True
ID: 233
Visninger
607 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
607 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. T E C H N I C A L D A T A S H E E T F A B X 1 T D S 0 2 F A B X 1 X C A L I B R E T e c h n i c a l D a t a S h e e t T D S 0 2 I S S U E 0 9 C h e c k m a t e F A B X 1 F a l l A r r e s t B l o c k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T h e F A B X 1 i s a v a i l a b l e w i t h g a l v a n i s e d o r s t a i n l e s s s t e e l c a b l e , o r r o p e / w e b b i n g m a d e w i t h D y n e e m a ® . U p t o 1 0 m e t r e s ( 3 3 f t ) i n l e n g t h t h e F A B X 1 o f f e r s l i g h t w e i g h t h a n d l i n g , e x c e l l e n t s e r v i c a b i l i t y a n d e x c e p t i o n a l p e r f o r m a n c e . L o a d B e a r i n g S t e e l C h a s s i s T h e i n t e r n a l h o t r o l l e d s t e e l c h a s s i s p r o v i d e s a s t r u c t u r a l m e t a l l i c c o r e b e n e a t h t h e e x t e r n a l p r o t e c t i v e h o u s i n g . B C S B r u s h C l e a n i n g S y s t e m T h e e n t r y a p e r t u r e h a s a p a i r o f o p p o s i n g b r u s h e s t o m i n i m i s e t a k e u p o f d e b r i s i n t o t h e d e v i c e . C a r r y H a n d l e A t t a c h m e n t s O p t i o n a l s h o u l d e r s t r a p a n d c a r r y i n g h a n d l e a r e a v a i l a b l e w h i c h c a n b e e a s i l y f i t t e d b y t h e u s e r . S e a l e d B r a k e M o d u l e T h e B r a k e M o d u l e i s s e a l e d b y t h e u s e o f “ O ” r i n g s w h i c h s t o p s w a t e r o r d u s t i n g r e s s a f f e c t i n g t h e b r a k e s e f f i c i e n c y . L o a d I n d i c a t o r H o o k T h e s w i v e l h o o k i n c l u d e s a f a l l i n d i c a t o r , w h i c h c l e a r l y s h o w s i f t h e d e v i c e h a s b e e n s u b j e c t e d t o a s h o c k l o a d . I n d e p e n d e n t B r a k e P a w l s T h e t w o p a w l s w o r k i n d e p e n d e n t l y o f o n e a n o t h e r , t h i s e n s u r e s a “ f a i l s a f e ” c a p a b i l i t y i f o n e s h o u l d s t o p w o r k i n g .

2. 2 4 4 m m / 9 . 6 ” 1 8 4 m m / 7 . 2 ” 3 1 0 m m / 1 2 . 2 ” 1 4 4 m m / 5 . 6 ” U s i n g f a l l a r r e s t e q u i p m e n t i s o n l y a p a r t o f w o r k i n g s a f e l y a t h e i g h t s ; g e t a c c r e d i t e d h e i g h t s a f e t y t r a i n i n g f r o m H A R T . F o r m o r e i n f o r m a t i o n v i s i t w w w . h - a - r - t . c o . u k F A B X 1 X C A L I B R E T e c h n i c a l D a t a S h e e t o r d e r i n g i n f o r m a t i o n p r o d u c t f e a t u r e s p r i n c i p a l m a t e r i a l s  E x t e r n a l H o u s i n g s P C / A B S H i g h s t r e n g t h a n d r i g i d i t y , U V s t a b i l i s e d  D r u m P o l y a m i d e 6 G l a s s F i l l e d  C h a s s i s  H o t R o l l e d S t e e l , Z i n c p l a t e d b l a c k  P a w l P l a t e & R a t c h e t A l . A l l o y T 6 H a r d a n o d i s e d  P a w l s & S p i n d l e s S t a i n l e s s s t e e l , h a r d e n e d  B e a r i n g s P o l y a m i d e w i t h P T F E P o l y t e t r a f l u o r o e t h y l e n e  S h a f t A l . A l l o y T 6 H a r d a n o d i s e d  A l l F i x i n g s S t a i n l e s s s t e e l  S w i v e l H o o k A l . A l l o y , R a t e d t o 2 8 k N w i t h A N S I g a t e r a t i n g ( E N / A N S I )  T o p C o n n e c t o r 1 1 m m a l l o y t w i s t l o c k k a r a b i n e r a p p r o v e d t o E N 3 6 2  & r a t e d t o 2 4 k N ( E N O N L Y ) o r S t e e l t r i p l e l o c k a p p r o v e d t o A N S I Z 3 5 9 . 1 2 & r a t e d t o 5 2 k N  G a l v a n i s e d S t e e l W i r e R o p e 4 . 5 0 m m d i a . 1 9 x 7 m i n i m u m b r e a k i n g l o a d 1 5 k N  S t a i n l e s s S t e e l W i r e R o p e 5 m m d i a . 7 x 1 9 m i n i m u m b r e a k i n g l o a d 1 5 k N  W e b b i n g m a d e w i t h D y n e e m a ® 2 0 m m x 1 . 4 m m m i n . b r e a k i n g l o a d 2 2 k N  F i b r e R o p e m a d e w i t h D y n e e m a ® 5 m m d i a . m i n . b r e a k i n g l o a d 2 7 k N  C a p a c i t y 8 - 1 0 m ( 2 6 - 3 3 f t )  M a x i m u m A r r e s t i n g f o r c e W i r e r o p e = 4 . 4 k N ( n o m ) W e b b i n g = 3 . 3 k N ( n o m )  R o p e = 4 . 2 k N ( n o m )  T o t a l A r r e s t d i s t a n c e M a x 2 . 0 m ( E N ) / 5 4 ” ( A N S I )  U s e r W e i g h t 1 3 6 k g m a x i m u m ( 3 0 0 l b s ) s t a n d a r d s  E N 3 6 0 , A S / N Z S 1 8 9 1 . 3 . 1 9 9 7 ( E N )  A N S I Z 3 5 9 . 1 4 : 2 0 1 2 C l a s s B   O S H A 1 9 1 0 & 1 9 2 6 T D S 0 2 I S S U E 0 9 C H E C K U S O U T w w w . c h e c k m a t e u k . c o m P a r t N o . L e n g t h D e s c r i p t i o n W e i g h t  F A B X 1 - 1 0 C 1 0 m e t r e s ( 3 3 f t ) F A B g a l v a n i s e d w i r e ( E N ) 4 . 1 k g ( 9 l b s )  F A B X 1 A - 1 0 C 1 0 m e t r e s ( 3 3 f t ) F A B g a l v a n i s e d w i r e ( A N S I ) 4 . 1 k g ( 9 l b s )  F A B X 1 - 1 0 C S 1 0 m e t r e s ( 3 3 f t ) F A B s t a i n l e s s w i r e ( E N ) 4 . 3 k g ( 9 . 5 l b s )  F A B X 1 A - 1 0 C S 1 0 m e t r e s ( 3 3 f t ) F A B s t a i n l e s s w i r e ( A N S I ) 4 . 3 k g ( 9 . 5 l b s )  F A B X 1 - 1 0 F 1 0 m e t r e s ( 3 3 f t ) F A B r o p e m a d e w i t h d y n e e m a ® ( E N ) 3 . 5 k g ( 7 . 7 l b s )  F A B X 1 A - 1 0 F 1 0 m e t r e s ( 3 3 f t ) F A B r o p e m a d e w i t h d y n e e m a ® ( A N S I ) 3 . 5 k g ( 7 . 7 l b s )  F A B X 1 - 8 W 8 m e t r e s ( 2 6 f t ) F A B w e b b i n g m a d e w i t h d y n e e m a ® ( E N ) 3 . 5 k g ( 7 . 7 l b s )  F A B X 1 A - 8 W 8 m e t r e s ( 2 6 f t ) F A B w e b b i n g m a d e w i t h d y n e e m a ® ( A N S I ) 3 . 5 k g ( l b s ) P C A B S H o u s i n g H i g h s t r e n g t h H o u s i n g s g i v e p r o t e c t i o n t o t h e m e c h a n i c a l a s s e m b l y P o w d e r C o a t e d R o l l e d S t e e l C h a s s i s C a r r y H a n d l e C o n n e c t i o n s F o r f i t t i n g o f o p t i o n a l c a r r y i n g h a n d l e a n d / o r s h o u l d e r s t r a p . T a c t i l e R u b b e r G r i p D e s i g n e d f o r c o m f o r t w h e n p e r f o r m i n g f u n c t i o n t e s t A l l o y S w i v e l K a r a b i n e r W i t h F a l l I n d i c a t o r O t h e r E N / A N S I c o n n e c t o r s a v a i l a b l e u p o n r e q u e s t O t h e r l e n g t h s a l s o a v a i l a b l e f r o m 8 - 1 0 m ( 2 6 - 3 3 f t ) D y n e e m a ® a n d D y n e e m a ® , t h e w o r l d ’ s s t r o n g e s t f i b e r ™ a r e t r a d e m a r k s o f D S M . U s e o f t h e s e t r a d e m a r k s i s p r o h i b i t e d u n l e s s s t r i c t l y a u t h o r i z e d

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.