True

VARMEX® flyer duplex

ID: 999
Visninger
114Totale visninger
0Medlemmer visninger
114Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

2. e u r o q u i P P E a b T e g e l m ä s t a r e g a t a n 2 B , Ä N G E L H O L M , S w e d e n i n f o @ e u r o q u i p p e . c o m + 4 6 ( 0 ) 4 3 1 1 4 4 3 2 B r a n d s ä k e r t e x ধ l . I s o l e r a r m o t s t a r k v ä r m e , g l ö d o c h g n i s t o r . T å l u p p ধ l l 2 0 0 0 ° C . E ħ m j u k t , l ä ħ o c h fl e x i b e l t m a t e r i a l s o m “ a n d a s ” . V ä l ä g n a t s o m fl a m m h ä m m a n d e u n d e r b e k l ä d n a d V A R M E X ® b e l a g t m e d a l u m i n - i u m r e fl e k t e r a r s t r å l v ä r m e . L ä m p a r s i g v ä l i n o m i n d u s t r i e r d ä r m a n ä r u t s a ħ f ö r s t a r k s t r å l v ä r m e , s o m t . e x . i g j u t e r i - E n k r a đ i g a r e v ä v n i n g g e r e n f ö r b ä ħ r a d k o m f o r t , v ä r m e i s o l - e r i n g , fl a m m r e s i s t e n s s a m ধ - d i g t m e d g o d k ö l d i s o l e r a n d e e ff e k t . N e j . V A R M E X ® k a n m o t s t å e n d i r e k t k o n c e n t r e r a d v ä r m e p å v e r k a n p å u p p ধ l l 2 0 0 0 ° C u t a n a ħ a n t ä n d a s , b r i n n a e l l e r s m ä l t a . J a . V A R M E X ® b r a n d h ä m m a n d e o c h b r a n d f a s t t e x ধ l e r b j u d e r d e t o p ধ m a l a s k y d d e t m o t e l d , v ä r m e , s m ä l t m e t a l l o c h g n i s t o r , s a m ধ d i g t s o m d e t ä r m j u k t , b e h a g l i g t m o t h u d e n , l ä ħ o c h “ a n d a s ” - m y c k e t l i k t b o m u l l . K a n V A R M E X ® 2 0 0 0 b r i n n a e l l e r a n t ä n d a s ? Ä r V A R M E X ® b e k v ä m t ? S M Ä L T M E T A L L M e d f ö r m å g a n a ħ a v v i s a s m ä l t m e t a l l o c h i n t e s m ä l t a , a n t ä n d a s e l l e r b r ä n n a s , ä r V A R M E X ® t e x ধ l e n d e t e n d a s k y d d e t m o t s m ä l t m e t a l l . L J U S B Å G E S V E T S N I N G V A R M E X ® t e x ধ l e n a n v ä n d s i s v e t s b e k l ä d - n a d v i d l j u s b å g e s v e t s n i n g , f ö r a ħ d e t g e r a n v ä n d a r e n s k y d d m o t d e r i s k e r l j u s b å g a r o c h e l e k t r i s k a u r l a d d n i n g a r , s o m l j u s b å g e s - v e t s n i n g m e d f ö r . E L D V A R M E X ® B r a n d s ä k e r b e k l ä d n a d o c h m a t e r i a l ä r a v g ö r a n d e f ö r d e n s ä r s k i l d a k o n - t a k t e n m e d e l d / b r a n d o c h k a n b e t y d a s k i l l - n a d e n m e l l a n l i v o c h d ö d .

1. L i k n a n d e fi b r e r h a r s e n a r e u t v e c k l a t s ধ l l k o m p o s i t - p l a s t , s o m a n v ä n d s i F o r m e l 1 r a c e r b i l a r , f ä r g e r o c h s k i d o r . “ T e k n i s k a l ö s n i n g a r f ö r e x t r e m a m i l j ö e r ” V A R M E X ® ä r e n b r a n d h ä m m a n d e t e k n i s k t e x ধ l , s o m s k y d d a r m o t m e t a l l - d r o p p a r , e l d , g l ö d , g n i s t o r o c h s t r å l v ä r m e . D e t i d e a l a s k y d d e t a v p e r s o n e r , m a s k i n e r , p r o d u k t e r o c h k o s t b a r u t r u s t n i n g . “ f å e n s k r ä d d a r s y d d l ö s n i n g ” e u r o q u i P P E a b T e g e l m ä s t a r e g a t a n 2 B , Ä N G E L H O L M , S w e d e n i n f o @ e u r o q u i p p e . c o m + 4 6 ( 0 ) 4 3 1 1 4 4 3 2 U d v e c k l a t f ö r a ħ g e d e t o p ধ m a l a s k y d d e t v i d o l i k a a r b e t s s i t u a ধ o n e r . O p ধ m a l t b r a n d s ä k r a s k y d d V A R M E X ® ä r s y n o n y m t m e d b r ä n d a fi b r e r . U p p f y l l e r e n l å n g r a d E u r o p e i s k a N o r m e r s a m t B o e i n g o c h A i r b u s n o r m e r . P r o d u k t e r s o m i s o l e r a r o c h s k y d d a r m o t m e t a l l - d r o p p a r , e l d , g l ö d , g n i s t o r o c h s t r å l v ä r m e . Ä r k o m f o r t a b e l t a ħ a r b e t a m e d , d å m a t e r i - a l e t ä r m j u k t o c h s m i d i g t s a m t a n ধ s t a ধ s k t o c h “ a n d a s ” . Ä r u t v e c k l a t f ö r a ħ u n d e r - l ä ħ a a r b e t s d a g e n , g e n o m a ħ v a r a e n p r o d u k t m e d l ä ħ v i k t . V i h a r p r o d u k t e r ä n d a n e r ধ l l 3 0 0 g . I n g a ধ l l s a t s m a t e r i a l e l l e r b e l ä g g n i n g a r . K o m m e r a v n a t u r m a t e r i a l o c h f ö r s v i n - n e r d ä r f ö r i n a t u r e n ( m y c k e t m i l j ö v ä n l i g t ) . K u n d s e r v i c e T e l + 4 6 ( 0 ) 4 3 1 1 4 4 3 2 K o n t a k t a e n s p e c i a l i s t f ö r i c k e - b i n - d a n d e r å d g i v n i n g o c h b e d ö m n i n g .

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.