True

TDS VARMEX® V5439 Non-flammable

ID: 1057
Visninger
638 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
638 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

9.   V A R M E X ® V 5 4 3 9 N o n - f l a m m a b l e     8 + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

7.   V A R M E X ® V 5 4 3 9 N o n - f l a m m a b l e       6 + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

1.     V A R M E X ® V 5 4 3 9   N o n - f l a m m a b l e     - T e c h n i c a l D a t a s h e e t ( T D S )       # : ​ 2 5 - 0 2 - 2 0 1 9   V : ​ 5       + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

5.   V A R M E X ® V 5 4 3 9 N o n - f l a m m a b l e     S V E N S K / S W E D I S H f ö r k l a r i n g a r a v n o r m e r     E N I S O 1 1 6 1 1 : 2 0 1 5 ( e r s ä t t e r E N 4 7 0 ) B e k l ä d n a d f ö r a n v ä n d n i n g v i d s v e t s n i n g o c h l i k n a n d e p r o c e s s e r . S t a n d a r d e n s p e c i f i c e r a s i k l a s s 1 o g k l a s s 2 . E N 3 4 8 + A C : 1 9 9 4 F l y t a n d e m e t a l l d r o p p a r . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 ( e r s ä t t e r E N 5 3 2 ) F l a m m s p r i d n i n g . E N I S O 1 1 6 1 2 : 2 0 1 5 ( e r s ä t t e r E N 5 3 1 ) B e k l ä d n a d t i l l s k y d d m o t v ä r m e o c h e l d E N I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 ( e r s ä t t e r E N 3 6 6 ) S t r å l v ä r m e . ( T e s t m e t o d B ) E N 3 6 7 + A C : 1 9 9 4 V ä r m e g e n o m g å n g v i d f l a m m p å v e r k a n . E N I S O 9 1 8 5 : 2 0 0 7 ( e r s ä t t e r E N 3 7 3 ) S k v ä t t f r å n s m ä l t a l u m i n i u m / s m ä l t j ä r n . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 ( e r s ä t t e r E N 5 3 2 ) F l a m m s p r i d n i n g . E N I S O 1 4 1 1 6 : 2 0 0 8 ( e r s ä t t e r E N 5 3 3 ) M a t e r i a l m e d b e g r ä n s a d f l a m m s p r e d n i n g . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 F l a m m s p r i d n i n g . D S E N 6 1 4 8 2 - 1 - 2 : 2 0 0 7 ( e r s ä t t e r E N 5 0 3 5 4 ) L j u s b å g e t e s t .     4 + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

4.   V A R M E X ® V 5 4 3 9 N o n - f l a m m a b l e   E N G L I S H E X P L A N A T I O N O F T E S T M E T H O D S     E N I S O 1 1 6 1 1 : 2 0 1 5 ( R e p l a c e s E N 4 7 0 ) P r o t e c t i v e c l o t h i n g f o r u s e i n w e l d i n g a n d a l l i e d p r o c e s s e s . S t a n d a r d s p e c i f i e d i n C l a s s 1 a n d C l a s s 2 E N 3 4 8 + A C : 1 9 9 4 D r o p s o f m o l t e n m e t a l . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 ( R e p l a c e s E N 5 3 2 ) F l a m e S p r e a d . E N / I S O 1 1 6 1 2 : 2 0 1 5 ( R e p l a c e s E N 5 3 1 ) P r o t e c t i v e c l o t h i n g t o p r o t e c t a g a i n s t h e a t a n d f l a m e E N I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 ( R e p l a c e s E N 3 6 6 ) R a d i a t i o n H e a t . ( T e s t m e t h o d B ) E N 3 6 7 + A C : 1 9 9 4 H e a t t r a n s m i s s i o n E N I S O 9 1 8 5 : 2 0 0 7 ( R e p l a c e s E N 3 7 3 ) R e s i s t a n c e t o s p l a s h o f m o l t e n m e t a l E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 ( R e p l a c e s E N 5 3 2 ) F l a m e S p r e a d . E N I S O 1 4 1 1 6 : 2 0 0 8 ( R e p l a c e s E N 5 3 3 ) L i m i t e d f l a m e s p r e a d m a t e r i a l s . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 F l a m e S p r e a d . E N 6 1 4 8 2 - 1 - 2 : 2 0 0 7 ( R e p l a c e s E N 5 0 3 5 4 ) H a z a r d s o f a n e l e c t r i c a r c .     3 + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

6.   V A R M E X ® V 5 4 3 9 N o n - f l a m m a b l e     D A N S K / D A N I S H F o r k l a r i n g a f E U N o r m e r     E N I S O 1 1 6 1 1 : 2 0 1 5 ( e r s t a t t e r E N 4 7 0 ) B e k l æ d n i n g ​ t i l b r u g v e d s v e j s n i n g o g t i l s v a r e n d e p r o c e s s e r . S t a n d a r d e n s p e c i f i c e r e s i k l a s s e 1 o g k l a s s e 2 . E N 3 4 8 ​ + A C : 1 9 9 4 F l y d e n d e m e t a l d r å b e r . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 ( e r s t a t t e r E N 5 3 2 ) F l a m m e s p r e d n i n g . E N I S O 1 1 6 1 2 : 2 0 1 5 ( e r s t a t t e r E N 5 3 1 ) B e k l æ d n i n g ​ t i l b e s k y t t e l s e m o d v a r m e o g i l d E N I S O 6 9 4 2 : 2 0 0 2 ( e r s t a t t e r E N 3 6 6 ) S t r å l e v a r m e . ( T e s t m e t o d e B ) E N 3 6 7 ​ + A C : 1 9 9 4 V a r m e g e n n e m g a n g v e d f l a m m e p å v i r k n i n g . E N I S O 9 1 8 5 : 2 0 0 7 ( e r s t a t t e r E N 3 7 3 ) S m e l t e t a l u m i n i u m / s m e l t e t j e r n i s k v æ t . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 ( e r s t a t t e r E N 5 3 2 ) F l a m m e s p r e d n i n g . E N I S O 1 4 1 1 6 : 2 0 0 8 ( e r s t a t t e r E N 5 3 3 ) M a t e r i a l e r m e d b e g r æ n s e t f l a m m e s p r e d n i n g . E N I S O 1 5 0 2 5 : 2 0 1 6 F l a m m e s p r e d n i n g . D S E N 6 1 4 8 2 - 1 - 2 : 2 0 0 7 ( e r s t a t t e r E N 5 0 3 5 4 ) L y s b u e t e s t .     5 + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

3.   V A R M E X ® V 5 4 3 9 N o n - f l a m m a b l e   S P E C I F I C A T I O N S F A B R I C D E S C R I P T I O N :   O x i d i s e d P a n / A r a m i d F i b r e s   W o v e n T w i l l F a b r i c w i t h P r o t e c t i v e C o a t i n g a n d a n t i - s t a t i c p r o p e r t i e s ,   F a c e L a m i n a t e d t o a N o n - W o v e n F e l t B a c k P 4 9   F A B R I C W I D T H :   1 4 5 c m M i n i m u m   F A B R I C W E I G H T :   9 8 0 g / m ​ 2 ​ M i n i m u m   R E S I S T A N C E T O F L A M E   A N D H E A T O F W O V E N   T W I L L F A C E :   B S E N 4 0 7 : I S O 6 9 4 2 R a d i a n t H e a t L e v e l 1   I S O 1 1 6 1 1 : 1 5 0 2 5 L i m i t e d F l a m e S p r e a d P a s s   I S O 1 1 6 1 1 : E N 3 4 8 M o l t e n M e t a l D r o p P a s s > 4 0 D r o p s   I S O 1 1 6 1 2 : 6 9 4 2 R a d i a n t H e a t L e v e l C 2   I S O 1 1 6 1 2 : E N 3 6 7 C o n v e c t i v e H e a t L e v e l B 4     I S O 1 1 6 1 2 : I S O 9 1 8 5 M o l t e n I r o n L e v e l E 3   I S O 1 1 6 1 2 : I S O 9 1 8 5 M o l t e n A l u m i n i u m S p l a s h L e v e l D 3   I S O 1 1 6 1 2 : I S O 1 5 0 2 5 L i m i t e d F l a m e S p r e a d P a s s A   I S O 1 4 1 1 6 : I S O 1 5 0 2 5 L i m i t e d F l a m e S p r e a d I n d e x 3 F A R / J A R   2 5 8 5 3 a A p p . F . P a r t 1 ( A ) 1 ( i i ) C S - 2 5 A p p F P a r t 1   R E S I S T A N C E T O F L A M E   A N D H E A T O F N O N   W O V E N F E L T B A C K :   C o n v e c t i v e H e a t L e v e l B 4 M o l t e n I r o n L e v e l E 3   S U R F A C E R E S I S T I V I T Y   B S E N 1 1 4 9 - 5 : B S E N 1 1 4 9 - 1   T E N S I L E S T R E N G T H :   W A R P – 1 3 0 0 N W E F T – 8 5 0 N   T E A R S T R E N G T H :   I S O 1 1 6 1 2 : I S O 1 3 9 3 7 - 2 W A R P – 9 5 N   W E F T – 9 0 N   A B R A S I O N R E S I S T A N C E :   B S E N I S O 1 2 9 4 7 – M a r t i n d a l e t e s t . F a c e : 6 0 , 0 0 0 r u b s t o e n d p o i n t .         2 + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

2.   V A R M E X ® V 5 4 3 9 N o n - f l a m m a b l e   S U M M A R Y O F R E S U L T S   P e r f o r m a n c e S t a n d a r d : E N I S O 1 1 6 1 1 : 2 0 1 5   a ) C l a u s e 6 . 6 D i m e n s i o n a l C h a n g e   b ) C l a u s e 6 . 7 . 2 F l a m e s p r e a d – F a c e i g n i t i o n ( A 1 )   C l e a n s i n g P r e - t r e a t m e n t : P r i o r t o C l a u s e 6 . 6 , f i v e w a s h / d r y c y c l e s a c c o r d i n g t o I S O 6 3 3 0 : 2 0 1 2     P r o c e d u r e 4 N ( 4 0 ° C ) w i t h t u m b l e d r y i n g ( P r o c e d u r e F ) ( m a x . 6 0 ° C o u t l e t     t e m p e r a t u r e ) . C l a u s e 6 . 7 . 2 w a s p e r f o r m e d i n t h e “ a s r e c e i v e d ” c o n d i t i o n     o n l y .     P R O P E R T Y   T E S T   M E T H O D   E N I S O 1 1 6 1 1   R E Q U I R E M E N T S   R E S U L T S O B T A I N E D   P A S S / F A I L   O R L E V E L   6 . 6   D i m e n s i o n a l   c h a n g e   I S O 5 0 7 7 :   2 0 0 7   K n i t t e d f a b r i c s :   C l a s s 1 : ≤ ± 5 %   C l a s s 2 : ≤ ± 5 %   W a r p W e f t   - 3 . 5 % - 3 . 6 %       P A S S   6 . 7 . 2   L i m i t e d F l a m e   s p r e a d   – F a c e i g n i t i o n   ( c o d e l e t t e r A 1 )   I S O 1 5 0 2 5 :   2 0 1 6   P r o c e d u r e A   C l a s s 1 a n d C l a s s 2 : N o   f l a m i n g t o e d g e N o h o l e   f o r m a t i o n N o f l a m i n g o r   m o l t e n d e b r i s A f t e r g l o w   t i m e ≤ 2 s   A f t e r f l a m e t i m e ≤ 2 s   N o f l a m i n g t o e d g e   N o h o l e f o r m a t i o n     N o f l a m i n g o r m o l t e n   d e b r i s   N o a f t e r g l o w   N o a f t e r f l a m e           P A S S A 1   C l a s s 1 & 2   A n e s t i m a t i o n o f u n c e r t a i n t y o f m e a s u r e m e n t h a s b e e n t a k e n i n t o a c c o u n t w h e n m a k i n g a j u d g e m e n t t o a n y p a s s / f a i l c r i t e r i a .   R e f e r t o A p p e n d i x A f o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n .         1 + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

8.   V A R M E X ® V 5 4 3 9 N o n - f l a m m a b l e   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 V 5 4 / V 5 4 3 9   G B   D   F   I   D K   L a u n d e r i n g I n s t r u c t i o n s   ☺ M a x . w a s h i n g t e m p e r a t u r e   4 0 ​ o ​ C   ☺ D o n o t b l e a c h   ☺ I r o n i n g a t m a x . 1 1 0 ​ o ​ C   ☺ D r y - c l e a n   ☺ T u m b l e - d r y a t m a x .   6 0 ​ o ​ C   W a s c h i n s t r u k t i o n e n   ☺ M a x . W a s c h t e m p e r a t u r 4 0 ​ o ​ C   ☺ D a r f n i c h t g e b l e i c h t w e r d e n   ☺ D a r f b i s m a x . 1 1 0 ​ o ​ C g e b ü g e l t   w e r d e n   ☺ K a n n c h e m i s c h g e r e i n i g t w e r d e n   ☺ K a n n i m W ä s c h e t r o c k n e r   g e t r o c k n e t w e r d e n ( 6 0 ​ o ​ C )   D i r e c t i v e s D e B l a n c h i s s a g e   ☺ N e p a s l a v e r à p l u s d e 4 0 ​ o ​ C   ☺ N e p a s j a v e l l i s e r   ☺ N e p a s r e p a s s e r à p l u s d e 1 1 0 ​ o ​ C   ☺ N e t t o y a g e à s e c   ☺ N e p a s s é c h a g e p a r c u l b u t a g e à   p l u s d e 6 0 ​ o ​ C   I s t r u z i o n i P e r I l L a v a g g i o   ☺ T e m p e r a t u r a d i l a v a g g i o m a x   4 0 ​ o ​ C   ☺ N o n c a n d e g g i a r e   ☺ S t i r a r e a m a x 1 1 0 ​ o ​ C   ☺ L a v a r e c h i m i c a m e n t e   ☺ A s c i u g a r e i n a s c i u g a t r i c e a m a x   6 0 ​ o ​ C   V a s k e i n s t r u k t i o n e r   ☺ M a x . v a s k e t e m p e r a t u r 4 0 ​ o ​ C   ☺ M å i k k e b l e g e s   ☺ M å s t r y g e s v e d m a x . 1 1 0 ​ o ​ C   ☺ K e m i s k r e n s n i n g   ☺ T u m b l e r t ø r r r i n g v e d m a x . 6 0 ​ o ​ C   U s e r I n s p e c t i o n O f T h e   P r o d u c t   A l w a y s i n s p e c t t h e p r o d u c t p r i o r t o r e p e a t e d u s e t o e n s u r e t h a t   o r i g i n a l f e a t u r e s a r e i n t a c t a n d t h a t h e p r o d u c t i s f r e e o f i n f l a m m a b l e   c o n t a m i n a n t s s u c h a s o i l r e s i d u e .   B e n u t z e r i n s p e k t i o n d e s p r o d u k t e s   K o n t r o l l i e r e n S i e d a s P r o d u k t v o r   e r n e u t e r B e n u t z u n g s t e t s d a r a u f ,   o b d i e u r s p r ü n g l i c h e n   E i g e n s c h a f t e n i n t a k t s i n d u n d o b   e s f r e i v o n V e r u n r e i n i g u n g d u r c h   b r e n n b a r e S t o f f e w i e z . B .   Ö l r e s t e i s t .   I n s p e c t i o n D u P r o d u i t P a r   L ’ u t i l i s a t e u r   I n s p e c t e r t o u j o u r s l e p r o d u i t a v a n t   d e l ' u t i l i s e r à p l u s i e u r s r e p r i s e s   p o u r v o u s a s s u r e r q u e s e s   p r o p r i é t é s i n i t i a l e s s o n t i n t a c t e s e t   q u ' i l e s t e x e m p t d e c o n t a m i n a n t s   i n f l a m m a b l e s c o m m e d e s r é s i d u s   d ' h u i l e .   I s p e z i o n e D e l P r o d o t t o D a P a r t e   D e l l ’ u t e n t e   C o n t r o l l a r e s e m p r e i l p r o d o t t o   p r i m a d e l l ’ u s o r i p e t u t o p e r   a s s i c u r a r e c h e l e c a r a t t e r i s t i c h e   o r i g i n a r i e s i a n o i n t a t t e e c h e i l   p r o d o t t o s i a e s e n t e d a i n q u i n -   a m e n t o d i s o s t a n z e i n f i a m m a b i l i   q u a l i a d e s e m p i o r e s i d u i d i o l i o .   B r u g e r - i n s p e k t i o n A f P r o d u k t e t   C h e c k a l t i d p r o d u k t e t f ø r g e n t a g e n b r u g   f o r a t o p r i n d e l i g e f e a t u r e s e r i n d t a k t e   s a m t a t p r o d u k t e t e r f r i f o r f o r u r e n i n g a f   b r a n d b a r e s t o f f e r , s o m f . e k s . o l i e r e s t e r   I n s t r u c t i o n s F o r U s e ( O f / O n )   F o r p r o d u c t s r e q u i r i n g c l o s i n g ( e . g j a c k e t s ) o r a t t a c h i n g ( e . g . h e l m e t   a c c e s s o r i e s ) , t h e u s e r m u s t e n s u r e t h a t t h e V e l c r o c l o s e s t i g h t l y   e v e r y w h e r e f o r o p t i m u m   p r o t e c t i o n .   B e n u t z u n g s a n l e i t u n g ( V o n / A n )   B e i P r o d u k t e n , d i e w i e z . B . J a c k e n   g e s c h l o s s e n w e r d e n o d e r w i e z . B .   H e l m z u b e h ö r b e f e s t i g t w e r d e n   m ü s s e n , m u s s s i c h d e r B e n u t z e r   v e r g e w i s s e r n , d a s s d e r   K l e t t v e r s c h l u s s f ü r o p t i m a l e n   S c h u t z ü b e r a l l d i c h t s c h l i e ß t .   D i r e c t i v e s D ’ u t i l i s a t i o n ( D e / S u r )   D a n s l e c a s d e v ê t e m e n t s q u i   d o i v e n t ê t r e r e t e n u s p a r d u v e l c r o   ( c o m m e l e s v e s t e s o u l e s   a c c e s s o i r e s p o u r l e s c a s q u e s ) ,   l ' u t i l i s a t e u r d o i t s ' a s s u r e r q u e l e s   f e r m e t u r e s v e l c r o s o n t f e r m e -   m e n t a t t a c h é e s p o u r u n e p r o -   c u r e r u n e p r o t e c t i o n o p t i m a l e .   I s t r u z i o n i P e r L ’ u s o   P e r i p r o d o t t i c h e r i c h i e d o n o   c h i u s u r a ( a d e s e m p i o g i a c c h e ) o   f i s s a g g i o ( a d e s e m p i o a c c e s s o r i   p e r c a s c h i ) l ’ u t e n t e d e v e   a s s i c u r a r s i c h e l a c h i u s u r a d i   v e l c r o a d e r i s c a b e n e d a p p e r t u t t o   p e r u n a p r o t e z i o n e o t t i m a l e   V e j l e d n i n g i a n v e n d e l s e ( a f / p å )   F o r p r o d u k t e r , s o m k r æ v e r l u k n i n g ( f . e k s .   j a k k e r ) e l l e r v e d h æ f t n i n g ( f . e k s . h j e l m -   t i l b e h ø r ) s k a l b r u g e r e n s i k r e s i g , a t v e l c r o -   l u k n i n g e n s l u t t e r t æ t o v e r a l t f o r o p t i m a l   b e s k y t t e l s e   P o s s i b l e R a n g e s O f a p p l i c a t i o n   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 ( V 5 4 ) m a y b e   u s e d a s p r o t e c t i v e c l o t h i n g   ( j a c k e t s , h o o d s , s l e e v e s , e t c . ) i n   w o r k i n g c o n d i t i o n s , w h e r e y o u   m i g h t b e e x p o s e d t o h e a t i m p a c t   i n t h e f o r m o f s p a r k s , g l o w s ,   m e l t e d m e t a l a n d t h e l i k e , c f . t h e   E N t e s t s .   M ö g l i c h e A n w e n d u n g s g e b i e t e   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 ( V 5 4 ) k a n n a l s   S c h u t z k l e i d u n g ( J a c k e n , H a u b e n ,   Ä r m e l e t c . ) i n A r b e i t s s i t u a t i o n e n   v e r w e n d e t w e r d e n , w o m a n i n F o r m   v o n F u n k e n , G l u t , g e s c h m o l z e n e m   M e t a l l u . ä . H i t z e e i n w i r k u n g e n   a u s g e s e t z t w e r d e n k a n n . V g l .   E N - T e s t s .   G a m m e s D ’ u t i l i s a t i o n s P o s s i b l e s   L e s v ê t e m e n t s V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 ( V 5 4 )   p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s c o m m e t e n u e   d e p r o t e c t i o n ( v e s t e s , c a g o u l e s ,   m a n c h e s , e t c . ) d a n s d e s c o n d i t i o n s   d e t r a v a i l e x t r ê m e s i m p l i q u a n t u n e   e x p o s i t i o n à l a c h a l e u r s o u s f o r m e d e   f l a m m e s , d ' i n c a n d e s c e n c e s , d e m é t a l   f o n d u e t a u t r e s s i t u a t i o n s s e m b l a b l e s   ( s e r e p o r t e r a u x e s s a i s N E ) .   P o s s i b i l i A p p l i c a z i o n i   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 ( V 5 4 ) p u ò e s s e r e   u t i l i z z a t o c o m e i n d u m e n t o d i   p r o t e z i o n e ( g i a c c h e , c a p p u c c i ,   m a n i c h e , e c c . ) i n s i t u a z i o n i d i l a v o r o   c o n e s p o s i z i o n e a t e m p e r a t u r e   e l e v a t e s o t t o f o r m a d i s c i n t i l l e , b r a c i , m e t a l l o f u s o e s i m i l e , v e d e r e i t e s t E N M u l i g e a n v e n d e l s e o m r å d e r   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 ( V 5 4 ) k a n a n v e n d e s s o m   b e s k y t t e l s e s b e k l æ d n i n g ( j a k k e r , h æ t t e r ,   æ r m e r e t c . ) i a r b e j d s s i t u a t i o n e r , h v o r m a n   k a n b l i v e u d s a t f o r v a r m e p å v i r k n i n g e r i   f o r m a f g n i s t e r , g l ø d e r , s m e l t e t m e t a l   o . l i g n . , - j f . E N - t e s t e n e   L i m i t a t i o n s O f A p p l i c a t i o n   L o n g - t e r m e x p o s u r e t o o p e n f i r e ,   l i q u i d m e t a l o r o t h e r k i n d s o f   e x t r e m e t e m p e r a t u r e s – a p a r t   f r o m t h e t e s t r e s u l t s m e n t i o n e d –   m a y r e s u l t i n t h e m a t e r i a l   d i s i n t e g r a t i n g .   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 w i l l n o t b u r n o r   i n f l a m e .   A n w e n d u n g s e i n s c h r ä n k u n g e n   L a n g d a u e r n d e E i n w i r k u n g e n v o n   o f f e n e m F e u e r , f l ü s s i g e m M e t a l l   o d e r a n d e r e n F o r m e n v o n   e x t r e m e n T e m p e r a t u r e n ü b e r d i e   g e n a n n t e n T e s t e r g e b n i s s e h i n a u s   k ö n n e n Z e r s e t z u n g d e s M a t e r i a l s   z u r F o l g e h a b e n . V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0   k a n n j e d o c h n i e b r e n n e n o d e r   a u f f l a m m e n .   L i m i t e s D ’ u t i l i s a t i o n   U n e e x p o s i t i o n à l o n g t e r m e a u f e u   n u , à d e s m é t a u x l i q u i d e s o u à   d ' a u t r e s f o r m e s d e t e m p é -   r a t u r e s e x t r ê m e s - à p a r t c e l l e s   é n u m é r é e s d a n s l e s r é s u l t a t s d e s   e s s a i s - p e u t c a u s e r l a   d é s i n t é g r a t i o n d u m a t é r i a u . L e   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 n e b r û l e r a p a s e t   n e s ' e n f l a m m e r a p a s .   L i m i t i D i U s o   L ' e s p o s i z i o n e p r o l u n g a t a a f i a m m e   l i b e r e o a d a l t r e f o r m e d i   t e m p e r a t u r e e s t r e m e - o l t r e a i   r i s u l t a t i d i t e s t m e n z i o n a t i – p u ò   c a u s a r e d e c o m p o s i z i o n e d e l   m a t e r i a l e . V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 n o n p u ò   i n o g n i c a s o m a i b r u c i a r e o   p r e n d e r e f u o c o .   B e g r æ n s n i n g i a n v e n d e l s e   L a n g v a r i g p å v i r k n i n g a f å b e n i l d , f l y d e n d e   m e t a l e l l e r a n d r e f o r m e r f o r e k s t r e m e   t e m p e r a t u r e r – u d o v e r d e n æ v n t e   t e s t - r e s u l t a t e r - k a n m e d f ø r e n e d b r y d n i n g   a f m a t e r i a l e t . V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 k a n d o g   a l d r i g b r æ n d e e l l e r f l a m m e o p   S t o r a g e A n d M a i n t a n a n c e   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 p r o d u c t s c a n b e   i n c l u d e d i n t h e c u s t o m a r y s t o r a g e p r o c e d u r e   A u f b e w a h r u n g U n d P f l e g e   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 - P r o d u k t e s i n d f ü r   d i e n o r m a l e n A u f b e w a h r u n g s -   v o r r i c h t u n g e n g e e i g n e t .   E n t r e p o s a g e E t E n t r e t i e n   L e s p r o d u i t s V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0   p e u v e n t ê t r e e n t r e p o s é s d e m a n i è r e   h a b i t u e l l e .   C o n s e r v a z i o n e e m a n u t e n z i o n e   I p r o d o t t i V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 p o s s o n o   e s s e r e c o n s e r v a t i n o r m a l m e n t e .   O p b e v a r i n g & v e d l i g e h o l d   V A R M E X ​ ® ​ 2 0 0 0 p r o d u k t e r k a n i n d g å i d e n   s æ d v a n l i g e o p b e v a r i n g s r u t i n e   W a r n i n g s ( P r o b l e m s W h i c h   M a y A r i s e )   T h e t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n , d a t a   a n d s p e c i f i c a t i o n s o n V A R M E X ​ ®   o f f e r e d t o o u r c u s t o m e r s –   v e r b a l l y a s w e l l a s i n w r i t i n g – a r e   e x a m p l e s o f p o s s i b l e r a n g e s o f   a p p l i c a t i o n / c o n d i t i o n s a n d a r e t o   b e c o n s i d e r e d e n t i r e l y a s   g u i d e l i n e s f o r o w n t e s t s . D u e t o   t h e n u m e r o u s c o m b i n a t i o n   p o s s i b i l i t i e s w i t h i n i n d u s t r i a l w o r k , i t i s t h e s o l e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e   i n d i v i d u a l c u s t o m e r / u s e r t o   e n s u r e t h a t t h e p r o d u c t i n   q u e s t i o n i s a p p l i c a b l e i n a n y   g i v e n j o b s i t u a t i o n .   W a r n u n g e n ( M ö g l i c h e P r o b l e m e )   D i e t e c h n i s c h e n I n f o r m a t i o n e n ,   D a t e n u n d S p e z i f i k a t i o n e n ü b e r   V A R M E X ​ ® ​ , d i e w i r u n s e r e n K u n d e n   m ü n d l i c h w i e s c h r i f t l i c h a n b i e t e n ,   s i n d B e i s p i e l e f ü r m ö g l i c h e   A n w e n d u n g s b e r e i c h e / S i t u a t i o n e n   u n d a u s s c h l i e ß l i c h a l s R i c h t l i n i e n   f ü r e i g e n e T e s t s z u b e t r a c h t e n .   A u f g r u n d d e r z a h l r e i c h e n   K o m b i n a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n b e i   i n d u s t r i e l l e n A r b e i t e n l i e g t e s i n   d e r V e r a n t w o r t u n g d e s e i n z e l n e n   K u n d e n / B e n u t z e r s , s i c h z u   v e r g e w i s s e r n , d a s s d a s j e w e i l i g e   P r o d u k t i n e i n e r b e s t i m m t e n   A u f g a b e n s i t u a t i o n v e r w e n d b a r i s t .   A v e r t i s s e m e n t s ( P r o b l é m e s   P o u v a n t S u r v e n i r )   L e s r e n s e i g n e m e n t s t e c h n i q u e s , l e s   d o n n é e s e t l e s s p é c i f i c a t i o n s s u r l e s   p r o d u i t s V A R M E X ​ ® ​ f o u r n i s a u x c l i e n t s   - d e m a n i è r e v e r b a l e o u é c r i t e - s o n t   d e s e x e m p l e s d ' u n é v e n t a i l   d ' u t i l i s a t i o n s o u d e c o n d i t i o n s   e n v i s a g e a b l e s e t n e s e r v e n t q u ' à   g u i d e r l ' u t i l i s a t e u r d a n s s e s p r o p r e s   e s s a i s . C o m p t e t e n u q u e l e p r o d u i t   p e u t s e r v i r à d e m u l t i p l e s u s a g e s ,   l ' u t i l i s a t e u r o u l e c l i e n t i n d i v i d u e l e s t   e n t i è r e m e n t r e s p o n s a b l e d e   s ' a s s u r e r q u e l e p r o d u i t c o n c e r n é   c o n v i e n t à l ' u t i l i s a t i o n p r é v u e .   A v v e r t e n z e ( P o s s i b i l i P r o b l e m i )   L e i n f o r m a z i o n i , i d a t i e l e   s p e c i f i c h e t e c n i c h e c h e V A R M E X ​ ®   o f f r e a i s u o i c l i e n t i – a v o c e o i n   f o r m a s c r i t t a – s o n o e s e m p i d e l l e   p o s s i b i l i a p p l i c a z i o n i / s i t u a z i o n i e   d e v o n o e s c l u s i v a m e n t e e s s e r e   c o n s i d e r a t i q u a l i l i n e e d i g u i d a p e r   i p r o p r i t e s t . P e r v i a d e l l e i n f i n i t e   p o s s i b i l i t à d i c o m b i n a z i o n e n e l   s e t t o r e d e l l a v o r o i n d u s t r i a l e   s p e t t a a l s i n g o l o c l i e n t e / u t e n t e   a s s i c u r a r e c h e i l d e t e r m i n a t o   p r o d o t t o s i a a p p l i c a b i l e i n u n a   d e t e r m i n a t a s i t u a z i o n e d i l a v o r o .   A d v a r s l e r ( m u l i g e p r o b l e m e r )   D e t e k n i s k e i n f o r m a t i o n e r , d a t a o g   s p e c i f i k a t i o n e r o m V A R M E X ​ ® ​ v i t i l b y d e r   v o r e k u n d e r – m u n d t l i g t s å v e l s o m   s k r i f t l i g t - e r e k s e m p l e r p å m u l i g e   a n v e n d e l s e s o m r å d e r / s i t u a t i o n e r o g s k a l   u d e l u k k e n d e b e t r a g t e s s o m g u i d e l i n e s   f o r e g n e t e s t s . P å g r u n d a f d e u t a l l i g e   k o m b i n a t i o n s m u l i g h e d e r i n d e n f o r   i n d u s t r i a r b e j d e e r d e t d e n e n k e l t e   k u n d e / b r u g e r s e g e t a n s v a r a t s i k r e s i g , a t   d e t g i v n e p r o d u k t e r a n v e n d e l i g t i e n   g i v e n j o b - s i t u a t i o n .       7 + ( 4 5 ) 5 5 4 4 6 6 4 4 w w w . v a r m e x . e u v a r m e x @ d - s . d k  

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.