True

Svejsebeskyttelse

Alt om svejsebeskyttelse

Svejsning er forsat blandt de farligste industrielle erhverv - så beskyt dig selv ordentligt!
Herunder kan du læse om korrekt valg af svejsebeklædning og åndedrætsværn til dine arbejdsopgaver. Guiden er på blot 3 trin. (Tager under 5 minutter).

Vælg korrekt svejsebeskyttelse

Øjenværn

Svejsehjelm eller svejsebriller er et personligt valg. Du skal blot være opmærksom på, at vælge det udstyr der passer til situationen. Og ikke mindst, at svejsehjelmen eller svejsebrillerne har det rigtige svejseglas indbygget. Hvad man skal vælge, afgøres af svejsemetoden og mængden af ampere brugt i svejsestrømmen.

Stil derfor dig selv 2 spørgsmål:
> Hvilken svejsemetode arbejdes der med?
> Hvilken svejsestrøm arbejdes der med?
...dette giver tilsammen en DIN-værdi for dit øjenværn.

I tabellen herunder anbefales DIN-graden på bedst beskyttende svejseglas ud fra svejsemetode og strømstyrke.  Det er acceptabelt at bruge et svejseglas +/- 1 DIN i henhold til det, der anbefales i skemaet.

Tabel Svejsestrøm i Ampere og svejsemetode

Eksempel: Hvis svejsemetoden er TIG, svejsestrømmen er 225 medfører dette en DIN værdi på 12. Det betyder at når man skal finde en passende svejsehjelm eller svejsebrille, skal selve glasset have denne værdi.

Du kan læse mere om de anbefalede DIN-grader for svejseglas i standarden EN 379:2009

Hovedbeskyttelse

Svejsehætter

Når du har fundet den nødvendige beskyttelse til øjnene, skal du overveje hoved- og ansigtbeskyttelsen.

Vælges en svejsebrille er resten af ansigtet ikke beskyttet, derfor bør man anvende en svejsehætte dertil.

Der findes forskellige slags svejsehætter og halsstykker alt efter ønske om pasform, størrelse og komfort.

VARMEX® svejsehætte

Svejsehjelme

Ved brug af svejsehjelme, kan man benytte sig af at beskytte hals og hager som vist på billedet:

Svejsehjelme fås desuden med eller uden luftforsyning. Vi tilbyder både svejsehjelme, men også hætter samt hagestykker der passer til svejsehjelme.

Svejsehjelm

 

Beklædning & svejsehandsker

Alt efter din arbejdssituation har du forskellige krav til hvor på kroppen din arbejdsbeklædning skal beskytte imod svejsning, gløder, metaldråber, ild, gnister og strålevarme.

Overvej derfor hvad arbejdet kræver af svejsebeklædningen og svejsehandskerne.

Til beskyttelse mod hudskader fra stråling og sprøjt skal der anvendes egnede svejsehandsker med manchet, som beskytter håndled og underarm. Desuden skal der benyttes heldækkende arbejdstøj, som dækker kroppen i alle arbejdsstillinger.

Andre personlige værnemidler mod hudforbrændinger og sprøjt kan også være påkrævet, fx:

 • Skødeskind eller ikke-brændbare forklæder

 • Svejseærmer

 • Hagesmæk

 • Gamacher

Valg af åndedrætsværn

Selvom man beskytter øjne og krop ordentligt, er der stadig risiko for at påføre sig selv andre skader ved indånding af farlig og giftig svejserøg.

Hvad du som svejser eller arbejdsgiver skal gøre for at få det rigtige åndedrætsværn for et sikkert arbejdsmiljø afhænger af tre faktorer:

1. Materiale: Hvilket materiale arbejder du med?

2. Proces: Hvilken svejsemetode anvendes?

3. Arbejdsmiljø: Hvordan er udluftningen?

Følg disse tre trin i nedenstående figur og du vil vide hvilken slags åndedrætsværn du har behov for at beskytte dig mest optimalt.

For eksempel:

Hvis du arbejder med Aluminium gennem svejsemetoden TIG, og dit værkstedsmiljø har god ventilation eller udsugning = Dit optimale beskyttelsesudstyr er altså P (Turboåndedrætsværn med partikelfilter).

P = Turboåndedrætsværn med partikelfilter

ABE = Turboåndedrætsværn med ABE gasfilter

C = Trykluftforsynede åndedrætsværn

For yderligere informationer om åndedrætsværn og dybere guide til køb af disse - se artikel om åndedrætsværn her

 

Trin 1
Materiale: Hvilket materiale arbejder du med?


Trin 2
Proces: Hvilken svejsemetode anvendes?

Trin 3
Arbejdsmiljø: Hvordan er udluftningen?

Værkstedsmiljø god ventilation og udsugVærkstedsmiljø dårlig ventilation og udsug

AluminiumMIG, TIG, ELEKTRODERP
P eller P + ABE
Rustfrit StålMIG, TIG, ELEKTRODERP
P eller P + ABE

PLASMA (svejsning og skæring)

P
P + ABE eller C
Stål ubehandlet eller malet
(blybaseret Primer)
MIG/MAG ELEKTRODERP
P

PLASMA (svejsning og skæring)

P
P eller C
Stål galvaniseretMIG/MAG STICK WELDINGP
P

PLASMA (svejsning og skæring)

P
P eller C
Stål Malet/isoleretMIG/MAGC
C
med 2-komponent maling eller polyuretan (isocyanater)

ELEKTRODER
PLASMA (svejsning og skæring)

C
C
Alle materialer rengjort med Trikloretylen

MIG
TIG
ELEKTRODER
PLASMA (svejsning og skæring)

P + ABEP + ABE eller C

Valg af skiltning

Der gælder en række særlige regler for arbejdspladser, hvor der udføres svejsning og skæring.

Heriblandt skal arbejdspladsen være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedskiltning. (bl.a. også skilte med rygeforbud)

Herunder ser du de påkrævede skiltninger.

Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block


Viden om svejsebeskyttelse og svejseudstyr

Svejseren har ret til beskyttelse

Det er generelt arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder at stille nødvendigt beskyttelsesudstyr til rådighed. Men vi er alle ansvarlige for at sikre, at dette er muligt, samt at det bliver anvendt korrekt.

Du har kun to øjne - beskyt dem

Øjne og ansigt er følsomme og sårbare og skal beskyttes mod skader fra det barske og krævende svejsearbejde.

I forbindelse med svejsning og skæring udvikles der bl.a. skadelige strålinger m.m. Disse kan anrette skader på åndedrættet, huden og øjnene. De mest almindelige øjenskader er fra gnister og slagger, men også "svejseøjne", som er forbrændings- og lysskader på horn- og nethinder på grund af UV/IR stråling, er hyppige. Disse skader kan undgås ved at benytte det rigtige beskyttelsesudstyr.

Følgeskaderne fra svejserøg kommer snigende

Efter at du har valgt den rigtige øjen- og ansigtsbeskyttelse kan du stadig risikere at få hovedpine, ondt i halsen, og føle en generel træthed, som kun synes at forsvinde f.eks. i weekenden. Dette skyldes, at svejserøg indeholder forureninger, som er sundhedsskadelige at indånde. Sundhedsskader forårsaget af svejserøg er oftest snigende, og det kan tage uger, måneder eller mange år før de viser sig.

Det er vigtigt at vælge de rigtige sikkerhedsforanstaltninger

Hvor farligt arbejdsmiljøet er, afhænger af svejsemetoden, materialerne der svejses i m.m. Svejsning er en farlig arbejdsproces, hvis ikke man ved, hvilke risici den indebærer, og hvilke forholdsregler man skal træffe.

Derfor skal alle svejsere i Danmark i dag gennemgå en lovpligtig uddannelse, det såkaldte § 26 kursus (Paragraf 26). Der lærer svejseren om risiciene ved svejsning og skæring og hvilke regler arbejdstilsynet har udarbejdet for arbejdet.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at alle svejsere får denne uddannelse og at sikre arbejdsmiljøet bedst muligt efter gældende regler.

Det er svejserens pligt at følge gældende regler og at benytte det nødvendige udstyr i form af ventilation og personligt sikkerhedsudstyr, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren for bedst muligt at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Personlige værnemidler til svejsning

I forbindelse med svejsearbejde udsættes øjnene og lungerne for et barskt og krævende miljø. Et miljø som kan medføre kroniske og snigende skader.

Disse skader kan dog undgås ved at benytte det rigtige beskyttelsesudstyr. Som udgangspunkt skal der altid benyttes øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsearbejde. Det er dog kraftigt anbefalet også at benytte åndedrætsværn.

Men derudover at finde ud af hvilket udstyr man skal bruge, afhænger af situation. Det er ikke særlig svært at finde ud hvad man har brug for, man skal bare følge denne lille guide.

Man skal starte med at finde nødvendig øjen- og ansigtsbeskyttelse, som man skal bære, dernæst skal man vælge åndedrætsværn der passer til situationen. I de fleste tilfælde eksisterer der alt-i-en-løsninger.

Reglerne for personlige værnemidler i forbindelse med svejsning og plasmaskæring fremgår bla. af At-vejledningerne.

Øjen- og ansigtsbeskyttelse

I forbindelse med svejsning udvikles der skadelige strålinger, hvoraf de almindeligste øjenskader kommer fra gnister, slagge og "svejseøjne" som alle er forbrændingsskader på horn- og nethinder. Der er her tale om forbrændinger magen til dem man oplever på huden ved kontakt med for varme objekter. Konsekvensen er blindhed eller synsforstyrrelser resten af livet.

Uanset hvilken slags svejsearbejde der udføres skal man altid benytte øjenværn og ansigtsbeskyttelse.

Som udgangspunkt skal man bruge 2 ting for at beskytte sig optimalt muligt mod skade på øjne og ansigt:

 1. Svejsebriller eller svejsehjelm med svejseglas

 2. Svejsehætter eller hagestykker (til beskyttelse for hals)

Svejsehjelm eller svejsebriller er et selvstændigt valg. Man skal bare være opmærksom på at man får valgt udstyr der passer til situationen, og ikke mindst at svejsehjelmen eller svejsebrillerne har det rigtige svejseglas indbygget. Hvad man skal bruge afgøres af svejsemetoden og svejsestrømmen i ampere.

Svejsehjelme eller svejseskærme skal være udformet, så den beskytter ansigt og hals mod strålingen. Skærm eller hjelm skal desuden være udført af materiale, som ikke er brandbart eller elektrisk ledende.

Svejsehjelme er imidlertid udstyret med filterglas hvorved tæthedsgraden er essentiel.

Filterglas er mærket med et nummer, som angiver tæthedsgrad. Til svejsearbejde anvendes typisk tæthedsgrader på 9 til 14. Foran filterglasset anvendes desuden normalt et klart dækglas, der har til formål at beskytte filterglasset mod sprøjt.

Tæthedsgraden på øjenværn skal vælges så to betingelser opfyldes:

 • Øjenværnet skal sikre mod blålys-skader

 • Øjenværnet skal give komfortable synsbetingelser

Til flammeskæring og arbejde med gasbrændere anvendes typisk briller eller ansigtsskærm med filterglas på tæthedsgrad 4-7.

Almindeligt glasmateriale filtrerer næsten al UV-strålingen. Til beskyttelse mod det kraftige synlige lys og blålysskader kræves derudover, at glasset har en tilstrækkelig tæthedsgrad (mørkhed). Den tæthedsgrad som minimum er nødvendig til beskyttelse mod øjenskader, er imidlertid så lav, at de færreste vil kunne arbejde med så lyse glas.

Derfor er hovedreglen for valg af filterglas:

 • Vælg Svejseglas med den tæthedsgrad, der giver de mest komfortable synsbetingelser.

Odoo image and text block

Svejsebeklædning

Alt efter din arbejdssituation har du forskellige krav til hvor på kroppen din arbejdsbeklædning skal beskytte imod svejsning, gløder, metaldråber, ild, gnister og strålevarme.

Overvej derfor hvad arbejdet kræver af svejsebeklædningen og svejsehandskerne.

Til beskyttelse mod hudskader fra stråling og sprøjt skal der anvendes egnede svejsehandsker med manchet, som beskytter håndled og underarm. Desuden skal der benyttes heldækkende arbejdstøj, som dækker kroppen i alle arbejdsstillinger.

Andre personlige værnemidler mod hudforbrændinger og sprøjt kan også være påkrævet. F.eks.

 • Skødeskind eller ikke-brændbare forklæder

 • Svejseærmer

 • Hagesmæk

 • Gamacher

VARMEX® svejsejakke

Svejsejakke

VARMEX® svejseærmeÆrmeovertræk / svejseærmer

 VARMEX® svejse skoovertræk

  Svejse sko overtræk / gamacher

 

Afskærmning af svejsepladsen

Svejsepladsen skal være afskærmet med svejsegardiner, skærme eller vægge, som effektivt begrænser udbredelsen af den optiske stråling.

Svejsegardiner kan være fremstillet af brandhæmmende lærred eller plastmaterialer med forskellige farver og gennemsigtighed. Plastgardiner har den fordel, at de giver mere lys til arbejdspladsen og mulighed for at observere eventuelle ulykker udefra.

Gennemsigtige gardiner skal reducere den optiske stråling så meget, at personer, der passerer forbi eller iagttager svejseprocessen gennem gardinet, er fuldt beskyttet imod strålingen. Der er EU-normen EN:1598 som angiver regler for prøvning og mærkning af gardiner med hensyn til tæthedsgrad (transmittans), brandbestandighed mv. Plastgardiner skal ligesom andet sikkerhedsudstyr være CE-mærket.

Åndedrætsværn og svejsning

Selvom man beskytter øjnene ordentligt er der stadig risiko for at påføre sig selv andre skader, ved indånding af svejserøg.

Alle typer svejserøg (som kommer af hvilken som helst type svejsearbejde) indeholder farlige og skadelige stoffer, hvoraf følgevirkningerne kommer snigende. Der kan gå uger, måneder eller år før følgeskaderne viser sig. Det er derfor vigtigt enten at benytte åndedrætsværn eller have taget de nødvendige foranstaltninger.

Graden af beskyttelse og formen af det kommer i høj grad an på hvordan der arbejdes med svejsning.

Hvad du som svejser eller arbejdsgiver skal gøre for at få det rigtige åndedrætsværn for et sikkert arbejdsmiljø afhænger af tre faktorer:

 1. Materiale: Hvilket materiale arbejder du med?

 2. Proces: Hvilken svejsemetode anvendes?

 3. Arbejdsmiljø: Hvordan er udluftningen?

# Svejsebeklædning VARMEX®

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Værktøjssikring
Alt om værktøjs stropper
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.