True

KeeSafety Svenska

ID: 235
Visninger
601 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
601 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

3. Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Innehåll Teknisk information 04 KEE KLAMP -komponenter 06 KEE LITE -komponenter 26 KEE ACCESS -komponenter 34 Tillbehör 39 Säkerhetsbarriärsystem 40 Uppfyllande av säkerhetsstandarderna 43 Montering och installation 44 Tabell 52 Vibrationstest 54 3 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

56. KEE KLAMP, KEE LITE, KEE ACCESS, KEE KOAT och THREDKOAT är registrerade varumärken för Kee Safety Ltd. Även om Kee Safety Ltd har gjort sitt yttersta för att se till att informationen i den här broschyren är korrekt, kan Kee Safety Ltd inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller för att information saknas. Kee Safety Ltd förbehåller sig rätten att anpassa eller dra tillbaka produkter utan att meddela detta på förhand. Kee Safety Ltd tar inte ansvar för förluster eller skador genom att företagets produkter används på fel sätt. Upphovsrätt © 2019 Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. KS/COMPCAT_uk_v7_03/19 Kee Safety Limited Cradley Business Park Overend Road Cradley Heath West Midlands B64 7DW Storbritannien Tel: +44 (0) 1384 632 188 Fax: +44 (0) 1384 632 192 E-post: sales@keesafety.com www.keesafety.co.uk

1. Katalog med säkerhetskomponenter • FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR ALLA TYPER AV SÄKERHETSBARRIÄRER OCH KONSTRUKTIONER • INGEN SVETSNING ELLER GÄNGNING • HÖG KORROSIONSBESTÄNDIGHET • DET BREDASTE TILLGÄNGLIGA PRODUKTSORTIMENT HÅLLER MÄNNISKOR BORTA FRÅN FAROR

41. www.keesafety.co.uk 41 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Linjär konstruktion Universallösningen inom skyddsräcken. 10 21 15 20 25 26 67 86 87 88 89 Unik 0°- till 11°-serie för linjära konstruktioner. Universalkopplingar gör det möjligt att justera tryckskruvarna konsekvent. Maximal styrka. Minsta monteringstid och -kostnad. 327 29 328 30 55 56 41 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand HORISONTELL RAMPER TRAPPOR

42. Katalog med säkerhetskomponenter 42 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Katalog med säkerhetskomponenter 42 Linjär konstruktion SKYDDSRÄCKEN FÖR FOTGÄNGARE 90 92 91 93 Överensstämmer med BS 7818 punkt 2.4.Varje räcke kan ersättas individuellt, vilket innebär stora kostnadsbesparingar när en reparation är nödvändig. KOPPLINGAR FÖR LUTNINGAR Används för att bygga ett skyddsräcke längs trapport och ramper när lutningen överstiger 30º KOPPLINGAR FÖR LUTNINGAR Enkla kopplingar för större lutningar än 30º 325 325A 326 320 321 55A 427 56A 56-7 329 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

38. Katalog med säkerhetskomponenter 38 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 575-7 TYP Rörref. mm kg A D E 575-7 7 51 30 0,79 Ståndarmonterad räckeskoppling Detta fäste är avsett att monteras på en typ 10-848, 26-840 eller en A10-848 som sammankopplar två angränsande rör utan popnitar eller självborrande skruvar. Insexskruven och den exakta kopplingen gör det möjligt att få en slät och sammanhängande överliggare. 580-7 TYP Rörref. mm kg A D E F G H 580-7 7 75 84 82 90 25 0,99 Väggmonterad skarv för överliggare En väggmonterad version av 575-7, bestående av tre försänkta fästhål för träskruvar, som sammankopplar två angränsande överliggare utan popnitar eller självborrande skruvar. Insexskruven och den exakta kopplingen gör det möjligt att få en slät och sammanhängande överliggare. F H G E D E D Katalog med säkerhetskomponenter 38 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

51. www.keesafety.co.uk 51 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Utfyllnad med metalltråd Utfyllnader består normalt av 50 mm x 50 mm x 3,2 mm, 25 mm x 25 mm x 3,2 mm eller 50 mm x 25 mm x 3,2 mm metallnät svetsade vid en 8 mm ram, och som fixeras med hjälp av en standardkoppling typ 81 och 82. (OBS: Typ 81 och 82 kräver urtag i nätet på mindre än 32 mm i fyrkant.) I tabell 20 anges måtten som ska subtraheras från centrummåtten ”L” och ”D” för konstruktionen enligt formeln I = L – x och d = D – x. Kopplingsstorlek x (mm) 5 –60 6 –76 7 –86 8 –89 9 –98 Tabell 20 VARNING: Avståndet för panelklämma typ 81 och 82 ska inte överstiga 450 mm centrum. Säkerhetsfästet i en panelklämma av typ 81 och 82 kan inte användas med nät som är mindre än 32 mm. Bockning av rör I tabell 21 finns uppgifter om standardradien ”R” för ett rör som bockats av Kee Safety Ltd. Om standardradierna nedan inte passar, kan rörstorlek 5 till 9 böjas till valfri radie över 500 mm. Kopplingsstorlek R (mm) 3 57 4 57 5 90 eller 98 6 102 7 135 8 152 9 203 Tabell 21 51 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

52. Katalog med säkerhetskomponenter 52 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Längd (m) Kopplingsstorlek 5 6 7 8 9 Rörstorlek 26,9 mm x 2,6 33,7 mm x 3,2 42,4 mm x 3,2 48,3 mm x 3,2 60,3 mm x 3,6 0,3 1 720 2 950 4 038 4 783 7 044 0,4 1 435 2 617 3 703 4 446 6 661 0,5 1 150 2 284 3 368 4 109 6 278 0,6 910 1 951 3 033 3 772 5 895 0,7 725 1 618 2 690 3 435 5 512 0,8 590 1 348 2 363 3 098 5 129 0,9 480 1 128 2 028 2 761 4 746 1,0 - 948 1 752 2 424 4 363 1,1 - 798 1 524 2 134 3 980 1,2 - - 1 340 1 884 3 597 1,3 - - 1 188 1 668 3 253 1,4 - - 1 066 1 484 2 951 1,5 - - - 1 328 2 681 1,6 - - - - 2 441 1,7 - - - - 2 226 1,8 - - - - 2 032 1,9 - - - - 1 857 2,0 - - - - 1 697 Tabell 23: Lasttabell (kg) – ej fastsatt ståndare Tabell 23 ger bara riktvärden för säker last i kg som kan bäras upp av enskilda rör som motsvarar SS-EN 10255 (ISO 65) som används som ståndare inom ovanstående begränsningar. Tabellen använder en säkerhetsfaktor på 2:1 Lasttabeller för galvaniserade hyllor Tabell 22 ger bara riktvärden för säker last, jämnt fördelad, i kg som kan bäras upp per hylla bestående av främre och bakre som används som sammanhängande bommar. Vid ojämn lastfördelning eller enkla span n ska den nödvändiga rörstorleken beräknas genom vanliga beräkningar av böjmoment som utgår från en KEE KLAMP -koppling för att ge en bom med enkelt stöd. Vid tyngre laster än 900 kg måste man ta hän syn till låsskruvens slirning. Spann (m) Kopplingsstorlek 5 6 7 8 9 Rörstorlek 26,9 mm x 2,6 33,7 mm x 3,2 42,4 mm x 3,2 48,3 mm x 3,2 60,3 mm x 3,6 0,5 540 1 060 1 750 2 380 4 000 0,6 435 850 1 407 1 870 3 250 0,7 375 730 1 207 1 595 2 760 0,8 330 645 1 063 1 385 2 420 0,9 295 579 946 1 230 2 160 1,0 265 525 850 1 110 1 950 1,1 240 478 770 1 013 1 775 1,2 219 438 705 930 1 625 1,3 202 403 651 858 1 497 1,4 187 373 604 796 1 387 1,5 175 347 564 741 1 290 1,6 - 325 529 693 1 205 1,7 - 306 499 650 1 129 1,8 - 290 472 613 1 061 1,9 - 277 448 581 999 2,0 - 268 427 553 987 2,1 - - 408 528 944 2,2 - - 391 505 855 2,3 - - 376 485 818 2,4 - - 362 467 785 2,5 - - 349 450 755 2,6 - - - 434 728 2,7 - - - 419 703 2,8 - - - 405 680 2,9 - - - - 659 3,0 - - - - 639 3,1 - - - - 620 3,2 - - - - 603 3,3 - - - - 588 3,4 - - - - 575 3,5 - - - - 564 Tabell 22: Lasttabeller för bommarna (kg) Tabellen använder en säkerhetsfaktor på 1,67:1 Last (kg) Lasttabeller Tabell 24 (på sidan 49) ger bara riktvärden för säker last i kg som kan bäras upp av enskilda rör som används som ståndare inom ovanstående begränsningar. Vid tyngre laster än 900 kg måste man ta hänsyn till låsskruvens slirning (* klassningen inkluderar en säkerhetsfaktor på 2:1,74). Katalog med säkerhetskomponenter 52 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

53. www.keesafety.co.uk 53 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Spann (m) Kopplingsstorlek 6 7 8 9 Rörstorlek (mm) 25 N.B. 32 N.B. 40 N.B. 50 N.B. Materialklass – 6082 T6 aluminium 0,3 1 140 2 468 4 230 8 693 0,6 285 617 1 057 2 173 0,9 126 274 470 965 1,1 84 183 314 646 1,2 71 154 264 543 1,5 45 98 169 347 1,7 35 76 131 270 2,1 23 50 86 177 2,3 - 42 71 147 2,4 - 38 66 135 2,7 - - 52 107 3,0 - - 42 86 Tabell 25: Lasttabell för bommarna (kg) Värdena som visas har en säkerhetsfaktor på 2 inkluderad och baseras på utmattningsgränsen för materialet som används. Värdena i tabell 25 är ett riktvärde för en UDL som en hylla bestående av två sammanhängande stödrör kan bära. Vid ojämn lastfördelning ska den nödvändiga rörstorleken fastställas genom ett standardiserat böjmoment och beräkning av avböjning med antagandet att KEE LITE -kopplingen ger en bom som bärs upp jämnt. Lasttabeller för aluminiumshyllor Last (kg) Tabell 24: Lasttabeller (kg) – fastsatta ståndare Längd (m) Kopplingsstorlek 5 6 7 8 9 Kopplingsstorlek 26,9 mm x 2,6 33,7 mm x 3,2 42,4 mm x 3,2 48,3 mm x 3,2 60,3 mm x 3,6 0,3 1 860 3 086 4 192 4 916 7 250 0,4 1 600 2 810 3 910 4 638 6 930 0,5 1 360 2 534 3 628 4 360 6 610 0,6 1 140 2 258 3 346 4 082 6 290 0,7 940 1 982 3 064 3 804 5 970 0,8 775 1 706 2 782 3 526 5 650 0,9 640 1 471 2 500 3 384 5 330 1,0 540 1 269 2 235 3 248 5 010 1,1 - 1 092 1 995 2 970 4 690 1,2 - 937 1 779 2 692 4 370 1,3 - - 1 587 2 414 4 050 1,4 - - 1 417 2 169 3 730 1,5 - - 1 265 1 954 3 410 1,6 - - 1 130 1 764 3 130 1,7 - - - 1 602 2 890 1,8 - - - 1 462 2 680 1,9 - - - 1 342 2 480 2,0 - - - 1 242 2 300 2,1 - - - - 2 120 2,2 - - - - 1 950 2,3 - - - - 1 800 2,4 - - - - 1 650 Tabellen använder en säkerhetsfaktor på 2:1 Tabell 26: Lasttabeller (kg) – ej fastsatta ståndarbotnar Värdena som visas har en säkerhetsfaktor på 2 inkluderad och baseras på utmattningsgränsen för materialet som används. Tabell 26 ger bara riktvärden för säker last i kg som kan bäras upp av enskilda rör som används som ståndare inom ovanstående begränsningar. Vid tyngre laster än 770 kg måste man ta hän syn till tryckskruvens slirning Tabellen använder en säkerhetsfaktor på 2:1 Höjd (m) Kopplingsstorlek 6 7 8 9 Rörstorlek (mm) 25 N.B. 32 N.B. 40 N.B. 50 N.B. Materialklass – 6082 T6 aluminium 0,30 2 431 4 174 5 249 7 382 0,40 1 653 3 470 4 593 6 994 0,45 1 296 2 636 3 675 6 640 0,50 891 1 977 3 150 5 934 0,60 502 1 538 2 441 5 122 0,70 405 1 274 1 969 3 850 0,75 324 725 1 706 3 355 0,80 267 593 1 260 2 755 0,90 251 505 1 129 2 402 1,00 210 461 997 2 048 1,05 178 395 525 1 942 1,10 - 351 499 1 589 1,20 - 329 394 1 448 1,30 - 308 381 1 271 1,40 - 285 357 742 1,45 - - 314 600 1,50 - - 276 557 1,60 - - - 530 1,67 - - - 466 1,75 - - - 441 1,80 - - - 406 1,90 - - - 369 2,00 - - - 351 Vid tyngre laster än 770 kg måste man ta hän syn till tryckskruvens slirning. (*En säkerhetsfaktor på 2 används i det här exemplet.) (en säkerhetsfaktor på 2 inkluderas i det här exemplet). 53 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

25. www.keesafety.co.uk 25 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 25 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand 350 TYP Rörref. mm kg A D E F G H 350-8 8 83 42 47 67 60 1,24 Öglekoppling Kopplingen av typ 350 är avsedd för små bärande konstruktioner och har hög belastningsförmåga. Om den kombineras med en kamkoppling av typ 351 kan man skapa en förbindning som ger extra bärkraft. Dubbla låsskruvar används i kopplingen för att ge ökat motstånd mot isärdragning och för att hålla ihop konstruktionen. A A A A G 27,5 ° H D E F 351 Kamkoppling Kopplingen är avsedd för små bärande konstruktioner och har hög belastningsförmåga. Om den kombineras med en öglekoppling av typ 350 kan man skapa en förbindning som ger extra bärkraft. Dubbla låsskruvar används i nedåtgående kopplingar för att ge ökat motstånd mot isärdragning i konstruktionen. A TYP Rörref. mm kg A D E F 351-8 8 89 67 60 0,92 A A A E E E 125 °

2. Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Säkerhet KEE SAFETY håller sig ajour med alla nya säkerhetsstandarder och direktiv för att uppnå högsta skyddsgraden. Våra system lever inte bara upp till utan överträffar de aktuella säkerhetskraven och våra komponenter överensstämmer med de senaste brittiska byggnadsbestämmelserna och europeiska standarderna. Kvalitet Kvalitet har högsta prioritet när KEE SAFETY tillverkar sina komponenter. Kopplingarna tillverkas enligt strikta specifikationer och är T Ü V-certifierade för styrka, tillverkningskvalitet och kontinuitet. Lösningar Oavsett om det gäller enkla skydd för lastkajer eller gångbroar i fabriker, säkerhetsbarriärer i tuffa kustmiljöer eller skydd för vägbroar och kulverter kan KEE SAFETY erbjuda en strategisk integrerad lösning som garanterat ska lever upp till säkerhetskraven. KEE SAFETY är en ledande global leverantör av komponenter och pålitliga säkerhetssystem. Våra system går snabbt och enkelt att formge och installera och är väldigt kostnadseffektiva eftersom delarna är modulära. Principen är enkel men mycket effektiv och har bevisat sin användbarhet i tusentals projekt över hela världen 75 år. Oavsett om du behöver hålla människor borta faror eller skydda din utrustning på erbjuder KEE SAFETY de mest kostnadseffektiva, flexibla och säkra lösningarna för dina behov av barriärer. En innovativ produkt för stålrörskonstruktioner. KEE KLAMP -kopplingar är av förgalvaniserat gjutjärn för styrka och korrosionsbeständighet. Kopplingar av polerad, högkvalitativ aluminiumlegering för lättviktiga rörkonstruktioner. KEE LITE -kopplingar ger ypperlig korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. En serie galvaniserade gjutjärnskopplingar som är särskilt lämpliga för trappor, ramper och gångbroar, som är speciellt formgivna för handikappanpassningar och som lever upp till kraven i Building Regulations del ”M” och Equality Act. KEE Safety-konceptet Katalog med säkerhetskomponenter Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand 2

33. www.keesafety.co.uk 33 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. L 160 Slät koppling för överliggare Avsedd som fäste för ett slätt räcke. Kopplingen går att vrida vid installation så att överliggaren ska kunna placeras i önskad vinkel. Kopplingen levereras som en sats inklusive fästelement. TYP Rörref. mm kg A D E F G H L160-7 7 59 40 10 40 64 0,11 L160-8 8 59 40 8 40 67 0,14 A A D H G F E H L 164 TYP Rörref. mm kg A D E F G H I Ø L164-8 8 65 102 13 102 76 102 11 0,85 Förskjuten väggfläns Den här komponenten är avsedd för utanpåliggande fastsättning av ståndare vid stålkanaler, väggar, bröstningar, trappor och ramper. Ståndaren kan inte föras genom hylsan. Ø avser fästhålens diameter. A G E D F I Neoprenpackningar Det finns packningar för att förebygga korrosion genom kalk i betongen. Packningarna är mer motståndskraftiga mot solljus, ozon och oxidation än naturgummi. Neopren är värmebeständig och mjuknar inte som naturgummi under intensiv exponering. Packningens artikelnummer motsvarar KEE LITE - flänsen och baskomponenter enligt följande: LG58 LG61-8 LG62-8 LG68-8 LG70-6 LG148-9 LG152-7 LG61-6 LG62-6 LG68-6 LG69-7 LG70-7 LG150-8 LG152-8 LG61-7 LG62-7 LG68-7 LG69-8 LG70-8 LG152-6 LG164-8 33 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

45. www.keesafety.co.uk 45 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 45 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand Skyddsräcken i uppförslut 11° till 30° Med hjälp av typ 55A, 56A, 327, 328, och 329 storlek 7 och 8 Om ståndaren är vertikal, dvs. trappor (i) med måtten x, x1, x2, x3 som ska subtraheras från ståndarnas centrum; mått (L) för att beräkna räckets längd; (ii) mått y, y1 och y2 för att beräkna ståndarnas längd. I tabell 1 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna räckets längd då vinkeln är mellan 11° och 30° Vinkel på lutningen Kopplingsstorlek 7 8 x x1 x2 x3 x x1 x2 x3 11° -26 -25 -35 -52 -29 -16 -35 -51 15° -28 -21 -46 -53 -31 -27 -47 -52 20° -30 -16 -48 -55 -34 -21 -49 -54 25° -33 -15 -52 -59 -38 -22 -53 -57 30° -37 -8 -57 -64 -42 -15 -59 -62 Tabell 1: Räcken I tabell 2 finns uppgifter om måtten som behövs för att beräkna ståndarnas längd. Vinkel på lutningen Kopplingsstorlek 7 8 y y1 y2 y y1 y2 11° +7 -10 -28 +6 -7 -33 15° +7 -11 -25 +6 -8 -30 20° +7 -13 -34 +6 -10 -38 25° +7 -15 -43 +6 -10 -48 30° +7 -18 -53 +6 -14 -59 Tabell 2: Ståndare Skyddsräcke i uppförslut 30° till 45° Med hjälp av typ 29, 30, 55, 56 och 427 i storlekarna 7 och 8 Om ståndaren är vertikal, dvs. trappor (i) med måtten x, x1, x3, y och z som ska subtraheras från ståndarnas centrum; mått (L) för att beräkna räckets längd; (ii) mått u, v och w för att beräkna ståndarnas längd. I tabell 3 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna räckets längd då vinkeln är mellan 30° och 45° Vinkel på lut - ningen Kopplingsstorlek 7 8 x1 x2 x3 x4 y z x1 x2 x3 x4 y z 30° -39 -20 -55 -37 -49 -55 -45 -22 -49 -43 -60 -74 35° -44 -16 -61 -40 -50 -54 -50 -18 -55 -47 -60 -74 40° -47 -20 -71 -45 -51 -53 -55 -21 -66 -52 -61 -74 45° -50 -26 -85 -51 -91 -53 -55 -26 -81 -59 -68 -66 Tabell 3: Räcken I tabell 4 finns uppgifter om måtten som behövs för att beräkna ståndarnas längd. Vinkel på lutningen Kopplingsstorlek 7 8 u v w u v w 30° -17 +5 -48 -25 +6 -49 35° -16 +5 -59 -21 +6 -59 40° -8 +3 -69 -14 +6 -69 45° +2 -1 -80 -2 -4 -81 Tabell 4: Ståndare

40. Katalog med säkerhetskomponenter 40 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Katalog med säkerhetskomponenter 40 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Motsvarar varje standard för säkerhetslast upp till 1 500 newton per meter (N/m) på praktiskt taget alla platser Säkerhetsbarriärsystem Lätt att formge och specificera I de modulära KEE SAFETY -systemen sammanfogas bärande rör av standardstorlek på ett säkert sätt i nästan varje tänkbar konfiguration. Eftersom KEE SAFETY -skyddsräcken monteras på plats kan man anpassade flesta variationer mellan ritningarna och de krav som uppställningsplatsen ställer. Kostnadseffektiv montering Kräver inte särskilda färdigheter, svetsning eller specialverktyg. Alla komponenter sätts omkring röret och kan justeras till önskad nivå och positioneras innan de dras åt med en vanlig insexnyckel. Mycket stort sortiment av komponenter för bärande rör Rita bara upp det skyddsräcke du vill bygga och markera de kopplingar du behöver. Kombinerade kopplingar optimerar förhållandet mellan styrka och vikt och kostnaden för alla konstruktioner, vilket gör det möjligt att använda olika rördiametrar. Motsvarar en specificerad last på upp till 1 500 N/m Använd lasttabellerna på sidan 40 för att välja lämplig rörstorlek, kvalitet och sektionsmått för skyddsräckets ståndare. Samma dimensionerade belastning kan uppnås genom att antingen använda kraftigare ståndare och bredare sektioner eller tunnare ståndare som står närmare varandra. Oöverträffad teknisk support KEE SAFETY erbjuder praktisk assistans via telefon eller e-mail och kan, vid behov, gå igenom dina designer eller ritningar för att se om de överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Kee Safety teknisk support Tel: +44 (0) 1384 632 188 Fax: +44 (0) 1384 632 192 E-post: sales@keesafety.com www.keesafety.co.uk Katalog med säkerhetskomponenter 40 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

54. Katalog med säkerhetskomponenter 54 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Tabell 27: Lasttabeller (kg) – ståndarna fixerade i båda ändar Värdena som visas har en säkerhetsfaktor på 2 inkluderad och baseras på utmattningsgränsen för materialet som används. Tabell 27 ger bara riktvärden för säker last, i kg, som kan bäras upp av enskilda rör som används som ståndare inom ovanstående begränsningar. Vid tyngre laster än 770 kg måste man ta hän syn till tryckskruvens slirning (en säkerhetsfaktor på 2 inkluderas i det här exemplet). Tabellen använder en säkerhetsfaktor på 2:1 Höjd (m) Kopplingsstorlek 6 7 8 9 Rörstorlek (mm) 25 N.B. 32 N.B. 40 N.B. 50 N.B. Materialklass – 6082 T6 aluminium 0,30 3 549 5 052 6 063 8 300 0,40 3 371 4 789 5 906 8 123 0,45 3 160 4 723 5 722 8 053 0,50 2 625 4 393 5 512 7 841 0,60 2 399 4 174 5 249 7 700 0,70 2 009 3 778 5 118 7 417 0,75 1 750 3 405 4 803 7 064 0,80 1 378 2 965 4 147 6 994 0,90 1 215 2 592 3 622 6 605 1,00 1 102 2 240 3 360 6 181 1,05 940 1 933 3 097 5 828 1,10 843 1 845 2 703 5 474 1,20 - 1 538 2 493 5 122 1,30 - 1 427 2 231 4 768 1,40 - 1 318 1 969 3 956 1,45 - 1 208 1 785 3 814 1,50 - 1 076 1 627 3 461 1,60 - 988 1 522 3 108 1,67 - - 1 443 2 755 1,75 - - 1 286 2 543 1,80 - - 1 181 2 402 1,90 - - - 2 296 2,00 - - - 2 155 2,05 - - - 2 048 2,10 - - - 1 801 2,20 - - - 1 730 2,30 - - - 1 589 2,40 - - - 1 519 Vibrationstest Ett oberoende testlaboratorium utförde utmattningstester av några KEE KLAMP -kopplingar av standardstorlek 7. Syftet med testet var att utvärdera om vanliga låsskruvar eller självlåsande låsskruvar ska användas. Testförutsättningar En T-kopplingssektion tillverkades av tre 300 mm långa galvaniserade standardrör av storlek 7 som hölls ihop av en T-koppling med tre hylsor (typ 25-7). Den vertikala delen av testsektionen stöttades upp med en räckesfläns av standardtyp (typ 62-7). Hela enheten fixeras sedan ordentligt vid vibrationsbordet. Testrapport: Vibrationer i Kee Klamp ® -enheter Testenhet en monterades från början med vanliga låsskruvar och testades i den här konfigurationen. De vanliga låsskruvarna byttes sedan ut mot självlåsande skruvar, varefter testet gjordes om. Testförfarande Testet utfördes på ett Ling 667 kg elektromagnetiskt vibrationsbord. Bordet programmerades för att göra en resonanssökning mellan 25 och 350 Hz och resonanta frekvenser registrerades. Resultaten visas i tabell 28. Resonansfrekvenser Q-faktor Körtid 74 1,27 Nil 106 1,27 Nil 158 1,53 6 timmar 200 1,8 6 timmar 221 5 6 timmar 295 9 6 timmar Tabell 28: Testresultat Under resonanssökningen mättes förstärkningsfaktorer (Q) vid varje resonant frekvens. Referenspunkten är änden av ett horisontellt rör. Bordet hölls sedan vid en av de resonanta frekvenserna, sattes i rörelse med en kontrollerad accelerationsnivå på 4 g och hölls i drift i sex timmar. Detta gjordes om för tre ytterligare resonanta frekvenser i fallande Q-faktorordning. Under 24h-vibrationstestet med ovanstående fyra resonanta frekvenser konstaterades inga tecken på lossning med någon typ av fästskruv. I tabell 29 (sidan 51) finns utförliga data som visar det teleskopiska förhållandet mellan rör enligt SS-EN 10255 (ISO 65). Katalog med säkerhetskomponenter 54 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

55. www.keesafety.co.uk 55 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. www.keesafety.co.uk 55 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. www.keesafety.co.uk 55 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Tabell 29: Det teleskopiska förhållandet mellan rör enligt SS-EN 10255 (ISO 65) Storlek 9, robust Kan kombineras med 8 robust eller medium Storlek 9, medium Kan kombineras med 8 robust eller medium Storlek 8 Inget teleskopiskt förhållande Kräver specialanpassade kopplingsstycken Storlek 7, robust Kan endast kombineras med storlek 6, tunn Storlek 7, medium Kan kombineras med storlek 6 tunn, medium och robust Storlek 6, robust Inget teleskopiskt förhållande Kräver specialanpassade kopplingsstycken Storlek 6, medium Kan endast kombineras med storlek 5, tunn Storlek 5, robust Inget teleskopiskt förhållande Kräver specialanpassade kopplingsstycken Storlek 5, medium Inget teleskopiskt förhållande Kräver specialanpassade kopplingsstycken Storlek 4 Inget teleskopiskt förhållande Kräver specialanpassade kopplingsstycken Storlek 3 Inget teleskopiskt förhållande Kräver specialanpassade kopplingsstycken 55 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

46. Katalog med säkerhetskomponenter 46 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Katalog med säkerhetskomponenter 46 Skyddsräcke i uppförslut 30° till 45° Med hjälp av 325, 325A, 326, storlek 7 och 8 I tabell 5 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna räckets längd då vinkeln är mellan 30° och 45° Vinkel på lutningen Kopplingsstorlek 7 8 x x 30° -47 -57 35° -52 -62 40° -59 -69 45° -68 -79 Tabell 5: Räcken Skyddsräcke i uppförslut 30° till 45° Med hjälp av 320RH, 320LH, 321RH och 321LH storlek 7 och 8 I tabell 6 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna räckets längd då vinkeln är mellan 30° och 45° Vinkel på lutningen Kopplingsstorlek 7 8 x x 30° -55 -62 35° -60 -68 40° -67 -76 45° -77 -86 Tabell 6: Räcken Det senaste nyheten i KEE KLAMP -familjen är ett komplement till den nuvarande serien kopplingar för lutningar som gör det lättare att bygga skyddsräcken längs trappor och ramper, i synnerhet om lutningen är större än 30°. Den nya serien innehåller enkla kopplingar som gör det möjligt att hantera situationer som tills nu kräver en kombination av kopplingar. Det ger inte bara det färdiga skyddsräcket ett snyggare utseende, utan gör det även snabbare och lättare att montera. Den nya serien kopplingar för lutningar finns i storlek 7 (42,4 mm ytterdiameter) och storlek 8 (48,3 mm ytterdiameter) som är avsedda att kombineras med stålrör motsvarande SS-EN 10255. KEE KLAMP -kopplingar är gjutjärnskomponenter som är tillverkade enligt kraven i SS-EN 1562 och 1563. De levereras varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461. En KEE KLAMP -koppling kan bära upp en axiell last på 900 kg per låsskruv som är åtdragen till 4 kgm (39 Nm) moment. På alla KEE KLAMP - produkter är de gängade fördjupningarna på varje koppling behandlade med skyddsmedlet THREDKOAT för att förbättra korrosionsbeständigheten, och alla tryckskruvar är tillverkade av ythärdat stål som behandlats med KEE KOAT för korrosionsskydd. Egenskaper och fördelar • KEE KLAMP har varit det mest välkända fabrikatet av rörkopplingar i mer än 80 år • Tillverkade enligt strikta kvalitetsstandarder för att en stabil hög kvalitet ska kunna uppnås • Utökat sortiment av kopplingar för lutningar för att ge större frihet vid formgivning • Eftersom kopplingarna kan justeras kan toleranserna på uppställningsplatsen vara större • Genom att använda enkla kopplingar istället för par, går monteringen snabbare Nya kopplingar för lutningar Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

50. Katalog med säkerhetskomponenter 50 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Katalog med säkerhetskomponenter 50 Gör så här för att tillverka jiggar för räckesstolpar Tillvägagångssätt Steg 1: Börja med ett färdigkapat rör. Steg 2: Mät och sätt endast kopplingar på första stolpen. Steg 3 : Lägg ned stolpen och sätt i två rörstycken. Det är allt du behöver göra för att tillverka en jigg! Sedan kan outbildad personal skapa likadana stolpar utan att behöva mäta igen. Man kan tillverka 20–30 stolpar i timmen. Steg 1: Sätt den övre och mittersta kopplingen på plats, utan att spänna fast dem, på två spillbitar av rör. Använda jiggar för rä ckesstolpar Tillverkning Steg 2: Installera det kapade röret i kopplingarna och montera sedan flänsen. Steg 3: Dra bara åt låsskruvarna och lyft av. Skyddsräcken för fotgängare Med hjälp av typ 90, 91, 92, 93 och 95 Denna konstruktion används om individuella räcken måste vara avtagbara och om uppställningsplatsen inte är rak och jämn. Konstruktionen kan användas i lutningar upp till 7° eller vid radier på mer än sex meter utan att rören behöver bockas. När röret bockas runt ett hörn ska en tapp av typ 95 PGR inkluderas för att förhindra att röret hänger ned. Borra hål med 15 mm diameter genom ståndarens båda väggar; ett hål 25 mm från ståndarens topp. Tabell 18 beskriver: (i) Mått ”x” i formeln I = L – 2x för beräkning av räckets längd där: L = avstånd mellan ståndarnas centrum I = det horisontella rörets längd. (ii) Mått ”y” i formeln h = H + y + (markinfästning) för beräkning av ståndarens längd där: H = avstånd mellan mark och överliggarens centrumlinje h = ståndarens längd. Kopplingsstorlek x (mm) y (mm) 8 –66 +25 Tabell 18 Det sitter en drivskruv av mässing (nr 6 x 10 mm) vid mått ”z”, i tabell 19, på ena änden på varje horisontella rör. Denna positionerar det horisontella röret inom Kee Klamp -kopplingen i förhållande till låsskruvarna. Kopplingsstorlek z (mm) 8 37 Tabell 19 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand Markinfästning Typ 91 25 mm Typ 9 0 Typ 90 Typ 91 Typ 95 PGR tapp

48. Katalog med säkerhetskomponenter 48 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Katalog med säkerhetskomponenter 48 Hyllor Med hjälp av typ 46 eller L46 Hyllor med bärskenor placerade på utsidan av ståndaren. Kopplingsstorlek x (mm) 4 –98 5 –134 6 –162 7 –196 8 -228 9 –276 Tabell 9 Pallställ Med hjälp av typ 46 eller L46 Pallställ med bärskenor på insidan av ståndaren. L l I tabell 11 anges mått ”x” som ska subtraheras från bärskenornas totala bredd för att beräkna den tvärgående skenans längd i formeln: I = L – x. (Mått x gäller för användning av två kopplingar av typ 46 eller L46.) Tabell 12: Ytterligare rörlängd för att nå kopplingens översta avslutning. I tabell 9 anges mått ”x” som ska subtraheras från hyllans totala bredd ”L” för att beräkna den tvärgående skenans längd i formeln I = L – x. (Mått x gäller för användning av två kopplingar av typ 46 eller L46.) Tillverkning av strävor och stag Med hjälp av typ C50, C51, C52 och C53 eller LC50, LC51 och LC52 L x x l Kopplingsstorlek x (mm) 4 – 14 5 – 25 6 – 25 7 – 25 8 – 25 9 – 32 Tabell 10 I tabell 10 får du information om mått ”x” som ska subtraheras för att få nödvändig rörlängd för användning med två kopplingar av typ F50 eller LF50 i formeln l – L – 2x. Observera: Måttet ”L” är längden mellan rotationspunkterna. Avståndet mellan ståndarna är beroende av stagets vinkel. Tabell 11 Kopplingsstorlek x (mm) 4* –48 5* –59 6* –72 7 –85 8 –102 9 –126 Längden på den längsgående delen kan beräknas som multipla delar av sektionslängden mellan ståndarnas centrum plus mått ”z” i tabell 12. Mått z tar hänsyn till att rörets längd måste passera genom den översta kopplingen till kopplingens avslut. Detta gäller för konstruktioner som används en koppling av typ 45. *Du bör inte använda tunnare rör än storlek 7 för pallställ. Kopplingsstorlek z (mm) 3 +24 4 +28 5 +31 6 +38 7 +46 8 +51 9 +61 Som kopplingsstycken kan antingen rör eller stänger som nit as fast eller en koppling av typ 18 användas. Om den senare används behövs ett mellanrum på 20 mm för att låsskruven ska kunna skruvas fast. Om flera rörstorlekar används i en konstruktion kan typ F50-5 till F50-9 eller LF50-6 till LF50-8 kombineras med: M50-5 till M50-9 M51-5 till M51-9 M52-5 till M52-8 M53-8 för att skapa kombinerade kopplingar (dvs. C50-75, C50-85, C51-655, C52- 855 och C53-888). LM50-6 till LM50-8 LM51-6 till LM51-8 LM52-6 till LM52-8 Längsgående rör sammankopplas med hjälp av kopplingar av typ 14 eller 18 (typ 18 rekommenderas inte som lastbärande koppling) som ska placeras vid kanten av en koppling av typ 46 och får inte ske på olika nivåer i samma sektion. Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

7. www.keesafety.co.uk 7 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. TYP Rörref. mm kg A D E F 12-5 5 35 72 35 0,30 12-6 6 44 85 35 0,43 12-7 7 55 94 40 0,63 12-8 8 60 108 40 0,77 E F D 45° A A 12 T-koppling med enkel hylsa (45°) Avsedd för att skapa 45°-vinklar. Den här komponenten används vanligen för strävor och stag. TYP Rörref. mm kg A D E F A12-8 8 60 122 52 0,77 A A D E F 45° A 12 Delad T-koppling med enkel hylsa (45°) Det unika gångjärns- och sprintsystemet i denna koppling gör det möjligt att enkelt bygga ut befintliga konstruktioner utan demontering. Den här kopplingen används vanligen för strävor och stag. 10 TYP Rörref. mm kg A B D E 10-3 3 3 29 25 0,07 10-4 4 4 34 32 0,13 10-5 5 5 41 37 0,19 10-6 6 6 46 47 0,29 10-65 6 5 44 37 0,25 10-67 6 7 55 55 0,43 10-7 7 7 60 55 0,45 10-75 7 5 57 37 0,32 10-76 7 6 57 46 0,39 10-78 7 8 73 60 0,63 10-8 8 8 68 60 0,53 10-87 8 7 63 55 0,50 10-9 9 9 84 73 0,97 10-98 9 8 74 64 0,65 T-koppling med enkel hylsa Används för att skapa 90°-skarvar mellan två rör då mitträcket på skyddsräcket möter en ståndare där skyddsräcket är platt och plant. Används även som baskopplingar för räcken. Denna koppling kan inte användas för att sammankoppla rör. Använd typ 25 när röret behöver sammankopplas. A E D B TYP Rörref. mm kg A D E A10-7 7 60 28 0,57 A10-8 8 88 33 0,89 D E A A A 10 Delad T-koppling med enkel hylsa Är konstruerad för att det ska vara möjligt att lägga till eller ta bort delar i/från befintliga konstruktioner utan att demontering är nödvändig. Röret behöver inte skarvas inuti kopplingen. Kopplingen har en styrka och en funktion som är jämförbar med typ 10-komponenter. TYP Rörref. mm kg A D 14-4 4 58 0,14 14-5 5 77 0,23 14-6 6 89 0,39 14-7 7 102 0,52 14-8 8 104 0,57 14-9 9 124 1,08 D A 14 Rak koppling Används för att göra en linjär skarv mellan två rörstycken av samma format. Om en konstant diameter behövs längs utsidan av röret (såsom ett räcke för handikappsanpassning eller en klädstång) ska en inre tapp (typ 18) övervägas. A 7 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand Observera: A10-8 avviker från bilden eftersom den använder delar av A21/A26- kopplingarna för att forma den.

26. Katalog med säkerhetskomponenter 26 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Kopplingar L14 .......... Raka Korskopplingar L26 .......... Två hylsor L 30 .......... 30 ° –45 ° justerbara L 35 .......... Tre hylsor Korskopplingar L45 .......... Korskoppling L 46 .......... Kombinerad T-koppling Krökar L15 .......... 90 ° L 20 .......... Sidohylsa LB54 ....... Justerbara Flänsar L C58 ........ Vridbar L M58 ....... Väggplatta, hane L61 .......... Rund L62 .......... Standardräcke L 68 .......... Vägg L 69 .......... Räckesfläns med sparklistadapter L148 .......Robust rektangulär L150 ...... Robust fyra hål fyrkantig L 152 ........ Fyrkantig med fyra hål L 164 ........ Vägg med förskjutning Fästen L70 .......... Konsol L160 ........ Slät koppling för överliggare 475 .......... Väggfäste av aluminium Pluggar 77 ............ Plast L84 .......... Aluminium Kombinerade vridbara kopplingar LC50 ........ Enkel, kombinerad LF50 ........ Hona, enkel LM50 ....... Hane, enkel L C51 ........ Dubbel, kombinerad LM51 ....... Hane, dubbel L C52 ........ Hörn, kombinerad LM52 ....... Hane, hörn T-kopplingar L10 .......... Enkel hylsa L 19 .......... Justerbar sidohylsa L21 .......... 90 ° sidohylsa L 25 .......... Tre hylsor L29 .......... 30 ° –60 ° enkel hylsa L 46 .......... Kombinerad T-koppling och korskoppling L 114 ........ Vridbar Sparklistsatser TBI ........... Sparklist Diverse L69 .......... Räckesfläns med sparklistadapter Packningar Flänspackningar av neopren KEE LITE -komponenter av högkvalitativ aluminium-/silikon-/magnesiumlegering. Komponenterna är starka, men ändå lätta och extremt hållbara – även i krävande miljöer. De väger ungefär en tredjedel av järnkopplingar med ca 75 % av jämförbar draghållfasthet. KEE LITE -kopplingar är konstruerade för att passa rör enligt SS-EN 755. KEE LITE -komponenter är flexibla och har många användningsområden, alltifrån tillfälliga konstruktioner till industritillämpningar. Det är din fantasi som sätter gränserna. Eftersom KEE LITE är lätt att montera med insexnyckel och röravskärare, behöver montörerna inte kunna svetsa eller ha särskild monteringskompetens vilket både sparar tid och pengar. KEE LITE låses på plats med försänkta låsskruvar vilket ger ditt räckessystem ett stilrent utseende. KEE LITE -komponenter finns för rörstorlekarna 25, 32, 40 och 50 N.B. Säkerhetskomponenter av aluminium Kopplingar efter funktion Katalog med säkerhetskomponenter 26 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

34. Katalog med säkerhetskomponenter 34 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Teknik De modulära KEE ACCESS -komponenterna är anpassade för stålrör enligt SS-EN 10255 (ISO 65). Komponenterna är av galvaniserat gjutjärn enligt SS-EN ISO 1461 för långvarigt underhåll; de finns även med polyesterbehandling i valfri RAL-färg. Eftersom KEE ACCESS - räckessystem är lätta att montera med insexnyckel och röravskärare, behöver montörerna inte kunna svetsa eller ha särskild monteringskompetens vilket både sparar tid och pengar. KEE SAFETY har en lösning för alla miljöer och situationer. KEE KLAMP -komponenter kan implementeras vid sidan om KEE ACCESS - komponenter för att skapa en komplett serie kompletterande galvaniserade komponenter. Skicka oss dina ritningar, skisser eller layouter för att få en detaljerad offert. KEE ACCESS -sortimentet av rörkopplingar är specifikt anpassat för att uppfylla kraven i Equality Act 2010, Building Regulations Part M och den brittiska standarden BS 8300. KEE ACCESS -komponenter är en kostnadseffektiv lösning för räckesinstallationer vid både nybyggnation och ombyggnadsprojekt. KEE ACCESS - komponenter är konstruerade för att skapa en slät överliggaren med rör av storlek 7 (42,4 mm ytterdiameter). Alla kopplingar kan pulverlackeras i valfria RAL-färger för att uppfylla kraven på synlighet och att räcket "inte ska vara kallt att röra". KEE ACCESS är perfekt för att skapa nya barriärer, men systemet kan även användas som en eftermonterad lösning tack vare tilläggskomponenter som gör det möjligt att komplettera befintliga räckessystem med ett nytt räcke. Koppling 514-7 ........... Inre Krökar 515-7 .......... 90° delad 520-7 .......... 90° solid 554-7 .......... Variabel vinkel 565-7 .......... Väggmonterat krökt avslut 567-7 .......... Krökt avslut för överliggare för ändstolpe Väggmonterat fäste för överliggare 518-7 .......... Galvaniserad insats 561-7 .......... Vägg 565-7 .......... Väggmonterat krökt avslut 570-7 .......... Galvaniserad, monterad 575-7 .......... Ståndarmonterad räckeskoppling 580-7 .......... Väggmonterad räckeskoppling T-kopplingar/hylsor A10-748 ...... Enkel hylsa för överliggare, för eftermontering (32 mm) 10-840C ...... Enkel för överliggare med lock 10-848 ........ Enkel för överliggare A10-748 ...... Enkel delad för överliggare, för eftermontering (38 mm) 26-840 ........ Dubbel för överliggare 26-840C ..... Dubbel för överliggare med lock 555-8 .......... Övre fästskena Diverse 84-848 ........ Överlock för ståndare 508-7 .......... Mellanlägg Kop pl ingar efter funktion Säkerhetsräcken för handikappsanpassning KEE ACCESS Grundläggande ihopsättning Dessa komponenter kombineras för att du ska få det mest hållbara och flexibla räckessystemet som motsvarar bestämmelserna. Överliggare - storlek 7 Ståndare - storlek 8 26-840C 518-7 Ø 4,8 mm NITAR 554-7 UTFÖRANDE MED DUBBELT ELLER ENKELT OFFSET 520-7 STORLEK '7' (Ø 42,4) RÄCKE 515 - 7 INKLUDERAR 1 X INSEXSKRUVAR 2 X LÅSSKRUVAR 518-7 LÅSSKRUVAR Ø 4,8 NITAR 1,2 M 10-840C 514-7 567-7 80 mm STORLEK '8' (Ø 48,3) STÅNDARE 10-848 KAN AVSLUTAS MED ALTERNATIVA AVSLUT Katalog med säkerhetskomponenter 34 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

27. www.keesafety.co.uk 27 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. L 10 TYP Rörref. mm kg A D E F L10-6 6 52 42 56 0,13 L10-7 7 65 53 64 0,20 L10-8 8 74 60 70 0,30 L10-9 9 90 74 82 0,48 T-koppling med enkel hylsa Används för att skapa en 90° stumfog mellan två rör. Används ofta för sammankoppling av avslutande ståndare och mitträcket då räcket är rakt och horisontellt. Används även som bottenkopplingar för räcken. Den här kopplingen kan inte användas om röret som förs genom hylsan måste skarvas inuti kopplingen. A A F D E TYP Rörref. mm kg A D E F L14-6 6 50 100 42 0,18 L14-7 7 59 130 53 0,24 L14-8 8 65 148 60 0,36 Rak koppling Används för att göra en linjär skarv mellan rör av samma format. Används ofta för att fulla rörlängder ska kunna användas i räckessystem. Observera: Det övre och nedre räcket ska inte skarvas inom samma sektion. A A F D E L 15 TYP Rörref. mm kg A D E F L15-6 6 52 42 56 0,14 L15-7 7 65 53 59 0,28 L15-8 8 74 60 65 0,40 L15-9 9 90 74 78 0,66 Krök (90°) En 90° hörnkoppling som vanligen används som ändkoppling för överliggaren på ett skyddsräcke på ett plant underlag. A A F D E L 14 60 ° –200 ° L 19 TYP Rörref. mm kg A D E L19-6 6 42 75 0,36 L19-7 7 53 90 0,58 L19-8 8 60 90 0,66 T-koppling med justerbar sidohylsa (60°–200°) Används för att göra vinklade kopplingar mellan 90° och 180°. Inte avsedd att ta upp böjbelastning vid korsningspunkter mellan barriärer. Observera: Kopplingar av typ L19 säljs parvis. Viktuppgifterna nedan gäller för par. A A D E A L 20 TYP Rörref. mm kg A D E F L20-6 6 52 42 50 0,19 L20-7 7 65 53 59 0,35 L20-8 8 74 60 65 0,50 Trevägskoppling, hörn (90°) En 90° hörnkoppling används vanligen för överliggaren på ett skyddsräcke. Den kan även användas som hörnkoppling för bänkar, arbetsbänkar och andra fyrkantiga konstruktioner. A A F D E A L 21 TYP Rörref. mm kg A D E F L21-6 6 52 42 56 0,16 L21-7 7 65 53 64 0,30 L21-8 8 74 60 70 0,43 T-koppling med sidohylsa (90°) Kombineras ofta med typ 20 för att skapa en 90° hörnkoppling för mitträcket på ett skyddsräcke och andra fyrkantiga konstruktioner. Ståndaren sätts genom kopplingen. A A F D E A 27 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

4. TÜV-godkännande KEE SAFETY -komponenter är godkända av TÜV, Europas ledande oberoende testorgan. Den maximala lasten för alla typer av kopplingar specificeras på TÜV-intyget. Intyget skickas på begäran. Du hittar en aktuell lista med TÜV-godkännanden på vår hemsida www.keesafety.co.uk. Katalog med säkerhetskomponenter 4 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. KEE KLAMP rörstorlek Rördiameter (mm o.d.) Nominellt lopp* (mm) 3 17,5 10 4 21,3 15 5 26,9 20 6 33,7 25 7 42,4 32 8 48,3 40 9 60,3 50 Rör för din konstruktion KEE SAFETY -komponenter tillverkas i ett antal standardstorlekar för att passa stålrör till BS EN 10255 (ISO 65), medelformat och kraftig tjoklek, Från 17,5 mm till 60,3 mm ytterdiameter; motsvarande rörstorlekar finns även i andra material. Rör med andra specifikationer kan användas, förutsatt att stålet motsvarar BS EN 10255 (ISO 65) och har en väggtjocklek på minst 3,2 mm. Galvaniserat stål KEE KLAMP - och KEE ACCESS -komponenter levereras varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461. Pulverlackering En hållbar polyesterlack appliceras på galvaniserade/polerade produkter, Finns i alla RAL-färger. Aluminium KEE LITE -komponenter av högkvalitativ aluminium-/silikon-/magnesiumlegering. Antibakteriell ytbehandling Motverkar tillväxt av potentiellt skadliga osynliga bakterier och svamp. Denna pulverlack kan appliceras i ett stort antal RAL-färger. RAL-färger Det breda färgsortimentet erbjuder många alternativ med visuella kontraster. Dessa färger gör alla räcken, skyddsräcken, balustrader eller olika kombinationer snyggare, Observera: KEE SAFETY kan ge generella råd om användning av kopplingarna som beskrivs i denna katalog. Produkttypen innebär dock att kunden har det fulla ansvaret för att välja korrekt koppling för användingsområden. Kunden ska också se till att en befintlig konstruktion som en KEE SAFETY -komponent integreras i har tillräcklig styrka för att både kunna bära upp KEE SAFETY -konstruktionen och ytterligare laster inklusive vindbelastning, snöbelastning och annan extern belastning. 7 44 mm 42,4 mm 32 mm N.B. 6 35 mm 33,7 mm 25 mm N.B. 5 28 mm 26,9 mm 3 19 mm 17,5 mm 10 mm N.B. 4 23 mm 21,3 mm Teknisk information * Det nominella loppet är en godtycklig dimension, eftersom loppet varierar med rörens väggtjocklek. 20 mm N.B. 15 mm N.B. Katalog med säkerhetskomponenter 4 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

22. Katalog med säkerhetskomponenter 22 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. S 115 Distansstycke för typ 115 Typ S115 kan användas för att en koppling av typ 115 ska kunna placeras i kanaler och spår och på andra förskjutna ställen. Ø avser fästhålens diameter. TYP mm kg D E F G Ø S115 150 65 12 100 14 0,87 G D E F 121 TYP Rörref. mm kg A D E F G H 121-7 7 55 72 49 22 28 0,92 Korsande hörnkoppling Den här kopplingen används för att skapa en hörnkoppling med 90° förskjutning. När man beräknar längder för kapning av rören ska mått ”G” subtraheras för att beräkna rörlängden för räckena. Mått ”H” ska adderas för att beräkna rörlängden för ståndaren. Observera: För att uppnå korrekt höjd för ståndaren ska toleransen för bottenkopplingarna inkluderas. A A A D F F E H G 118 Täckfläns Den här kopplingen dras över ståndare för att avsluta eftermontering under mark. Kopplingen fixeras vid ståndaren med en enda försänkt låsskruv. A TYP Rörref. mm kg A D E 118-8 8 100 15 0,40 D E Katalog med säkerhetskomponenter 22 114 TYP Rörref. mm kg A D E F 114-6 6 23 33 29 0,36 114-7 7 27 42 36 0,47 114-8 8 30 49 41 0,58 Vridbar T-koppling En koppling med inbyggd led som är avsedd för att skapa olika vinklar på räcken för trappor, ramper eller strävor. Används tillsammans med typ 10, 15, 25 eller 45. A D F E 105 Skivklämma utan fästelement Den här klämman används för montering av profilerade eller platta skivor. Klämfästet levereras med infästningar. Ø avser bulthålets diameter. A TYP Rörref. mm kg A D E F G Ø 105-6 6 32 38 13 50 9 0,14 105-7 7 38 40 13 50 9 0,16 105-8 8 40 40 13 50 9 0,18 105-9 9 48 40 13 50 9 0,23 D E F G 115 Horisontell räckesbas Typ 115 är avsedd för utanpåliggande fastsättning av skyddsräcken och balustrader vid väggar, bröstningar, trappor och ramper. Ståndaren kan inte föras genom hylsan. Distansstycken, typ S115, kan användas för att kopplingen ska kunna placeras i kanaler och spår och på andra förskjutna ställen. Ø avser fästhålets diameter. A C B E D F G Observera: Får endast användas där infästningen endast är positionerande. Klämfästet är inte avsett att bära upp en avsevärd last. TYP Rörref. mm kg A B C D E F G Ø 115-6 6 150 100 30 90 65 10 14 1,08 115-7 7 150 100 35 90 65 10 14 1,23 115-8 8 150 100 41 90 65 13 14 1,42 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

23. www.keesafety.co.uk 23 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Korsande koppling Används för förskjutna 90° korsande kopplingar. Eftersom hylsan har två låsskruvar med insexfattning kan denna KEE KLAMP -koppling användas när det liggande röret ska skarvas. Av kostnadsskäl är det möjligt att använda en typ 45 istället för 145. 145:an ska endast användas vid skarvar på röret. När du beräknar längden som röret ska kapas vid ska dimension ”G” adderas för att den verkliga rörlängden för ståndaren ska kunna beräknas. Observera: För att uppnå korrekt höjd för ståndaren ska toleransen för baskopplingarna inkluderas. A 145 A A TYP Rörref. mm kg A D E F G H 145-7 7 55 72 49 22 28 0,92 D F E G 316 Bröstningsfläns Det här komponenten är avsedd för eftermontering på balustrader som inte är tillräckligt höga. Ståndaren är vinklad 25 grader från vertikalen så att byggnadens yttre inte påverkas av att ett skyddsräcke monteras. Det sitter två hål i det övre monteringsfästet för direkt fastsättning i bröstningen. De två låsskruvarna i den vertikala hylsan ger bättre stabilitet vid sidobelastning av den vinklade ståndaren. Dropphål för dränering av vatten. Ø avser fästhålets diameter. A D E TYP Rörref. mm kg A D E Ø 316-7 7 170 100 14 1,88 316-8 8 170 100 14 2,05 23 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand Serie med kopplingar för lutningar(320-427) Denna serie kopplingar är speciellt utformad för att användas i brantare lutningar och består av kopplingstyp 320, 321, 325, 326, 427. Dessa kopplingar är avsedda för linjära räcken med ståndare där lutningen överstiger 30°. 320LH Krök med sidohylsa, horisontell vänstersida till nedförslut (30°–45°) En vänstersidig trevägskoppling för hörn är avsedd för överliggare på skyddsräcken i lutningar och trappor mellan 30° och 45° vid den punkt där överliggaren ändras från horisontellt läge till nedförslut A A TYP Rörref. mm kg A D E F 320LH-7 7 60 86 29 1,08 320LH-8 8 68 93 32 1,28 A 30 - 45 D E 30°– 45° D E F 199 Enkelsidigt monteringsfäste Typ 199 används som fästpunkt för platta plåtar eller skivor och har ett förborrat hål. A TYP Rörref. A mm kg D E F G H Ø 199-6 6 45 73 5 60,5 25 8,5 0,27 199-7 7 53 80,5 6 53 40 6 0,36 199-8 8 56 86,5 6 56 40 6 0,36 D E F G H Ø 200 Dubbelsidigt monteringsfäste Typ 200 används som fästpunkt för platta plåtar eller skivor och har ett förborrat hål. TYP Rörref. mm kg A D E F G H J Ø 200-6 6 45 45 5 90 70 25 6,5 0,18 200-7 7 53 55 6 106 86 40 11,5 0,38 200-8 8 56 66,7 6 112 92 40 11,5 0,59 E D E F G H J Ø Ø A

36. Katalog med säkerhetskomponenter 36 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 508-7 Mellanlägg En gummipackning som används tillsammans med komponenter av storlek 7. Finns endast i svart. 84-848 Överlock för ståndare En metallplugg som drivs in och som är svår att ta bort efter den är monterad. 84-848 är ett lock för de öppna ändarna på ståndare av storlek 8 som används för att täcka översidan av en 10-848 T-koppling. KEE KLAMP typ 77-7, 77-8, 84-7 eller 84-8 kan också användas, men förslut endast röret inte både röret och komponenten. Denna koppling kan endast användas med rör av mellanvikt enligt SS-EN 10255. A 515-7 TYP Rörref. mm kg A D E 515-7 7 34 50 0,84 Delad Krök (90°) En 90° krök som består av två separata delar sammanfogade med en centralt placerad skruv. Den kombinerade kopplingen placeras med ändarna inuti de angränsande räckena, och de yttre tryckskruvarna dras åt. Halvorna pressas då isär så att röret fixeras från insidan. Den mittersta skruven dras sedan åt så att kopplingen fixeras. A A 518-7 TYP Rörref. mm kg A B D E Ø 518-7 7 hylsa 51 30 5 0,49 Fäste för överliggare En mellanliggande konsol för överliggaren. Detta fäste är avsett att monteras på en koppling av typ 10-848, 10-848C, 26-840 och 26-840C eller typ A10. Röret vilar på sadeln och är antingen fixerat med Ø 4,8 mm x 15 mm långa multigrip- popnitar av aluminium eller nr 10 x 20 mm försänkta, självborrande skruvar. Ø avser nithålens diameter. A B E D 514-7 TYP Rörref. mm kg A D E 514-7 7 74 25 0,38 Invändig koppling Eftersom den är specifikt konstruerad för DDA-räcken, kan denna invändiga koppling koppling pulverlackeras (till skillnad från kopplingar av typ 18). Insexskruven och den exakta kopplingen gör det möjligt att få en slät och sammanhängande överliggare. En invändig koppling behövs vid montering av typ 520-7, 554-7, 565-7 och 567-7. A A E D 520-7 Solid krök (90°) En alternativ krök till typ 515, tvådelad koppling. Kröken ska sammankopplas med räckena med hjälp av två invändiga kopplingar av typ 514-7. TYP Rörref. mm kg A D E 520-7 7 80 30 0,40 D E D A A D E Katalog med säkerhetskomponenter 36 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

9. www.keesafety.co.uk 9 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 21 TYP Rörref. mm kg A D 21-4 4 34 0,14 21-5 5 41 0,28 21-6 6 46 0,41 21-7 7 60 0,55 21-8 8 68 0,73 21-9 9 85 1,36 T-koppling med sidohylsa (90°) Kombineras ofta med typ 20 för att skapa en 90° hörnkoppling för mitträcket på ett skyddsräcke. Ståndaren sätts genom kopplingen. D A D A A 25 TYP Rörref. mm kg A D E 25-4 4 34 67 0,18 25-5 5 41 82 0,37 25-6 6 46 92 0,49 25-7 7 60 120 0,85 25-8 8 68 136 0,98 25-9 9 84 168 1,57 T-koppling med tre hylsor Används vanligen som en 90°-skarv mellan överliggaren och en mellanliggande ståndare på säkerhetsräcket. Eftersom hylsan har två låsskruvar med insexfattning kan denna koppling användas när det liggande röret ska skarvas. En koppling av typ 10 kan användas som alternativ när röret inte behöver skarvas. E D A A A A TYP Rörref. mm kg A B D 26-4 4 4 68 0,13 26-5 5 5 81 0,27 26-6 6 6 92 0,40 26-7 7 7 120 0,65 26-8 8 8 136 0,71 26-87 8 7 126 0,67 26-9 9 9 172 1,46 B B D A 21 /A 26 TYP Rörref. mm kg A D E A21/A26-8 8 88 60 1,17 Delad korskoppling med två sidohylsor/T-koppling med sidohylsa (90°) Denna koppling har samma funktion som antingen typ 21 eller typ 26, men på tack vare dess unika gångjärns- och sprintsystem kan den läggas till i ett befintligt rörsystem. Kopplingar av typ A21/A26 levereras och säljs som sats inklusive två gjutdelar och två avsmalnande stift som kan monteras i valfri konfiguration. D D E A A A 9 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand TYP Rörref. mm kg A D E 327-7 7 180 35 1,10 327-8 8 216 40 1,40 A A A 11°–30° D E 327 T-koppling med tre hylsor (11°–30°) Den här kopplingen används i skyddsräcken med en lutning mellan 11º och 30º och låser fast överliggaren vid en vertikal, mellanliggande ståndare. 26 Korskoppling med två hylsor Kombineras vanligen med typ 25 för att skapa en 90°-skarv mellan mitträcket och en mellanliggande ståndare på skyddsräcket. Ståndaren sätts genom kopplingen. 427 T-koppling med tre hylsor (30°–45°) Den här kopplingen används i skyddsräcken med en lutning mellan 30º och 45º, och låser fast överliggaren vid en vertikal, mellanliggande ståndare A A TYP Rörref. mm kg A D E 427-7 7 180 55 0,95 427-8 8 216 60 1,22 D E 30 - 45 D E 30°– 45°

37. www.keesafety.co.uk 37 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. B A 555-8 TYP Rörref. mm kg A B D E Ø 555-8 8 7 13 89 5 0,50 Övre fästskena En linjär enkel komponent med justerbar vinkel som monteras på överliggaren som används när ett räcke behövs för vägledning men där man inte har behov av ett skyddsräcke med dubbelt rör. Sadeln har en variabel vinkel på 60° från vertikalen. Ø avser nithålens diameter. A B D E 554-7 TYP Rörref. mm kg A D 554-7 7 108 0,33 Variabel vinkel En krök med variabel vinkel gör det möjligt att kompensera för höjdförändringar. Denna krök ger flexibilitet inom specifika konstruktioner eller planer. Kröken sammankopplas med räcken med hjälp av två invändiga kopplingar av typ 514-7. A A D D 30 ° –200 ° 565-7 TYP Rörref. mm kg A D E F Ø 565-7 7 82 86 90 7 0,67 Väggmonterat krökt avslut Väggmonterat fäste för krökt avslut för överliggare. Fästet sammankopplas med överliggaren med hjälp av en koppling av typ 514 - 7. Tre fästhål borras och försänks för att passa nr 14 csk- skruvar. Ø avser fästhålens diameter. A E D F 567-7 Krökt avslut för överliggare för ändstolpe Ett krökt fäste för överliggare när räcket monteras på en ståndare. Den här överliggaren monteras på en ståndare med hjälp av en hylsa för överliggaren. Sammankoppla den krökta överliggaren med hjälp av en intern koppling av typ 514-7. E D F 570-7 TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø 570-7 7 88 63 82 90 25 7 0,67 Väggmonterat fäste för överliggare En väggmonterad version av 518-7. Överliggaren vilar på sadeln och sätt fast med nr 10 självborrande skruvar eller multigrip-popnitar. Det här fästet har endast hål för fästskruvar med försänkt skalle. Tre fästhål borras och försänks för att passa csk- skruvar med 6 mm diameter. Ø avser fästhålens diameter. A 561-7 E D F H G TYP Rörref. mm kg A D E Ø 561-7 7 90 40 7 0,35 Väggfläns En väggmonterad ändfläns för överliggare. Fyra fästhål borras och försänks för att passa träskruvar med platt skalle med 6 mm diameter. Kan sammankopplas med räcket med hjälp av en invändig koppling av typ 514-7. Ø avser fästhålens diameter. A D E TYP Rörref. mm kg A B D E F Ø 567-7 7 slutrör 51 86 81 7 0,57 37 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

29. www.keesafety.co.uk 29 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. L M50 Vridbar koppling med enkelt hanfäste Handelen av en vridbar komponentkombination. Kopplingen kan även användas vid montering av platta paneler vid rörkonstruktioner. A E D F G L 46 Kombinerad T-koppling och korskoppling Används i ställage för att sammankoppla liggande bärskenor med ståndaren så att hylsan kan användas för att fixera ett liggande rör utanför ståndaren. I pallställage bör bärskenorna vara inuti ståndaren. A A A E D E F H G TYP Rörref. mm kg A D E F G H L46-6 6 42 40 52 44 50 0,19 L C50 Vridbar koppling med enkel hylsa En komplett kombinerad vridbar koppling, som kan ställas in inom 170°. Observera: Vridbara kopplingar är inte konstruerade för att klara böjbelastning. Man bör inte bygga en hel konstruktion av vridbara kopplingar eftersom dessa inte ger tillräcklig stabilitet i konstruktionen. A B TYP Rörref. kg A B LC50-66 6 6 0,21 LC50-77 7 7 0,44 LC50-88 8 8 0,53 85 ° Vridbar koppling med enkelt honfäste Hondelen av en vridbar komponentkombination. A F D G E L F50 TYP Rörref. mm kg A D E F G LF50-6 6 50 42 75 53 0,17 LF50-7 7 59 53 90 59 0,25 LF50-8 8 65 60 90 67 0,29 TYP Rörref. mm kg A D E F G Ø LM50-6 6 50 44 47 11 10 0,12 LM50-7 7 59 51 50 11 10 0,15 LM50-8 8 65 60 55 11 10 0,20 L C51 Vridbar dubbelkoppling Komplett kombinerad koppling. Reducerkombinationer av typ LC51 finns i storlek 6, 7 och 8. A C B 85 ° 85 ° L M51 Vridbar koppling med dubbelt hanfäste Ena halvan av en kombinerad komponent. Denna komponent kan även användas vid montering av platta paneler vid rörkonstruktioner. A E D G F H TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø LM51-6 6 50 44 47 11 42 10 0,16 LM51-7 7 59 51 50 11 53 10 0,20 LM51-8 8 65 60 55 11 60 10 0,27 TYP Rörref. kg A B C LC51-666 6 6 6 0,48 LC51-777 7 7 7 0,69 LC51-888 8 8 8 0,77 29 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

35. www.keesafety.co.uk 35 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. A 10-748 Enkel hylsa för överliggare, för eftermontering Det unika gångjärns- och sprintsystemet i denna T-koppling gör det möjligt att enkelt bygga ut befintliga konstruktioner utan isärtagning. Gångjärn omkring ett befintligt rör av storlek 7, eller 32 mm N.B. A 10- 848 Enkel hylsa för överliggare, för eftermontering Det unika gångjärns- och sprintsystemet i denna T-koppling gör det möjligt att enkelt bygga ut befintliga konstruktioner utan isärtagning. Gångjärn omkring rör av storlek 8, eller 40 N.B. A B A A B A TYP Rörref. mm kg A B D E A10-848 8 slutrör 82 55 0,62 10-840 C TYP Rörref. mm kg A B D E 10-840C 8 slutrör 55 85 0,41 Enkel hylsa för överliggare med lock 90° T-koppling med lock som ska användas vid avslutning av en ståndare där en hylsa för överliggaren ska anslutas. A B 10-848 Enkel hylsa för överliggare En T-koppling som används vid nybyggnation som gränssnitt mellan ståndare och K EE ACCESS - kopplingar. Används för uppgradering av system av storlek 7 och 8 (se A10- 748 och A10-848). B A A TYP Rörref. mm kg A B D E 10-848 8 slutrör 55 85 0,38 26-840 TYP Rörref. mm kg A B D E F 26-840 8 slutrör 55 48 110 0,44 B A B A 26-840 C TYP Rörref. mm kg A B D E F 26-840C 8 slutrör 55 48 110 0,50 Dubbel hylsa för överliggare med lock Koppling med lock som används för att avsluta en ståndare för att skapa två hylsor för överliggaren 90° från ståndaren. A B B Dubbel hylsa för överliggare Kopplingen förs på över ståndaren för att skapa två hylsor för överliggaren vid 90°. TYP Rörref. mm kg A B D E A10-748 7 slutrör 76 53 0,53 D E D E D E F D E E D F D E 35 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

8. Katalog med säkerhetskomponenter 8 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 15 TYP Rörref. mm kg A D 15-4 4 34 0,13 15-5 5 41 0,27 15-6 6 46 0,37 15-7 7 60 0,52 15-8 8 68 0,77 15-9 9 85 1,28 Krök (90°) En 90° hörnkoppling som vanligen används som ändkoppling för överliggaren på ett skyddsräcke på ett plant ställe. A D D A 16 TYP Rörref. mm kg A D 16-5 5 50 0,29 16-6 6 53 0,45 16-7 7 67 0,59 16-8 8 77 0,81 16-9 9 90 0,98 Klämmonterad T-koppling Används ofta för att lägga till och ändra befintliga konstruktioner. Denna har samma funktion som en typ 10, men tack vare den öppna hylsan kan den integreras i en färdig konstruktion. Se typ A10 för en alternativ koppling. Insexbulten är endast till för att låsa. Kan dras åt till max. 15 Nm. A A D 17 TYP Rörref. mm kg A B D E 17-5 5 27 40 0,15 17-6 6 34 48 0,33 17-7 7 43 58 0,43 17-8 8 49 65 0,70 17-9 9 61 78 0,90 Klämmonterad korsande koppling Används för att skapa en 90° korsande koppling. Kan läggas till i en befintlig konstruktion. Röret ska inte skarvas inuti kopplingen. Se typ 45 eller typ A45 för en alternativ koppling. B A D E TYP Rörref. mm kg A B D E 19-5 5 5 60 31 0,20 19-6 6 6 58 33 0,29 19-7 7 7 73 40 0,41 19-8 8 8 90 55 0,53 19-85 8 8 90 55 0,65 19-8T 8 8 90 59 0,64 19-9 9 9 110 49 0,92 19 T-koppling med justerbar sidohylsa Används parvis för att bilda kopplingar som kan anpassas mellan 90° och 180°. När du beräknar längden som röret ska kapas vid ska dimension ”E” subtraheras för att den verkliga rörlängden ska kunna beräknas. N.B. Typ 19-85 kan ge ett vinkelområde mellan 60° och 180°. Observera: Par säljs och prissätts separat i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. A B B D E 90°–180° 20 TYP Rörref. mm kg A D 20-4 4 34 0,26 20-5 5 41 0,38 20-6 6 46 0,48 20-7 7 60 0,70 20-8 8 68 0,99 20-9 9 84 1,82 Trevägskoppling, hörn En 90° hörnkoppling används vanligen för överliggaren på ett skyddsräcke. Den kan även användas som hörnkopplingf ör bänkar, arbetsbänkar och andra fyrkantiga konstruktioner. A A D D D A 18 Invändig koppling En invändig tapp som skapar en infälld skarv mellan två rör med samma diameter. Inte lika stark som typ 14 och får inte används om den utsätts för direkta spänningskrafter. Denna koppling kan endast användas med ett 3,2 mm tjockt rör. VARNING: Kopplingar av typ 18 får inte användas som lastbärande skarv. A E D TYP Rörref. mm kg A D E 18-6 6 76 20 0,18 18-7 7 76 20 0,27 18-8 8 76 20 0,35 A Observera: Denna koppling kan endast användas med rör med 3,2 mm tjocka väggar Katalog med säkerhetskomponenter 8 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

11. www.keesafety.co.uk 11 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 11 40 TYP Rörref. mm kg A D E 40-4 4 34 67 0,27 40-5 5 32 82 0,40 40-6 6 37 92 1,01 40-7 7 43 120 1,29 40-8 8 53 136 1,90 40-9 9 62 168 2,04 Korskoppling med fyra hylsor Används vanligen för att sammankoppla en central ståndare med liggande rör i fyra riktningar i en konstruktion med flera ståndare. Ståndaren sätts genom kopplingen. A D E E A A A A A 40 TYP Rörref. mm kg A D E F A40-8 8 60 88 55 1,82 Delad korskoppling med fyra hylsor Det unika gångjärns- och sprintsystemet i denna koppling gör det möjligt att enkelt bygga ut befintliga konstruktioner utan demontering. Den här kopplingen används vanligen i konstruktioner med flera ståndare för att sammankoppla en central ståndare med liggande rör i fyra riktningar. Ståndaren sätts genom kopplingen. A A A A A D E F A 35 Delad korskoppling med tre hylsor Det unika gångjärns- och sprintsystemet i denna koppling gör det möjligt att enkelt bygga ut befintliga konstruktioner utan demontering. Denna koppling används för att sammankoppla en ståndare med liggande rör i tre riktningar, vid 90° mot ståndaren. Ståndaren sätts genom kopplingen. A A A A TYP Rörref. mm kg A D E F G A35-8 8 88 176 55 60 1,57 F E G D TYP Rörref. mm kg A B D E 45-3 3 3 21 25 - 0,07 45-4 4 4 25 28 - 0,15 45-5 5 5 34 31 - 0,20 45-6 6 6 40 38 - 0,34 45-65 6 5 36 41 37 0,29 45-7 7 7 55 46 - 0,48 45-76 7 6 45 46 38 0,45 45-8 8 8 55 50 - 0,59 45-86 8 6 48 51 38 0,45 45-87 8 7 51 51 46 0,55 45-9 9 9 67 61 - 0,91 45-98 9 8 60 75 73 1,09 Korskoppling Används för att skapa en 90° korsande koppling. Används ofta för skyddsräcken där man behöver ett sammanhängande liggande räcke samtidigt som kostnaden sänks genom att antalet kapningar minimeras. Röret kan inte skarvas inuti den här kopplingen. Den kan även användas för att skapa mellanliggande plan i hyllor osv. då man inte behöver horisontella stag mellan ståndarna. Observera: Om mått ”E” anger två siffror, gäller den första siffran hylsa ”A” och den andra hylsa ”B” i tabellen. D E A B A 45 TYP Rörref. mm kg A D E A45-7 7 49 46 0,65 A45-8 8 55 50 0,79 Delad korskoppling Det unika gångjärns- och sprintsystemet i denna koppling gör det möjligt att enkelt bygga ut befintliga konstruktioner utan demontering. Denna koppling används för att skapa korskopplingar med 90° förskjutning. Röret ska inte skarvas inuti kopplingen. Typ A45 fungerar på samma sätt som en typ 45-koppling. A A D E 46 Kombinerad T-koppling och korskoppling Används på räcken för att sammankoppla horisontella bärskenor med en ståndare så att ett horisontellt stag kan monteras längs sektionen. I ställage är det vanligt att det horisontella röret sitter utanför ståndaren. I pallställage bör bärskenorna vara inuti ståndaren. A TYP Rörref. mm kg A D E F 46-4 4 34 28 25 0,15 46-5 5 41 31 34 0,30 46-6 6 46 38 40 0,49 46-7 7 60 46 49 0,69 46-8 8 68 51 55 0,91 46-9 9 85 61 67 1,37 A A E F D 45 11 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

13. www.keesafety.co.uk 13 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. P 51 Modifierad M51-8 med förskjutet spår Avsedd för sänker infästning av olika typer av paneler och golv på rörkonstruktioner (dvs. plywood, plastskivor, träpaneler etc.). Denna koppling har två förskjutna flänsar så att panelerna ska monteras kant i kant med röret. A TYP Rörref. mm kg A D E F G H J K L P51-8 8 61 81 47 32 8 10 11 13 0,59 F E E D L G H J K C 51 Vridbar dubbelkoppling Komplett kombinerad koppling. Typ C51 fås genom att två kopplingar av typ F50 kombineras med en koppling av typ M51. Se typ F50 och M51 för mått. För mer information se ”Ledade kopplingar” på sida 12. B TYP Rörref. kg A B C C51-555 5 5 5 0,87 C51-666 6 6 6 1,11 C51-777 7 7 7 1,35 C51-888 8 8 8 1,57 C51-999 9 9 9 2,06 C A 85 ° 85 ° C 52 TYP Rörref. kg A B C C52-555 5 5 5 0,97 C52-666 6 6 6 1,12 C52-777 7 7 7 1,34 C52-888 8 8 8 1,55 Vridbar hörnkoppling Komplett kombinerad koppling. Reducerkombinationer av typ C52 finns i storlek 5 till 8. För mer information se typ F50 och M52 för mått. Se ”Ledade kopplingar” (överst på sida 12 ). A C B M 51 Vridbar koppling med dubbelt hanfäste Ena delen av en kombinerad koppling typ C51. Denna koppling kan även användas vid montering av platta paneler vid rörkonstruktioner. Ø avser fästhålets diameter. A TYP Rörref. mm kg A D E F Ø M51-5 5 40 38 19 10 0,33 M51-6 6 43 38 19 10 0,38 M51-7 7 48 45 19 10 0,46 M51-8 8 54 45 19 10 0,48 M51-9 9 62 52 19 10 0,71 D D E F MH 51 Vridbar horisontell koppling med dubbelt hanfäste Denna koppling kan användas till att fixera platta paneler vid rörkonstruktioner Kopplingen är speciellt konstruerad för butikshyllor och kan användas som del av en CH51 kombinerad koppling. Ø avser fästhålets diameter. A TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø MH51-6 6 43 38 11 46 38 10 0,44 D E G H F M 52 TYP Rörref. mm kg A D E F Ø M52-5 5 40 38 19 10 0,37 M52-6 6 43 38 19 10 0,39 M52-7 7 50 45 19 10 0,45 M52-8 8 54 47 19 10 0,46 Vridbar hörnkoppling med hanfäste Ena delen av en kombinerad koppling typ C52. Denna kan även användas för att montera platta paneler vid rörkonstruktioner. Ø avser fästhålets diameter. A E D F 13 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

12. Katalog med säkerhetskomponenter 12 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. P 50 Modifierad M50-8 med förskjutet spår Avsedd för att fixeras olika typer av paneler och golvtäckning i rörkonstruktioner (dvs. plywood, ytskikt av plast, träplankor etc.). Denna koppling har en förskjuten fläns som gör det möjligt att montera paneler vid ett rör i jämnkant. Används ofta tillsammans med typ P51. Se även typ P57. A TYP Rörref. mm kg A D E F G H J K L P50-8 8 61 80 47 32 8 10 11 13 0,48 G F D E J K L H M 50 Vridbar koppling med enkelt hanfäste En del av den kombinerade kopplingen C50. Denna kan även användas för att montera platta paneler vid rörkonstruktioner. Ø avser fästhålets diameter. Observera: Typ M50-4 passar endast ihop med en typ F50-4. A E TYP Rörref. mm kg A D E F Ø M50-4 4 28 20 11 6,5 0,06 M50-5 5 40 38 19 10 0,24 M50-6 6 43 38 19 10 0,27 M50-7 7 48 38 19 10 0,36 M50-8 8 54 47 19 10 0,36 M50-9 9 62 45 19 10 0,54 D F MH 50 TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø MH50-6 6 43 38 38 11 46 10 0,30 Vridbar horisontell koppling med enkelt hanfäste Denna koppling kan användas till att fixera platta paneler vid rörkonstruktioner Särskilt konstruerad för butikshyllor. Kan även användas som del av en kombinerad koppling av typ CH50. Ø avser fästhålets diameter. A F D H E G F 50 TYP Rörref. mm kg A D E F Ø F50-4 4 38 14 11 6,5 0,07 F50-5 5 60 25 19 10 0,28 F50-6 6 60 21 19 10 0,34 F50-7 7 68 21 19 10 0,42 F50-8 8 76 25 19 10 0,52 F50-9 9 83 21 19 10 0,65 Vridbar koppling med enkelt honfäste En del av den kombinerade kopplingen C50. Typ F50 i storlek 4 har bara en ögla medan typ F50 i storlek 5 till 9 har två öglor. Ø avser fästhålets diameter. Observera: Typ F50-4 passar endast ihop med en typ M50-4. A F E D C 50 Vridbar koppling med enkel hylsa Komplett kombinerad koppling. Reducerkombinationer av typ C50 finns i storlek 5 till 9. Se typ F50 och M50 för individuella kopplingsspecifikationer. För mer information se ”Vridbara kopplingar” längst ned på den här sidan. A 85 ° TYP Rörref. kg A B C50-44 4 4 0,15 C50-55 5 5 0,56 C50-66 6 6 0,64 C50-77 7 7 0,80 C50-88 8 8 0,91 C50-99 9 9 1,22 B 85 ° Vridbara kopplingar Typ F50, M50, MH50, M51, MH51, M52, M53 och M58 är kända som vridbara kopplingar och kan vara monterade som typ C50, CH50, C51, C52, C53 och C58 eller levereras som separata delar. De används ofta för strävor, men kan även användas för att lösa problem där man behöver kopplingar med andra vinklar än kopplingar med fast vinkel. För att rörmaterialet ska kunna utnyttjas på ett kostnadseffektivt sätt när ”C”-kopplingar eller kombinerade kopplingar används, kan typ F50 (endast storlek 5 till 9) kombineras med olika storlekar av typ M50, MH50, M51, MH51, M52, M53 och M58. F50-4 och M50-4 kan endast kombineras med varandra. VARNING!: Man bör inte bygga en hel konstruktion av vridbara kopplingar eftersom dessa inte ger tillräcklig stabilitet eller styvhet i konstruktionen. Typ M50, MH50, M51, M52, M53 och M58 kan även användas separat för att montera olika typer av utfyllnadspaneler. Dessa kopplingar är inte konstruerade för att ta upp böjmoment. Katalog med säkerhetskomponenter 12 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

32. Katalog med säkerhetskomponenter 32 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. L 114 Vridbar T-koppling En koppling med inbyggd led som är avsedd för att skapa olika vinklar på räcken för trappor, ramper eller strävor. Om den kombineras med typ L10, L15, L25 eller L45 slipper du borrade vinkelkopplingar. TYP Rörref. mm kg A D E F G L114-6 6 43 56 45 32 0,18 L114-7 7 53 64 43 40 0,27 L114-8 8 60 70 46 40 0,34 A D G F E L 148 Rektangulär fläns för hög belastning Typ L148 är en bärande botteninfästning för skyddsräcken och balustrader. Den här kopplingen finns med antingen två eller fyra fästhål med tillräcklig diameter för säker infästning med antingen mekanisk eller kemisk förankring. De två låsskruvarna med insexfattning ger ståndaren bättre stabilitet. Vi rekommenderar att fästhålen motsvarar belastningen. Ø avser fästhålens diameter. Observera: L148-9/2 har två hål; L148-9/4 har fyra hål. TYP Rörref. mm kg A D E F G H I J K Ø L148-9/2 9 78 87 12 77 198 130 153 45 18 1,13 L148-9/4 9 78 87 12 77 198 130 153 45 14 1,13 J H G D F E I K A A L 152 Fyrkantig fläns med fyra hål En fästfläns med fyra punkter. Ø avser fästhålens diameter. TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø L152-6 6 50 46 6 76 52 8 0,16 L152-7 7 59 55 8 85 61 11 0,27 L152-8 8 65 65 8 92 67 11 0,31 H G D E F Fyrkantig fläns med fyra hål för hög belastning En fästfläns med fyra punkter för hög belastning. Perfekt när man behöver en bärande infästning. Ø avser fästhålens diameter. L 150 TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø L150-8 8 65 76 13 127 89 11 0,64 A D E F G H Katalog med säkerhetskomponenter 32 L 84 TYP Rörref. mm kg A D E F L84-6 6 34 31 6 0,02 L84-7 7 43 31 6 0,05 L84-8 8 49 31 6 0,05 Ändplugg i metall En metallplugg som drivs in. För korrekt montering ska en gummiklubba användas. Metallpluggen är svår att ta bort efter den är monterad. E D F TYP Rörref. mm kg A D E F G H I J Ø L70-6 6 60 92 50 50 45 68 10 8 0,20 L70-7 7 68 105 59 60 54 81 10 8 0,34 L70-8 8 75 115 65 66 60 91 10 8 0,45 Konsol Denna koppling, med hål som endast är avsedda för fästskruvar med försänkt huvud, är endast avsedd för att bära upp räcken längs väggar eller för att fixera konstruktioner vid väggar. Röret dras genom kopplingen och kan inte skarvas inuti kopplingen. Typ 70 används även för montering av sparklister vid botten av ståndare i skyddsräcken. Ø avser fästhålens diameter. A I D L 70 H E J F G VARNING! : Kopplingar av typ 70 är inte avsedda att användas som bottenflänsar för skyddsräcken eller räcken med fullhöjd. Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

19. www.keesafety.co.uk 19 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 79 Skivklämma Den här kopplingen används för att montera skivor vid ett rör. Kopplingen levereras med följande tillbehör: en M6 x 50 mm bult, på M6 fyrkantsmutter och en M6 låsbricka. BZP-ytbeläggning. Ø avser bulthålets diameter. TYP Rörref. mm kg A D E F G Ø 79-7 7 46 34 8 21 8 0,08 A G D E F 81 Enkelsidigt klämfäste För montering av utfyllnad med metallnät. Av ekonomiska skäl kan man använda klämfästen av typ 81 utan säkerhetsinfästning för att montera olika typer av utfyllnadspaneler (plywood, perspex osv.) med en maximal tjocklek av 10 mm. Alla klämfästen levereras med fästbultar med sexkantigt huvud, M6 x 35 mm långa, och mutter. Det primära klämfästet har ett 8 x 15 mm spår. Ø avser diametern på fästbultens hål. TYP Rörref. mm kg A D E F Ø 81-5 5 24 39 56 7,5 0,07 81-6 6 27 42 59 7,5 0,08 81-7 7 32 47 64 7,5 0,08 81-8 8 34 49 66 7,5 0,09 81-9 9 40 55 72 7,5 0,10 Observera: För dimensionerna D och E anger minimi- och maximimåtten för det spårade hålet. D E F 78 TYP Rörref. mm kg A D E Ø 78-5 5 30 25 14 0,21 78-6 6 33 26 14 0,25 78-7 7 38 26 14 0,26 78-8 8 41 26 14 0,28 Öglekoppling Används i kombination med en koppling av typ 83 för portgångjärn. Ø avser svänghålets diameter. A D E 76 TYP Rörref. mm kg A D E F 76-5 5 28 25 28 0,17 76-6 6 35 25 13 0,21 76-7 7 40 25 40 0,23 76-8 8 41 25 13 0,24 Krok En koppling som normalt används som fästpunkt för kedjor. A E D F 77 TYP Rörref. kg A 77-4 4 0,001 77-5 5 0,008 77-6 6 0,010 77-7 7 0,010 77-8 8 0,016 77-9 9 0,024 Plastplugg En grå plastplugg som används för att försluta rör med öppna ändar. Se även typ 84. Endast avsedd för medeltjocka till tjocka rör. 82 Dubbelsidigt klämfäste För montering av utfyllnad med metallnät. Av ekonomiska skäl kan man använda klämfästen av typ 82 utan säkerhetsinfästning för att montera olika typer av utfyllnadspaneler (plywood, perspex osv.) med en maximal tjocklek av 10 mm. Alla klämfästen levereras med fästbultar med sexkantigt huvud, M6 x 35 mm långa, och mutter. Det primära klämfästet har ett 8 mm x 15 mm spår. Ø avser diametern på fästbultens hål. TYP Rörref. mm kg A D E F Ø 82-5 5 24 39 112 7 0,11 82-6 6 27 42 118 7 0,12 82-7 7 32 47 128 7 0,13 82-8 8 34 49 132 7 0,14 82-9 9 40 55 144 7 0,14 Observera: För dimensionerna D och E anger minimi- och maximimåtten för det spårade hålet. D D E E F A A 19 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

17. www.keesafety.co.uk 17 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. A TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø 67-7 7 83 140 79 102 10 14 1,13 67-8 8 96 155 80 115 10 14 1,30 D E G F H 8 ° 66 TYP Rörref. mm kg A D E F G 66-6 6 127 122 10 115 1,87 66-7 7 140 135 10 127 1,44 66-8 8 140 135 10 127 1,43 Bottenhylsa Bottenkoppling med hylsa för montering i betong. Posterna kan antingen vara permanenta eller tillfälliga. Den har en låsskruv med insexfattning och kan levereras med en plugg för att täta hålet när röret tas bort (se tabellen på sidan 49). A D G E F A 64 Vertikal räckesbotten av standardtyp Avsedd för infästning av skyddsräcken och balustrader vid väggar, bröstningar, trappor och ramper. Ståndaren kan inte föras genom hylsan. Flänsens placering på röret gör det omöjligt att komma åt det övre fästhålet. När du väljer en sexkantsbult eller liknande bultinfästning får bulten (inklusive skallen) inte vara längre än 25 mm (se tabellen på sidan 49). Ø avser fästhålets diameter. TYP Rörref. mm kg A D E F G H J K Ø 64-6 6 86 95 22 67 57 45 39 14 0,77 64-7 7 84 108 30 72 64 50 30 14 1,12 64-8 8 89 121 32 89 70 58 28 14 1,54 H F D J K G E Observera: Om det är nödvändigt att föra genom en ståndare genom kopplingen kan basen borras ur. 67 Vinkelfläns Typ 67 används för att ståndaren ska kunna vridas i röret, vilket ger en förskjutning på mellan 3° och maximalt 11°, mätt från vertikalen. Perfekt för att fästa balustrad- och skyddsräckessystem vid ramper eller andra typer av lutningar (se tabellen på sida 49). Ø avser fästhålets diameter. Observera: Vi rekommenderar generellt att fästhålen i botten ska vara anpassade efter belastningen när 67-8 monteras.. 65 Horisontell räckesbotten av standardtyp Den här kopplingen är avsedd för utanpåliggande fastsättning av skyddsräcken och balustrader vid väggar, bröstningar, trappor och ramper. Ståndaren kan inte falla genom hylsan (se tabellen på sida 49). Ø avser fästhålets diameter. Observera: Om det är nödvändigt att föra genom en ståndare genom kopplingen kan botten borras ur. A TYP Rörref. mm kg A D E F G H J Ø 65-6 6 83 96 22 67 57 22 14 0,88 E G H J D F 363 Vinklad bottenfläns (11°–30°) I likhet med typ 63 används den för att ställa in ståndaren vid en vinkel av 11º–30º. Den här kopplingen ska endast utsättas för lättare laster som inte kan placeras vid 90º av den påförda belastningen. Vid större laster eller andra rörstorlekar används en fläns av typ 62 och ståndaren böjs till önskad vinkel (se tabellerna på sidan 49). Ø avser fästhålets diameter. A TYP Rörref. mm kg A D E F G Ø 363-7 7 76 114 85 146 14 0,98 363-8 8 89 124 95 164 14 1,31 D E F G A 17 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand 265 TYP Rörref. mm kg A D E F G Ø 265-7 7 86 76 104 66 14 1,35 265-8 8 86 94 119 74 14 1,56 Förskjuten väggfläns Sidofäste för skyddsräcken och balustrader vid väggar, bröstningar, trappor och ramper. Ståndaren kan inte föras genom hylsan. Avsedd för montering av räcken som är förskjutna från fästpunkterna. Ø avser fästhålets diameter. A D E F G

28. Katalog med säkerhetskomponenter 28 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. T-koppling med tre hylsor Används vanligen som en 90°-koppling mellan överliggaren och en mellanliggande ståndare på skyddsräcket. Eftersom hylsan har två låsskruvar med insexfattning kan denna koppling användas när det liggande röret ska skarvas. En koppling av typ L10 kan användas som alternativ när röret inte behöver skarvas. A A A TYP Rörref. mm kg A D E F G L25-6 6 52 42 50 104 0,21 L25-7 7 65 53 59 130 0,35 L25-8 8 74 60 65 148 0,51 L25-9 9 90 74 78 180 0,93 L 25 E G D F L 26 Korskoppling med två hylsor Kombineras vanligen med typ L25 för att skapa en 90°-koppling mellan mitträcket och en mellanliggande ståndare på skyddsräcket. Ståndaren sätts genom kopplingen. A A A F E D TYP Rörref. mm kg A D E F L26-6 6 42 56 104 0,17 L26-7 7 53 64 130 0,28 L26-8 8 60 70 148 0,45 L26-9 9 74 82 180 0,66 L 29 T-koppling med en hylsa (30°–60°) Den här justerbara kopplingen används vanligen för stag och strävor. Den kan användas vid önskad vinkel mellan 30° och 60°. Används för att sammankoppla ett vinklat trappräcke med en ståndare. A A TYP Rörref. mm kg A D E F G L29-7 7 82 95 27 53 0,32 L29-8 8 93 108 30 59 0,41 G D E F 30 ° –60 ° Justerbar korskoppling (30°–45°) Denna justerbara koppling kan användas i trappor mellan mitträcket och en mellanliggande ståndare som krävs för att fixeras i vertikalt läge. Den kan användas vid önskad vinkel mellan 30° och 45°. A A A E L 30 D F TYP Rörref. mm kg A D E F L30-7 7 215 53 54 0,52 L30-8 8 245 59 60 0,83 30 ° –45 ° Korskoppling med tre hylsor Används vanligen för att sammankoppla ståndare med liggande rör i tre riktningar, vid 90° mot ståndaren. Ståndaren sätts genom kopplingen. A A A G L 35 F D E TYP Rörref. mm kg A D E F G L35-6 6 43 56 104 52 0,31 L 45 Korskoppling Används för att skapa korskopplingar med 90° förskjutning. Används ofta för skyddsräcken där man behöver ett sammanhängande liggande räcke samtidigt som kostnaden sänks genom att antalet kapningar minimeras. Typ L45 kan även användas för att möjliggöra mellannivåer i ställage. Observera: Röret kan inte skarvas med den här kopplingen. A A E D TYP Rörref. mm kg A D E L45-6 6 44 40 0,12 L45-7 7 54 50 0,21 L45-8 8 61 56 0,35 Katalog med säkerhetskomponenter 28 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

31. www.keesafety.co.uk 31 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. L 62 TYP Rörref. mm kg A D E F G H J Ø L62-6 6 42 90 9 89 128 75 14 0,35 L62-7 7 55 90 9 102 140 82 14 0,43 L62-8 8 62 90 9 115 160 84 14 0,47 Räckesfläns av standardtyp En fläns av typ L62 ska alltid användas för att fixera skyddsräcken och balustrader. Hålen har tillräcklig diameter för att möjliggöra god infästning med antingen mekanisk eller kemisk förankring. De två låsskruvarna i den stående hylsan ger bättre stabilitet för ståndaren. Vi rekommenderar att fästhålen i flänsen motsvarar belastningen. Röret kan passera genom kopplingens botten. Ø avser fästhålens diameter. A J G H D E F L 68 Väggfläns Sidofläns för montering av skyddsräcken och balustrader vid väggar, bröstningar, trappor och ramper. Ståndaren kan inte föras genom hylsan. Ø avser fästhålens diameter. Observera: Om ståndaren måste kunna föras igenom kopplingen genom att borra ur änden, kan det nedre fästhålet inte användas. TYP Rörref. mm kg A D E F G H J K Ø L68-6 6 42 71 64 24 75 101 8 11 0,24 L68-7 7 53 86 80 28 89 113 8 11 0,35 L68-8 8 60 96 92 31 100 128 8 11 0,43 A D E F H J G K 31 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand M P G N O E L 69 TYP Rörref. mm kg A D E F G H I J K L M N O P Ø L69-7 7 10 15 145 80 80 96 58 20 11 115 40 8 51 11 0,64 L69-8 8 10 15 160 90 80 112 58 20 11 130 50 8 57 11 0,75 Räckesfläns med sparklistadapter Räckesflänsen L69 är avsedd att användas för skyddsräcken och balustrader och gör det möjligt att montera en sparklist vid botten. Hålen i bottenplattan har tillräckligt stor diameter för montering med mekaniska eller kemiska förankringar; sidoplattorna har spårade hål som möjliggör en viss rörelse i sidled för att underlätta monteringen. En sparklist som är avsedd att användas med en rörfläns av typ L69 är tillgänglig från KEE SAFETY . (Se sidan 36.) Ø avser fästhålens diameter. A I F K L H J D Vinklad bottenkoppling med fläns Liknar typ L62, men används för att montera en ståndare vid 45° till 60° vinkel. Den här kopplingen får endast utsättas för lättare laster som inte kan placeras vid 90º av den påförda belastningen. Vid större laster eller andra rörstorlekar används en fläns av typ L62 och ståndaren böjs till önskad vinkel. Ø avser fästhålets diameter. A L 63-8 TYP Rörref. mm kg A D E F G H J Ø L63-8 8 84 180 58 154 10 91 12 0,69 J G H D E F 45 ° –60 ° G H D E F 3 ° –11 ° TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø L67-8 8 102 160 115 90 9 14 0,58 Vinkelfläns Typ L67 är avsedd för att ståndaren ska kunna vridas in i röret, vilket ger en vinkelförskjutning från 3° upp till maximalt 11°, mätt från vertikalen. Perfekt för att fästa balustrad- och skyddsräckessystem vid ramper eller andra typer av lutningar. Ø avser fästhålets diameter. L 67-8 A

30. Katalog med säkerhetskomponenter 30 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. A L C52 TYP Rörref. kg A B C LC52-666 6 6 6 0,59 LC52-777 7 7 7 0,67 LC52-888 8 8 8 0,85 Vridbar hörnkoppling Komplett kombinerad koppling. Reducerkombinationer av typ LC52 finns i storlek 6, 7 och 8. Se typ LM52 och typ LF50 för måtten. 85 ° 85 ° A B C L M52 Vridbar hörnkoppling med hanfäste Ena halvan av en kombinerad komponent. Denna komponent kan även användas vid montering av platta paneler vid rörkonstruktioner. Ø avser nithålens diameter. TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø LM52-6 6 50 44 47 11 42 10 0,16 LM52-7 7 59 51 50 11 53 10 0,23 LM52-8 8 65 60 55 11 60 10 0,27 A D G E F H L M58 TYP mm Nithålets dia. (mm) Fästhå - lets dia. (mm) kg D E F G H Ø Ø LM58 86 34 8 53 45 10 11 0,17 Flänsplatta för vridbar montering Denna kan vara ett alternativ för olika vägg- och staginfästningar som vanligen kombineras med typ LF50 som en koppling typ LC58 med justerbar vinkel. Ø avser hålens diameter. G D H E F L C58 TYP Rörref. mm kg A Ø LC58-6 6 11 0,34 LC58-7 7 11 0,40 LC58-8 8 11 0,47 A Vridbar fläns En vridbar koppling för infästning av bockade rör vid ett plant underlag. Se typ LM58 och typ LF50 för måtten. Ø avser fästhålens diameter. Observera: Den här kopplingen rekommenderas inte som basfläns för att bära upp skyddsräcken eller balustrader. L 61 TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø L61-6 6 41 50 8 100 49 6 0,21 L61-7 7 53 55 8 110 61 6 0,29 L61-8 8 60 60 8 120 67 6 0,32 Fläns Den här flänsen, vars hål endast är avsedda för fästskruvar med försänkt skalle, används i konstruktioner där infästningen endast är positionerande. Används ofta som fäste vid väggmontering. Ø avser fästhålens diameter. VARNING!: Den här kopplingen rekommenderas inte som bottenfläns för att bära skyddsräcken eller balustrader (se typ 62). H D F L B54 TYP Rörref. mm kg A D E F LB54-66 6 50 42 100 0,35 LB54-77 7 58 55 119 0,65 LB54-88 8 65 60 131 0,73 Rörvinkel med led (45°–200°) En vridbar koppling som är konstruerad som en linjär koppling med en vinkel som kan ställas in mellan 45° och 200°. Mutter och bult medföljer. F D E 45 ° –200 ° A A Katalog med säkerhetskomponenter 30 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

5. www.keesafety.co.uk 5 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. www.keesafety.co.uk 5 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. T-koppling med tre hylsor Används vanligen som en 90°-koppling mellan överskenan och en mellanliggande stående del på säkerhetsräcket. Eftersom hylsan har två insexskruvar kan denna koppling användas när det liggande röret ska skarvas. En koppling av typ 10 kan användas som alternativ när en sammankoppling i röret inte krävs. Komponenttyp, namn och beskrivning 25 A A Bokstaven motsvarar en rörreferens i tabellen E D Varje bokstav på ritningen har ett motsvarande mått i tabellen 62 mm 9 50 mm N.B. 60,3 mm 8 50 m 48,3 mm 40 mm N.B. Val av Kee Safety-komponenter Varje koppling beskrivs och kompletteras av en tabell med storlekar och vikter. Varje koppling har en enkel sifferkod som är unik och som gör det möjligt att skilja den från alla andra kopplingar. Koden anger vilken typ av koppling det är fråga om och den rörstorlek, eller de rörstorlekar, som den är avsedd att anslutas till. Ty p Rörreferens Mått (mm) Vikt (kg) A B C D E F 25–4 4 34 67 0,18 25–5 5 41 82 0,37 25–6 6 46 92 0,49 25–7 7 60 120 0,85 25–8 8 68 136 1,09 25–9 9 84 168 1,74 Första numret före strecket anger komponenttypen En siffra efter strecket anger rörstorleken. (Två siffror efter strecket innebär att kopplingen är avsedd att sammankopplas med två rörstorlekar. Samma princip gäller vid tre siffror.) Se nedan för rörreferenssiffror som hör ihop med de verkliga rördimensionerna Specifikation för komponenter 05 52 00 METALLRÄCKEN DEL 1-1 ALLMÄNT 1.1 SYFTE 1.2 TILLHÖRANDE ARBETE 1.3 KONSTRUKTIONSMÄSSIGA KRAV PÅ RÄCKEN 1.4 INTYG 1.5 KVALITETSSÄKRING DEL 2-2 PRODUKTER 2.1 LEVERANTÖR A. Tillverkaren av räcket, skyddsräcket eller räckessystemet är följande om inget annat anges i ritningarna: Kee Safety Limited Cradley Business Park Overend Road Cradley Heath, B64 7DW Tel. +44 (0) 1384 632 188 2.2 SYSTEM A. Räcken och skyddsräcken: Ange rör, KEE KLAMP-, KEE LITE- eller KEE ACCESS- kopplingar och tillbehör som anges eller krävs för att motsvara designen enligt ritningarna. 2.3 METALLER A. Rör 1. Stålrör: SS-EN 10255 (ISO 65). 2. Aluminiumrör: SS-EN 755. B. Kopplingar och gjutdelar 1. Kopplingar av gjutjärn eller gjutdelar som överensstämmer med SS-EN 1562 och 1563. 2. Värmegalvaniserad ytbeläggning för att överensstämma med SS-EN ISO 1461. 3. Kopplingar av aluminiumlegering eller gjutdelar som motsvarar A356–T6 4. Fästen, flänsar och förankringar: Gjuten eller formad metall av samma material och med samma ytbehandling som de kompatibla skenorna. 2.4 ÖVRIGA MATERIAL 2.5 TILLVERKNING – ALLMÄNT DEL 3-3 UTFÖRANDE 3.1 UNDERSÖKNING OCH FÖRBEREDELSER 3.2 INSTALLATION 3.3 SLUTFÖRANDE Ovan visas en specifikation i tre delar för KEE SAFETY -komponenter som snabbreferens. Du kan hämta den fullständiga specifikationen på KEE SAFETYS webbplats www.keesafety.co.uk . 5 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

15. www.keesafety.co.uk 15 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. M 58 TYP mm kg D E F G H J K Ø M58 35 84 112 51 6 45 9 11 0,37 Flänsplatta för vridbar montering Denna koppling kan övervägas för olika vägg- och staginfästningar. Den kombineras ofta med typ F50 för att få en koppling typ C58 med justerbar vinkel. Fästbulthålet har en diameter på 10 mm. Ø avser fästhålets diameter. D E F K H J G C 58 TYP Rörref. kg A C58-5 5 0,70 C58-6 6 0,76 C58-7 7 0,84 C58-8 8 0,94 C58-9 9 0,98 Vridbar fläns En ledade koppling för infästning av bockade rör vid en platt yta. Se typ F50 och M58 för mått. VARNING!: C58 rekommenderas inte som basfläns för att bära upp skyddsräcken, balustrader eller andra typer av konstruktioner. A 160 ° E K D P 57 Modifierad M50-8 med spår Avsedd för att fixeras olika typer av paneler och golvtäckning i rörkonstruktioner (dvs. plywood, ytskikt av plast, träplankor etc.). Denna koppling har en förskjuten enkel fläns som gör det möjligt att montera paneler vid ett rör. Se typ P50. A TYP Rörref. mm kg A D E F G H J K P57-8 8 61 77,5 32 22,5 9 10 11 0,30 F H J G D P 57E Modifierad P57 Den här kopplingen liknar P57-8 men har en förlängd förskjuten fläns med ett fästhål istället för ett spår. TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø P57E-7 7 55 103 32 86 11 6 0,37 A E F H G 15 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand 56A Krök med spetsig vinkel (11°–30°) Typ 56A är en perfekt koppling som alternativ till bockning eller när det krävs sammanfoga ett lutande rör och en ändstolpe, t ex ett skyddsräcke vid en trappa mellan 11° och 30° A A TYP Rörref. mm kg A D E F 56A-7 7 120 108 108 0,94 56A-8 8 125 112 112 1,12 F D E 60 -79 D E F 60°– 79° H P 58 Centrumkoppling med dubbelfläns Denna koppling används för att fixera olika typer av paneler och golv i rörkonstruktioner. Den har centralt placerade flänsar med fästhål. TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø P58-7 7 55 103 32 86 11 6 0,56 F G E D G E F H A

20. Katalog med säkerhetskomponenter 20 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 87 TYP Rörref. mm kg A D 87-7 7 60 0,70 87-8 8 68 0,90 Rörvinkel (0°–11°) Används för att sammankoppla överliggaren med en avslutande ståndare på ett skyddsräcke i 0° till 11° lutning. Röret kan inte skarvas inuti den här kopplingen. D A A 79 ° –101 ° 88 TYP Rörref. mm kg A D E 88-7 7 60 144 1,02 88-8 8 68 158 1,24 Vinklad T-koppling med tre hylsor (0°–11°) Används för att sammankoppla överliggaren med en mellanliggande ståndare på ett skyddsräcke i 0° till 11° lutning. Eftersom hylsan har två låsskruvar med insexfattning kan denna koppling användas för att sammankoppla räckesändar. A A A D 11 ° E 11 ° 89 TYP Rörref. mm kg A B D 89-7 7 7 144 0,70 89-8 8 8 158 0,85 89-87 8 7 155 0,76 Vinklad korskoppling med två hylsor (0°–11°) Används för att sammankoppla mitträcket med en mellanliggande ståndare på ett skyddsräcke i 0° till 11° lutning. Ståndaren sätts genom kopplingen. B 11 ° D 11 ° B A Katalog med säkerhetskomponenter 20 Serien kopplingar för lutningar (86–89) Serien av kopplingar för lutningar består av kopplingar av typ 86, 87, 88, 89. Dessa kopplingar är avsedda för linjära räcken med ståndare i lutningar med vinklar mellan 0° och 11°. De kan användas för att bygga räcken på handikappramper om de används tillsammans med KEE LITE typ L160-kopplingar. TYP Rörref. kg A 84-5 5 0,05 84-6 6 0,10 84-7 7 0,12 84-8 8 0,17 84-9 9 0,29 Formbar plugg En metallplugg som drivs in och som är svår att ta bort efter den är monterad. Se typ 77 för ett plastalternativ. Observera: Denna koppling kan endast kombineras med rör av mellanvikt enligt SS- EN 10255 (ISO 65). 84 86 TYP Rörref. mm kg A D 86-7 7 60 0,55 86-8 8 68 0,63 Vinklad T-koppling (0°–11°) Används för att sammankoppla mitträcket med en ståndare på ett skyddsräcke i 0° till 11° lutning. Röret kan inte skarvas inuti den här kopplingen. A A D 11 ° 11 ° 83 Sprintkoppling Denna koppling används i kombination med typ 78 för portgångjärn. TYP Rörref. mm kg A D E F Ø 83-5 5 30 26 38 13 0,20 83-6 6 33 25 38 13 0,25 83-7 7 38 25 38 13 0,29 83-8 8 41 26 38 13 0,30 D F E Ø A Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

6. Katalog med säkerhetskomponenter 6 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Utformning Konstruktionsprincipen bakom KEE KLAMP -komponenten är baskomponenten för det mest mångsidiga rörkopplingssystem som finns. Vi erbjuder den mångsidighet som behövs för att skapas i stort sett alla typer av konfigurationer. KEE KLAMP -kopplingar är gjutjärnskomponenter som är tillverkade enligt kraven i SS-EN 1562 och 1563. Vi har utvecklat en serie komponenter som passar sju olika rörstorlekar. Insexskruvar låser fast komponenten i röret. Ställskruvarna är tillverkade av härdat stål och är korrosionsskyddade med KEE KOAT ; rostfria stålskruvar finns som tillval. Detta, i kombination med THREDKOAT -fabriksapplicerad ytbehandling för gängad utfsning, ger rörkonstruktioner med högre livslängd och bättre korrosionsbeständighet, En KEE KLAMP -komponent (storlek 5 till 9) kan bära upp en axiell last på 900 kg per låsskruv om den är åtdragen med 4 kgm (39 Nm eller 29 lbs/ft) åtdragningsmoment; klassningen innefattar en säkerhetsfaktor på 2:1. Detta uppnås normalt när låsskruven dras åt helt med en hylsnyckel. Ett stålrör är ett effektivt konstruktionselement. Det är starkt, har inga vassa hörn och används i hela världen. Utmaningen vid användning av stålrör uppstår vid sammankoppling. Gängade rör ska tillhandahållas i bestämda längder vilket gör, att installationen inte blir flexibel. Svetsning är arbets krävande samt kräver personal med hög kompetens och specialutrustning. Svaret är KEE KLAMP -komponenter. Den underliggande principen är enkel men mycket effektiv: använd skjutbara komponenter för att åstadkomma mångsidiga och stabila rörkonstruktioner. KEE KLAMP -principen har utvecklats och förfinats i mer än 75 är, vilket gett ett brett komponentsortiment för alla behov. Baskopplingar 62 .......... Standardräcke 63 ..........Vinklad baskoppling 363 ....... Vinklad baskoppling med fläns 11 ° –30 ° 64 ..........Stående räcke 65 ..........Liggande räcke 66 ..........Mark 67 ..........Vinkel 68 ..........Vägg 69 ..........Räcke med tåadapter 115 ........Vägg 262 ........Rund fläns 265 ........Förskjuten väggfläns för räcke 316 ........Bröstning Klämmor 79 ..........Övertäckning 81 ..........Ensidig 82 ..........Dubbelsidig 105...... ..Övertäckning utan hårdvara Kopplingar 14 .......... Raka 18 .......... Invändiga 145 ........ Korsande Korskopplingar 26 .......... Två uttag A26 ........ Delat, två uttag 326 ........ Horisontellt till nedförslut eller uppförslut 30 ° –45 ° 328 ........Korskoppling med två hylsor 11 ° –30 ° 30 .......... Justerbar 30 ° –45 ° 35 .......... Tre hylsor A35 ........ Delad med tre hylsor 40 .......... Fyra hylsor A40 ........ Delad med fyra hylsor 89 .......... Vinkel med två hylsor 91 .......... PGR-korskoppling med två hylsor Övergång 17 .......... Klämmonterad 45 ......... Korsande A45..... ... Delad 46 .......... Kombinerad T-koppling 121 ........ Hörn Krökar 15 .......... 90 ° 20 .......... Sidohylsa BC53 ...... Ledad 55 .......... Trubbvinklig 55A ........ Variabel 11 ° –30 ° 56 .......... Spetsig vinkel 56A ........ Spetsig vinkel 11 ° –30 ° 87 .......... Vinkel 92 .......... PGR 320LH ... Horisontell vänstersida till nedförslut 30° – 45° 320RH ... Horisontell högersida till nedförslut 30° – 45° Flänsar 31 ..........Pall C58 ........Ledad P58 ........Dubbel central fläns 59 ..........Tapp 60 .......... För hög belastning 61 ..........Fläns 70 ..........Konsol Vridbara hylsor C50 ......... Enkel, kombination F50 ......... Enkel, hona M50 ....... Enkel, hane MH50 ..... Enkel, hane, liggande C51 . ....... Dubbel M51 ........ Dubbelt element, hane MH51 ......Dubbelt horisontellt element, hane C52 ........ Hörn M52 ........ Hörn, hane C53 ........Justerbar trevägs M53 ........Variabel vinkel, dubbel M58 ........ Flänsplatta för ledad koppling 78/83 .....Sats portgångjärn P50 .........Förskjuten enk. med spår P51 .........Förskjuten dubbel med spår P57 .........Enkel med spår P57E .......Modifierad P57 P58 .........Dubbel med CSH T-kopplingar/hylsor 10 .......... Enkel hylsa A10 ........ Delad med enkel hylsa 12 .......... Enkel hylsa 45 ° A12 ........ Delad med enkel hylsa 45 ° 16 .......... Klämmonterad 19 .......... Justerbar sidohylsa 21 .......... 90 ° sidohylsa A21 ....... Delad 90 ° sidohylsa 25 ......... Tre hylsor 327 ........Tre hylsor 11 ° –30 ° 427 ........ T-koppling med tre hylsor 30° – 45° 29 .......... Enkel hylsa 30 ° –60 ° Kopplingar efter funktion Galvaniserade stålkomponenter 329 ........ T-koppling med enkel hylsa 11° – 30° 46 .......... Kombinerad korskoppling 86 .......... Vinkel 88 .......... Vinkel med tre hylsor 90 .......... PGR tre hylsor 93 .......... Fotgängarräcke 114 ........ Ledad 321 LH .. Horisontell vänstersida till nedförslut, sidohylsa 30° – 45° 321 RH .. Horisontell högersida till nedförslut, sidohylsa 30° – 45° 325 ........ Horisontellt till nedförslut 30° – 45° 325A ...... Horisontellt till uppförslut 30° – 45° Pluggar 77 ..........Plast 84 .........Formbar Diverse 71 ..........Skyddskåpa 72 ..........Trappstegsfäste 75 ..........Krage 76 ..........Krok 95 ..........PGR intern tapp 97 ...........Låsskruv 99 ..........Insexnyckel 100 ........Plastlock för låsskruv S115 ......Distansstycke för typ 115 118 ........Lock 350 ........Öglekoppling 351 ........Kamkoppling Katalog med säkerhetskomponenter 6 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

16. Katalog med säkerhetskomponenter 16 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 63 Vinklad bottenfläns (45°–60°) Liknar typ 62, men används för att montera en ståndare vid 45° till 60° vinkel. Den här kopplingen ska endast utsättas för lättare laster som inte kan placeras vid 90º av den påförda belastningen. Vid större laster eller andra rörstorlekar används en fläns av typ 62 och ståndaren böjs till önskad vinkel (se tabellen på sidan 49). Ø avser fästhålets diameter. A TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø 63-6 6 76 127 92 95 8 14 0,91 63-7 7 76 138 95 106 10 14 1,17 63-8 8 89 155 100 115 10 14 1,53 G F H E D 45 °– 60 ° 62 TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø 62-5 5 64 116 76 76 8 11 0,59 62-6 6 76 128 89 89 8 14 0,73 62-7 7 75 140 89 102 10 14 0,97 62-8 8 85 155 89 115 10 14 1,12 62-9 9 102 165 127 127 10 18 1,76 Räckesfläns av standardtyp Perfekt när man behöver en strukturell infästning för skyddsräcken och balustrader. Hålen har tillräcklig diameter för att möjliggöra god infästning med antingen mekanisk eller kemisk förankring. De två låsskruvarna i den vertikala hylsan ger bättre stabilitet vid sidobelastning av ståndaren. Vi rekommenderar att fästhålen i flänsen motsvarar belastningen (se tabellen på sidan 49). Ø avser fästhålets diameter. A D G F E H 61 Fläns Får endast användas i konstruktioner där infästningen endast är positionerande. Används ofta som fäste för väggmontering (se tabellen på sidan 49). Hålen är endast avsedda för fixering med försänkta platta huvuden. Ø avser fästhålets diameter. A G F H E TYP Rörref. mm kg A E F G H Ø 61-3 3 70 32 47 6 6,5 0,19 61-4 4 76 39 54 6 6,5 0,23 61-5 5 80 40 57 6 6,5 0,33 61-6 6 90 48 64 6 6,5 0,50 61-7 7 102 51 76 7 6,5 0,44 61-8 8 114 59 89 8 6,5 0,67 61-9 9 127 63 95 10 10 1,08 VARNING!: Den här kopplingen rekommenderas inte som basfläns för att bära upp skyddsräcken eller balustrader (se typ 62). Katalog med säkerhetskomponenter 16 59 TYP Rörref. mm kg A D E F 59-5 5 18 81 28 0,33 59-6 6 24 87 32 0,40 59-7 7 32 98 35 0,60 59-8 8 38 103 41 0,85 59-9 9 49 110 48 1,00 Tappfläns En tappfläns som passar inuti röret och som inte fixeras med en insexskruv. Typ 59 kan endast användas med ett rör med en väggtjocklek av 3,2 mm och i lätta, självbärande konstruktioner. Observera: Den här kopplingen saknar fästhål. E F D 60 Förstärkt fläns Förstärkt fläns med bred bas för fördelning av belastning över en större yta. Hålen är endast avsedda för fixering med skruvar med försänkta platta huvuden. Får endast användas i konstruktioner där infästningen bara är positionerande. Används ofta som fäste för väggmontering (se tabellen på sidan 49). A G F E D TYP Rörref. mm kg A D E F G Ø 60-5 5 14 130 64 79 8 0,89 60-6 6 14 140 64 86 8 1,15 60-7 7 14 149 64 95 8 1,30 60-8 8 14 156 64 102 8 1,48 VARNING!: Den här kopplingen rekommenderas inte som basfläns för att bära upp skyddsräcken eller balustrader (se typ 62). Rund bottenfläns Enkel rund basfläns. Fästhålet är dolt av estetiska skäl. De två låsskruvarna i den stående hylsan ger bättre stabilitet för ståndaren. Ø avser fästhålets diameter. A D E F TYP Rörref. mm kg A D E F Ø 262-8 8 116 89 10 14 0,96 262 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

10. Katalog med säkerhetskomponenter 10 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. A 35 Korskoppling med tre hylsor Används vanligen för att sammankoppla ståndare med liggande rör i tre riktningar, vid 90° mot ståndaren. Ståndaren sätts genom kopplingen. A TYP Rörref. mm kg A D E 35-4 4 34 67 0,20 35-5 5 41 82 0,35 35-6 6 46 92 0,45 35-7 7 60 120 0,77 35-8 8 68 136 0,93 35-9 9 85 170 1,68 E D A A 30 TYP Rörref. mm kg A D 30-6 6 146 0,64 30-7 7 178 0,97 30-8 8 216 1,30 Justerbar korskoppling (30°–45°) Denna justerbara koppling kan användas för trappräcken mellan mitträcket och en mellanliggande ståndare som krävs för vertikalt läge. Den kan användas vid önskad vinkel mellan 30° och 45°. A D 30 ° –45 ° A A 29 TYP Rörref. mm kg A D E 29-6 6 73 64 0,44 29-7 7 89 74 0,63 29-8 8 102 68 0,71 T-koppling med enkel hylsa (30°–60°) Avsedd som ett alternativ till typ 12. Denna justerbara koppling används vanligen för strävor och stag. Den kan användas vid önskad vinkel mellan 30° och 60°. Se diagrammet på sida 45. D E 30 ° –60 ° A A 31 TYP Rörref. mm kg A D E F 31-8 8 76 127 115 1,80 Pallfläns Den här kopplingen är avsedd att användas i pallställ. Innefattar hylsor för ståndare och sidorör och en avsmalnande hätta för stapling av pallar. (Endast specialbeställning.) A A A D E F A Katalog med säkerhetskomponenter 10 328 Korskoppling med två hylsor (11°–30°) Den här kopplingen används i skyddsräcken med en lutning mellan 11º och 30º, och låser fast mitträcket vid en vertikal, mellanliggande ståndare. A A A TYP Rörref. mm kg A D E 328-7 7 180 55 1,07 328-8 8 216 60 1,20 D 11 ° –30 ° A A A E A 329 T-koppling med en hylsa (11°–30°) Avsedd som ett alternativ till typ 12. Denna justerbara koppling används vanligen för strävor och stag samt för att avsluta mitträcket på lutande skyddsräcken i en avslutande ståndare. Den kan användas vid önskad vinkel mellan 11° och 30° A A TYP Rörref. mm kg A D E 329-7 7 99 54 0,73 329-8 8 109 59 0,86 D E 60 - 79 D E 60°– 79° Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

14. Katalog med säkerhetskomponenter 14 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. A A 56 Krök med spetsig vinkel (30°–45°) Typ 56 är en perfekt koppling som alternativ till bockning eller när man det krävs sammanfoga ett lutande rör och en ändstolpe, t ex ett skyddsräcke och en trappa. (Se sidan 45 för mer information.) 55 TYP Rörref. mm kg A D E 55-6 6 46 116 0,51 55-7 7 55 154 0,81 55-8 8 60 153 0,85 Krök med trubbig vinkel Typ 55 en perfekt koppling som alternativ till bockning eller när det krävs sammanfoga ett lutande rör och en ändstolpe,t ex ett skyddsräcke och en trappa. (Se sidan 45 för mer information.) A D A E 125 ° –178 ° M 53 Vridbar koppling med dubbelt fäste med variabel vinkel En del av en kombinerad koppling av typ C53. Typ C53 är en kombination av två kopplingar av typ M53 och två kopplingar av typ F50. Ø avser fästhålets diameter. A TYP Rörref. mm kg A D E F Ø M53-8 8 54 23 19 10,5 0,25 E D F BC 53 Vridbar krök En koppling av typ BC53 är tänkt som en linjär anslutning med variabel vinkel som kan justeras mellan 202°. A A 202 ° E D VARNING!: Man bör inte bygga en hel konstruktion av typ BC53-88 eller andra ledade kopplingar eftersom dessa inte ger tillräcklig stabilitet eller styv - het i konstruktionen eftersom kopplingen roterar fritt. C 53 Justerbar vridbar trevägshylsa Komplett kombinerad koppling. Typ C53 är en kombination av två kopplingar av typ M53 och två kopplingar av typ F50. För mer information se typ F50 och M53 för mått. Se ”Vridbar kopplingar” på sidan 12. Ø avser fästhålets diameter. TYP Rörref. mm kg A B C Ø C53-888 8 8 8 10,5 1,54 A B C Katalog med säkerhetskomponenter 14 55A Variabel krök (11°–30°) Typ 55A är en perfekt koppling som alternativ till bockning eller när man det krävs sammanfoga ett lutande rör och en ändstolpe. A E 160 -179 D 55A TYP Rörref. mm kg A D E 55A-7 7 55 115 1,00 55A-8 8 60 150 1,28 A D E 160°–179° TYP Rörref. mm kg A D E F 56-7 7 105 99 99 0,98 56-8 8 134 112 112 1,29 D F E 30 - 45 D E F 30°– 45° TYP Rörref. mm kg A D E BC53-66 6 60 33 0,51 BC53-77 7 73 36 0,81 BC53-88 8 83 45 1,14 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

44. Katalog med säkerhetskomponenter 44 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Katalog med säkerhetskomponenter 44 Rakt och horisontellt skyddsräcke Med hjälp av typ 10, 15, 20, 21, 25, och 26 eller L10, L15, L20, L21, L25, och L26 Där: L = avstånd mellan ståndarnas centra I = det horisontella rörets längd H = avstånd mellan mark och överliggarens centrumlinje h = ståndarens längd Tabell 1 innehåller utförlig information om måttet ”x” i formeln: I = L – 2x Använd följande formel för att beräknas räckets längd er och ståndarna: h = H – x ± (markinfästning)* Kopplingsstorlek x (mm) 3 –12 4 –13 5 –14 6 –17 7 –22 8 –25 9 –30 Observera: När reducerkopplingar används måste korrekt ”x”-mått användas. (dvs. typ 10-87, vertikalt rör av storlek 8, horisontellt rör av storlek 7. För att beräkna korrekt längd för det horisontella röret gäller ”x” ett vertikalt rör av storlek 8.) När typ 35 och 40 används ska det ovanstående måttet ”x” användas. Även om skyddsräcken normallt till verkas av rör i storlek 6, 7 och 8 visar tabell 1 kapningslängden för KEE KLAMP -rörstorlekar och kan därför tillämpas på många andra rektangulära konstruktioner. * Vid användning av KEE LITE -botten är måttet ”markinfästning” för L61, L62, L69, L140, L150 och L152 noll. Tabell 1: Måttet ”x” för ovanstående kopplingar inklusive typ 35, 40 och L35* Skyddsräcke i uppförslut 0°– 11° Med hjälp av typ 86, 87, 88 och 89 Om ståndaren är vertikal, dvs. ramper och trappor, ska (i) mått ”x” subtraheras från centrumets vertikala mått uppmätt i lutningen för att beräkna räckets längd. (I = L –2x); (ii) mått ”y” som ska adderas till centrummåttet för att beräkna ståndarens längd (h = H + Y + markinfästning). Vinkel på lutningen Kopplingar storlek 8 ”x” (mm) 0 ° till 4 ° –25 5 ° till 9 ° –28 10 ° till 11 ° –30 Tabell 2: Räcken I tabell 2 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna räckets längder då vinklarna är mellan 0° och 11°. Vinkel på lutningen Kopplingar storlek 8 ”y” (mm) 0 ° till 4 ° –25 5 ° till 9 ° –28 10 ° till 11 ° –30 Tabell 3: Ståndare I tabell 3 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna ståndarnas längder då vinkeln är mellan 0° och 11°. Ihopsättning och installation Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

24. Katalog med säkerhetskomponenter 24 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Katalog med säkerhetskomponenter 24 321RH T-koppling med sidohylsa, horisontell högersida till nedförslut (30°–45°) En högersidig T-koppling med sidohylsa är avsedd för mitträcken på skyddsräcken i lutningar och trappor mellan 30° och 45° vid den punkt där överliggaren ändras från horisontellt läge till nedförslut A A TYP Rörref. mm kg A D E F 321RH-7 7 86 27 29 0,96 321RH-8 8 92 30 32 1,12 E D 30 - 45 30°– 45° D E F A 325 T-koppling för horisontellt till nedförslut (30°–45°) T-kopplingen är avsedd för överliggare på skyddsräcken i lutningar och trappor mellan 30° och 45° vid den punkt där överliggaren ändras från horisontellt läge till nedförslut A A TYP Rörref. mm kg A D E F G 325-7 7 142 60 89 60 1,02 325-8 8 154 68 100 68 1,12 30 - 45° D E D E 30°– 45° A F G 325A T-koppling för horisontellt till uppförslut (30°–45°) T-kopplingen är avsedd för överliggare på skyddsräcken i lutningar och trappor mellan 30° och 45° vid den punkt där överliggaren ändras från horisontellt läge till uppförslut A A TYP Rörref. mm kg A D E F G 325A-7 7 142 60 60 89 1,02 325A-8 8 155 68 68 100 1,12 30 - 45 D E 30°– 45° D E A G F 326 Korskoppling för horisontellt till nedförslut eller uppförslut (30°–45°) Korskoppling som är avsedd för mitträcken på skyddsräcken i lutningar och trappor mellan 30° och 45° vid den punkt där överliggaren ändras från horisontellt läge till nedförslut eller från horisontelltt läge till uppförslut längs trappor A A TYP Rörref. mm kg A D E F G 326-7 7 142 68 89 60 0,82 326-8 8 154 74 100 68 0,95 E 30 - 45° D A D E F 30°– 45° G 321LH T-koppling med sidohylsa, horisontell vänstersida till nedförslut (30°–45°) En vänstersidig T-koppling med sidohylsa är avsedd för mitträcken på skyddsräcken i lutningar och trappor mellan 30° och 45° vid den punkt där överliggaren ändras från horisontellt läge till nedförslut A A TYP Rörref. mm kg A D E F 321LH-7 7 86 27 29 0,96 321LH-8 8 92 30 32 1,12 E 30 - 45 D 30°– 45° D E F A D E 30 - 45 320RH Krök med sidohylsa, horisontell högersida till nedförslut (30°–45°) En högersidig trevägskoppling för hörn är avsedd för överliggare på skyddsräcken i lutningar och trappor mellan 30° och 45° vid den punkt där överliggaren ändras från horisontellt läge till nedförslut A A TYP Rörref. mm kg A D E F 320RH-7 7 60 86 29 1,08 320RH-8 8 68 93 32 1,28 30°– 45° D E A F Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

18. Katalog med säkerhetskomponenter 18 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 71 TYP Rörref. mm kg A D E F 71-6 6 125 143 25 0,24 71-7 7 150 154 25 0,32 71-8 8 155 167 25 0,36 Skyddskåpa Avsedd för skyddsräcken på tak för att ge infästningsflänsarna att vattentät försegling. Skyddskåpan fästs vid ståndaren med hjälp av ett kombinerat tätningsmedel/lim. Ett separat informationsblad med fixeringsanvisningar kan fås på begäran. A E D F 75 TYP Rörref. mm kg A D 75-4 4 22 0,05 75-5 5 25 0,09 75-6 6 26 0,13 75-7 7 25 0,15 75-8 8 25 0,19 Krage Används vanligen för att bära upp en annan koppling som inte kan dras åt såsom gångjärn till portar. Typ 75 kan även användas när belastningen på en konstruktion överstiger den högsta tillåtna skruvkraften för en låsskruv med insexfattning eftersom den ger extra bärkraft. A D 72 Trappstegsfäste Passar de flesta typer av trappsteg såsom trä, gallerdurk och durkplåt. Trappsteget sätts fast med två bulthål i varje koppling. (Endast specialbeställning.) Ø avser fästhålens diameter. VARNING!: Om kopplingar av typ 72 ska användas i en permanent installation eller kommer att utställas för stor belastning ska det bärande röret, som sitter i ändarna med en enkel låsskruv, borras upp och förses med stift för att förhindra rotation. A TYP Rörref. mm kg A D E F G H J # 72-8 8 203 39 51 153 20 33 12 1,25 G F D E H J Katalog med säkerhetskomponenter 18 TYP Rörref. mm kg A D E F G H Ø 70-5 5 54 76 46 57 30 8 0,36 70-6 6 57 82 44 63 30 8 0,46 70-7 7 63 102 44 76 34 8 0,57 70-8 8 67 108 48 85 34 8 0,62 70 Konsol Används för att bära upp ledstänger längs väggar eller för att fixera konstruktioner i väggar. Röret dras genom kopplingen och kan inte skarvas i kopplingen. Typ 70 används även för att montera sparklister vid botten av ståndare i skyddsräcken. Hålen är endast avsedda för fixering med skruvar med försänkta platta huvuden. A VARNING! : Kopplingar av typ 70 är inte avsedda att användas som bottenflänsar för skyddsräcken eller räcken med fullhöjd. F D G E H 69 Rörfläns med sparklistadapter Avsedd för konstruktioner för skyddsräcken och balustrader med möjlighet att montera en sparklist vid botten. Hålen i bottenplattan har tillräckligt stor diameter för att den antingen ska kunna fästas med ett mekaniskt eller kemiskt ankare. Sidoplattorna har spårade hål som möjliggör en viss rörelse i sidled för att underlätta monteringen. (Se sida 39 för sparklist). Ø avser fästhålens diameter. A TYP Rör ref. mm A D E F G H J K 69-6 6 130 75 89 95 58 15 10 69-7 7 145 80 90 97 58 20 10 69-8 8 160 90 90 112 58 20 10 kg L M N P R Ø 100 35 7 45 25 11 1,62 115 40 7 47 25 11 1,87 130 50 7 54 25 11 2,30 N M L P E R D F K J G H TYP Rörref. mm kg A D E F G H J K L Ø 68-6 6 63 45 77 71 24 96 103 25 11 0,62 68-7 7 72 55 83 83 28 108 109 25 11 0,80 68-8 8 78 60 89 86 31 111 116 25 11 0,87 A 68 F H K G E J D L Väggfläns Sidofläns för skyddsräcken och balustrader vid väggar, bröstningar, trappor och ramper. Ståndaren kan inte föras genom hylsan (se tabellen på sida 49). Ø avser fästhålets diameter. Observera: Om ståndaren måste kunna föras igenom kopplingen genom att borra ur änden kan det nedre fästhålet inte användas. Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

39. www.keesafety.co.uk 39 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Fyllningspaneler Paneler i flera olika material och storlekar och med olika ytbehandlingar. Det svetsade 50 mm x 50 mm standardnätet finns antingen med galvaniserad eller pulverlackerad finish. Det maximala panelformatet är 240 cm x 120 cm. Det finns även mindre öppningar (25 mm x 25 mm eller 50 mm x 50 mm). KEE SAFETY erbjuder skräddarsydd vertikal utfyllnad som är starkare än svetsat nät. Tillverkas normalt av 12 mm solida stänger som är svetsade vid 100 mm centrum. Den överensstämmer med 100 mm- sfärregeln som specificeras i BS 6180:1995, punkt 5.3. Det finns även perforerade eller solida utfyllnader. Sparklist Används tillsammans med en koppling typ L69 rörfläns. Sparklisten är 102 mm hög och är tillverkad av aluminium. I ett spår i sparklisten får skallen på fästelementet plats vilket gör det lätt att justera. Sparklisten säljs i löpmeter. Den kan anodiseras vid behov. Fästelement kan köpas separat. TB1 Moduler Förmonterade moduler gör det lätt att sätta ihop eller installera ditt projekt. Gör det möjligt att skapa barriärer med konstant höjd och längd. Tillverkas för att passa unika projektbehov. Det finns även en standarduppsättning. 97 98 Spärrskaftsats Omställbart spärrskaft för enklare montering av tryckskruvar (1/2" fäste, 20 cm långt). Spärrskaft och sexkantsbits levereras separat. A/F avser nyckelvidden. A/F Tillbehör 99 Insexnyckel Enkel insexnyckel. A/F avser nyckelvidden. A/F TYP För att passa olika rördimensioner A/F 99-3 3 5/32" 99-4 4 3/16" 99-56 5 6 1/4" 99-789 7 8 9 5/16" TYP För att passa olika rördimensioner Storlekar 98 Spärrskaft (1/2" fäste, 8" långt) 98-56 5 6 Sexkantsbit (1/4" AF) 98-789 7 8 9 Sexkantsbit (5/16" AF) 97ATD Stöldskyddsanordning Aluminiumnitar försvårar för obehöriga att skruva på låsskruvarna samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Blindnitar är lätta att montera; du slår bara på niten med en hammare så att huvudet är kant i kant och nitens underdel expanderar. Inga specialverktyg behövs. En storlek passar komponent 5–9. Låsskruvar Låsskruvar med insexfattning är som standard monterade i alla Kee Safety -kopplingar. De ythärdade låsskruvar som är monterade i KEE KLAMP - och KEE ACCESS - komponenter är ytbehandlade med KEE KOAT . Denna unika Kee Safety -produkt ger minst fyra gånger bättre korrosionsbeständighet än ljust zinkpläterade alternativ. Alla KEE LITE -komponenter levereras med monterade låsskruvar i rostfritt stål av klass 1.4301. TYP För att passa olika rördimensioner Storlek Ytbeläggning 97-3 3 5/16" BSF BZP 97-4 4 3/8" BSF BZP 97-56 5 6 SS-ISO 228 1/4" KEE KOAT 97-789 7 8 9 SS-ISO 228 3/8" KEE KOAT 97-56050 5 6 SS-ISO 228 1/4" Rostfritt stål av klass 1.4301 97-78950 7 8 9 SS-ISO 228 3/8" Rostfritt stål av klass 1.4301 39 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

49. www.keesafety.co.uk 49 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Typ av fläns x (mm) 59 –10 60 –10 61 –6 62 –6 67 –6 Tabell 13 Konstruera cirklar och trianglar Lutningar och radier ä r inget problem för galvaniserade KEE KLAMP - räckessystem. Kopplingar av typ 27, 28, 29, 30, C50, C51, C52, 55, 56, 86, 87, 88 och 89 (och 90-serien av kopplingar för fotgängarräcken) används för att skapa ett bakåtlutat räcke med vertikala ståndare. Röret kan bockas och radien justeras för att passa de flesta situationer. De verkliga längderna ska fastställas där strävorna och stagen används. Exempel Titta på den enkla betong trappan nedan. Tabell 13 ger information om markinfästningens mått ”x”, som ska subtraheras från höjd ”H” för att beräkna ståndarens längd ”h”. Tabell 14 innehåller information om markinfästningens mått ”x” – endast för typ 63-6 – som ska subtraheras för att beräkna ståndarens längd för varje vinkel. Vinkel x (mm) 45 ° –38 50 ° –32 60 ° –25 65 ° –12 Tabell 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x L I H L C H I A B h x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Typ 59 Typ 60 Typ 61 L61 Typ 62 L62 69 L69 Typ 63 363 Typ 64 65 L164 x x x x x x x x Typ 66 x 3° till 11° Typ 67 Typ 68 L68 115 265 I tabell 16 anges måttet ”x” som ska subtraheras från ståndarens längd för kopplingstyp 64, 65, 67, 68, 115, 265, L68 och L164. Kopplingsstorlek x (mm) 6 –5 7 –6 8 –6 Tabell 16 I tabell 17 finns mått ”x” för markinfästning som ska adderas till ståndaren för montering i en hylsa av typ 66. Kopplingsstorlek x (mm) 6 +115 7 +127 8 +127 Tabell 17 Där H = vertikal höjd från första till sista trappnosen. h = vertikal höjd från markplan till första trappnosen. L = horisontellt mått från första till sista trappnosen. L = hypotenusamått (stigningslinje) från första till sista trappnosen. Kända uppgifter Formel för sida och vinkel H & L I = √ (L 2 – H 2 ) Sin B = – C = 90° – B L & I H = √ (L 2 – I 2 ) Sin C = – B = 90°– C H & I H = √ (H 2 – I 2 ) Tan B = – C = 90° – B H L I L I H Observera: Tabellen kan användas för att beräkna vinklar och verkliga längder för strävor och stag. Steg 1 Ta följande mått genom en inspektion av den tänkta uppställningsplatsen eller med hjälp av en ritning. Observera: För att öka precisionen ska de ve rtikala måtten tas med hjälp av ett nivelleringsinstrument eller en teodolit. H = vertikal höjd från första till sista trappnosen (140 cm). L = stigningslinje, det diagonala måttet från första till sista trappnosen (240 cm). Steg 2 Från tabellen för att avgöra vilken vinkel B som ska användas: Sin B = 55 / 96, vinkel B = 35° Ramper kan hanteras på ett liknande sätt. De flesta ramper har en specificerad lutning (t.ex. 1:12); för var 12:e enhet som korsas horisontellt, uppnås 1 enhet vertikal höjd. * Vid användning av KEE LITE -bottner och -flänsar är ”markinfästningens” mått (x) noll, utom om fläns L164, L68 och LC58 används. Tabell 15 innehåller information om markinfästningens mått ”x” – endast för typ 363 – som ska subtraheras för att beräkna ståndarens längd för varje vinkel. Vinkel x (mm) 11° –38 15° –32 20° –25 25° –20 30° –12 Tabell 15 Botten- och vägginfästningar* 49 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

21. www.keesafety.co.uk 21 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. A 93 PGR T-koppling Typ 93 används för att sammankoppla mitträcket med en ändstolpe. A E D TYP Rörref. mm kg A D E 93-8 8 99 89 1,20 95 PGR intern tapp En intern tapp som förhindrar att bockningar säckar ihop när kopplingar i serie 90 till 95 används. TYP Rörref. kg A 95-8 8 0,46 92 TYP Rörref. mm kg A D E 92-8 8 99 89 1,29 PGR-krök Typ 92 används för att sammankoppla överliggaren med en ändstolpe. A E D A PGR-serien (90–95) Dessa kallas även för skyddsräcken för fotgängare (PGR) och används som alternativ till typ 10, 15, 25 och 26 om platsen inte är rak och plan. Det finns tillräcklig tolerans inom kopplingen för att möjliggöra en lutning på upp till 7 grader eller en radie över 6 meter, om ståndarna är 2 meters centra, med ett rakt rör. De gör det även möjligt att demontera skadade räcken utan att den angränsande konstruktionen behöver tas isär. Kopplingar i serie 90 till 95 finns i storlek 8. 91 TYP Rörref. mm kg A D E 91-8 8 99 89 1,48 Korskoppling med två hylsor typ PGR Typ 91 för att sammankoppla mitträcket med en mellanliggande ståndare. A E D A A 99 Insexnyckel Enkel insexnyckel. A/F avser nyckelvidden. TYP För att passa olika rördimensioner A/F 99-3 3 5/32" 99-4 4 3/16" 99-56 5 6 1/4" 99-789 7 8 9 5/16" A/F 90 T-koppling med tre hylsor typ PGR Typ 90 används för att sammankoppla överliggaren med en mellanliggande ståndare. A A E D TYP Rörref. mm kg A D E 90-8 8 99 88 1,56 100 Plastlock för låsskruv Grå plastlock för låsskruvar ger galvaniserade KEE KLAMP - kopplingar en perfekt finish. Säker push in-montering. E D 97 Låsskruvar Låsskruvar med insexfattning är som standard monterade i alla Kee Safety -kopplingar. De ythärdade låsskruvar som är monterade i KEE KLAMP - och KEE ACCESS - komponenter är ytbehandlade med KEE KOAT . Denna unika Kee Safety -produkt ger minst fyra gånger bättre korrosionsbeständighet än ljust zinkpläterade alternativ. Alla KEE LITE -komponenter levereras med monterade låsskruvar i rostfritt stål av klass 1.4301. TYP För att passa olika rördimensioner Storlek Ytbeläggning 97-3 3 5/16" BSF BZP 97-4 4 3/8" BSF BZP 97-56 5 6 SS-ISO 228 1/4" KEE KOAT 97-789 7 8 9 SS-ISO 228 3/8" KEE KOAT 97-56050 5 6 SS-ISO 228 1/4" Rostfritt stål av klass 1.4301 97-78950 7 8 9 SS-ISO 228 3/8" Rostfritt stål av klass 1.4301 TYP Som passar rör - storlekar mm D E 100-56 5 6 6 16 För montering av låsskruvarna 97-5 och 97-6 100-789 7 8 9 6 16 För montering av låsskruvarna 97-7, 97-8 och 97-9 21 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

47. www.keesafety.co.uk 47 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Skyddsräcke i uppförslut 30°–45° Med hjälp av justerbara kopplingar, typ 29, 30, 55 och 56 eller typ L29 och L30 storlek 6, 7 och 8 Om ståndaren är vertikal, dvs. trappor (i) med måtten x, y eller z som ska subtraheras från ståndarnas centrum; mått (L) för att beräkna räckets längd; (ii) mått u, v och w för att beräkna ståndarnas längd. Vinkel på lutningen Koppling storlek 6 Koppling storlek 7 Koppling storlek 8 x (mm) y (mm) z (mm) x (mm) y (mm) z (mm) x (mm) y (mm) z (mm) 30 ° –31 –54 –36 –40 –64 –41 –45 –77 –54 35 ° –34 –51 –39 –44 –61 –44 –50 –73 –57 40 ° –37 –48 –42 –48 –57 –48 –55 –64 –61 45 ° –43 –45 –45 -54 –53 –52 –61 –65 –66 Tabell 6: Räcken I tabell 6 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna räckets längder då vinkeln är mellan 30 ° och 45 °. Vinkel u (mm) x 1 (mm) w (mm) x 2 (mm) 20 ° till 29 ° –18 –18 –50 –50 30 ° till 39 ° –16 –16 –60 –60 40 ° till 49 ° –14 –14 –70 –70 50 ° till 59 ° –12 –12 - - 60 ° till 69 ° -10 -10 - - 70 ° till 79 ° –8 –8 - - 80 ° till 88 ° –6 –6 - - Tabell 7: Ståndare I tabell 7 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna ståndarnas längder då vinkeln är mellan 30 ° och 45 °. Vinkel på lutningen Koppling storlek 6 Koppling storlek 7 Koppling storlek 8 u (mm) v (mm) w (mm) u (mm) v (mm) w (mm) u (mm) v (mm) w (mm) 30 ° + 36 –31 + 24 + 44 -40 + 29 +46 –45 + 33 35 ° + 42 –34 + 18 + 52 –44 + 21 + 55 –50 +24 40 ° + 49 –37 + 11 + 61 –48 + 12 +65 –55 + 14 45 ° + 58 –43 + 2 + 71 –54 + 2 + 77 –61 + 2 Tabell 8: Ståndare och räcken som endast använder typ 55 och 56 – storlek 8 I tabell 8 finns uppgifter om måtten som behövs för att beräkna ståndarnas längd. Skyddsräcken i uppförslut 11°–30° Med hjälp av justerbara kopplingar, typ 327 och 328 Om ståndaren är vertikal, dvs. ramper och trappor, ska (i) mått ”x” subtraheras från centrumens vertikala mått uppmätt i lutningen för att beräkna räckets längd. (I = L –2x); (ii) mått ”y” som ska adderas till centrummåttet för att beräkna ståndarens längd (h = H + Y + markinfästning). Vinkel på lutningen Kopplingar av storlek 7: ”x” (mm) Kopplingar av storlek 8: ”x” (mm) 11 ° –28 –30 15 ° –32 –35 20 ° –32 –38 45 ° –35 –41 30 ° -41 –44 Tabell 4: Räcken I tabell 4 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna ståndarnas längder då vinkeln är mellan 11° och 30°. Vinkel på lutningen Kopplingar av storlek 7: ”y” (mm) Kopplingar av storlek 8: ”y” (m) 11 ° +16 +19 15 ° +16 +19 20 ° +13 +16 45 ° +13 +16 30 ° +13 +13 Tabell 5: Ståndare I tabell 5 finns uppgifter om de mått som behövs för att beräkna ståndarnas längder då vinkeln är mellan 11° och 30°. x y x h H 77 eller 84 lock Typ 327 Typ 10 + böj Typ 328 Markinfästning 47 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

43. www.keesafety.co.uk 43 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. 360 newton per löpmeter (N/m) För industriellt bruk, inte för nödsituationer 740 newton per löpmeter (N/m) För kommersiellt bruk 1 500 newton per löpmeter (N/m) Butik/generell åtkomst Förutsätter att räckesdiametern är densamma som ståndaren men om ett medelstort väggräcke enligt SS-EN 10255 används. Den dimensionerade belastningen motsvarar SS-8118, SS-6180, SS-6399 och SS-7818. Ovanstående sektionsmått utgår från att KEE KLAMP -bottenkopplingen av typ 62 monteras vinkelrätt mot räckeslinjen. Värden inom parentes är den belastning som krävs för att dra ur förankringarna för det angivna sektionsmåttet efter att alla reduktionsfaktorer tillämpats. Utgår ifrån att räckets diameter har samma format och kvalitet som ståndaren. Den dimensionerade belastningen motsvarar BS 8118, BS 5950, BS 6180, BS 6399 och BS 7818. Kontakta Kee Safety Ltd om du vill ha större sektionslängder än specifikationen anger. KEE LITE -komponenter av högkvalitativ aluminium-/sili - kon-/magnesiumlegering. • Låsskruvens rekommenderade åtdragningsmoment är 39 Nm • Minsta möjliga skruvkraft på aluminiumröret: 7m56 KN (säkerhetsfaktor = 2 med ett rör som minst har en UTS på 275 N/mm 2 ) • Större tryckskruvar är mer beständiga mot slitage på gängorna • Basserien av KEE LITE -kopplingar har genomgått oberoende testning av TÜV. De gällande föreskrifterna specificerar olika konstruktionskriterier som ska uppfyllas. Av dessa är den dimensionerade belastningen den viktigaste. Rörstorlek 6 3,2 mm 7 3,2 mm 7 4 mm 8 3,2 mm 8 4 mm 8 5 mm 9 3,65 mm 9 4,5 mm Klass SS-EN 10255 Medel SS-EN 10255 Medel SS-EN 10255 Hög SS-EN 10255 Medel SS-EN 39 SS-EN 10210 S355 JOH SS-EN 10255 Medel SS-EN 10255 Hög Kriterier för dimensionerad belastning Vertikal höjd 900 mm 360 N/m 814 mm (4,44 KN) 1 369 mm (6,52 KN) 1 595 mm (7,60 KN) 1 828 mm (7,73 KN) 2 584 mm (10,92 KN) 3 052 mm (12,90 KN) 3 265 mm (13,80 KN) 3 856 mm (14,75 KN) 740 N/m 396 mm (4,44 KN) 666 mm (6,52 KN) 776 mm (7,60 KN) 889 mm (7,73 KN) 1 257 mm (10,92 KN) 2 229 mm (19,36 KN) 1 588 mm (13,80 KN) 1 876 mm (14,75 KN) 1 500 N/m 195 mm (4,44 KN) 329 mm (6,52 KN) 383 mm (7,60 KN) 439 mm (7,73 KN) 620 mm (10,92 KN) 1 100 mm (19,36 KN) 784 mm (13,80 KN) 925 mm (14,75 KN) Kriterier för dimensionerad belastning Vertikal höjd 1 000 mm 360 N/m 732 mm (4,44 KN) 1 232 mm (6,52 KN) 1 435 mm (7,60 KN) 1 645 mm (7,73 KN) 2 326 mm (10,92 KN) 2 930 mm (13,76KN) 2 939 mm (13,80 KN) 3 470 mm (14,75 KN) 740 N/m 356 mm (4,44 KN) 599 mm (6,52 KN) 698 mm (7,60 KN) 800 mm (7,73 KN) 1 131 mm (10,92 KN) 2 006 mm (19,36 KN) 1 430 mm (13,80 KN) 1 688 mm (14,75 KN) 1 500 N/m 176 mm (4,44 KN) 296 mm (6,52 KN) 345 mm (7,60 KN) 395 mm (7,73 KN) 558 mm (10,92 KN) 990 mm (19,36 KN) 705 mm (13,80 KN) 833 mm (14,75 KN) Kriterier för dimensionerad belastning Vertikal höjd 1 100 mm 360 N/m 666 mm (4,44 KN) 1 120 mm (6,52 KN) 1 305 mm (7,60 KN) 1 496 mm (7,73 KN) 2 114 mm (10,92 KN) 2 778 mm (14,35 KN) 2 671 mm (13,80 KN) 3 155 mm (14,75 KN) 740 N/m 324 mm (4,44 KN) 545 mm (6,52 KN) 635 mm (7,60 KN) 728 mm (7,73 KN) 1 028 mm (10,92 KN) 1 824 mm (19,36 KN) 1 300 mm (13,80 KN) 1 535 mm (14,75 KN) 1 500 N/m 160 mm (4,44 KN) 269 mm (6,52 KN) 313 mm (7,60 KN) 359 mm (7,73 KN) 507 mm (10,92 KN) 900 mm (19,36 KN) 641 mm (13,80 KN) 757 mm (14,75 KN) Rörstorlek 6 3,38 mm 7 3,56 mm 8 4,05 mm 9 4,06 mm Klass 6082 T6 6082 T6 6082 T6 6082 T6 Kriterier för dimensionerad belastning Vertikal höjd 900 mm 360 N/m 720 mm 1 388 mm 1 879 mm 2 490 mm 740 N/m Ej tillgängligt Ej tillgängligt 1 220 mm 1 940 mm Kriterier för dimensionerad belastning Vertikal höjd 1 000 mm 360 N/m 540 mm 1 117 mm 1 664 mm 2 370 mm 740 N/m Ej tillgängligt Ej tillgängligt 950 mm 1 690 mm Kriterier för dimensionerad belastning Vertikal höjd 1 100 mm 360 N/m 400 mm 871 mm 1 398 mm 2 205 mm 740 N/m Ej tillgängligt Ej tillgängligt 730 mm 1 400 mm Motsvara säkerhetsstandarderna Lasttabell för Kee Klamp Lasttabell för Kee Lite 43 Upphovsrätt © Kee Safety Ltd. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form utan att skriftligt tillstånd inhämtats från Kee Safety Ltd på förhand

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.