True

Paulson-International-im9-p6f-datasheet

ID: 1083
Visninger
125Totale visninger
0Medlemmer visninger
125Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. I M 9 - P 6 F S P E C I F I C A T I O N O R D E R D A T A A P P L I C A T I O N I m p a c t : C h i p p i n g , g r i n d i n g , m a c h i n i n g , m a s o n r y w o r k , r i v e t i n g , & s a n d i n g . C h e m i c al s p l a s h : A c i d & c h e m i c a l h a n d l i n g , d e g r e a s i n g , p l a t i n g . G l a r e . D E S C R I P T I O N F a c e s h i e l d f o r s e v e r e i n d u s t r i a l s e r v i c e . T h e u n i v e r s a l h o l e p a t t e r n f i t s a v a r i e t y o f m a n u f a c t u r e r s h e a d g e a r , c a p a n d h a t b r a c k e t s . C o l o r : C l e a r . P r o p i o n a t e M A T E R I A L 2 0 , 3 x 3 9 , 4 x 0 , 1 5 c m ( 8 ” x 1 5 , 5 ” x 0 . 0 6 ” ) W I N D O W S I Z E 2 2 7 g ( 8 o z ) W E I G H T C l e a r C O L O R A N S I Z 8 7 . 1 , E N 1 6 6 S T A N D A R D I M 9 - P 6 F P R O D U C T N A M E 2 1 0 7 0 0 0 P R O D U C T N U M B E R Product Data Sheet P A U L S O N I N T E R N A T I O N A L L T D . · M a x - H o l d e r - S t r . 2 3 · 6 0 4 3 7 F r a n k f u r t / M a i n G e r m a n y F o n : + 4 9 ( 6 9 ) 9 0 5 0 5 8 5 - 0 · F a x : + 4 9 ( 6 9 ) 9 0 5 0 5 8 5 - 2 0 · i n f o @ p a u l s o n - i n t e r n a t i o n a l . c o m · w w w . p a u l s o n - i n t e r n a t i o n a l . c o m E r r o r s a n d t e c h n i c a l c h a n g e s r e s e r v e d

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.