True
ID: 1009
Visninger
939 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
939 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

2. Sikkerhed sudstyr A/ S 192 Sikkerhed sudstyr A/ S Sikringsrum Art. 10003 Beskyttelserum Art. 10018 Masker Art. 10004 Redningsmateriel Art. 10002 Art. 10009 Skadestue Art. 10020 Art. 10010 Nødtelefon Art. 10019 1 st e Hjælp Art. 10007 Art. 10006 Art. 10106 Fo rb in dsk ass e Art. 10008 Brandalarm Art. 7002 CO 2 - alarm Art. 7015 Rø gle m Art. 7009 B ran ddø r Art. 7008 B ran ddø r hold den lu kk et Art. 7006 Stig e i går d Art. 7016 Sprinklerventil Art. 7010 Brandslanger Art. 7005 Bran dh ane Art. 7003 Stigrør Art. 7014 B randmateriel Art. 7001 P ulverslukker Art. 7034 Brandslang e Art. 7030 St ige Art. 7031 Ildslukker Art. 7032 Art. 7036 Art. 7035 V ed brand 112 RE D S LU K B E GRÆNS A LAR MÉR Art. 7033 Brandtæppe Art. 7004 BRANDDØR Skal lukkes efter arbejdets ophør Art. 7007 Art. 7013 Sikkerhedsudstyr Art. 10001 Art. 10090 Sikringsrum Art. 10013 Art. 10014 Henvisning Format 1/2 R3. 420x148 mm Format R4 297x210 mm Største læse afstand: 11m Alle skilte leveres i slagfast vinyl eller som selvklæbende folie. Nødstop Brand Format 1/2 R3. 420x148 mm Format R4 297x210 mm Største læse afstand: 11m Art. 10016 Beskyt- telsesrum Art. 10017 Art. 10011 Art. 10012 Art. 10015 Art. 7020 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Sikkerhedsskilte

1. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 191 55 44 66 44 Art. 6001 Adgang forbudt for uvedkommende Art. 6011 Må ikke sluttes Må ikke startes Art. 6012 Gasoplag Art. 6006 Art. 17-6074 Øjenvær n på bud t Hjelm på bud t Høreværn på bud t Faldsikring på bud t Art. 8003 Art. 8001 B eskyttelsesdrag t på bud t Art. 8015 Rygning tillad t Art. 8016 Art. 8004 Art. 8007 Handsker på bud t Hudbeskyttelse på bud t Art. 8006 Art. 8008 Åndedrætsværn Klasse: Værnefodtøj på bud t Antistatisk fod- tøj på bud t Skrids ik ke rt fo d- tøj p åbud t Ætsefast tø j på bud t Brandfast tøj på bud t Art. 8002 Art. 6003 Rygning og åben ild forbudt Art. 6005 Fodgængere forbudt Art. 6004 ikke drikkevand Art. 6009 Sluk ikke med vand Må ikke stoppes Må ikke bet jenes Art. 6007 Format C6, 160 mm ø Art. 6008 Format C6, 160 mm ø Art. 6013-IND Til sikring af glasdøre Selvklæbende Art. 6014-UD Til sikring af glasdøre Selvklæbende Art. 8005 Art. 8009 Art. 8010 Art. 8011 Art. 8012 Art. 8013 Påbud Format R4, Side 297x210 mm Største læse afstand: 11 m Forbud Format R4, Side 297x210 mm Største læse afstand: 11 m Alle skilte leveres i slagfast vinyl eller som selvklæbende folie. Laserst råle Art. 9010 G enteknologisk område Klasse: Art. 9023 Pas på der arbejdes i højden Art. 9002 Gi ft ige st of fe r Art. 9011 Radioaktivitet Art. 9012 Tr ykflasker fjer nes ved brand Art. 9009 Gi ft fa re ve d br an d NP K - gødni ng Art. 9003 Her skydes med boltepistol Art. 9004 Oplag af brandfarlig e væsker Art. 9007 Polyur ethan arbejde Ingen adgang for uvedkommende Art. 9001 Der svejses i rustfrit stål Art. 9031 Art. 9013 Eksplosionsfare Art. 9017 Kran i arbejde Art. 9014 Ætsefare Art. 9021 Laserstråle Art. 9022 Glat Art. 9019 Pas på Art. 9016 Farlig elektrisk spænding Art. 9015 Brandfare Art. 9018 Kørende transport Art. 9020 Giftfare Advarsel Format R4, Side 297x210 mm Største læse afstand: 11 m Specialskilte kan udføres Sv ejsnin g og te rm is k skærin g Art. 9060 Sv ejse - om rå de Art. 90 32 Far eklasse: Art. 902 4 Kl ippe - og klemningsfar e Art. 902 7 Art. 901 9 Art. 6002 Rygning forbudt Ansigtsvær n påbudt Art. 80 17 Støvmaske påbudt Husk ! At vaske hænder Art. 801 8 Art. 801 9 Overtræk på sko/ støvler påbudt Art. 80 20 Sikkerhedsskilte

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.