True

13-780 Blue Skinnex svejsehandske, brugervejledning

ID: 753
Visninger
786 Totale visninger
0 Medlemmer visninger
786 Offentlige visninger
Del på sociale netværk
Del link
Brug et permanent link til at dele på sociale medier
Del via email

Venligst login for at dele dette document via email.

Indlejr på din hjemmeside
Vælg side at starte med

1. B r u g e r v e j l e d n i n g - D K Produktnavn D-S Blue Skinnex ​ ® Vare nr. 13-780 Str. 10, 11 Produktbeskrivelse: TIG/MIG svejsehandske i spalt med forstærkning i håndfladen og komfortabelt bomuldsfor. Syet med Kevlartråd. A. Brug Disse handsker er konstrueret til primært at beskytte hænderne mod mekaniske og/eller termiske risici. De opfylder kravene I EU-direktivet 89/686/E0F med ændringer og er mærket tilsvarende. Endvidere opfylder de de gældende europæiske standarder. Handskerne må kun anvendes til det beregnede formål. Forklaring til piktogrammer og relevante gældende standarder: EN 388:2003 EN 407:2004 EN420:2003+A1:2009 4133 413X4X EN 12477:2002+A1:2005 TYPE A Kategori II AZO-fri 0493 Krom testet EN 12477 A ​ = Beskyttende handsker som bruges til svejse applikationer ved høj varme, inklusiv elektrodesvejsning og MIG-svejsning. EN 12477 B ​ = Beskyttende handsker som bruges til svejseapplikatloner ved lavere temperaturer, som kræver fingerfærdighed, inklusiv TIG-svejsning. EU-typegodkendelse fra Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-90S2 Zwljnaarde. Yderligere informationer om produktets ydeevne og et eksemplar af konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til D-S Sikkerhedsudstyr A/S. B. Forholdsregler ved brug 1. DISSE HANDSKER MÅ IKKE ANVENDES SAMMEN MED KEMIKALIER. 2. Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er en risiko for at sidde fast I bevægelige maskindele. 3. Undersøg handskerne for fejl og skader før brug. Undgå at anvende beskadigede, snavsede eller slidte handsker. 4. Handskerne må ikke komme i kontakt med åben ild. 5. Handskerne modstår normalt gennemtrængning af UV-stråling. Der findes ingen standardiseret testmetode til konstatering af UV-stråling. 6. Når handskerne anvendes til lysbuesvejsning, bør de ikke anvendes til at beskytte mod elektrisk stød. Den elektriske bestandighed er nedsat, når handskerne bliver våde. C. Bestanddele / farlige bestanddele Handskerne kan indeholde bestanddele, som er kendt for at forårsage allergier hos følsomme individer, der kan udvikle irritation og/eller allergiske kontakt reaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, skal der straks ske henvendelse til en læge. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til D-S Sikkerhedsudstyr A/S. D. Plejeanvisninger Opbevaring: Må ikke udsættes for direkte sollys. Skal opbevares på et køligt og tørt sted. Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild. Rengøring: Handskerne tåler ikke vask. E. Bortskaffelse Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler. Deponeres eller forbrændes under kontrollerede forhold. Forpakning: 1 par pr. pose. 30 par pr. karton. Yderligere information: D-S Sikkerhedsudstyr A/S Tlf. +45 55 44 66 44 E-mail: info@d-s.dk www.d-s.dk

2. U s e r m a n u a l - E N Product name D-S Blue Skinnex ​ ® Product code. 13-780 Size. 10, 11 Product description: TIG / MIG welding glove in split leather with reinforcement in the palm of the hand and comfortable cotton lining. Kevlar stitching. A. Use These gloves are designed to protect the hands and/or forearms against mainly mechanical and/or thermal risks. They are in conformity with, and are marked per the requirements, of the European Directive 89/686/EEC and Its amendments. They also comply with the applicable European Standards. Please ensure the gloves are used only for the designated purposes. Explanation of pictogram, and relevant complying standards EN 388:2003 EN 407:2004 EN420:2003+A1:2009 4133 413X4X EN 12477:2002+A1:2005 TYPE A Category II AZO-free 0493 Chrome tested EN 12477 A ​ = Protective gloves used in higher-heat welding applications, including Stick and MIG welding. EN 12477 B ​ = Protective gloves used in lower-heat welding application that require high dexterity, including TIG welding. EC-Type examination certificate from Centexbel Belgium (1.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. For more detailed Information on the product's performance and to obtain a copy of the Conformity Declaration, please consult D-S Safety. B. Precautions for use 1. NEVER USE THESE GLOVES WITH CHEMICALS. 2. The gloves should not be used when there is a risk of entanglement with moving machine parts. 3. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections. Avoid wearing damaged, dirty or worn out gloves. 4. The gloves should not come in contact with a naked flame. 5. The glove does not normally allow penetration of UV radiation. There Is no standardised test method for detecting UV penetration. 6. When gloves are being used for Arc welding, they should not be used to protect against electric shock. The electrical resistance of the glove is reduced if gloves get wet C. Ingredients / Hazardous Ingredients Gloves might contain Ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop Irritant and/or allergic contact reactions. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. For more information, please contact Ansell's Technical department. D. Care Instructions Storage: Keep away from direct sunlight; store in a cool dry place. Keep away from ozone sources or naked flame. Cleaning: Gloves are not designed to be laundered. E. Disposal Dispose of according to Local Authority Regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions. Packing: 1 pair per bag. 30 pairs per carton. Further information:: D-S Safety A/S Tel. +45 55 44 66 44 E-mail: info@d-s.dk www.d-svarmex.com

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.