True

Gasdetektorer Flyer 2016

ID: 363
Visninger
172Totale visninger
0Medlemmer visninger
172Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. i n f o @ d - s . d k w w w . d - s . d k M e n s t r u p v æ n g e 1 0 , 4 7 0 0 N æ s t v e d , D K 1 - k n a p b e t j e n i n g S i m p e l m e n u n a v i g a t i o n B a g g r u n d s b e l y s t d i s p l a y D a t a l o g g i n g R o b u s t k o n s t r u k t i o n K r a f t f u l d e f u n k t i o n e r m u l i g g ø r u a f b r u d t a r b e j d e i d e m e s t k r æ v e n d e m i l j ø e r o g g ø r h v e r d a g e n b å d e l e t t e r e o g s i k r e r e . K o n ö g u r e r b a r e t i l d e t e k t e r i n g a f a l l e g a s s e r M u l i g h e d f o r t r å d l ø s e s e n s o r e r p å a f s t a n d T e s t e t o g a n v e n d t v e r d e n o v e r i e k s t r e m e a r b e j d s m i l j ø e r E t ø e k s i b e l t u d v a l g a f p r o d u k t e r d e s i g n e t t i l m å l i n g a f i l t , b r a n d f a r l i g e - o g g i f t i g e g a s s e r t i l a l a r m e r i n g f o r ø g e t s i k k e r h e d , b å d e f o r m a s k i n e r o g m e d a r b e j d e r e . V i t i l b y d e r e t b r e d t u d v a l g a f s o l i d e m o b i l e g a s d e t e k t o r e r . L e t v æ g t o g s o l i d t d e s i g n . M a n g e v a r i e r e n d e m o d e l l e r t i l b å d e e n k e l t - o g m u l t i g a s d e t e k t i o n a f e n h v e r g a s a r t . G a s s e r e r o f t e e n u s y n l i g f a r e o g k a n k o s t e d y r t h v i s s k a d e n s k e r p å m a s k i n e r o g p r o d u k t i o n s a p p a r a t e r , e l l e r i v æ r s t e f a l d k o s t e r m e n n e s k e l i v . D e r f o r s i k r e r v i d i g , s a m m e n m e d v e r d e n s k e n d t e C r o w c o n , e t s t æ r k t u d v a l g a f h ø j k v a l i t e t g a s d e t e k t e r i n g s i n s t r u m e n t e r t i l b å d e i l t , b r a n d f a r l i g e o g g i f t i g e g a s f a r e r .

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.