  Dark gray color hides dirt, so Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls stay on the job longer  100% meltblown polypropylene covered with a fine fiber layer on both sides; won't rip, tear or fray even when saturated  Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout the material for faster, easier cleanup  Perforated material is easy to tear to size so you only use what you need  Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls are ideal for catching drips and soaking up spills  Flame - resistant material won't burn immediately like cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Non toxic, non reactive and fast acting Parameters of product Length (cm): 4400 Width (cm): 96 / 2x48 Absorption (Liter/Unit): 237 liter ( for oil - based liquids), 178 liter ( for water - based liquids) Weight (kg): 14 , 8 Number of roll s per unit: 1 / 2 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

37. ROLDEX 1 UEP & 2 UEP Premium Quality Heavyweight Universal Absorbent Rolls Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls absorb leaks and spills to keep floors dry and workers safe. The Low - linting Pre mium Universal Absorbent Rolls have a polypropylene core with a very durable black spunbond layer on one side . This procedure makes the Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls extremely low - linting and improves the absorption ability (wicking) and st rength of the material. The Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls are perforated so that it can be adjusted for all kinds of applications. UEP quality absorbents was designed for use in high traffic areas. The black cover protects it from foot t raffic or other friction. In addition, this black layer hides the dirt due to its color. Applications: the Low - linting Premium Universal Absorbent Rolls are ideal for use in factories, garages, laboratories or anywhere where chemicals need to be absorbed.  Low linting. Superior absorbtion  Absorbs and retains oils, coolants, solvents, water and many types of other chemicals  Black color hides dirt, so Low - linting Premium Universal Absorbent Pads stay on the job longer  100% meltblown polypropylene covered wi th a black spunbond layer on one side ; won't rip, tear or fray even when saturated  Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout the material for faster, easier cleanup  Perforated material is easy to tear to size so you only use what you need  Low - lint ing Premium Universal Absorbent Rolls are ideal for catching drips and soaking up spills  Flame - resistant material won't burn immediately like cellulose; melts when exposed to high heat while on the job  Non toxic, non reactive and fast acting Parameters of product Length (cm): 4400 Width (cm): 96 / 2x48 Absorption (Liter/Unit): 190 liter ( for oil - based liquids), 142 liter ( for water - based liquids) Weight (kg): 1 1,8 Number of roll s per unit: 1 / 2 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

46. Yellow Spill Kit Box Makes it easier to collect waste! Yellow Spill Kit Box helps you keep waste safel y. Yellow Spill Kit Boxes are an efficient and elegant way of storing & transporting waste. They stack onto each other. T hus , they save considerable storage space. Boxes can be equipped with wheels. They are fork - liftable and shock resistant. Boxes can also be equipped by a hinged lock . Product Parameters Technical Data Dimensions Inside Outside Length (mm) 1120 1200 Width (mm) 720 800 Height (mm) 600 740 Volume (liter) 500 Tare Weight (kg) 32 Max. Load (kg) 700 Stack Load (kg) 4000 Quantity in Container 20 ft 40 ft 40 HC ( Units) 39 85 90 55 44 66 44 info@d-s.dk Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.