True

Høreværn - hvordan vælger jeg det rigtige?

Alt om høreværn, hvilke typer der findes og hvad de bruges til

Om brug af høreværn

Høreværn skal være til rådighed så snart støjniveauet overstiger 80 dB(A), hvilket ca. svarer til blot ringetonen fra en mobiltelefon, en opvaskemaskine eller en gennemsnitlig fabrik. Over 85 dB(A) er passende høreværn påbudt!

Overvejelser ved høreværn

Vælg altid høreværn med tilstrækkelig støjreduktion. Fokuser derefter på komforten, for hvis ikke høreværnene er behagelige bliver de formentlig sjældent brugt! 

Undervurder heller ikke designet, du kan vælge et høreværn der matcher din personlighed. 

Udvalget af høreværn er stort, så der er ingen grund til at gå på kompromis. Brug høreværn så længe du er udsat for støj - også ved kortvarigt arbejde. Det er "typisk" ved det kortvarige rutinearbejde at man er tilbøjelig til at smide høreværnet - og så følger skaderne. 

Høreværnets SNR viser hvor meget niveauet af omgivende støj nedsættes fra en given kilde i decibel (dB).

Se vores store sortiment af Høreværn her

Tusindvis af produkter til beskyttelse af hørelsen

Trin 1. Måling af støjniveauet

Retningslinjer

Arbejdstilsynet har fastsat retningslinjer for brug af høreværn. Herunder bl.a. følgende: 

"Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed for medarbejderne, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), eller hvis spidsværdierne overstiger 135(C)" 

"Arbejdsgiveren skal sørge for at medarbejdere skal anvende høreværn, hvis støjbelastningen når 85 dB(A)."

Måleudstyr

Der er forskellige måder at måle støjniveauet på. 

Du kender måske allerede støjniveauet, du kan også få udført en detaljeret støjmåling eller du kan benytte vores støjmålingsudstyr. 

Støjindikatoren her til højre, er unik og smart, da den er lille, let og transportabel. LED-indikatoren giver dig real-tids informationer om lydniveauet. 

Anbring ganske enkelt måleren ved den ansattes arbejdsplads, eller påfør medarbejderen den for målinger.

Høreværn

Trin 2. Valg af høreværn

Typer af høreværn

Høreværn fremstilles i forskellige typer med egenskaber til forskellige situationer. Vælg derfor her hvilke egenskaber dine høreværn skal have.

Høreværn

Elektroniske høreværn

Høreværn med radio 

Gør det muligt at lytte til radio i stedet for støj uden at forstyrre andre. 

Niveauregulering i ørekopperne gør det umuligt at få skadelige høje lydniveauer i højttalerne. 

Samme niveauregulering gør det muligt at høre samtaler, telefoner eller advarselssignaler.

Høreværn med niveauafhængigt medhør

Med mikrofoner som registrerer lyden i omgivelserne. 

 Har ved lave lydniveauer en forstærkende effekt for bl.a. at lette kommunikation. 

 Forstærkningen aftager med stigende lydniveau, for at lyden fra højttalerne aldrig skal kunne overstige 82 dB. 

 Specielt egnet i situationer med kraftigt varierende lydniveauer, f.eks. i form af impulslyde.

Høreværn
Høreværn

Høreværn med radio og niveauafhængigt medhør

Kombinerer de to ovenstående funktioner. 

 Brugeren kan selv vælge, hvilken funktion (radio eller medhør) der er mest passende i situationen.

Høreværn med indbygget kommunikationsradio

Muliggør, at to eller flere der bærer ørekopperne kan føre en samtale også i meget støjende miljøer. 

 Kan også kobles til mobiltelefon eller ekstern radio, mp3 afspiller eller lignende.

Høreværn
Høreværn

Høreværn til Comradio eller mobiltelefon

Til brugere som har behov for at koble høreværnet til mobiltelefonen eller comradio.

Ørekopper

Findes i mange varianter. Med issebøjle, med nakkebøjle og til montering på sikkerhedshjelm. 

 Ørekoppernes form og størrelse i kombination med tætningsringens udformning og bøjlens kraft afgør deres dæmpningsevne.

Høreværn
Høreværn

Ørepropper

Engangspropper foretrækkes ofte, når man har behov for at anvende høreværn i længere tid. 

 De er hygiejniske og bekvemme og fås i forskellige materialer og størrelser for at tilbyde den bedste pasform. 

 Dæmper i reglen lige så effektivt som ørekopper. 

 Engangspropper bør altid findes i nærheden af arbejdet eller i dispensere.

Flergangs ørepropper

Også kaldet ørepropper til flergangsbrug eller flergangspropper. Findes enten på bøjle eller med bånd imellem propperne og også i forskellige materialer og størrelser.

Høreværn
Høreværn

Formstøbte ørepropper

Ørepropper som fungerer ligesom almindelige ørepropper, dog med den ene forskel at de har optimal pasform. 

 Det er nogle man støber selv og det tager ikke mere end 5 minutter fra start til slut. 

 Formstøbte ørepropper er også flergangspropper og holder indtil de er slidt i stykker.

Husk Skiltning til høreværn

    Husk desuden at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsområder, hvor høreværn skal bruges, afmærkes med skiltning. 

   Skiltene er blå med hvide symboler og kan være forsynet med et supplerende skilt, som angiver typen af høreværn.

Høreværn

Viden om Høreværn

Lær her om kravene for høreværn, høreskader og meget mere.

Høreskader er den næst hyppigste anmeldte lidelse på danske arbejdspladser. Høreskader er uoprettelige. Støj kan dæmpes, derfor er brug af høreværn absolut en nødløsning. Er det ikke muligt at begrænse støjen ved hjælp af indkapsling eller afskærmning, må man bruge ørepropper eller høreværn. Ved arbejde med ultralyd er det påkrævet at bruge høreværn.

Høreværnets SNR også kaldet dB viser, hvor meget niveauet af omgivende støj nedsættes fra en given kilde i decibel (dB).

Nemt at skade - Nemt at beskytte

I vores hverdag udsætter vi os faktisk for langt større skader end vi er bevidste om. Specielt ser vi ikke farerne for vores hørelse, blot ved daglige rutine opgaver. 
Vedvarende udsættelse for støj over 80 db(A) kan forårsage permanent høreskade og medfører høretab. 
Dette berører altså mange arbejdspladser, f.eks. skal der stilles egnede personlige værnemidler til rådighed for arbejdere i, offentlig service, i barer, lettere industri og forsyningsservice. 

 Se blot eksemplet herunder


Høreværn

Høreværn reglerne!

  • Arbejdstilsynets regler kræver, at høreværn er tilgængelige på arbejdspladsen, hvis støjniveauet overstiger 80 dB(A).

  • Høreværn skal anvendes, hvis støjniveauet overstiger 85 dB(A).

  • Når almindelig tale ikke kan høres på en meters afstand, må støjniveauet anses for at være over 85 dB(A).

Høreværn

Ingen vej udenom 100% anvendelse

Høreskade afhænger ikke blot af det aktuelle støjniveau, men også af den tid man udsættes for støjen.

Blot fem minutters skødesløshed i løbet af en otte timers arbejdsdag, kan i sidste ende føre til et livsvarigt tab af hørelsen.

Det er netop derfor det er så uhyre vigtigt at anvende høreværn konsekvent og konstant i støjfyldte miljøer.

Høreværn

Om høreværn

Kun høreværn, der er CE-mærket, er godkendte. 

Høreværnets SNR (= Enkelttal for reduktion) viser, hvor meget niveauet af omgivende støj nedsættes fra en given kilde i decibel (dB).


Typer af høreværn

Type

Anvendelse

EN-Norm

Ørepropper

Ørepropper passer til næsten alle øregange. Engangs- eller flergangspropper. Med eller uden snor. Praktiske og komfortable.

Beskyttelse mod vedvarende støj. Ideelle, hvis der bæres briller eller sikkerhedsbriller.
EN352-2
Ørepropper på bøjle

Fleksibel bøjle, der føres under hagen eller bagom hovedet. Propperne kan udskiftes.

Periodemæssig støj eller hvor brugeren ofte går ind og ud af støjfyldte lokaler.
EN352-2
Ørekopper

Komfort og kvalitet til en overkommelig pris.

Mange støjfyldte områder, særligt periodemæssigt brug.
EN352-1
Elektronisk høreværn

Ørekopper med indbygget radio eller niveauafhængige. Findes også som kombination. Og som kommunikationshøreværn.

Vedvarende brug og hvor der er behov for effektiv kommunikation
EN352-4
Hjelm ørekopper

Ørekopper til montering på hjelme.

Når både hovedværn og høreværn er påkrævet. Ørekopperne kan slås ud i hvileposition.
EN352-3

Det er vigtigt at bruge høreværn i hele “støj-tiden”. Hvis høreværnet kun bruges i 90 pct. af støjtiden, falder beskyttelseseffekten drastisk. 

Grænseværdien for støj er 85 dB(A) over otte timer. Men en støjbelastning på over 80 dB(A) kan give høreskader. Tabellen viser den tid, der svarer til otte timer ved 85 dB(A) i et angivet støjniveau. 

Kortvarig støj på mere end 140 dB(A) kan føre til blivende høreskader. Vær derfor opmærksom på støjniveauet i dine omgivelser.

"Tilladt" støjdosis for høreværn

Hvor lang tid "må" man opholde sig i støj uden brug af høreværn? 

Er støjniveauet højere end 85 dB (A), vil den tilladte støjbelastning selvfølgelig blive nået på kortere tid. 

Nærmere bestemt svarer den tilladte støjbelastning til:

 

Støjniveau svarende til en støjbelastning på 85 dB(A)

Tid

85 dB(A)
8 timer
88 dB(A)
4 timer
91 dB(A)
2 timer
94 dB(A)
1 time
97 dB(A)
30 minuter
100 dB(A)
15 minuter
103 dB(A)
7 minuter
106 dB(A)
3 minuter
109 dB(A)
1,5 minuter
124 dB(A)
3,5 sekunder

Af de to faktorer (dæmpning og bæretid) som afgør, hvilken dæmpningseffekt et høreværn har, er bæretid altafgørende!

Udvidet information om høreværn

Hørelsen:

Blandt de fem sanser, høre-, syns-, lugte-, smags- og følesansen, er vi mest afhængige af hørelsen og synet. Alle sanser spiller en vigtig rolle i det daglige arbejde og fritidsaktiviteterne, men hørelsen forekommer at være den mest afgørende for vor personlighed.

Hørelsen i forbindelse med tale og syn giver os mulighed for at kommunikere med hinanden, udveksle ideer, meninger, erfaringer og viden. Den udgør også den mest følsomme advarselsmekanisme. Hørelsen opfanger signaler fra alle mulige kilder, både når vi er vågne, og når vi sover. Med den nye teknologi har hørelsen fået en endnu større betydning i den daglige tilværelse. Uheldigvis har de moderne levevilkår også bevirket, at hørelsen er det sanseorgan, der skades hyppigst.

I dag er der i miljøet omkring os mange forskellige lyde, som vore ører aldrig har været udformet til at stå imod og som de ikke kan lukke ude. Som følge heraf kan stærk og uafbrudt støj skade hørelsen i en sådan grad, at den pågældende bliver helt eller delvis isoleret fra sine omgivelser.

Ørets følsomhed

Lyde er luftmolekylernes vibrerende bevægelser, som opfanges af høreorganet. Vibrationsenergi - eller lyde - forplanter sig i bølger. Bølgernes frekvens er bestemmende for den hastighed, som trommehinden og de andre dele høreorganet vibrerer med, mens bølgernes trykniveau påvirker vibrationernes størrelse. Hjernen registrerer disse bevægelser som henholdsvis tonehøjde og lydstyrke.

I virkeligheden hører vi kun en lille del af de lyde, som omgiver os hver eneste dag. Vi kan ikke opfange lydbølger med frekvenser over eller under visse grænser. Disse grænser eller tærskler er forskellige hos den enkelte, men det gennemsnitlige hørbare frekvensområde ligger mellem 20 og 20.000 Hz. En bestemt tone er lyd af en bestemt frekvens. Lydstyrken har en nederste tærskel som kaldes høretærsklen. Der findes en logaritmisk skala til måling af forskellige lydtryk.

Måleenheden kaldes decibel (dB).

Den øverste grænse for den hørbare lydstyrke er vanskeligere at definere. Et er sikkert; vi kan opfatte meget kraftige lydniveauer - som fremkalder ubehag eller smerte. Niveauet hvor det sker betegnes som smertegrænsen.

Ørets følsomhed er størst inden for 1000 - 6000 Hz frekvensområdet, med aftagende følsomhed over og under dette område. Smertegrænsen er mere eller mindre den samme overalt. Høretærsklen og smertegrænsen angives som 2 kurver inden for frekvensområdet 20 - 20.000 Hz, som mennesket kan høre. Det, der ligger uden for disse grænser, er "uudnyttede" frekvenser. Hunde, flagermus og delfiner har høreorganer, der kan opfatte frekvenser over 20.000 Hz, som er ultralyd for mennesket. Og infralyd frekvenser under 20 Hz kan opstå i maskiner og forårsage vibrationer, hvis svingninger kan producere lydbølger, som kan indvirke skadeligt på kroppens indre organer (blodtryk, adrenalintryk m.m.).

Herunder ser du sammenligningen af et ikke-skadet øre samt et skadet øre. Når man gennem elektromikroskop ser på fimrehårene i øret.

Høreværn
Støjgrænser

Støj er fortsat et af vore mest alvorlige arbejdsmiljøproblemer
I gamle dage "vænnede" man sig til støjen på arbejdspladsen. Man accepterede støjen, men var ikke klar over, at øret blev belastet. Det er slemt nok at blive tunghør, men støj kan også påvirke kroppen i en sådan grad, at stress, ændret åndedrætsrytme og forhøjet blodtryk opstår.


Ødelagte sanseceller kan ikke erstattes og er væk for evigt!

 

Støjkilde
dB(A)
Rumraket
190
Jetfly
170
Skud
140
Fyrværkeri
102 - Smertegrænse
Trykluftsbor
110
Maskinrum
100
Almindelig værkstedsstøj
90
Grænseværdi
85
El-håndværktøj
80 - Høreværn tilrådes og skal være til rådighed
Samtale
60
Hvisken
30
Et ur der tikker
20
Intet lydtryk
0 - Høretærskel
SAMMENSAT LYD

Arbejdspladsens støj indeholder ofte en blanding af lydbølger med mange frekvenser. Ofte angives støjen alene med lydtryksniveauet. Totalniveauet er altid noget højere end det i støjen indgående højeste lydtryk.

LYDTRYKSNIVEAU

Addering af lydtryksniveauer

Lyden fra 2 støjkilder (angivet i dB (A)) kan ikke adderes på normal vis. To maskiner med hver 80 dB (A) giver i alt 83 dB (A) og fire maskiner giver 86 dB (A).

AFSTANDENS INDFLYDELSE

I det fri aftager støjen med 6 dB ved en fordobling at afstanden. F.eks. bliver 90 dB på 1 meters afstand til 84 dB på 2 meters afstand. På 4 meters afstand bliver 90 dB så 78 dB.

En forøgelse med 10 dB vil subjektivt opfattes som en fordobling at lydstyrken.

Valg af høreværn

Et høreværn skal ikke dæmpe mest muligt. Det skal dæmpe tilstrækkeligt. Dæmpning til et niveau på 75 - 80 dB (A) vil give brugeren mulighed for at kommunikere med omgivelserne og at høre advarselssignaler.

HML metoden viser med tilstrækkelig nøjagtighed, hvor meget et høreværn dæmper i et aktuelt støjmiljø. For henholdsvis Høj-, Middel- og Lavfrekvent støj.


HML-metoden

Den aktuelle støj måles med lydniveaumåler med C-filtret tilkoblet, ligeledes måles støjen med A-filtret: F.eks. LC = 103 dB (C) og LA=l04 dB (A) Værdien LC - LA udregnes: 103 - 104 = -1 (vil normalt ligge på -2 til 16).

De af leverandøren opgivne HML værdier (f.eks. H=31 M=24 L=16) indsættes i skemaet og man finder så PNR værdien (Predicted Noise level Reduction), eller dæmpningstallet (29), som er det antal dB, som det målte A-vægtede lydniveau dæmpes med, ved anvendelse af høreværnet.

F.eks. PNR = 29 dB LA = 104 (104 - 29 = 75) = 75dB (A).

SNR (Simplified Noise level Reduction) eller enkelttal for reduktion, er en enkelt værdis-metode til at angive et høreværns generelle dæmpningsevne. SNR værdierne står i informationsmaterialet fra fabrikanten. Fra den C-vægtede måling trækkes SNR-værdien:

LC - SNR = 103 dB (C) - 27 dB = 76 dB (A) 

Høreværn
CE-MÆRKNING

Anvend altid godkendte høreværn med CE-mærket

EN 352-1 = Ørekopper

EN 352-2 = Ørepropper (engangs - flergangs)

EN 352-3 = Ørekopper til hjelmmontering

EN 352-4 = Elektronisk høreværn (impuls - radio - kommunikation)

Arbejdstilsynet kræver, at ingen personer udsættes for en støjbelastning på over 85 dB (A) - (grænseværdi) på en arbejdsdag.

Er støjbelastningen over 85 dB (A) har den ansatte pligt til at bruge høreværn.

Det tilrådes at bruge høreværn, hvor støjen overstiger 80 dB (A). Vedvarende støj over denne grænse indebærer risiko for høreskader.

Råd & tips til høreværn

Problemløsning med høreværn


Problem
Produktforslag for løsning

Ørekopper er varme om sommeren eller ved indendørs brugGlyzerin- eller anden form for væskefyldte tætningsringe
Støvet og varmt arbejde. Hudreaktioner v/tætningsringeneSvedservietter for påklæbning på tætningsringene. Afvask eller afsprit tætningsringene jævnligt
Bøjletrykket generer på ørekoppenDer findes forskellige bøjletyper, som har lavt bøjletryk, her i blandt sammenklappelige typer af ørekopper. Anvend éngangs-, flergangs- og/eller bøjleørepropper, som alternativ ind i mellem ørekopper anvendes.
Øreproppen trykker i øregangen pga. udvidelsen (Skumprop generelt)Anvend evt. øreprop, som ikke skal rulle-trykkes i fingrene og herved skal udvide sig i øregangen. Eks.vis findes der en del flergangsørepropper som ikke har det samme ”udvidelses-tryk” som éngangs propper af skumplast.
Allergi-reaktioner i øregangenAnvend øreprop af polyethylén (PE) plast eller dunfibermateriale, som danner mindre sandsynlighed for allergi-lignende reaktioner, da disse ikke skal rulles i fingrene.

I værste tilfælde er det formentlig umuligt at stoppe noget i øregangen, da den straks vil ”reagere” negativt på dette.
Man går til og fra støj under sit arbejdeAnvend ørekopper, som er lette at tage af og på. Anvend evt. flergangsprop på bøjle, men vær meget omhyggelig med at bruge tid på en korrekt anbringelse i øregangens åbning, da beskyttelsen ellers vil være mindre end beregnet.
Ørekoppen må ikke fylde nogetAnvend en sammenklappelig type, som undertiden kan leveres med bæltetaske, så man hele tiden bærer det på sig.
Mange typer kan opbevares i en stor frakkelomme.
Hjelmbruger men ikke med hjelmørekopperAnvend ørekopper med bøjle-typer, som kan bæres med bøjlen i nakken eller på anden vis er konstrueret så man kan anvende sikkerhedshjelm uden problemer. Siden kan ørekopperne anvendes andetsteds modsat de hjelmmonterede som hele tiden kun følger hjelmen.
Høreværnet skal kunne spores i fødevarer (Levnedsmidler eks.vis)Anvend såkaldte sporbare ørepropper, der kan være fyldte med indstøbt jernstøv eller metalkugler, som via metalsøger kan spores, hvis uheldet er ude og de falder i et fødeemne eller andet. Selv fragmenter af iturevne propper kan spores.
Behov for at kunne ”høre” medens man er dæmpetAnvend elektronisk høreværn, som har mikrofoner + indbygget forstærkning og herved aktivt udelukker skadelig støj for hørelsen.
”Passivt dæmpende” fremragende til lavfrekvens-støjVisse passivt dæmpende ørekopper og ørepropper tillader tale og kommunikations-lyde at blive opfattet tydeligere end traditionelle høreværns-typer.
At kunne modtage opkald via mobiltlf. eller kommunikationsradio, samtidig med at man er støjdæmpet i sin ørekopAnvend To-Vejs-Kommunikations ørekopper, som har bom-mikrofon for stemmestyret og håndfri funktion. Tilsluttes mobiltelefon eller kommunikationsradio via adapter og kabel
Tætningsringene er hårdeUdskift tætningsringe ca. hvert kvartal. Anvend evt. væskefyldte ringe især ved brug af briller, da bøjletrykket fra ørekoppen ikke mærkes så generende
Ønske om musikaflytning + dæmpningØrekopper fås med indbygget FM-stereoradio og undertiden også med aktivt medhør via mikrofoner, så man fortsat er årvågen overfor omgivelserne lyde (alarmer etc.).
# Høreværn

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Håndværn
Alt om håndværn og handsker
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.