True

Gasfarer i byggerisektoren

Lær mere om farerne og få hjælp til at forebygge

Introduktion

Når man arbejder i byggebranchen, man kan risikere at blive udsat for visse farlige gasser. Disse kunne være kulilte (CO), metan (CH4), svovlbrint (H2S), clordioxid (CLO2) og ilt (O2).

Da byggearbejde oftest indebære arbejde med specielt udstyr, transport og sektorspecifikke opgaver, er denne branche også en stor bidragsyder når det kommer til udledning af giftige gasser, hvilket også øger risikoen for indtagelse af disse gasser af de arbejdere der er på stederne.

Netop fordi at byggearbejdere er så udsat for diverse fare, er det også vigtigt at man får passet godt på sine medarbejdere. Dette kan gøres med det rette udstyr og beskyttelse til opgaven.

Anvendelsesområder med gasfarer

opbevaring af byggematerialer ikon

Gasfarer ved opbevaring af byggematerialer

I byggebranchen kan man komme i forbindelse med farlige kemikalier som maling, klæbemidler og gasser som kan være brandfarlige. Disse kemikalier og gasser bliver oftest opbevaret på selve pladsen i tanke, flasker og beholdere som alle yder en risiko for eksponering for de ansatte, enten ved beskadigelse af beholdere eller under transporten af disse, som kan føre til kvælning eller eksplosioner. Der er lavet en række regler i Danmark for hvordan disse stoffer skal opbevares for at gøre det så sikkert for alle som muligt

Svejsning ikon

Gasfarer ved svejsning

Når man svejser bruger man brandfarlige gasser såsom acetylen, argon, brint og propan. Den mest normale form for svejsning er MIG eller TIG svejsning. Ved disse svejsninger bruger man oftest en blanding af kuldioxid og argon. 
Under en svejsning vil der blive frigivet dampe, som forårsager fordampning og kondensering til dampe. Metalpartikler bliver udskilt under svejsning, og kan påvirke sundheden på langt sigt, men også svejserøgen kan indeholde farlige ting som nitrogenoxider, ozon, hydrogenchlorid, fosgen og kulilte, hvilket udgør en potentiel risiko for personalet der befinder sig på stedet, dette gælder især i lukkede rum. 
Derfor er ventilation altafgørende for at undgå skader og ulykker. Svejserøg er desuden klassificeret som et kræftfremkaldende middel

Gravearbejde ikon

Gasfarer ved gravearbejde

Gravearbejde er næsten en uundgåelig ting, når det kommer til byggeprojekter. Og som med det meste andet i byggeprojekter, kan gravearbejdet også byde på en vis risici for ulykker. Det gør sig både gældende i forhold til skjulte huller, og giftige gasser, som kan opstå hvis man får ramt en gaslomme, eller hvis kloak eller gasrør bliver ramt og sprænges under gravningen. Hvis området hvor der graves er meget småt og uden for god udluftning, kan dette resultere i at udstødningsgasserne fra maskinerne reducere iltniveauet og dermed øger risikoen for ulykker under arbejdet

Rydning af jord ikon

Gasfarer ved rydning af jord

Når jord skal ryddes fra et stykke, er der altid en risiko for at der bliver lavet et brud på et gasrør. Nutidens teknologi er heldigvis blevet rigtig god, så placeringen af de underjordiske rør, er blevet meget lettere med elektromagnetiske og radiodetekterings værktøjer, men disse er dog, som med alt andet, aldrig helt fejlsikre. Skulle man undervejs overse at man får lavet et brud på et gasrør, øges risikoen for eksplosion anseeligt, og chancerne for alvorlig personskade øges drastisk

Nedrivning ikon

Gasfarer ved nedrivning

Ved nedrivning af gamle bygninger, såsom industribygninger, øges risikoen betydeligt for at der bliver frigivet utilsigtede mængder af farlige gasser såsom, kulilte, metan eller svovlbrinte

Globalt fokus på sundhed og sikkerhed i byggesektoren

Tilbage i 1992 udgave ILO (Den internationale arbejdsorganisation) en adfærdskodeks som hedder “Safety and Health in Construction”, og som den dag i dag stadig er meget aktuel, på trods af at der de sidste tre årtier har været en solid indsats for at kunne forbedre sundheds og sikkerhedsstandarderne for bygningsarbejdere. 

ILO er med til at forbedre disse standarder, inklusiv at reducere risikoen for eksponering for farlige kemikalier og gasser. I deres adfærdskodeks beskriver de også hvordan man som bygningsarbejder undgår utilsigtet eksponering af farlige dampe og gasser under udgravning, jordarbejder og arbejde i skakter eller underjordiske tunneler. Vejledningen foreslog, at man dengang sørgede for tilstrækkelig udluftning og ventilation for at undgå disse dampe og gasser, samt sørgede for at der blev udført passende undersøgelsesarbejde for at kunne identificere mulige gaslommer.

I dagens verden, er vi så heldige stillet at udviklingen har været god indenfor dette område, så vi i dag kan levere mere end bare grundlæggende foranstaltninger og forebyggende foranstaltninger. Gas Detektionen i dag er blevet tilstrækkelig avanceret til at kunne give en tidlig advarsel om tilstedeværelsen af farlig gas og tilskynde en nødberedskab.

Gasdetektor løsninger

Byggesektoren udgør ca. 6% af Danmarks samlede omsætning, og holder ca. 150.000 mennesker beskæftiget og er stigende. Der er derfor dagligt, rigtig mange mennesker som udsættes for farlige gasser og dampe når de er på arbejde og med en stigning af arbejdere inden for sektoren bliver hele tiden flere mennesker udsat for disse farer. Da man oftest bevæger sig rundt på en byggeplads og sjældent er samme sted længere tid ad gangen, vil en bærbar gasdetektor være det optimale valg, for at sikre sig beskyttelse uanset hvor man befinder sig henne på pladsen.

Gasdetektorer til brug i byggesektoren

Gasman gasdetektor

Gasman er en robust, kompakt og enkel gasdetektor, som er blevet designet til at kunne bruges i de hårdeste miljøer. 

Denne smarte gasdetektor vejer kun 130g, yder en høj slagmodstand og er beskyttet mod støv og vand indtrængen. Med en 95dB alarm samt rød/blå visuel alarm, er den let at høre og se, selv i mere støjende miljøer.

Se mere om Gasman her

Gasman gasdetektor
T4 gasdetektor

T4 gasdetektor

Med en T4 gasdetektor er du ydet beskyttelse mod nogle af de almindeligste gasser som: carbonmonoxid (CO), hydrogensulfid (H2S), brændbare gasser og iltsvind (O2). 

Med den nye T4 er du sikret en gasdetektor som lever op til de nyeste regler og forskrifter, og som er robust bygget så den tåler de hårdeste og mest snavsede miljøer. Med en alarm på minimum 95dB, rød/blå synlig LED og indbygget vibrator, er man sikker på at kunne høre, se og mærke T4 gasdetektoren hvis den bliver udløst af en alarm.

Se mere om T4 her

Når man skal ud og anskaffe sig en gasdetektor, uanset om det er til en selv eller ens firma, er det vigtigt at man vælger en udbyder som man har tiltro til, og som har styr på hvad de laver, så man er sikret den bedst mulige service og produkter. 

Hos D-S sikkerhedsudstyr har vi beskæftiget os med gasdetektorer i 10 år og hjælper gerne med at kalibrering og bump test af gasdetektorer der er købt hos os. Vi sætter en ære i at hjælpe vores kunder med at finde det helt rigtig udstyr til netop dem og deres behov.

Har du brug for råd og vejledning til hvilken gasdetektor der passer til netop din arbejdsplads eller opgave, sidder vi klar til at hjælpe dig, på både telefon 55 44 66 44 og e-mail info@d-s.dk

# Arbejdsmiljø Gasdetektor

Andre populære artikler

Artikler

Lær mere om PPE og abonner på vores artikler her.

Del dette indlæg

Gasfarer ved batteri og strømopbevaring
Lær mere om farerne og få hjælp til at forebygge
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.